Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

[Video] TPHCM - đầu tàu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(Thanhuytphcm.vn) - Từ năm 1997, Chính phủ có chủ trương chia các vùng kinh tế để liên kết phát triển thì đây là vùng kinh tế động lực của cả nước, là đầu tàu cả nước và khu vực, giữ vai trò đầu tàu nối với các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, hạt nhân là TPHCM, một trung tâm dịch vụ tầm cỡ khu vực Đông Nam Á về tài chính - thương mại - du lịch, đồng thời là trung tâm chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực cao, công nghệ logistics... Thực tế chứng minh, từ suốt những năm đổi mới đến nay, Thành phố mang tên Bác đã luôn năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức để khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước. 

Với phương châm dùng thực tiễn chứng minh, TPHCM với sức trẻ, sự sáng tao đã đi đầu trong việc hoàn thiện các thể chế thị trường của Việt Nam, đặc biệt là những năm đầu của thời kỳ đổi mới, xây dựng kinh tế thị trường. Dù TPHCM chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng nhờ năng suất lao động cao mà Thành phố đóng góp hơn 22% vào kinh tế cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của TPHCM chiếm đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực về tài chính, tuyển dụng, quản lý trật tự đô thị, tổ chức bộ máy, xây dựng... Đây được xem là cơ sở, điều kiện thuận lợi, nền tảng vô cùng quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành mục tiêu trở thành “thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" đồng thời sớm chuyển mình trở thành Trung tâm kinh tế, tài chính và khoa học công nghệ hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh phát huy mạnh mẽ hơn vai trò đầu tàu của mình trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 

Thực hiện: Tâm Phúc – Hải Dương

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo