Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Phát biểu của đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng Phó bí thư Thường trực Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ (2005 – 2010)

- Kính thưa:   Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Kính thưa:   Các đồng chí lão thành cách mạng, quí Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

 - Kính thưa các vị khách

- Thưa toàn thể đại hội,

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân hôm nay, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, quí Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các vị khách quí và toàn thể đại biểu về dự Đại hội lời chúc mừng và những tình cảm trân trọng nhất. Với tinh thần “đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm” chúc Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Quận Bình Tân thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Đ/c Lê Hoàng Quân, Uỷ viên BCH Trung

ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành

uỷ phát biểu với Đại hội.

Quận Bình Tân được hình thành sau khi chia tách Huyện Bình Chánh vào cuối năm 2003, tuy còn nhiều khó khăn, nhất là về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, song Đảng bộ và nhân dân Bình Tân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp đột phá để động viên khai thác các nguồn lực  đầu tư phát triển Quận, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Kết quả đạt được sau 2 năm cho thấy Bình Tân là một trong những Quận có giá trị tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ hàng năm tăng cao nhất Thành phố ( Năm 2004, giá trị công nghiệp tăng hơn 34%, thương mại - dịch vụ tăng hơn 42% so với năm 2003). Lĩnh vực nông nghiệp tuy có khó khăn do tiến trình đô thị hóa song giá trị tổng sản lượng cũng tăng khá cao (22%). Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đạt kết quả khá tốt, trong đó có việc triển khai thực hiện chủ trương vận động nhân dân hiến hơn 10 ha đất (trị giá gần 200 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng..., là một trong những Quận có nhiều kinh nghiệm và thành công trong việc giải quyết hợp lý, hợp tình công tác đền bù giải toả, tái định cư, trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa. Việc chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và các chính sách xã hội như đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo...của Quận cũng đạt kết quả thiết thực, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, phường, gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tuy còn một số tồn tại, yếu kém trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh – trật tự, xây dựng hệ thống chính trị như báo cáo kiểm điểm đã nêu và chúng ta cũng chưa thỏa mãn với những kết quả đạt được,  còn băn khoăn lo lắng trước những vấn đề bức xúc trong xã hội và tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, song nhìn chung những kết quả đạt được trong 2 năm qua là tiền đề hết sức quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phát huy, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Quận Bình Tân đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước và Thành phố có những thuận lợi, cơ hội, khó khăn và thách thức đan xen nhau tác động rất lớn đến quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Bốn nguy cơ mà Nghị quyết Đại hội VIII, Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, tham nhũng, diễn biến hòa bình, chệch hướng xã hội chủ nghĩa) tiếp tục diễn biến phức tạp, làm cán bộ, nhân dân có tâm trạng rất băn khoăn. Tình hình thế giới phát sinh những phức tạp mới về chính trị, kinh tế. Thiên tai và môi trường ngày càng trở thành vấn đề hết sức bức thiết. Những khó khăn tồn tại của Thành phố và các Quận Huyện như kinh tế phát triển nhanh nhưng thiếu tính bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế Thành phố; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn những yếu kém, bất cập; trật tự đô thị, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp... Những khó khăn thách thức đó đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân. Điều đó đòi hỏi tại Đại hội này, các đồng chí đại biểu cần phát huy dân chủ và trí tuệ, tiếp tục tập trung thảo luận góp ý kiến cho các văn kiện của Trung ương, Thành phố; đồng thời, đi sâu bàn bạc làm sáng tỏ thêm những mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quận ngay từ đầu nhiệm kỳ 2005-2010.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận, đồng chí Võ Văn Cương, đ/c Hà Văn Dũng và Tổ công tác Thành ủy đã có nhiều góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ. Những góp ý của tổ công tác TU và của cán bộ, đảng viên trong Quận đã được Ban TVQU tiếp thu, chọn lọc, tu chỉnh, làm cho văn kiện Đại hội mang tầm trí tuệ cao hơn. Tôi nhất trí cơ bản với BCCT được các đồng chí trong đoàn chủ tịch trình bày. Tại Đại hội này, tôi xin trao đổi thêm một số vấn đề trọng tâm, mang tính gợi ý để các đồng chí suy nghĩ, tập trung thảo luận đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ tới.

- Vấn đề thứ nhất cần quan tâm là phải có các giải pháp thiết thực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả, chất lượng và bền vững, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

Về cơ cấu kinh tế, hiện nay mặc dù tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Quận chiếm khá cao (hơn 76%), thương mại - dịch vụ gần 22%, nông nghiệp hơn 2%, nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành thương mại - dịch vụ cao hơn ngành công nghiệp (thương mại - dịch vụ 42%, công nghiệp 34%) nên việc xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế “dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp” từ nay đến năm 2010 là phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ cần chú trọng có giải pháp phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế để đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chủ lực, cùng với việc mở rộng các khu công nghiệp Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Tân Bình và phát triển hệ thống siêu thị, chợ. Cần tập trung phát triển mạnh các loại hình dịch vụ phục vụ xuất khẩu, phát triển nhà ở, kho tàng, bến bãi, văn phòng cho thuê, dịch vụ y tế chất lượng cao, v.v... phấn đấu đưa giá trị gia tăng các nhóm ngành dịch vụ trên có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn để góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của Thành phố là “dịch vụ - công  nghiệp - nông nghiệp”.

 Về phát triển và quản lý đô thị, cần xác định rõ việc làm, cách làm, phân công trách nhiệm cụ thể việc tổ chức thực hiện để Quận sớm hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành, qua đó làm cơ sở pháp lý để thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đô thị theo đúng quy hoạch. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của Quận còn khá lớn (gần 1.000 ha), do vậy trong quá trình đô thị hóa cần đặc biệt quan tâm quy hoạch, sử dụng có hiệu quả, gắn việc phát triển kinh tế - xã hội với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân; tập trung huy động các nguồn vốn (vốn ngân sách, vốn các doanh nghiệp, vốn từ quỹ đất, vốn trong dân) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đáp ứng các yêu cầu phát triển của địa phương. Tôi được biết Quận đã và đang triển khai đầu tư nhiều dự án  xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, trong đó có các dự án quy mô lớn như dự án xây dựng cụm đô thị mới tại Phường Tân Tạo A hơn 700 ha; công trình nâng cấp mở rộng đường An Dương Vương, công trình di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, công trình Kênh liên phường v.v… Đây là những chủ trương đúng, lãnh đạo Thành phố hết sức đồng tình, hỗ trợ cho Quận thực hiện các dự án trên để góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, giải quyết nhu cầu nhà ở cho nhân dân địa phương. Tuy nhiên, cần hết sức lưu ý trong quá trình đền bù, giải tỏa di dời, tái định cư để thực hiện các dự án, Quận cần bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực lãng phí; cần quan tâm chăm lo cho các hộ dân trong diện giải tỏa có cuộc sống ổn định, chí ít cũng bằng hoặc khá hơn so với nơi ở cũ.

Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ cần quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “giảm nghèo” theo tiêu chí mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương. Đảng bộ cũng cần có biện pháp tăng cường công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng, quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu, chuyển hoá địa bàn phức tạp, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cần quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm để phòng chống tội phạm, kể cả các tổ chức nhen nhóm phản động và các loại tệ nạn trên địa bàn; giữ vững an ninh, trật tự từ khu phố, tổ dân phố để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Quận.

- Vấn đề thứ hai cần quan tâm là tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Quận đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Do đặc điểm của Quận mới chia tách, cùng với việc quy hoạch cán bộ, Đảng bộ cần chú trọng công tác điều động, luân chuyển và bổ sung cán bộ mới để kiện toàn các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là cơ sở khối phường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra để ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác đào tạo cán bộ cơ sở,  giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các đối tượng ưu tú để phát triển Đảng, nhất là đoàn viên, hội viên, quần chúng cốt cán, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công nhân trực tiếp sản xuất, đội ngũ trí thức.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, nhất là lãnh đạo công tác cải cách hành chánh, hoàn thiện cơ chế, bộ máy hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia giám sát, kiểm tra phòng chống tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực trong bộ máy chính quyền. Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân ở các dự án giải tỏa di dời, hạn chế các khiếu kiện phát sinh. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện và hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, khắc phục các thiếu sót, tồn tại, xây dựng hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở thật sự vững mạnh để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Vấn đề thứ ba tôi muốn đề cập là đại hội cần đề cao tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ cần lựa chọn và giới thiệu những đồng chí tiêu biểu (trong đó quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ) có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời bầu Đoàn đại biểu có khả năng tham gia đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, quí Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong những năm qua, cùng với các Quận – Huyện, sở - ngành, Đảng bộ và nhân dân Quận Bình Tân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân Thành phố. Thành ủy hết sức trân trọng những đóng góp đó và tin tưởng từ Đại hội này, Đảng bộ và nhân dân Quận Bình Tân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của một địa phương có 3 xã anh hùng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ trước đây, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và có những đóng góp lớn hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Thành phố, góp phần làm cho Thành phố chúng ta sớm trở thành Thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực, xứng đáng với niềm tin của Đảng và đồng bào cả nước.

Cuối cùng, một lần nữa xin thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Quận Bình Tân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ tới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

---------------------------------

Thông báo