Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy đọc ngày 24 tháng 7 năm 2015)

Kính thưa: - Các Mẹ Việt Nam anh hùng,

- Anh hùng lao động,

- Các đồng chí lão thành cách mạng,

- Các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách mời,

- Các đồng chí Đại biểu dự Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 13 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy khóa X đã triển khai và tiến hành nghiêm túc công tác chuẩn bị đại hội từ 42 cơ sở đảng trực thuộc để tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận theo đúng quy định và chỉ đạo của Thành ủy. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Quận ủy luôn được Ban Thường vụ Thành ủy và Tổ công tác số 1 của Thành ủy thường xuyên theo dõi chỉ đạo chặt chẽ; các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy các nhiệm kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đại biểu nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân quận nhà đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho việc chuẩn bị văn kiện Đại hội. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành ủy, hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.

Về dự Đại hội hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Các Mẹ Việt Nam anh hùng

+ Đỗ Thị Chắn

+ Trần Thị Thành

+ Ngô Hồng Hạnh

- Anh hùng lao động – Nguyễn Thành Tường

- Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Lãnh đạo các ban Thành ủy:

+ Đồng chí Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

+ Đồng chí Trần Văn Ước, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

+ Đồng chí Ma Xuân Việt, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

+ Đồng chí Lê Văn Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

+ Đồng chí Đoàn Văn Mốt, Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

- Các đồng chí thành viên Tổ công tác số 1 của Thành ủy theo dõi chỉ đạo Đại hội.

- Các đồng chí thay mặt cho các đơn vị khách mời.

- Các đồng chí Văn phòng Thành ủy và các ban Thành ủy phụ trách theo dõi Quận 8.

- Các đồng chí trong Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đơn vị Quận 8.

- Các đồng chí Bí thư Quận ủy các nhiệm kỳ.

+ Đồng chí Đỗ Văn Minh

+ Đồng chí Võ Văn Cương (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.Hồ Chí Minh)

+ Đồng chí Trần Văn Lục

+ Đồng chí Trần Văn Thanh

+ Đồng chí Huỳnh Ngọc Diệp

+ Đồng chí Trần Hữu Tâm

- Các đồng chí Phó Bí thư Quận ủy các nhiệm kỳ.

- Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy các nhiệm kỳ.

- Các đồng chí là Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ X đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác:

+ Đồng chí Đổng Thị Kim Vui, nguyên Bí thư Quận ủy

+ Đồng chí Trần Văn Thành, nguyên Phó Bí thư thường trực Quận ủy

+ Đồng chí Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Sở giao thông vận tải; nguyên Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 8

- Các đồng chí là Ủy viên Ban thường Quận ủy khóa X đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ X đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

- Đại diện các cơ quan báo đài

Cùng với 216 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ quận về dự Đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí là nguồn động viên đối với Đảng bộ và Nhân dân Quận 8. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng tất cả các đại biểu và các vị khách quý đã đến dự Đại hội hôm nay.

Kính thưa Đại hội, thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đánh giá tình hình 5 năm qua, đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ và giải pháp thực hiện hiệu quả cho những năm tiếp theo, mà trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, di dời nhà trên kênh rạch; xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tập trung thảo luận góp ý các văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Xem xét, tiến hành lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác thực tiễn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Để hoàn thành tốt trọng trách đặt ra cho Đại hội, trong tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đoàn Chủ tịch Đại hội mong muốn và tin tưởng ở mỗi đại biểu sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, biểu thị chính kiến, quyết định công việc của Đại hội một cách nghiêm túc, trách nhiệm; đồng thời quan tâm thực hiện tốt một số công việc sau đây:

Một là, nghiên cứu, thảo luận đóng góp thêm ý kiến có chất lượng để hoàn chỉnh các Dự thảo văn kiện với chất lượng cao nhất; đi sâu thảo luận dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhất là các chỉ tiêu và các chương trình, công trình thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Hai là, lựa chọn bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ quận đủ số lượng theo chỉ đạo của Thành ủy, với những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực tiễn để triển khai nội dung nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, với ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương, chúng ta nhất định sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ XI.

Kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách mời và toàn thể đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo