Thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 khóa IX Nhiệm kỳ 2005 - 2010(Theo Quyết định 1503-QĐNS/TU ngày 10/10/2005)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Hữu Tâm

Bí thư

2

Vũ Xuân Bảo

Phó Bí thư thường trực

3

Nguyễn Đô Lương

UVTV, Chủ tịch UBND Quận

4

Trần Văn Thành

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức

5

Võ Văn Long

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo

6

Trần Quang Thảo

UVTV, Chủ nhiệm UBKT

7

Nguyễn Thị Năm

UVTV, Trưởng Ban Dân vận

8

Võ Thị Hiền

UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận

9

Ngô Minh Châu

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Công an

10

Nguyễn Văn Nghĩa

UVTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

11

Trần Văn Thanh

UVTV, Bí thư Đảng ủy phường 6

12

Lê Quang Liêm

Chánh Văn phòng Quận ủy

13

Nguyễn Văn Danh

Phó Chủ tịch UBND Quận

14

Phùng Công Dũng

Phó Chủ tịch UBND Quận

15

Bùi Thị Lê

Phó Ban Tổ chức

16

Vương Phước Hải

Phó Chủ nhiệm UBKT

17

Trần Đức Vượng

Phó Chủ tịch HĐND Quận

18

Vũ Viết Thố

Chủ tịch MTTQ

19

Diệp Kiều Oanh

Chủ tịch Hội phụ nữ

20

Huỳnh Ngũ Há

Chủ tịch Liên đoàn lao động

21

Tạ Quang Bắc

Bí thư Quận đoàn

22

Nguyễn Thị Bạch Huệ

Trưởng Phòng Tài chính KH

23

Nguyễn Minh Sĩ

Trưởng Ban Bồi thường

24

Nguyễn Thành Chung

Trưởng Phòng QLĐT

25

Nguyễn Hoài Hạnh

Trưởng Phòng Văn hoá – TT

26

Nguyễn Văn Muôn

Trưởng Phòng Nội vụ

27

Ngô Thị Minh Tâm

Giám đốc bệnh viện Quận 8

28

Vũ Văn Hoàng

Chi cục Trưởng chi cục thuế

29

Nguyễn Anh Dũng

Viện Trưởng Viện kiểm sát

30

Ngô Thị Bạch

Chánh Thanh tra

31

Ngô Thị Thuận

Chánh án Toà án

32

Ngô Huy

Giám đốc Cty DVCI

33

Triệu Tuấn

Trưởng Phòng giáo dục

34

Mai Đăng Quốc Việt

Trưởng Phòng LĐTBXH

35

Hà Văn Lợi

Bí thư Đảng ủy phường 11

36

Vũ Thanh Lưu

Bí thư Đảng ủy phường 9

37

Nguyễn Thanh Sang

Bí thư Đảng ủy phường 7

38

Phạm Ngọc Muôn

Bí thư Đảng ủy phường 13

39

Trương Công Hồ

Bí thư Đảng ủy phường 2

Thông báo