Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021

[Video] Chú trọng xây dựng lực lượng cán bộ - Cái gốc của mọi vấn đề

(Thanhuytphcm.vn) – Đồng tình với dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội Cựu chiến binh Quận 3, TPHCM tập trung đóng góp ý kiến chủ yếu vào các nội dung: đánh giá mức độ phù hợp của định hướng về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng; Những giải pháp nâng cao nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Những cơ hội và thách thức có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kì tới…

Trong đó, các cựu chiến binh Quận 3 cũng đề nghị cần chú trọng xây dựng lực lượng cán bộ vì đây là “cái gốc” của mọi vấn đề. Cán bộ cần có đủ tâm, đủ tầm và có uy tín trong xã hội để lãnh đạo đất nước phát triển.


Nhật Minh – Anh Tuấn – Anh Sa


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo