Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ (2005 - 2010)

Kính thưa:

- Đồng chí: Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo Thành phố;

- Quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;

- Các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và khách quý của Đại hội;

- Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội.

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị 46-CT/TW ngày 06/12/2004 của Bộ Chính trị về Đại hội Đại biểu các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ X của Đảng; thực hiện Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 31/12/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2005-2010.

Kính thưa các đồng chí,

Sau một thời gian chuẩn bị và tập trung chỉ đạo, đến cuối tháng 8/2005 đã có 59/59 Chi, Đảng bộ cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Quận tổ chức xong Đại hội và đạt kết quả tốt, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của từng địa phương, đơn vị. Từ kết quả Đại hội các Chi, Đảng bộ cơ sở và gắn với quá trình chuẩn bị mọi mặt tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận, từ tháng 01/2004 Ban chấp hành lâm thời, Ban Thường vụ Quận ủy luôn thể hiện quyết tâm cao, chấp hành đúng, đầy đủ và kịp thời những quy định, quy trình của Trung ương, Thành ủy trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội; thật sự cầu thị, biết lắng nghe và tôn trọng các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của các bậc lão thành cách mạng, đóng góp của các Sở, Ngành, của tổ công tác Thành ủy để bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội và chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Đến cuối tháng 9/2005, công việc chuẩn bị đã xong; được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 chính thức khai mạc. Đại hội chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí cấp trên, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, các khách quý đã đến dự Đại hội với chúng ta.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn đồng chí Lê Hoàng Quân cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, cùng quý vị khách mời và toàn thể đại biểu về dự Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự nỗ lực của Đảng bộ, của cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ - công chức - viên chức và của toàn thể đồng bào các giới, Quận Bình Tân chúng ta đã không ngừng phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức; từng bước ổn định tổ chức, bộ máy, đưa các hoạt động kinh tế, thu chi ngân sách, chỉnh trang và quản lý đô thị, giáo dục đào tạo, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng đi vào ổn định và có bước phát triển mới; môi trường sống, môi trường giáo dục và hoàn cảnh sống cụ thể của người dân từng bước được cải thiện. Chúng ta vui mừng và tự hào về các kết quả đó, kết quả này là bước khởi đầu đầy tự tin của Đảng bộ chúng ta, là nền tảng, đòn bẩy cho những bước phát triển nhanh hơn với những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu lớn hơn trong những năm tới.

Trên cơ sở những thành tựu và tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội lần này với trách nhiệm là cơ quan lãnh đạo cao nhất trong việc hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Quận trong 5 năm tới, Đại hội chúng ta cần phát huy dân chủ và trí tuệ cao nhất, thảo luận, tìm ra nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm từ việc đề ra Nghị quyết 2 năm (2004-2005) về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành lâm thời, của Ban Thường vụ Quận ủy trong 2 năm qua; Đại hội sẽ thảo luận và quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và những giải pháp lớn của Đảng bộ trong những năm tới. Đồng thời Đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ, giới thiệu và bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2005-2010 những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ về

chính trị, đạo đức cách mạng đảm bảo là trung tâm đoàn kết, có đủ trí tuệ và năng lực, uy tín, khả năng lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ và cấp trên.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, dự thảo văn kiện và dự thảo Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung) trình Đại hội X của Đảng; giới thiệu, bầu chọn những đại biểu xứng đáng của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII, đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí,

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban chấp hành lâm thời, Ban Thường vụ Quận ủy đã nhận được rất nhiều ý kiến quý báu của các Chi, Đảng bộ, của các đồng chí lão thành cách mạng, của các tầng lớp nhân dân của các Sở, ngành và của tổ công tác Thành ủy góp ý cho văn kiện Đại hội, cho công tác chuẩn bị nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Đại hội chúng ta trân trọng và biết ơn về những ý kiến đóng góp quý báu đó. Qua đó, văn kiện trình trong Đại hội lần này, có thể nói đó là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Quận Bình Tân chúng ta.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Quận Bình Tân được chuẩn bị và diễn ra vào thời điểm đầy phấn khởi, tự hào trước, trong và sau các hoạt động lễ, hội, hội thi và các hoạt động tổ chức kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn của đất nước như: mừng 60 năm ngày cách mạng tháng tám thành công, Quốc khánh 02/9; Thành phố Hồ Chí Minh được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”,…; toàn Đảng bộ đã thực hiện khá tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng đã có chuyển biến tiến bộ; Đảng bộ bước vào Đại hội với thế và lực mới, phát huy những kết quả đạt được trong 2 năm qua và kết quả đạt được của Đại hội hôm nay, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ IX đề ra, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, đưa sự nghiệp đổi mới của Đảng, chất lượng sống của nhân dân Quận Bình Tân tiếp tục phát triển ngày càng ổn định nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” mà Đảng đã đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo