Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X (Do đồng chí Đổng Thị Kim Vui – Bí thư Quận uỷ đọc ngày 22 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí, các vị khách quý của Đại hội,

- Các đồng chí đại biểu Đại hội,

Sau hơn hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và kết thúc tốt đẹp.

Đại hội chúng ta vô cùng phấn khởi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, các đồng chí lãnh đạo các quận uỷ trong cụm thi đua, các đồng chí lãnh đạo quận qua các nhiệm kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng,… Các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý đã đem đến Đại hội những tình cảm nồng ấm và những chỉ đạo hết sức sâu sắc.

Đại hội chúng ta đã thảo luận và nhất trí thông qua bản tổng hợp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX; đánh giá thẳng thắn những thành tựu đạt được, nhìn rõ những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời, đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (2010 – 2015). Đại hội cũng đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 43 đồng chí tiêu biểu cho năng lực lãnh đạo và trí tuệ của toàn Đảng bộ quận và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX theo đúng phân bổ của Thành uỷ và quy định của Bộ Chính trị về bầu cử trong Đảng.

Đại hội rất vinh dự được đồng chí Phạm Phương Thảo – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ đến dự và chỉ đạo đại hội, đã tiếp thêm trí tuệ, cổ vũ cho Đảng bộ và nhân dân Quận 8 trong quá trình phát triển địa phương.

Để tiến tới Đại hội lần này, ngay từ cuối năm 2009 đến nay, toàn Đảng bộ đã diễn ra nhiều đợt sinh hoạt chính trị để đóng góp ý kiến vào đề cương chi tiết và dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá IX. Trong Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí đảng viên của toàn Đảng bộ quận đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trước khi tiến hành Đại hội, các đại biểu chúng ta đã nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ quận. Trong Đại hội, đã có hàng trăm ý kiến phát biểu rất thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm nhằm làm tăng thêm chất lượng của Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ X của Đảng bộ quận.

Kết quả của Đại hội đã biểu thị quyết tâm “chung sức tăng tốc” của Đảng bộ và nhân dân quận 8 trong những năm tới vì mục tiêu: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sở tiếp tục đầu tư cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông; phát huy lợi thế hệ thống kênh rạch, khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại gắn với việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Kênh Đôi, Kênh Tàu Hũ nhằm từng bước xây dựng Quận 8 trở thành quận trung tâm thương mại – dịch vụ – du lịch của Thành phố, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết cơ bản nhà trên kênh rạch, cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, xây dựng mỹ quan đô thị gắn với thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở vững mạnh, hiệu quả hoạt động cao, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Nhằm thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Chúng ta quyết tâm tạo nên một sự chuyển biến rõ rệt và đạt chất lượng cao hơn trong thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội giao cho để đưa sự nghiệp phát triển quận 8 ngày càng nhanh, mạnh và vững chắc hơn. Kết quả cuối cùng của Đại hội sẽ được thực tiễn kiểm nghiệm trong thời gian tới, song với truyền thống đoàn kết và cách mạng, tinh thần trách nhiệm chung sức tăng tốc của Đảng bộ và nhân dân đối với sự nghiệp phát triển của địa phương, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, quận 8 sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận 8 theo hướng đô thị hoá văn minh, hiện đại.

Kính thưa các đồng chí,

Tại Đại hội X của Đảng bộ, nhiều đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận không tái ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X, tạo điều kiện để trẻ hoá cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua. Chúc các đồng chí sức khoẻ - hạnh phúc và tiếp tục đóng góp năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp phát triển của địa phương.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền quận các nhiệm kỳ đã có nhiều công sức xây dựng nền tảng vững chắc về sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, tính cầu thị, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên để kế thừa và phát triển những thành quả của Đảng bộ và nhân dân quận trong các thời kỳ của sự nghiệp phát triển địa phương.

Với trọng trách được Đại hội giao cho, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu không ngừng nâng cao bản lĩnh lãnh đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, cùng toàn Đảng bộ và nhân dân quận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng các vị khách quý, các cơ quan báo đài đến tham dự giúp Đại hội tăng thêm phần long trọng và đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn đội ngũ cán bộ công chức Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Trung tâm văn hoá, Ban chỉ huy quân sự quận, Văn phòng Uỷ ban nhân dân quận, các ban ngành liên quan, cán bộ chiến sĩ công an, quân sự đã không ngại khó khăn, tận tình phục vụ, giữ gìn an ninh trật tự, giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí,

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X là niềm cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng bộ và nhân dân quận 8 tiếp tục chung vai sát cánh vì sự nghiệp phát triển của địa phương ngày càng nhanh, mạnh và vững chắc hơn. Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi về kết quả Đại hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; có kế hoạch cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân quận 8 quyết tâm đoàn kết thống nhất xung quanh Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X, phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, ra sức khắc phục khó khăn, đem hết trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp phát triển địa phương trong thời gian tới theo hướng đô thị hoá văn minh, hiện đại, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

Kính chúc sức khoẻ các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị khách quý và đại biểu Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn./.

Thông báo