Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy trình bày tại Đại hội ngày 27 tháng 8 năm 2015)

Kính thưa:

- Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố,

- Các đồng chí lão thành cách mạng, quý Bà mẹ VNAH,

- Các đồng chí khách quý của Đại hội,

- Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X; thông qua dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trình Đại hội và xây dựng, nhất trí ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để thực hiện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 42 đồng chí đúng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng bộ đối với nhiệm vụ chính trị của quận trong 5 năm tới. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính thưa các đồng chí.

Nội dung các văn kiện và nhân sự được thông qua tại Đại hội đã được tập trung trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên ở đại hội cấp cơ sở, sự đóng góp của nhân dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận các nhiệm kỳ, góp ý của các sở, ban, ngành thành phố, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy và đặc biệt, trực tiếp là các đồng chí đại biểu tham dự đại hội, thể hiện trách nhiệm cao đối với công tác xây dựng Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chăm lo đời sống nhân dân; thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận nhà.

Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Đại hội đã quyết định mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 5 năm 2015-2020 là: “Xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh toàn dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tiếp tục xây dựng quận Bình Tân phát triển toàn diện theo hướng sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển chung của thành phố”.

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, với sự nhất trí cao Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý và phát triển đô thị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận trong 5 năm tới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Thành Lập - UVBTV Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố đã ghi nhận trong những năm qua, Đảng bộ Quận đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra, làm chuyển biến rõ nét, tạo nên diện mạo mới của quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Quận, trong đó tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng bộ Quận ngày càng trong sạch, vững mạnh; đồng chí cũng chỉ ra cho chúng ta về những hạn chế và bài học từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo để rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đại hội đã thảo luận bổ sung các giải pháp, phấn đấu thực hiện tốt nhất sự chỉ đạo của đồng chí gắn với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong 5 năm tới.

Với những kết quả trên, đến giờ này Đại hội chúng ta có thể vui mừng báo cáo với Thành ủy, với toàn Đảng bộ và Nhân dân Quận nhà: Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa đại hội.

Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI thành công tốt đẹp là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Thành ủy, đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách Quận, sự giúp đỡ của các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ. Đại hội trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, đ/c Huỳnh Thành Lập, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, tổ công tác chỉ đạo đại hội Thành ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Trân trọng cảm ơn các ban, sở, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện bạn; các đồng chí nguyên lãnh đạo quận các thời kỳ; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên ở cơ sở; các tầng lớp Nhân dân đã góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng ghi nhận và cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy khóa X do độ tuổi, sức khỏe hoặc do yêu cầu công tác mới nên không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XI. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng trong thời gian tới. Xin cảm ơn các cơ quan báo, đài đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

Đại hội biểu dương và cám ơn tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng UBND Quận, Trung tâm Văn hóa - TDTT Quận và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự Quận đã phục vụ, đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí.

Nhân dịp này, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân quận nhà phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng nỗ lực thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với niềm tin sâu sắc vào sự phát triển đi lên của Quận nhà trong giai đoạn mới, thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cám ơn.

Thông báo