Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ X bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Ban Chấp hành Đảng bộ quận bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Quận ủy. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy điều động về thành phố công tác 12 đồng chí, giải quyết nghỉ hưu 4 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ quận bầu bổ sung từ nguồn tại chỗ 14 đồng chí; Ban Thường vụ Thành ủy điều động và chỉ định 1 đồng chí Phó Bí thư Thành Đoàn vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ quận có 42 đồng chí; Ban Thường vụ Quận ủy có 12 đồng chí; Thường trực Quận ủy có 3 đồng chí.

Việc triển khai Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X tuy gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế đất nước bị ảnh hưởng, tác động sâu của suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy luôn đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội bằng sự năng động, sáng tạo, cố gắng vượt bậc, kiên trì học hỏi, tìm tòi, đổi mới phương thức lãnh đạo với tinh thần “Đồng tâm vượt khó, chung sức tiến lên”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân đã xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 7 Chương trình hành động; mạnh dạn đề xuất một số giải pháp và được lãnh đạo thành phố ghi nhận, nhân rộng như chính sách bồi thường tái định cư, điều chỉnh hệ số K cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện tập trung, xây đê bao chống ngập – xây cống ngăn triều, thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ X (2010 -2015) trước Đảng bộ và Nhân dân Quận 8, như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo nghiêm túc và hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng cường kêu gọi đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất - kinh doanh, kinh tế những năm qua chuyển dịch đúng hướng (dịch vụ, thương mại - công nghiệp sạch), duy trì được mức tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật gắn đồ án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, tăng cường quản lý, kiểm soát đất do nhà nước trực tiếp quản lý và sử dụng; từng bước chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng giao thông đô thị; thực hiện các công trình trọng điểm, cấp bách của địa phương như dự án chống ngập, cống ngăn triều, nâng cấp hẻm, xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, mạng lưới cửa hàng tiện ích, cửa hàng bình ổn giá, đánh thức tiềm năng “trên bến dưới thuyền”, du lịch đường thủy nội đô.

Thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa, cải thiện, nâng cao chất lượng sống Nhân dân và gia đình chính sách; tiếp nhận, phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, xây dựng – sửa chữa nhà tình nghĩa, không còn hộ gia đình chính sách trong diện hộ nghèo theo chuẩn và phải sống trong nhà dột nát, tạm bợ; huy động các nguồn lực xã hội chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo (đến cuối tháng 6/2015 không còn hộ nghèo theo chuẩn dưới 16 triệu/người/năm), hộ cận nghèo thông qua các giải pháp như xây tặng nhà tình thương, sửa chữa chống dột, trợ vốn, hỗ trợ phương tiện sinh kế, mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, dạy nghề, tìm việc làm…; tích cực giải quyết các vấn đề dân sinh, chuyển hóa các điểm ô nhiễm môi trường; phòng chống không để bùng phát dịch bệnh; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; các hoạt động văn hóa – xã hội có tiến bộ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy lòng nhân ái, nghĩa đồng bào trong cộng đồng dân cư; nâng chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị; xây mới và sửa chữa nhiều trường học đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng nhiều trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp bệnh viện quận phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, nâng chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; tăng cường chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng các mô hình tự quản trong Nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; nâng hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung đầu tư cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, sự đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ quận; đấu tranh có hiệu quả chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phản bác các quan điểm sai trái, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo bước chuyển trong công tác xây dựng Đảng, nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, xây dựng tác phong “gần dân, sát dân”, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng bằng những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực. Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu phê bình, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, đề ra kế hoạch chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các nhóm vấn đề, các tồn tại, bức xúc lâu nay trong nhân dân, tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề mới phát sinh sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, không để xảy ra điểm nóng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ quận.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng được chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bô, đảng viên; kiên quyết, kịp thời kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở những nơi yếu kém, vi phạm, mất đoàn kết nội bộ; tập trung xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu, trong đó tập trung ở các lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp, dân quân tự vệ, địa bàn dân cư…; lãnh đạo tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ kịp thời công tác cán bộ, nhất là các trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị; lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận; chú trọng tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng nâng chất lượng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ quận trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh; phòng chống tội phạm; phòng chống dịch bệnh; nước sạch; nhà trọ đạt chuẩn; vệ sinh môi trường; phòng chống tham nhũng; quản lý đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng..., chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực hoặc có nhiều dư luận, đơn tố cáo đã kéo giảm tỷ lệ tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật so với nhiệm kỳ trước.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên, tập trung cho công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch nền hành chính công; kiện toàn bộ máy, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường kiểm tra, kiểm soát cán bộ, công chức thực thi công vụ, phòng chống tiêu cực, nhũng nhiễu, tham nhũng; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức chính quyền; tăng cường tổ chức đối thoại Nhân dân; tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết hoặc có nhiều dư luận, bức xúc trong Nhân dân như: quản lý đất đai, xây dụng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng; kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người không để trở thành điểm nóng.

Hệ thống chính trị được củng cố từ quận đến cơ sở, công tác dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận về công tác giám sát, phản biện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phối hợp với Chính quyền nâng chất lượng tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống Nhân dân, phát huy dân chủ cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; tạo sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; phát động Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng phường văn minh đô thị; chương trình an sinh xã hội; chăm lo gia đình chính sách; chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; các công trình nâng cấp hẻm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; công tác bồi thường, tái định cư; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tham gia đối thoại với Chính quyền…

3. Về thực hiện Quy chế làm việc, phương thức lãnh đạo và giữ gìn đạo đức, lối sống.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ X (2010 – 2015) và Chương trình làm việc toàn khóa, hàng năm. Quy chế làm việc được tổ chức thực hiện nghiêm túc và kịp thời chỉ đạo bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ khi thực hiện chủ trương của Thành ủy tăng thêm chức danh Phó Bí thư Quận ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy luôn tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng, coi trọng nguyên tắc tự phê bình - phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ trong thảo luận, tranh luận để đi đến thống nhất đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; phát huy tính năng động, trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân công; tăng thời gian đi cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề cơ sở quan tâm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện Nghị quyết và giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn đề cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Đảng bộ quận. Chất lượng các kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy ngày một nâng lên, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, trí tuệ của tập thể, đoàn kết nội bộ trong thảo luận đề ra chủ trương, giải pháp, nghị quyết, chương trình, kế hoạch; kiên trì, quyết liệt lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy duy trì lịch làm việc định kỳ theo Quy chế, Thường trực Quận ủy thực hiện nghiêm chế độ giao ban định kỳ, giao ban với các Ban xây dựng Đảng; thực hiện chế độ làm việc định kỳ với cấp ủy đảng cơ sở, chi bộ khu phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, chính quyền và các cơ quan nội chính. Ngoài ra, Thường trực Quận ủy còn tổ chức được nhiều cuộc giao ban chuyên đề mở rộng với cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, cấp ủy đảng cơ sở và thủ trưởng các đơn vị; trực tiếp kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy; phát huy dân chủ trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức nhiều hình thức lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chọn ra những quyết định hợp lý, hợp tình giúp Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nắm sát tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; phát huy tốt trách nhiệm cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; việc phân công, phân cấp xử lý công việc của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy ngày càng rõ hơn.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; thường xuyên trao đổi xin ý kiến các chuyên viên theo dõi quận và lãnh đạo các ban Thành ủy và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách quận về các vấn đề liên quan đến địa phương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định; có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng đồng chí luôn ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, luôn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đa số đều có tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật cao, toàn tâm, toàn ý với công việc, với nhiệm vụ được phân công, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đoàn kết thống nhất cao; Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết của Đảng bộ quận; có ý thức tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và tác phong sinh hoạt, thể hiện tốt tính nêu gương; tích cực sửa chữa những khuyết điểm được tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên góp ý. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức, tác phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, sâu sát cơ sở; gắn bó mật thiết với nhân dân.

II. KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Triển khai thực hiện 13 chương trình, công trình trọng điểm và 18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận vào thời điểm khó khăn, nền kinh tế đất nước đang bị ảnh hưởng, tác động sâu của suy thoái kinh tế toàn cầu và thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; chưa tạo được nguồn vốn do không bán được nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên không chủ động được nguồn vốn ngân sách tập trung và chưa linh hoạt trong điều hành dẫn đến 6/13 chương trình, công trình trọng điểm; 5/18 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

2. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chưa gắn kết chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 – 2015; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, quản lý nhà nước về môi trường, quản lý đô thị chưa đồng bộ; văn hóa – xã hội còn một số mặt yếu kém; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, chưa chuyển hóa triệt để các điểm phức tạp về ma túy (phường 6, 12, 14)…

3. Chưa nhân rộng được một số mô hình đúc kết từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Nhà nước có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp quận và cơ sở còn bị động, chưa đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; một số trường hợp cán bộ sau khi được bố trí, luân chuyển bị hụt hẫng, không đảm đương và phát huy được; một vài đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chưa tích cực tham gia vào việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ quận, thiếu chủ động, sâu sát chỉ đạo lĩnh vực được phân công hoặc thiếu sâu sát các đơn vị được phân công phụ trách; trong nhiệm kỳ có 1 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận bị xử lý kỷ luật Đảng, Chính quyền.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trên cơ sở những mặt làm được, chưa được, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ X (2010 – 2015) như sau:

1. Nhân tố con người luôn có ý nghĩa quyết định đến việc thành công; do đó trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy rất quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có uy tín, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu và gắn chặt với công tác bồi dưỡng, đào tạo, lựa chọn bố trí cán bộ đúng người, đúng việc. Đến nay có nhiều cán bộ, đảng viên đã trưởng thành từ thực tiễn, phát huy tác dụng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo nên sức mạnh, sự năng động, sáng tạo để Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

3. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở; tiếp tục tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; tăng cường đi cơ sở, giảm hội họp; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nắm bắt kịp thời tình hình, có chủ trương, giải pháp phù hợp tạo được sự đồng thuận của xã hội, huy động toàn hệ thống chính trị cùng thực hiện.

4. Phát huy vai trò và nâng chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận và cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ từ cơ sở, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân; huy động được nhiều nguồn lực từ thành phố, doanh nghiệp, đặc biệt cộng đồng dân cư để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, duy trì chính sách chăm lo việc làm cho các hộ dân bị giải tỏa, chăm lo gia đình chính sách – người có công,…; tổ chức sơ tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương.

5. Thực hiện phân công gắn trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy cùng với việc thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chính trị của quận.

6. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa quận với cấp trên, kiên trì đeo bám, tranh thủ có hiệu quả sự lãnh đạo của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành thành phố tập trung hỗ trợ, giúp quận giải quyết những khó khăn, bức xúc trong những năm qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ; đồng thời, rút ra đây là những kinh nghiệm sâu sắc để Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ XI nghiên cứu, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 8

Thông báo