Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Bố trí 12 vị trí neo đậu phương tiện thủy trên các tuyến sông huyện Cần Giờ

TPHCM bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ. (Ảnh minh họa)

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện.

Đồng thời, giao UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, cập nhật vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của địa phương để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, biện pháp bảo vệ môi trường; thủ tục thiết lập, công bố hoạt động đối với 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện thiết lập các vùng nước neo đậu cho phương tiện, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, bảo đảm trật tự an toàn cho tàu thuyền hoạt động, lưu thông tại khu vực; không gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng trên địa bàn.

Mặt khác, chủ trì, tổ chức kêu gọi xã hội hóa đầu tư, khai thác các vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ tổ chức cập nhật điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định; tổ chức thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ thực hiện các quy định về thủ tục giao thuê đất, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Sở Du lịch phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ triển khai các sản phẩm, dịch vụ du lịch đường thủy tại các vị trí neo đậu phương tiện, tạo sân chơi, kết nối các loại hình du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến huyện Cần Giờ.

Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn thủ tục và thực hiện công bố hoạt động các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ đưa rước hành khách, khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn thủ tục liên quan, hỗ trợ UBND huyện Cần Giờ triển khai các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy nuôi trồng khai thác thủy sản, hải sản (bè cá, lồng cá, đăng đáy cá, bãi nuôi trồng thủy sản, hải sản) phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ.

Ngoài ra, nhằm phát triển du lịch TPHCM, đặc biệt là tiềm năng du lịch trên sông Sài Gòn, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát chọn một vị trí điển hình, tham mưu đề xuất UBND TPHCM thí điểm thực hiện đầu tư các loại hình dịch vụ, hoạt động du lịch ven sông Sài Gòn để có cơ sở đánh giá và mở rộng cho nhiều vị trí trên tuyến sông Sài Gòn và các tuyến kênh rạch trên địa bàn TPHCM.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo