Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 Khóa XI (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Hồ Hải

2

Trần Quang Thảo

3

Bùi Tá Hoàng Vũ

4

Hà Văn Lợi

5

Vương Phước Hải

6

Đỗ Hữu Trí

7

Nguyễn Hoàng Tuấn

8

Nguyễn Lợi

9

Huỳnh Kim Chi

10

Phạm Ngọc Muôn

11

Lê Quỳnh Đài

12

Vũ Thị Huỳnh Mai

13

Nguyễn Quang Huy

14

Nguyễn Văn Cường

15

Nguyễn Thị Ngọc Hà

16

Trương Công Hồ

17

Dương Văn Dân

18

Nguyễn Thanh Sang

19

Phan Kiều Thanh Hương

20

Nguyễn Nha Kha

21

Huỳnh Việt Hùng

22

Lê Minh Thông

23

Lê Ngọc Hải

24

Đỗ Thị Cẩm Vân

25

Trần Thị Thu Trang

26

Phạm Quang Tú

27

Nguyễn Văn Toàn

28

Trương Hạ Long

29

Nguyễn Nam Bình

30

Nguyễn Thị Thanh Thủy

31

Lý Thị Phương Nhanh

32

Quách Thị Kim Phượng

33

Trần Thanh Hà

34

Mai Thanh Xuân

35

Huỳnh Mỹ Ngọc

36

Trần Thị Tuyết Loan

37

Nguyễn Văn Chung

38

Lê Văn Hậu

39

Dương Thu Thủy

40

Huỳnh Quốc Thái

41

Nguyễn Trọng Nghĩa

42

Nguyễn Minh Trí

Thông báo