Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 Khóa X (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)(Tính đến 18/08/2011)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
(theo Quyết định số: 1740-QĐNS/TU ngày 30-7-2010)

1

Đổng Thị Kim Vui

Bí thư Quận ủy

2

Trần Văn Thành

Phó Bí thư Quận ủy

3

Nguyễn Thành Chung

Phó Bí thư Quận ủy

4

Bùi Thị Lê

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

5

Trần Quang Thảo

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

6

Đỗ Hữu Trí

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

7

Trần Văn Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

8

Nguyễn Hồ Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

9

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

10

Hồ Tự Sang

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

11

Nguyễn Lợi

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

12

Vũ Thanh Lưu

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

13

Phạm Ngọc Muôn

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

14

Ngô Hồng Thái

Quận ủy viên

15

Phùng Công Dũng

Quận ủy viên

16

Hà Văn Lợi

Quận ủy viên

17

Lê Quang Liêm

Quận ủy viên

18

Nguyễn Thanh Sang

Quận ủy viên

19

Vương Phước Hải

Quận ủy viên

20

Vũ Văn Hoàng

Quận ủy viên

21

Phan Kiều Thanh Hương

Quận ủy viên

22

Nguyễn Thị Bạch Huệ

Quận ủy viên

23

Triệu Tuấn

Quận ủy viên

24

Nguyễn Anh Dũng

Quận ủy viên

25

Võ Văn Hùng

Quận ủy viên

26

Đoàn Hồng Nhã

Quận ủy viên

27

Huỳnh Kim Chi

Quận ủy viên

28

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Quận ủy viên

29

Huỳnh Ngũ Há

Quận ủy viên

30

Ngô Huy

Quận ủy viên

31

Tạ Quang Bắc

Quận ủy viên

32

Trương Hạ Long

Quận ủy viên

33

Nguyễn Văn Muôn

Quận ủy viên

34

Huỳnh Quốc Thái

Quận ủy viên

35

Trần Thị Thu Trang

Quận ủy viên

36

Bùi Thị Ngọc Hà

Quận ủy viên

37

Huỳnh Việt Hùng

Quận ủy viên

38

Lê Quang Tuấn

Quận ủy viên

39

Lê Quỳnh Đài

Quận ủy viên

40

Võ Anh Tùng

Quận ủy viên

41

Lê Thị Nhàn

Quận ủy viên

42

Mành Kim Ngọc

Quận ủy viên

43

Mai Xuân Ngơi

Quận ủy viên

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
(theo Quyết định số: 1735-QĐNS/TU ngày 30-7-2010)

1

Trần Quang Thảo

Ủy viên BTVQU, Chủ nhiệm

2

Vương Phước Hải

Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3

Lê Văn Tám

Phó Chủ nhiệm

4

Dương Thu Thủy

Ủy viên chuyên trách

5

Lê Hoàng Minh

Ủy viên chuyên trách

6

Hà Văn Lợi

QUV, Phó Ban Tổ chức Quận ủy, Ủy viên kiêm chức

7

Lê Quang Tuấn

Quận ủy viên, Chánh Thanh tra Quận, Ủy viên kiêm chức

Thông báo