Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X (Do đồng chí Đổng Thị Kim Vui – Bí thư Quận uỷ đọc ngày 21 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa: - Các Mẹ Việt anh hùng,

- Các đồng chí cách mạng lão thành,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí khách mời của Đại hội,

- Các đồng chí Đại biểu Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ, các hướng dẫn của Trung ương, Thành uỷ và quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay, Đảng bộ quận 8 đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Quận uỷ luôn được Ban Thường vụ Thành uỷ và Tổ công tác của Thành uỷ thường xuyên theo dõi chỉ đạo chặt chẽ; các đồng chí cách mạng lão thành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đại biểu nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân quận nhà đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho việc chuẩn bị văn kiện Đại hội. Những đóng góp quý báu trên đã được Ban chấp hành Đảng bộ quận nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu vận dụng để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Thành uỷ, hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X (2010 – 2015) chính thức khai mạc.

Đại hội chúng ta vinh dự và vui mừng đón tiếp:

- Các Mẹ Việt anh hùng,

- Đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Thảnh uỷ đến dự và chỉ đạo Đại hội,

- Các đồng chí thành viên Tổ công tác của Thành uỷ,

- Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các ban Đảng Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh,

- Các đồng chí chuyên viên các ban Đảng và Văn phòng Thành uỷ theo dõi Quận 8,

- Các đồng chí Bí thư Quận uỷ các quận trong cụm thi đua,

- Các đồng chí Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử tại Quận 8,

- Đại diện các cơ quan báo đài,

- Các đồng chí nguyên là Uỷ viên Thường vụ Quận uỷ các nhiệm kỳ,

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận 8 nhiệm kỳ IX đã chuyển công tác,

Cùng với 207 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3.300 đảng viên của Đảng bộ quận về dự Đại hội.

Sự có mặt đông đủ của các đồng chí đại biểu và các vị khách quý trong Đại hội là sự quan tâm cổ vũ to lớn, là nguồn động viên sâu sắc đối với toàn Đảng bộ và nhân dân Quận 8. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng đón tiếp và gởi đến các đồng chí vả quý đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội chúng ta diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng tâm hiệp lực ứng phó có kết quả bước đầu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, đảm bảo duy trì sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường, sự cạnh tranh về kinh tế - thương mại, thị trường ngày càng gay gắt. Cùng với cả nước và Thành phố, yêu cầu của sự nghiệp phát triển địa phương đang đòi hỏi phải được tiếp tục tiến hành nhanh, bền vững với tinh thần chủ động tiến công, phát huy tốt nhất các thế mạnh sẵn có, các tiềm lực kinh tế trong nhân dân, tạo được những đột phá mạnh mẽ trong việc xây dựng và phát triển quận theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần này là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Quận 8. Đại hội có các nhiệm vụ quan trọng là:

1- Phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh một cách dân chủ; thể hiện tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

2- Kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX trên tinh thẩn thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan, toàn diện thành tựu, những khuyết điểm, yếu kém, rút ra nguyên nhân – kinh nghiệm thực tiễn và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu có tính khả thi cao trong năm năm tới (2010 – 2015), nhằm tạo tiền đề, điều kiện cần thiết để quận 8 phát triển nhanh và bền vững với mục tiêu: đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sở đầu tư cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông; phát huy lợi thế hệ thống kênh rạch, khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại gắn với việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Kênh Đôi, Kênh Tàu Hũ, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết cơ bản nhà trên kênh rạch, cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, xây dựng mỹ quan đô thị gắn với củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;

3- Đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ qua việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ IX; tiến hành lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có đức, có tài và năng lực hoạt động thực tiễn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Đoàn đại biểu tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

Để hoàn thành trọng trách trên, đòi hỏi mỗi đồng chí đại biểu Đại hội phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và dân chủ trong Đảng, làm việc khẩn trương, khoa học, thảo luận, đóng góp ý kiến vì lợi ích của Đảng, của nhân dân, vì sự nghiệp phát triển của địa phương; cân nhắc lựa chọn những đồng chí xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng nhằm đóng góp tích cực nhất vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội,

Kính thưa các đồng chí,

Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2010: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Về công tác xây dựng Đảng, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: “Là một đảng lãnh đạo, Đảng ta cần phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Toàn Đảng phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí, đoàn kết nhất trí mới làm tròn nhiệm vụ của Đảng”. Về cán bộ đảng viên, Người đã dạy: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tờ thật trung thành của nhân dân”. Thấm nhuần và “nỗ lực làm theo” lời dạy của Bác Hồ, mỗi cán bộ, đảng viên tham dự Đại hội lần này phải thống nhất về tư tưởng và hành động, đoàn kết, quyết tâm đóng góp vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X.

Với truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, với ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương, chúng ta nhất định sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X.

Kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo và khách mời của Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc.

Kính chúc các đồng chí đại biểu của Đại hội nhiều sức khoẻ để hoàn thành trọng trách được giao phó.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Thông báo