Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ X (Ngày 19 tháng 8 năm 2010)

Kính thưa quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Chánh, quận Bình Tân qua các nhiệm kỳ,

Kính thưa Đại hội, các đồng chí đại biểu,

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở; sau thời gian khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị, hôm nay, Đảng bộ quận Bình Tân tiến hành Đại hội lần thứ X trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo huyện Bình Chánh, quận Bình Tân qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí xin gửi tới cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và nhân dân quận Bình Tân lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe ân cần nhất; chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trình bày tại Đại hội đã đánh giá rõ những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ qua, tôi cơ bản thống nhất. Điểm nổi bật là qua 7 năm kể từ ngày thành lập, Bình Tân đạt chuyển biến tích cực, cơ bản, khá toàn diện trong xây dựng và phát triển quận nhà, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Nhiệm kỳ qua, nhờ sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước yêu cầu của một quận mới, có tốc độ đô thị hóa nhanh, Đảng bộ đã xác định được tiềm năng, thế mạnh của quận, đề ra các giải pháp phù hợp, huy động, khai thác tốt các nguồn lực, nhất là trong nhân dân để phát triển. Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng cao (tăng bình quân 32,41% năm) và chuyển dịch đúng hướng; trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ nhanh hơn ngành công nghiệp và nông nghiệp, phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố; là quận có nhiều doanh nghiệp, thu hút lực lượng lao động lớn, tạo giá trị sản xuất cao, đạt mức thu ngân sách hàng năm trên 1.000 tỷ đồng, là một trong những địa phương đóng góp khá lớn cho nguồn thu ngân sách.

Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, quận đã đề ra được các giải pháp khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất đai, huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu đô thị mới, các chương trình nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công nhân; nhiều công trình giáo dục, y tế được đầu tư xây dựng mới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (với 20 trường công lập và10 trạm y tế phường); đặc biệt là qua thực hiện chủ trương xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, quận đã đầu tư nâng cấp 52 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 35 km; 1.295 tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 161 km, với tổng vốn đầu tư hơn 665 tỷ đồng (trong đó, nhân dân đóng góp hơn 527 tỷ đồng); ý nghĩa chính là quận đã có cơ chế chính sách và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng với việc thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội, hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2 trước thời hạn 1 năm so với kế hoạch; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đã góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh.

Hệ thống chính trị từng bước được củng cố, việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đạt kết quả tích cực trong việc ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức đạt nhiều tiến bộ; công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí được chú trọng, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận và phường. Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong 5 năm qua. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin chúc mừng và biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân đạt được trong 5 năm qua và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để lãnh đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đánh giá nghiêm túc những mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục. Đó là tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu hút đầu tư phát triển địa phương chưa mạnh; quản lý đô thị còn nhiều yếu kém, ô nhiễm môi trường nặng, nhất là kênh, rạch chưa được cải tạo tốt; xã hội hóa phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao còn hạn chế, đời sống của đại bộ phận công nhân, nhất là lao động từ các tỉnh khác còn rất khó khăn, chất lượng sống thấp; tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến rất phức tạp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Đối với những hạn chế, yếu kém nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần đánh giá, phân tích sâu; nhất là những hạn chế, yếu kém do những nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, từ thực tiễn, Đảng bộ Bình Tân đã rút ra được những bài học rất bổ ích cần tiếp tục vận dụng. Đó là toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị, phải đặt mục tiêu hàng đầu là phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống các mặt cho nhân dân; phương thức lãnh đạo của Đảng bộ nhằm phát huy cao vai trò làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền; đồng thời coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt để bảo đảm công việc; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là trong mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Từ đó đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Bình Tân có tiềm năng thế mạnh của một quận cửa ngõ phía Tây - Nam thành phố với nhiều trục đường giao thông kết nối các tỉnh miền Tây Nam bộ; quỹ đất trên địa bàn còn khá lớn (hơn 1.515 ha đất nông nghiệp, phần lớn liền kề với các trục giao thông chính), là nguồn lực quan trọng để thu hút đầu tư phát triển; trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp và nguồn lao động trẻ từ các nơi khác về,... Đây là những nhân tố thuận lợi để huy động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Trong 5 năm tới, tôi cơ bản thống nhất với nội dung về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, tôi xin nêu 5 vấn đề sau đây để Đại hội thảo luận và quyết định:

Một là, tiếp tục quán triệt phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm quận cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp (tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính - viễn thông, dịch vụ bất động sản, y tế, giáo dục - đào tạo chất lượng cao); thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị theo quy hoạch; tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu, sản xuất các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị, sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Vấn đề cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay là các cấp chính quyền cần quan tâm, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, để giúp doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, giữ mức tăng trưởng cao và bền vững, thu hút lao động, giải quyết việc làm, bảo đảm và nâng cao đời sống của công nhân, người lao động.

Hai là, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị Quận cần chủ động phối hợp với các sở - ngành chức năng thành phố sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, để làm cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; kiên quyết không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ quy hoạch, kiến trúc đô thị. Trong điều kiện khó khăn nguồn vốn, quận cần đặc biệt quan tâm và có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn; huy động các nguồn vốn trong doanh nghiệp, trong nhân dân để đầu tư thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tốc độ xây dựng kết cấu hạ tầng, chương trình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các công trình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đô thị về môi trường, diện tích đất giao thông, đất ở, mật độ cây xanh, đất đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, công trình dân sinh; trong đó, tập trung thực hiện tốt dự án Khu dân cư Tân Tạo và di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để tạo điều kiện phát triển quận nhà và khu vực lân cận. Cần chú ý trong quá trình cây dựng kết cấu hạ tầng phải bảo đảm mặt xã hội, nhất là môi trường, phải khắc phục và ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường thì mới bảo đảm sự phát triển bền vững.

Hiện nay trên địa bàn quận có nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố và quận, tôi đề nghị Đảng bộ quận phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ này, tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương di dời, tái định cư để xây dựng các công trình hạ tầng, công trình dân sinh, bảo đảm việc tái định cư tại nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ của người dân, chăm lo dạy nghề, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống của người dân trong diện thu hồi đất.

Ba là, về an sinh xã hội, từ những kinh nghiệm rút ra từ chương trình xóa đói, giảm nghèo, quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ, nhất là đào tạo nghề, giải quyết việc làm để thực hiện tốt chương trình giảm hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm; quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với nước, hộ nghèo; gắn đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao mức sống và chất lượng sống của nhân dân. Phải sâu sát, có nhiều biện pháp thiết thực để chăm lo ngày càng tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, nhất là diện chính sách và đồng bào nghèo, chú trọng đến đội ngũ công nhân, người lao động từ nơi khác đến làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn; nỗ lực thực hiện yêu cầu giảm khoảng cách giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư.

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện còn tồn đọng kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến đời sống an lành của nhân dân.

Năm là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để bảo đảm yêu cầu đó cần phải tập trung :

- Thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến để đưa Cuộc vận động lan tỏa vào đời sống xã hội, tạo thành phong trào tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó, cải tiến mạnh mẽ nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; chăm lo công tác phát triển đảng viên, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú trong công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, trí thức, quần chúng tiêu biểu ở địa bàn dân cư khu phố, tổ dân phố.

Chăm lo công tác cán bộ, trong đó quan tâm thực hiện tốt chính sách cán bộ của Đảng ta đối với cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi. Thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức và quản lý cán bộ, đảng viên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong đó, xác định cải cách hành chính không chỉ đổi mới về thể chế, tổ chức bộ máy, quy trình thủ tục văn bản mà quan trọng hơn là yếu tố con người, là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức và người dân, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”. Do đó, tôi đề nghị Đảng bộ cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc, mọi cán bộ, công chức Nhà nước phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và gương mẫu làm cho dân tin, chỉ có như vậy mới thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân, xây dựng bộ máy hành chính quận và phường phải là bộ máy phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp; gắn việc xây dựng cơ quan quản lý Nhà nước với công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận và phường.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động và tổ chức đảng, cơ quan hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức; đồng thời, tham gia thực hiện các phong trào yêu nước, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội,

Đảng bộ và nhân dân thành phố chúng ta rất tự hào là đã luôn phát huy truyền thống rất quý báu của Đảng ta, dân tộc ta : Truyền thống đoàn kết. Để có được thành phố như hôm nay, chúng ta mãi mãi tự hào về chiến công hiển sách, oanh liệt, mãi mãi ghi ơn sự hy sinh vô cùng to lớn, hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân của đồng chí, đồng bào cả nước trên chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, trong đó có Trung Huyện, Bình Chánh, Bình Tân; đồng thời, do thành phố chúng ta luôn kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết nên đã huy tụ được nhiều đồng chí, đồng bào, nhiều nhà doanh nghiệp trên cả nước cùng chung sức, đồng lòng góp phần xây dựng thành phố phát triển.

Phát huy truyền thống quý báu đó, tại Đại hội này, tôi tin tưởng và mong rằng, các đồng chí đại biểu, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, khách quan, công tâm, vì lợi ích chung, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức, có trình độ năng lực, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ X; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Thưa các đồng chí đại biểu,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm không ngừng đưa quận nhà phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt, chất lượng sống của đồng bào ngày một nâng cao.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ cao, tôi tin tưởng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân sẽ hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ đặt ra và thành công tốt đẹp.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

Thông báo