Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

​​Tổ chức hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/6, Quận ủy Quận 6 tổ chức Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII (đột xuất) và quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành phố, Quận. Đến tham dự có đồng chí: Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy Quận 6.

Tại hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII (đột xuất) đã thông qua Tờ trình về chủ trương điều chỉnh cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trình và dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thông qua báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý Nghị quyết Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII.

Đồng thời, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe đồng chí Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy Quận 6 quán triệt, triển khai Công văn số 13607-CV/VPTU ngày 28/5/2024 của Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Quốc Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 6 triển khai, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Chương trình hành động số 44-CtrHĐ/TU ngày 19/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 340-KH/TU ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/1/2024 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU ngày 22/4/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 54-CTrHĐ/TU ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2014 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU ngày 01/4/2024 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 17/5/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ và Công văn lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Hướng dẫn số 121-HD/BTGTU ngày 31/5/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Kết luận số 1755-KL/QU ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Quận uỷ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 6 quán triệt, triệt khai Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Trường Thanh, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; một số lưu ý trong thực hiện Luật số 10/2022/QH15 thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP và Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

Đồng chí Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy Quận 6 phát biểu kết luận tại hội nghị Đồng chí Ma Xuân Việt, Bí thư Quận ủy Quận 6 phát biểu kết luận tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Hồng Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 6 cũng đã triển khai, quán triệt dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND Quận 6 triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 6 Ma Xuân Việt đề nghị tập thể cấp ủy, tập thể chi bộ cần ngồi lại thảo luận để thống nhất, lãnh đạo định hướng đối với các ý kiến khác nhau như công tác sắp xếp khu phố và các công tác khác; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân trên tinh thần “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong đó, tăng cường vận động người dân rời khỏi Chung cư 119B Tân Hòa Đông (Phường 14, Quận 6) để đảm bảo an toàn cho người dân trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ khi mùa mưa bão đến của chung cư này; quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy, cây xanh, nhà có nguy cơ sụp đổ, tốc mái, triều cường, mưa bão,… đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân. Cần thống nhất hương ước hay quy ước để tạo sự đồng bộ theo quan điểm dân là gốc, dân là chủ thể.

Đinh Toản


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo