Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023

[Video] Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 29 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Kết luận hội thảo, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Hồng Sơn đánh giá cao các tham luận cũng như các ý kiến, đóng góp thiết thực để thực hiện thành công Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường tại TPHCM. 

Thực hiện: Trâm Anh - Nguyễn Bích - Minh Trường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo