Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Giới thiệu quận Tân Bình

Tên cấp ủy: Quận ủy Tân Bình

Bí thư Quận ủy: Lê Hoàng Hà

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy: Nguyễn Hoàng Long

Chủ tịch UBND: Nguyễn Bá Thành

Chánh VPQU: Nguyễn Thị Phượng

Thông báo