Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Phát biểu của đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X (Ngày 21 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa: - Đồng chí Lê Thanh Hải – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,

- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,

- Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội.

Trong không khí cả nước và Thành phố đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, thiết thực lập thành tích chào mừng 65 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010), kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sau một thời gian khẩn trương tích cực chuẩn bị, hôm nay Đảng bộ Quận 8 tiến hành tổ chức Đại hội. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gởi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, xin gởi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quận 8 lời chúc sức khoẻ, chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận vừa trình bày tại Đại hội, có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, Thành phố và Quận có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, đặc biệt là từ cuối năm 2007, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 8 đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX đề ra.

Về cơ bản, tôi thống nhất với đánh giá của Đảng bộ Quận về những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận. Các đồng chí đã xác định được những lĩnh vực đột phá, phát huy các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương. Cơ cấu kinh tế của Quận chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại tăng bình quân 41,14%/năm, sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,67%/năm; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu khá cao, bình quân hàng năm tăng 24,36%; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đạt kết quả thiết thực, đặc biệt là qua thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang đô thị, Quận đã vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng, bê tông hóa trên 200 đường hẻm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đồng thời hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về văn hoá – xã hội đã đề ra; an ninh, trật tự được giữ vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng được tập trung theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra.

Song còn một số hạn chế như Báo cáo chính trị đã nêu. Tuy nhiên, những hạn chế đó chúng ta đang khắc phục dần. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 8 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, về cơ bản tôi thống nhất với nội dung đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định:

Một là, để tập trung thực hiện tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế trên bến dưới thuyền theo hướng văn minh, hiện đại, Quận cần tận dụng khai thác lợi thế của một địa bàn có nhiều kênh rạch, có tuyến Đại lộ Đông – Tây đi qua… để nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, các loại hình dịch vụ xuất khẩu, tư vấn, tài chính – ngân hàng… để hình thành cho được trung tâm thương mại, các khu vực chuyên doanh, cao ốc, văn phòng cho thuê, sớm đầu tư bằng nhiều nguồn lực để khai thác dịch vụ du lịch dọc kênh Tàu Hũ, kênh Đôi. Những vấn đề đó cần phải được đề ra những giải pháp thật mạnh để góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận nhà.

Về quản lý và phát triển đô thị, Quận cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng của Thành phố sớm hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành để làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý trên lĩnh vực này; đồng thời cần có những giải pháp thật mạnh thu hút đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng các khu dân cư mới, gắn với nâng cấp, chỉnh trang đô thị, bảo đảm tiêu chí môi trường của địa phương. Trong cuối nhiệm kỳ qua, các đồng chí đã cơ bản hoàn thành di dời các hộ dân sống trên rạch Ụ Cây, đây là thành công của Quận, một bài học kinh nghiệm không chỉ cho Quận, mà còn cho Thành phố, cho các quận bạn. Để phát huy và nhân rộng kết quả trên, trong thời gian tới, Quận cần nghiên cứu khai thác quỹ đất để có nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Vấn đề cần quan tâm là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đảng bộ cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương di dời, bồi thường, tái định cư theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm việc tái định cư tại nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Về an sinh xã hội, từ những kết quả thiết thực đạt được trong công tác xoá đói giảm nghèo trong thời gian qua, Quận cần có giải pháp cụ thể hơn nữa để huy động các nguồn lực trong xã hội, phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá, y tế, thể dục - thể thao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là diện chính sách và hộ nghèo ở địa phương.

Hai là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ba là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Quận cần có biện pháp cụ thể, thiết thực xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức theo các hướng: thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình để đưa cuộc vận động lan toả vào đời sống xã hội, tạo thành phòng trào tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, trí thức, quần chúng tiêu biểu địa bàn dân cư khu phố, tổ dân phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên. Chăm lo thiết thực công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa các sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, cần chú trọng xác định cải cách hành chính không chỉ đổi mới về thể chế, tổ chức bộ máy, quy trình thủ tục, mà quan trọng hơn là yếu tố con người, là mối quan hệ giữa cán bộ công chức và người dân. Điều đó đòi hỏi các cấp uỷ, chính quyền phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức để giảm phiền hà cho doanh nghiệp và cho nhân dân. Đồng thời, phải tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền Quận và phường; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, dự thảo Báo cáo chính trị của Quận, tại Đại hội lần này, các đồng chí cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những đồng chí “có đức, có tài” để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ X; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Đại hội chúng ta sẽ đề ra Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, phải xác định những trọng tâm, trọng điểm, việc làm trước, việc làm sau để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; đồng thời phải phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp uỷ, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gởi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Thông báo