Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Giới thiệu Thành ủy Thủ Đức

Tên cấp ủy: Thành ủy Thủ Đức

Địa chỉ: 49 đường Bác Ái, P Bình Thọ, TP Thủ Đức

Điện thoại: Không dùng

Bí thư: Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Phước Hưng

Chủ tịch: Hoàng Tùng

Chánh VPHU: Nguyễn Thị Bé Hai

Thông báo