Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Giới thiệu quận Bình Tân

Tên cấp ủy:Quận ủy Bình Tân

Địa chỉ: 521 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân

Điện thoại: 028.38750033

Email: vpqu.binhtan@tphcm.gov.vn

Bí thư: Huỳnh Khắc Điệp

Phó Bí thư Thường trực: Nguyễn Việt Quế Sơn

Chủ tịch: Nguyễn Minh Nhựt

Chánh VP: Đỗ Thị Thu Cúc


Cửa ngõ phía Tây Nam Thành phố

Quận Bình Tân mới được thành lập theo Nghị định số: 130/NĐ-2003/CP ngày 05/11/2003 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở 3 xã Bình Hưng hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và Thị trấn An Lạc của Huyện Bình Chánh. Từ đó ngày 26/11/2003 Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ chí minh đã ban hành quyết định số 724-QĐNS/TU về việc thành lập và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời đảng bộ quận Bình Tân.

Dân số 
*Biến động dân số: Theo số liệu thống kê hàng năm, số dân Quận Bình Tân qua các năm như sau:

Năm 1997: 88.636
Năm 1998: 90.814 tỷ lệ tăng dân số ( 1997-1998) là: 2,5%
Năm 1999: 145.746 tỷ lệ tăng dân số ( 1998-1999) là: 60,5%
Năm 2000: 155.220 tỷ lệ tăng dân số ( 1999-2000) là: 6,5%
Năm 2001: 188.053 tỷ lệ tăng dân số ( 2000-2001) là: 21,2%
Năm 2002: 223.767 tỷ lệ tăng dân số ( 2001-2002) là: 18,6%
Năm 2003: 265.411 tỷ lệ tăng dân số ( 2002-2003) là: 20,1%

Dân số tăng nhanh chủ yếu là tăng cơ học, hiện dân cư có hộ khẩu thường trú chiếm tỷ lệ thấp 30% và dân cư không có hộ khẩu thường trú chiếm 70%.
* Phân bố dân cư: mật độ dân cư trung bình là 5.112 người/km2
Nơi có mật độ cao nhất là 21.066 người/km2 ( Phường An Lạc )
Nơi có mật độ thấp nhất là 1.514 người/km2 ( Phường Tân Tạo A )
* Đặc điểm dân cư:
- Dân số nông nghiệp là 54.830 người, chiếm 20,7% tổng số dân.
- Dân số phi nông nghiệp là 210.581 người, chiếm 79,3% tổng số dân.
- Về giới tính: Nam chiếm 47,45%, Nữ chiếm 52,55%.
Diện tích:
- Tổng diện tích tự nhiên của Quận Bình Tân là: 5.888,6778 ha. Trong đó:
+ Đất nông nghiệp chiếm diện tích: 1.571,8 ha
+ Đất chuyên dùng chiếm diện tích: 1.752,7069 ha.
+ Đất ở đô thị chiếm diện tích: 1.872,7409 ha.
+ Đất chưa sử dụng chiếm diện tích: 81,43 ha.

Đảng bộ quận Bình Tân

Thông báo