Thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 khóa VIII

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Huỳnh Ngọc Diệp

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND

2

Vũ Xuân Bảo

Phó Bí thư Thường trực

3

Trần Hữu Tâm

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4

Trần Văn Thành

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức QU

5

Ngô Ngọc Nô

UVTV, Chủ nhiệm UBKT

6

Võ Văn Long

UVTV, Ttrưởng Ban TG

7

Phan Mỹ Hoa

UVTV, Trưởng Ban DV

8

Du Trường Giang

UVTV, CHT BCH Quân sự

Chuyển công tác

9

Phan Văn Nguyên

UVTV, Trưởng Công an quận

Chuyển công tác

10

Trần Long

QUV, Chánh VPQU

Chuyển công tác

11

Lê Hùng Sơn

QUV, Viện trưởng VKSND

Chuyển công tác

12

Nguyễn Thị Năm

QUV, Chủ tịch Hội LHPN

13

Trần Trọng Bằng

QUV, Bí thư ĐU P11

14

Nguyễn Thị Bạch Yến

QUV, Phó Chủ tịch UBND Q

15

Phùng Công Dũng

QUV, Phó Chủ tịch HĐND Q

16

Nguyễn Hoài Hạnh

QUV, Trưởng Phòng VHTT

17

Lê Ngọc Chiến

QUV, Bí thư Đảng uỷ P4

18

Nguyễn Văn Diệm

QUV, Trưởng Phòng GD

19

Đỗ Văn Hiếu

QUV, GĐ Cty TP Hòa Bình

20

Võ Thị Hiền

QUV, Trưởng Phòng Kinh tế

21

Nguyễn Văn Muôn

QUV, Trưởng Phòng TCCQ

22

Trần Đức Vượng

QUV, Bí thư Đảng uỷ P7

23

Trần Quang Thảo

UVTV, Bí thư ĐUP2

Bầu bổ sung

24

Trần Văn Thanh

QUV, Bí thư ĐU P12

25

Nguyễn Thanh Sang

QUV, Bí thư Quận đoàn

26

Vũ Viết Thố

QUV, Chủ tịch MTTQ

27

Trần Văn Ước

QUV, Phó Ban Dân vận

Chuyển công tác

28

Ngô Thị Thuận

QUV, Chánh án Tòa án

29

Nguyễn Văn Danh

QUV, Trưởng Phòng QLĐT

30

Nguyễn Minh Sỹ

QUV, Chánh Thanh tra

31

Trần Văn Bắc

QUV, Phó Chủ tịch UBND

Chuyển công tác

32

Nguyễn Đô Lương

UVTV, Phó Chủ tịch UBND

Thay Bắc

33

Huỳnh Ngũ Há

QUV, Chủ tịch LĐLĐ

Bổsung, thay đ/c Hoa

34

Quách Thái Thuận

QUV, Trưởng Ban QLDA

Bầu bổ sung

35

Ngô Minh Châu

UVTV, quận

Thay Nguyên

36

Ngô Huy

QUV, GĐ Cty DVCI

Bầu bổ sung

37

Lê Quang Liêm

QUV, Chánh VPQU

Thay Trần Long

Thông báo