Thứ Bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023

Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/1, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại 48 điểm cầu trong toàn quân.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 7.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; nhận thức về cải cách hành chính, Chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực.

Các kế hoạch, đề án về cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong giai đoạn và riêng năm 2022 được ban hành kịp thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành chỉ tiêu của Chính phủ phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; số lượng thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường điện tử được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng. Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Việc chuyển, nhận văn bản điện tử không mật trên đường truyền số liệu quân sự có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, các cấp đã cơ bản hình thành thói quen sử dụng ứng dụng dùng chung phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành công việc trên môi trường điện tử; hạ tầng mạng ngày càng được mở rộng; công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được tăng cường triển khai. Các mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử đề ra trong kế hoạch của năm đến nay cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử của các cơ quan, đơn vị năm 2022; chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cấp nhanh chóng tổ chức chấn chỉnh, khắc phục.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, năm 2023, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các nội dung cải cách hành chính, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn; xác định kết quả cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 7. Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 7.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử năm 2023; bảo đảm thực hiện đúng lộ trình và đạt các chỉ tiêu, yêu cầu trên từng nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính và Chính phủ điện tử đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, xử lý kịp thời những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu phù hợp với đường lối lãnh đạo của Đảng, Chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, ban hành chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng năm 2023 và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định…

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố quyết định tặng bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử năm 2022.

Tấn Chí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo