Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

“Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, di dời nhà trên kênh rạch; xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình”

(Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI (2015 – 2020))

Năm năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi: sự ổn định chính trị được giữ vững, Đảng bộ Thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; một số công trình trọng điểm triển khai trên địa bàn hoàn thành và phát huy hiệu quả, như: đại lộ Võ Văn Kiệt, dự án cải thiện môi trường nước, Trung tâm thương mại Bình Điền giai đoạn 2, các tuyến đường kết nối với thành phố, dự án chống ngập phường 7, 16; truyền thống đoàn kết thống nhất, sự năng động, sáng tạo của toàn Đảng bộ được phát huy; hệ thống chính trị quận được củng cố, tạo được sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;... Song, sự phát triển của Quận 8 cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế, tài chính thế giới và trong nước; kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; nhiều vấn đề xã hội bức xúc tiếp tục đặt ra, nhất là về tăng dân số cơ học, về giảm nghèo và nâng chất lượng sống của người dân, yêu cầu di dời, tái định cư các hộ dân gắn với tiến trình đô thị hoá và chỉnh trang đô thị, tình trạng ô nhiễm môi trường; việc phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá đúng thực chất những thành tựu, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân, kinh nghiệm thực tiễn; xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới để Quận 8 tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X (2010 – 2015)

I.- THÀNH TỰU

Những thuận lợi và khó khăn nêu trên có tác động không nhỏ đến sự phát triển của Quận những năm qua. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; đầu tư suy nghĩ, chủ động đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có một số mô hình được lãnh đạo Thành phố ghi nhận và nhân rộng, nhất là: dự án chống ngập tại phường 7 và 16; điều chỉnh hệ số k phục vụ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chủ trương đưa người nghiện vào các cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 43 của Chính phủ; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng... góp phần tích cực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, đạt được những thành tựu quan trọng sau:

1. Kinh tế quận duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch, gắn với xây dựng và thực hiện quy hoạch dân cư, quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại - siêu thị - chợ, chỉnh trang đô thị.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với tốc độ tăng trưởng hợp lý, năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ, thương mại với doanh thu đạt mức tăng trưởng bình quân 39,92%/năm, chiếm tỷ trọng 66,72% cơ cấu nền kinh tế; các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ viễn thông phát triển mạnh; mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích và bình ổn giá ngày càng mở rộng. Hội hoa Xuân truyền thống “Trên bến dưới thuyền” được tổ chức định kỳ, ngày càng chỉnh chu, mang dấu ấn rất riêng của Quận 8. Xây dựng và duy trì hoạt động sản phẩm du lịch đường thủy nội đô. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 8,83%/năm, chiếm tỷ trọng 33,28% tổng giá trị nền kinh tế quận. Hoạt động kinh tế hợp tác, hợp tác xã được tập trung củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, doanh thu hoạt động tăng bình quân 17,2%/năm.

Quận luôn chú ý tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư lâu dài tại Quận 8; định kỳ tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Quận và doanh nghiệp để lắng nghe và kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; kết nối để doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng và các hình thức huy động vốn khác cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ([1]); kịp thời nắm bắt tình hình doanh nghiệp, giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa chủ doanh nghiệp và công nhân; theo dõi, giải quyết không để xảy ra các vụ đình, lãng công quá một ngày; tập trung vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng trọ, giá điện, nước đối với công nhân, lao động nghèo; rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, khai thác sử dụng các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế phát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn góp phần ổn định thị trường, giải quyết các chợ tự phát.

Công tác thu ngân sách được đẩy mạnh theo hướng nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường giải quyết nợ đọng, chống thất thu([2]); ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý và thu nộp thuế; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, bố trí sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách.

2. Tiến trình chỉnh trang đô thị, công tác quản lý và phát triển đô thị, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường được tập trung lãnh đạo đạt kết quả.

Đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch([3]). Theo đó, Quận đã hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung 1/5000; hoàn thiện phủ kín quy hoạch 1/2000 và điều chỉnh 13 đồ án quy hoạch 1/2000 phù hợp với quy hoạch chung; thẩm tra, phê duyệt 15 đồ án quy hoạch hẻm; rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất cho giáo dục, quy hoạch định hướng phát triển trung tâm thương mại phù hợp với quy hoạch chung và tình hình của địa phương, từng bước triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng ra thực địa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của quận và phường trong quản lý sử dụng đất đai và nguồn vốn ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị([4]). Tổng vốn đầu tư từ ngân sách (giai đoạn 2011-2015) ước đạt 2.715 tỷ đồng; giải ngân đạt tỷ lệ 97,97% với 123 công trình giao thông, chiếm 47,30% tổng vốn đầu tư, tăng bình quân 55,53%/năm và 72 công trình văn hoá xã hội, chiếm 52,70% tổng vốn đầu tư, tăng bình quân 72,30%/năm.

Quận chủ động tiếp xúc, kêu gọi xã hội đầu tư các dự án có quy mô lớn, nhằm chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế; công tác nâng cấp, mở rộng hẻm, vỉa hè thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm ([5]). Song song đó, công tác quản lý xây dựng trật tự đô thị cũng được tập trung chỉ đạo kiên quyết([6]), góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực của bộ mặt đô thị.

Ngoài ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, trong nghị quyết hàng năm, Quận ủy đã xác định chỉ tiêu và lãnh đạo công tác đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho nhân dân. Phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước, vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp lắp đặt đồng hồ tổng cung cấp nước đối với khu vực không thể phát triển được mạng lưới cấp nước([7]).

3. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm chăm lo; sự nghiệp y tế, giáo dục, các hoạt động văn hoá – xã hội có chuyển biến tích cực.

Công tác chăm lo đời sống của người có công, diện chính sách được quan tâm chu đáo thông qua đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện thường xuyên, trọng điểm vào các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm. Hiện quận đã giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho các gia đình chính sách([8]); không còn các hộ gia đình chính sách có mức thu nhập từ cận nghèo trở xuống.

Chương trình giảm nghèo – tăng hộ khá được triển khai gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia cùng nhân dân đóng góp chăm lo cho người nghèo bằng những việc làm thiết thực; huy động các nguồn lực lấy sức dân chăm lo cho dân([9]). Quận còn chăm lo đào tạo nghề, chủ động thực hiện các chương trình giới thiệu và giải quyết việc làm, trợ vốn làm kinh tế cho hộ nghèo([10]). Đến cuối tháng 6 năm 2015, quận cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn dưới 16 triệu đồng/người/năm.

Chất lượng giáo dục – đào tạo được quan tâm lãnh đạo, đầu tư theo hướng bền vững; thường xuyên rà soát và nâng chuẩn đội ngũ giáo viên; thực hiện có kết quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, Đề án phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở giáo dục([11]); duy trì củng cố kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, đã hoàn thành mục tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi với tỷ lệ 99,80%; xây dựng 16/16 phường đạt chuẩn phường phù hợp với trẻ em. Công tác bồi dưỡng, tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên giỏi được duy trì([12]). Triển khai Quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý trường hợp học sinh nghỉ, bỏ học. Công tác khuyến học, khuyến tài được nhân rộng nhằm thực hiện xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên học sinh có thành tích học tập tốt.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển tốt. Hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ phục vụ tốt yêu cầu chính trị, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân([13]). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào thực chất, xây dựng được 71/97 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; 05/16 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phong trào xây dựng công sở văn minh, đơn vị văn hoá được các đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ. Công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá từng bước đi vào nền nếp([14]). Phong trào thể dục thể thao tiếp tục có bước phát triển, thu hút nhiều ngành, nhiều giới tham gia, nhất là thanh thiếu niên, người cao tuổi; số người luyện tập thường xuyên đạt 30,1% tổng số dân. Các hoạt động thể dục thể thao chuyên nghiệp và phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển. Công tác xã hội hoá thể dục thể thao đạt kết quả tốt([15]).

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng thực hiện. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, truyền thông sức khỏe; khống chế hiệu quả không để bùng phát thành dịch các bệnh nguy hiểm, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng; tăng cường công tác truyền thông lồng ghép, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, vận động kế hoạch hoá gia đình,… đã góp phần kiềm chế tốc độ tăng dân số tự nhiên trung bình còn 0,61%/năm. Mạng lưới cơ sở vật chất của Bệnh viện quận, y tế cơ sở từng bước được đầu tư nâng cấp, đội ngũ y bác sĩ được củng cố, bổ sung, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cải thiện điều kiện phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân([16]). Tháng 3 năm 2015, với những nỗ lực của quận và tập thể y bác sĩ, nhân viên, Bệnh viện Quận 8 được công nhận là bệnh viện hạng 2.

4. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.

Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ được lãnh đạo thực hiện đảm bảo yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh, giữa quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế ngày càng vững chắc. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đảm bảo chỉ tiêu trên giao và chất lượng ngày càng nâng lên. Việc xây dựng, huấn luyện cho lực lượng vũ trang đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hội thao quốc phòng; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện tốt([17]). Hàng năm tổ chức diễn tập, kịp thời rút kinh nghiệm và hoàn thiện các phương án, thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thường xuyên củng cố, phát huy; công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn được tăng cường, đã kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc, không để phát sinh thành điểm nóng.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cùng chính quyền giữ gìn trật tự an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình tự quản trong nhân dân được triển khai, nhân rộng. Quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát khu vực; phát huy mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng công an và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38 của Chính phủ; thực hiện tốt Nghị định số 77 của Chính phủ về sự phối hợp của lực lượng vũ trang, công an trong giữ gìn an ninh trật tự, triển khai lắp đặt camera an ninh ở địa bàn dân cư,...

Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đặc biệt là phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Phạm pháp hình sự, tội phạm ma tuý được tập trung trấn áp, nhờ đó đã chuyển hoá cơ bản các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma tuý, không để phát sinh các tụ điểm mới([18]); phối hợp cùng lực lượng Công an cấp trên phá được một số chuyên án về cung cấp các chất ma tuý với số lượng lớn, tổ chức đưa người nghiện vào cơ sở xã hội có kết quả([19]); tỷ lệ điều tra khám phá án có nâng lên. Tai nạn và va chạm giao thông giảm trên cả 3 mặt([20]); không để xảy ra tụ tập đua xe trái phép, ùn tắc giao thông kéo dài.

Công tác cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời theo quy định pháp luật. Công an, Viện kiểm sát và Tòa án thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm([21]). Đội ngũ cán bộ ngành tư pháp được quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, phẩm chất chính trị và hiệu quả hoạt động. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo tổ chức sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, tôn trọng pháp luật trong nhân dân([22]).

5. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được tập trung thực hiện; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả.

5.1 Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả tích cực.

Công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp được tiến hành nghiêm túc, chủ động, đảm bảo yêu cầu. Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Quận ủy đã quyết liệt triển khai những giải pháp khắc phục các hạn chế; chỉ đạo kiểm tra, giám sát khắc phục các khuyết điểm của cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu và của cấp ủy đảng; đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên; kịp thời giải quyết khó khăn, bức xúc của nhân dân, qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng quý, sáu tháng, năm, tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy cơ sở đều thực hiện việc báo cáo kết quả khắc phục hạn chế cũng như xác định những đầu việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tháng 3 năm 2013, Quận vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến làm việc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

5.2. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến và đi vào thực chất.

Công tác chính trị tư tưởng được lãnh đạo thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức: triển khai thực hiện chương trình hành động về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; tổ chức sâu rộng các đợt nghiên cứu quán triệt văn kiện Đại hội, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và của Quận với tinh thần chủ động, tích cực, có nề nếp; đổi mới phương thức triển khai học tập Nghị quyết, gắn học tập với thảo luận, trao đổi, mạn đàm trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, nhờ đó nâng cao hiệu quả tiếp thu đồng thời tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; chủ động cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề “nhạy cảm”, phản bác lại luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; biên soạn đề cương, tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn, thông tin thời sự trong và ngoài nước, tuyên truyền về các dự án trên địa bàn để sinh hoạt trong chi bộ, đoàn thể và nhân dân; duy trì thường xuyên việc tổ chức thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cho cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí, cán bộ đảng viên; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc, hoàn thành việc bổ sung và tổ chức tuyên truyền, học tập Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Quận 8 giai đoạn 1930 - 2010 cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức thích hợp.

Thường xuyên tổ chức nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Những vấn đề bức xúc của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đến nơi, đến chốn. Thông qua giao ban định kỳ hàng tháng, Quận ủy định hướng dư luận, công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” gây bất ổn về an ninh trật tự.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều biện pháp như: hàng năm tổ chức học tập sâu rộng các chuyên đề, các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc hội thảo về tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; chủ động biên soạn và cung cấp tài liệu là các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác có liên hệ cụ thể với tình hình của địa phương làm tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền trong buổi chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chi bộ; tổ chức “tuần lễ đọc sách và triển lãm hình ảnh Bác Hồ” tại các điểm dân cư; biên soạn tài liệu giảng dạy, tuyên truyền về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, giáo viên. Qua đó, đã tạo sự lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên được nâng lên; xây dựng phong cách dân chủ “gần dân, sát dân”; cán bộ chủ chốt thường xuyên đi cơ sở, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân; ngày càng có nhiều gương điển hình được phát huy và nhân rộng([23]).

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức luôn được tập trung lãnh đạo. Quận ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm các Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; về tạo nguồn và kết nạp đảng viên; về nâng cao vai trò lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ cơ quan; về quy định nội dung tiêu chí biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng; về củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở khu dân cư;… Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân lên các mô hình tích cực; xây dựng các biện pháp khắc phục hạn chế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cơ sở đảng; quan tâm củng cố khu phố, tổ dân phố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ khu phố theo Quy định 1262 của Thành ủy gắn với tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chỉ đạo chặt chẽ về nhân sự cấp ủy, hướng dẫn xây dựng các nghị quyết chuyên đề, duy trì định kỳ 6 tháng/lần, Thường trực Quận ủy làm việc với bí thư chi bộ và trưởng ban điều hành khu phố để kịp thời giải quyết các đề xuất, khó khăn; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ sở đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện các chỉ đạo của Đảng.

Việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được quan tâm thực hiện. Thường trực Quận ủy trực tiếp làm việc với ban giám đốc các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập chi bộ, tạo nguồn kết nạp đảng viên, tạo tiền đề cho việc thành lập chi bộ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh([24]); quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ xuất thân từ công nhân sang công tác đảng, chính quyền; thực hiện tốt việc hoà giải tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Với nhận thức công tác cán bộ là khâu then chốt, có tính quyết định, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và thực hiện quy trình đánh giá cán bộ gắn với công tác đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm; trong đó, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy đánh giá cán bộ chủ chốt; làm việc với các cấp ủy đánh giá chưa đúng thực chất và các đồng chí qua đánh giá còn những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục.

Quận hiện có 04/16 phường thực hiện thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch UBND phường, chiếm tỷ lệ 25%. Qua hơn 5 năm thực hiện, hiệu quả hoạt động của phường có nâng lên, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo của Quận ủy. Có 4 phường tăng thêm 1 phó chủ tịch UBND trẻ dưới 30 tuổi tốt nghiệp đại học chính quy để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận; đến nay các cán bộ được bố trí đều nỗ lực đảm đương khá tốt nhiệm vụ, phát huy tốt năng lực, chuyên môn của mình, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ được quan tâm thực hiện. Đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có quy hoạch cán bộ nguồn Quận ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời, Quận ủy luôn quan tâm chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ([25]).

Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo củng cố Tổ kết nạp đảng; thành lập Tổ công tác tham mưu về kết nạp đảng trong lực lượng vũ trang và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức giao ban chuyên đề với đảng ủy, ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp, khu phố về kết nạp đảng; xây dựng quy chế phối hợp giữa đảng ủy với các ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành giáo dục, y tế, doanh nghiệp; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy khu phố trong xây dựng nguồn kết nạp đảng trong thanh niên khu dân cư([26]).

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được lãnh đạo chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định của Đảng, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện công tác cán bộ và kết nạp đảng viên([27]).

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được coi trọng và lãnh đạo tiến hành thường xuyên theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn, thực hiện theo phương châm “Mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Lãnh đạo các ban Đảng thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp, phát huy được vai trò tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất kịp thời những nội dung và lĩnh vực cần tập trung kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện tốt. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với việc xử lý vi phạm góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, củng cố đoàn kết nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên([28]). Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại khu dân cư; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý tài chính, quản lý tài sản ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng; vấn đề về đoàn kết nội bộ.

Công tác cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng được quan tâm thực hiện. Quận ủy chủ động triển khai thực hiện cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng theo Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Các cấp ủy cơ sở, nhất là Đảng ủy phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận đã triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm; xây dựng kho lưu trữ hồ sơ Đảng; đổi mới quy trình, phong cách làm việc theo hướng hợp lý, khoa học, minh bạch và hiệu quả hơn.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền được nâng lên. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Quận có nhiều chuyển biến đi vào trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết của Đảng, đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước và yêu cầu phát triển của địa phương.

Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; điều chỉnh, ban hành mới các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy định quản lý nội bộ và quy trình phối hợp công tác giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra chấp hành giờ giấc làm việc; triển khai Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức nhằm kiểm soát được các đầu mối công việc và biên chế trong nội bộ các cơ quan hành chính; bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức quận, phường theo Nghị định 158/NĐ-CP và theo đào tạo chuyên môn, bước đầu có chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Công tác tiếp công dân được các đơn vị quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh và có chuyển biến rõ nét. Đã tập trung củng cố về nhân sự và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban tiếp công dân quận, cán bộ tiếp công dân ở cấp phường. Tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân tại địa bàn dân cư, tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị và bức xúc của nhân dân. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đi dần vào nền nếp.

Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện. Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật về thanh tra,... đã tổ chức thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra tài chính, kế toán, qua đó, đã chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót về quản lý tài chính, tài sản([29]).

5.3 Công tác vận động nhân dân được chú trọng thực hiện và có chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân”, Đảng bộ Quận đã lãnh đạo hệ thống chính trị tăng cường thực hiện công tác vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các ban ngành quận, phường có nhiều cố gắng tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của Quận. Thực hiện tốt công tác quản lý và hướng dẫn các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; quan tâm giải quyết các nhu cầu hợp lý của đồng bào dân tộc Hoa, Chăm về phát triển văn hoá, hỗ trợ đời sống, học hành của con em người dân tộc. Các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận của chính quyền”, dân vận của lực lượng vũ trang được quan tâm tổ chức với nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác vận động nhân dân([30]). Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử cho cán bộ công chức, viên chức đã tạo sự chuyển biến tích cực trong phong cách, thái độ phục vụ nhân dân.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội động viên quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”, chỉnh trang đô thị, hiến đất làm đường, mở rộng hẻm, từ thiện xã hội,… góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng ngày càng đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư; tích cực mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng; đi sâu nắm bắt tình hình quần chúng các giới… Qua đó, đã phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng như sự phối hợp với chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/QU của Quận ủy về xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở khu dân cư, đã củng cố, bổ sung ban chấp hành các đoàn thể ở cơ sở, tổ chức sinh hoạt đi vào nền nếp; xây dựng 97 ban Mặt trận khu phố hoạt động ổn định. Thường xuyên rà soát, củng cố, bổ sung, bồi dưỡng kỹ năng vận động, tuyên truyền cho lực lượng nòng cốt chính trị, huy động tham gia tốt các đợt diễn tập phòng thủ cấp Thành phố, quận, phường và giữ gìn an ninh trật tự,… Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội về xây dựng tổ chức, tập hợp lực lượng; xây dựng và duy trì thực hiện nhiều mô hình hoạt động có kết quả([31]). Các tổ chức xã hội quần chúng như Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Doanh nghiệp, Hội Đông y, Hội Người cao tuổi,… đã góp phần tích cực, hiệu quả trong phát triển kinh tế, khuyến học khuyến tài, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giữ gìn trật tự xã hội.

II.- HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ quận còn một số chỉ tiêu, chương trình, công trình trọng điểm chưa hoàn thành như:

- 5/18 chỉ tiêu chưa hoàn thành: tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp; thu ngân sách; 100% giáo viên tiểu học đạt trình độ cao đẳng và 85 – 90% giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên; tỷ lệ kéo giảm phạm pháp hình sự; tỷ lệ xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

- 6/13 chương trình, công trình trọng điểm chưa hoàn thành: chương trình chỉnh trang đô thị; xây dựng hoàn chỉnh toàn tuyến Tạ Quang Bửu; tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng 15.000 căn hộ phục vụ tái định cư; cải tạo các chung cư xuống cấp; xây dựng trụ sở phường, Trung tâm Văn hoá, Mặt trận và các đoàn thể; nâng cấp Bệnh viện, xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng. Riêng công trình xây dựng trạm ép rác kín không thực hiện do Thành phố chỉ đạo không xây dựng trong khu dân cư.

Cùng với các hạn chế, yếu kém cần khắc phục, cụ thể là:

1- Kinh tế tăng trưởng chậm và thiếu vững chắc, sức cạnh tranh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa bàn. Cơ cấu kinh tế quận chuyển dịch chậm; việc khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại, việc hình thành các tuyến phố chuyên doanh mới chỉ ở bước đầu; hoạt động thương mại – dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, việc phát triển mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị còn chậm; hoạt động sản xuất công nghiệp tăng chậm; hoạt động kinh tế tập thể còn nhiều khó khăn. Thu ngân sách nhà nước đạt thấp so yêu cầu; nợ đọng thuế còn cao, thu cân đối ngân sách tuy có tăng qua các năm nhưng trong 3 năm (2011, 2012 và 2013) không đạt dự toán.

2- Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Một số công trình, chương trình theo Nghị quyết Đại hội xác định chậm triển khai, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Nhà trên và ven kênh rạch chưa được giải quyết để phục vụ tốt cho chương trình chỉnh trang đô thị. Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn xảy ra, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường chưa được ngăn chặn hiệu quả.

3- Một số mặt văn hoá – xã hội còn yếu kém. Tuy có nhiều nỗ lực tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhưng tình hình chưa chuyển biến rõ nét; công tác quản lý, kiểm tra các dịch vụ văn hoá còn hạn chế, chưa phối hợp đồng bộ giữa các ngành liên quan. Một số thiết chế văn hoá hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn, thu nhập hộ nghèo được nâng lên nhưng chưa vững chắc. Chất lượng giáo dục chưa cao; các trường hầu hết không đạt chuẩn về mặt diện tích, sĩ số học sinh đông, cơ sở trường lớp mầm non chưa đáp ứng yêu cầu nuôi dạy trẻ. Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết còn cao.

4- Quốc phòng – an ninh còn một số mặt hạn chế. Tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự chưa được kéo giảm theo chỉ tiêu Đại hội; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, một số mô hình về an ninh trật tự hiệu quả chưa cao. Chất lượng và hiệu quả xây dựng phường vững mạnh toàn diện chưa vững chắc; công tác huấn luyện lực lượng tham gia hội thao đạt kết quả chưa cao, việc nắm nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ.

5- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận còn hạn chế một số mặt. Công tác tư tưởng chưa đủ sức giải đáp những băn khoăn, bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chưa phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; công tác đánh giá cán bộ tuy được củng cố, chấn chỉnh và từng bước đi vào thực chất nhưng vẫn còn tồn tại một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống chưa được đấu tranh, phê phán kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được cấp ủy chú trọng, chưa chủ động phát hiện những sai phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc còn chậm, làm phát sinh khiếu nại kéo dài. Việc triển khai quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi chưa được quan tâm, hoạt động còn mang tính hình thức; công tác vận động nhân dân chưa nhạy bén, linh hoạt phù hợp với đối tượng và sự việc. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa kịp thời, có lúc lúng túng; nội dung, phương thức hoạt động chưa gắn chặt với tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên.

III.- NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân thành tựu

1- Chủ động nắm chắc tình hình, mạnh dạn đề xuất Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành Thành phố hỗ trợ giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, phát triển hạ tầng đô thị, kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

2- Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể sâu sát nhân dân, thường xuyên đi cơ sở, tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo được niềm tin, xây dựng được các phong trào quần chúng đóng góp cho sự phát triển của quận.

3- Các cấp ủy đảng, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, luôn phấn đấu, nỗ lực cao, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tranh thủ và phát huy tốt sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.

4- Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò của chi bộ, ban điều hành khu phố, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

5- Quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, công tác cải cách hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân; động viên được đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức với phương châm hành động “Đồng tâm vượt khó, chung sức tiến lên”, “Làm hết việc không hết giờ” trong thực thi nhiệm vụ, được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Nguyên nhân khách quan

1- Do tác động chung của nền kinh tế đã làm cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp kém hiệu quả, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động hoặc chuyển hướng đầu tư.

2- Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư chủ yếu từ nguồn ngân sách Thành phố, nhưng do phải cân đối cho nhiều công trình trọng điểm của Thành phố nên việc đầu tư cho quận chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tình hình bất động sản “đóng băng”, tái cơ cấu nền kinh tế, nguồn vốn vay đầu tư từ ngân hàng khó khăn đã ảnh hưởng việc kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và chỉnh trang đô thị, việc đấu giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước dôi dư tạo nguồn vốn xây dựng các trụ sở cơ quan, các công trình theo Nghị quyết Đại hội khó thực hiện được.

Nguyên nhân chủ quan

1- Chưa lường hết được sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, sự “đóng băng” của thị trường bất động sản, chưa kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

2- Sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

3- Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhạy bén, kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những bức xúc của nhân dân; chưa phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.

4- Đội ngũ cán bộ có tiến bộ rõ nét, nhưng chưa chủ động, nhạy bén, mạnh dạn, sáng tạo trong công việc; một số thiếu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, phong cách.

5- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn nặng kiểm tra vụ việc; kỹ năng, nghiệp vụ giám sát chưa sâu.

3. Một số bài học kinh nghiệm

Một là, luôn xây dựng và phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong Đảng, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của nhân dân. Đồng thời, trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết của Đảng cấp trên và của Đảng bộ quận phải chủ động, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế địa phương trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, xây dựng và phát huy phong cách làm việc “gần dân, sát dân”, lắng nghe, giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc, đem lại lợi ích chung của tập thể và của nhân dân.

Hai là, phải tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thường xuyên trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống của nhân dân nhằm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, ngăn chặn sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, mang lại niềm tin trong nhân dân.

Ba là, tăng cường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả nhằm tranh thủ tốt sự lãnh đạo, hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành Thành phố. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức thì sự tiếp sức, hỗ trợ của Thành phố chính là nhân tố đảm bảo, là điều kiện cần thiết và là động lực quan trọng thúc đẩy Quận tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại.

Bốn là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bố trí sử dụng đúng nghiệp vụ chuyên môn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tận tuỵ phục vụ nhân dân là tiền đề quyết định hiệu quả công việc.

Năm là, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở, thực sự vững mạnh; phát huy dân chủ, lắng nghe và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến nơi đến chốn, tạo niềm tin trong nhân dân, tạo cơ sở xây dựng các phong trào hành động cách mạng của nhân dân.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ QUẬN 8 (GIAI ĐOẠN 2015 – 2020)

Trong năm năm tới, Quận có nhiều thuận lợi để đẩy nhanh sự phát triển: kinh tế thế giới dần hồi phục và phát triển ổn định; đất nước tiếp tục thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển đối với quận, huyện còn khó khăn, nhất là về hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị,... nhằm hoàn thành mục tiêu “Đi trước, về đích trước” trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Song, các khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, cần nỗ lực khắc phục, vượt qua: kinh tế tăng trưởng chậm và thiếu vững chắc, sức cạnh tranh chưa cao; hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế; một số mặt văn hoá – xã hội còn yếu kém; tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận còn một số mặt hạn chế.

Tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ phải đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, năng động sáng tạo, ý chí, quyết tâm cao và có những giải pháp hiệu quả nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phát triển của địa phương.

I.- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT; NHIỆM VỤ CHUNG

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế Quận theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, môi trường văn hoá lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2. Nhiệm vụ chung

1- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận gắn với tiến trình đô thị hoá địa bàn; phát huy truyền thống “trên bến dưới thuyền”, các loại hình hoạt động kinh tế, văn hoá, lợi thế hệ thống sông rạch. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển; chỉnh trang đô thị gắn với di dời nhà trên và ven kênh rạch; gắn tăng trưởng kinh tế với quốc phòng – an ninh, tiến bộ và an sinh xã hội, thân thiện với môi trường; huy động tốt mọi nguồn lực nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

2- Tập trung chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, có giải pháp đặc biệt hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo thoát nghèo bền vững; đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, cải thiện môi trường sống, phát huy phong trào “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, cải thiện vệ sinh môi trường sông rạch, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

3- Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tình hình trật tự an toàn xã hội; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển của địa phương.

4- Đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

5- Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực thực tiễn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật nhằm có các giải pháp khả thi bảo đảm yêu cầu xây dựng, phát triển địa phương trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

II.- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1.- Về kinh tế, văn hoá – xã hội

1- Đến năm 2020, nâng tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%.

2- Hàng năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so chỉ tiêu pháp lệnh. Đến năm 2020, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

3- 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

4- Đến năm 2020, 97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

5- Đến năm 2020, cơ bản đạt các chỉ tiêu theo chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên.

6- Đến năm 2020, không còn nhà vệ sinh thải trực tiếp ra kênh, rạch; 100% hộ dân và tổ chức đăng ký đổ rác; 100% chất thải rắn được xử lý theo quy định.

7- Đến năm 2020, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn và chính trị, được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ít nhất 1 lần/ năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

8- Đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 86,8%; duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở mức 100%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt 95% trở lên; đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non: 80%, Tiểu học: 98%, Trung học cơ sở: 80%.

9- Đến năm 2020, xây dựng ít nhất 85% (82 khu phố) khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; phấn đấu 50% phường đăng ký được công nhận “phường văn minh đô thị”; phấn đấu mật độ cây xanh/người từ 1,7-2m2/người.

10- Ðến năm 2020, trên 97% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên là 33% trở lên.

2.- Về quốc phòng – an ninh

1- Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1% so với tổng dân số.

2- Kéo giảm 5%/năm trở lên số vụ phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế. Khám phá án hình sự đạt 70% trở lên. Chuyển hóa dứt điểm 1 tụ điểm phức tạp về ma túy còn lại tại phường 6 (hẻm 1678). Kéo giảm trên 50% số đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 điểm phức tạp được xác định tại phường 12, 14. Không để phát sinh địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận.

3- Hàng năm phấn đấu kéo giảm 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương.

3.- Về xây dựng Đảng; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội:

1- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đúng theo tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; công tác phân tích chất lượng đảng viên cuối năm đạt tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ 99% trở lên.

2- Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.200 đảng viên mới trở lên; trong dân quân đạt 20% trở lên; trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên; trong giáo viên đạt 35% trở lên.

3- Đến năm 2020, thành lập mới từ 10 chi bộ trở lên; kết nạp trên 85 đảng viên; thành lập trên 15 chi đoàn thanh niên; trên 25 Chi hội Liên hiệp thanh niên và thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ điều kiện.

III.- CÁC CÔNG TRÌNH, CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM:

1- Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch (tập trung dọc tuyến Kênh Đôi), cải tạo các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp (tập trung chung cư Phạm Thế Hiển phường 4).

2- Hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ cảng sông Phú Định, trung tâm thương mại Bình Điền.

3- Đến năm 2020, cơ bản chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và khu dân cư.

4- Hỗ trợ hình thành trên 5 trung tâm thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận.

5- Hoàn thành các công trình giao thông: cầu Rạch Cát; đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Ba Đình, bến Bình Đông. Phấn đấu hoàn thành cầu, đường Bình Tiên; đường An Dương Vương.

6- Hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ít nhất 30 trường học(32).

7- Hoàn thành mở rộng Bệnh viện quận; xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa quận và Trạm y tế phường 10, 11, 12.

IV.- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế Quận 8, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh theo hướng hiệu quả, bình đẳng, minh bạch.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch; phát huy truyền thống “trên bến dưới thuyền” với các loại hình hoạt động kinh tế - văn hoá tận dụng lợi thế hệ thống sông rạch; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách của Thành phố, triển khai các mô hình ứng dụng khoa học – công nghệ mới, đổi mới quy trình và thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Phát triển dịch vụ, thương mại phải gắn liền với quản lý và thực hiện tốt quy hoạch chung và quy hoạch mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại; phát triển dịch vụ, thương mại với phát triển sản xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Chú trọng phát triển các hoạt động dịch vụ công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Duy trì và nâng cao chất lượng việc tổ chức Hội Hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”, tuyến du lịch đường thủy nội đô. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã trên địa bàn theo hướng dịch vụ, như cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, kinh doanh chợ, vận tải, dịch vụ phục vụ nhu cầu về nhà ở, giữ trẻ, dịch vụ suất ăn công nghiệp.

Phát triển sản xuất công nghiệp trên cơ sở ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh, các ngành sản xuất sạch, không gây ô nhiễm môi trường, có ưu thế về xuất khẩu, nhất là các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao: điện - điện tử, kim khí điện máy, chế biến tinh lương thực thực phẩm. Tiếp tục di dời và chuyển đổi các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư hiện hữu; tập trung chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành đất dân dụng và thương mại, dịch vụ.

Trên cơ sở phát triển hoạt động dịch vụ, thương mại, sản xuất công nghiệp, tập trung công tác thu ngân sách theo hướng tăng cường quản lý và nuôi dưỡng nguồn thu, tập trung thu đạt và vượt khoản thu thuế công thương nghiệp, khai thác có hiệu quả các nguồn thu mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 09 để xây dựng trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, trụ sở Quận Đoàn, trụ sở làm việc của các cơ quan, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; xã hội hoá đầu tư lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, đảm bảo triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

2. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư.

Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, triển khai nhanh các dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương trên cơ sở chuẩn bị tốt hồ sơ và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; khai thác tốt nguồn lực từ đất đai, mặt bằng nhà xưởng chưa sử dụng hiệu quả; thực hiện các biện pháp thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách để phục vụ cho việc chỉnh trang và phát triển đô thị; thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để duy tu, nâng cấp hẻm và các công trình phúc lợi địa phương; đẩy mạnh xã hội hoá lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hoàn thành các tuyến đường trục chính của Quận (đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, bến Ba Đình, bến Bình Đông, An Dương Vương), đầu tư nâng cấp cải tạo, xây dựng mới ít nhất 30 trường học, cải tạo mở rộng Bệnh viện, xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng, Công an Quận, trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, 7 trụ sở phường còn lại;…Đồng thời, tranh thủ có hiệu quả vốn ngân sách thành phố đầu tư thực hiện dự án cầu Sông Xáng (giai đoạn 2), cầu Nhị Thiên Đường 1 (giai đoạn 2), xây dựng mới cầu Rạch Cát, cầu đường Bình Tiên, đường vành đai 2 đoạn qua quận 8. Đảm bảo công tác giải ngân các nguồn vốn trên 97%.

Triển khai có hiệu quả quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt. Hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực trung tâm Quận, các khu vực chỉnh trang và các tuyến cảnh quan chính dọc Kênh Đôi, Kênh Tàu Hủ. Định kỳ rà soát, điều chỉnh quy hoạch đã ban hành phù hợp với thực tế và đồng bộ với quy hoạch ngành, quy hoạch chung của Thành phố, đảm bảo bố trí đủ quỹ đất dành cho giao thông, sông ngòi, kênh rạch, mặt nước, cũng như giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của nhân dân trong các khu quy hoạch.

Tăng cường thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bờ Bắc Kênh Đôi, Bờ Nam Kênh Đôi, Bờ Đông Rạch Xóm Củi, khu công viên văn hoá Đồng Diều trên cơ sở tập trung thực hiện có kết quả chương trình xoá nhà trên kênh rạch từ nguồn vốn đầu tư của Thành phố. Quan tâm cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp trên địa bàn, thông qua việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội; xem xét xây dựng, cải tạo lại các chung cư cũ bằng nguồn vốn ngân sách và xã hội hoá.

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và môi trường, đảm bảo cung cấp 100% nước sạch cho hộ dân. Tăng cường công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, phát động các cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo thêm mảng xanh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về chống ngập nước trên địa bàn 16 phường.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao; bảo đảm an sinh xã hội.

Sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội để nâng cao chất lượng và quy mô giáo dục, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục – đào tạo. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học theo hướng tiêu chuẩn hoá, hiện đại hoá nhà trường. Phấn đấu kể từ năm 2016, 100% các trường trên địa bàn đảm bảo đủ chỗ học, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh đạt chuẩn cho giáo viên và học sinh. Chọn từ 1 đến 2 trường làm điểm nâng cao chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia mức độ cao hơn. Các trường tổ chức học 2 buổi/ngày đạt chỉ tiêu ở mầm non và tiểu học là 100%, bậc trung học cơ sở là 80%.

Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo; phấn đấu kể từ năm 2016, 100% giáo viên ở các ngành phổ thông sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy thông qua giáo án điện tử; đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: mầm non: 80%, tiểu học: 98%; trung học cơ sở: 80%. Có chính sách thu hút đội ngũ giáo viên giỏi tham gia giảng dạy trên địa bàn quận.

Tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân. Tích cực thực hiện chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nâng cao năng lực mạng lưới y tế dự phòng trong dự báo, giám sát, phát hiện, khống chế dịch bệnh. Phát triển mạng lưới điều trị bằng y học cổ truyền thông qua đẩy mạnh hoạt động của các trạm y tế và mạng lưới hành nghề y tế tư nhân.

Xây dựng đồng bộ và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hoá. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các tổ chức nghề nghiệp, các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật. Thực hiện các biện pháp đồng bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống các sản phẩm văn hoá độc hại, chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Đến năm 2020, phấn đấu đạt tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá trên 93%; tỷ lệ cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá: 99%.

Chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao trong trường học và lực lượng vũ trang. Đầu tư phát triển các môn thể thao có thế mạnh; gắn với tăng cường hiện đại hoá cơ sở vật chất, thiết bị luyện tập thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục thể thao; vận động lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời thêm trên 10 điểm, xây dựng ít nhất 01 hồ bơi phục vụ chống đuối nước, xã hội hoá 01 nhà tập Taewondo, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất thể dục thể thao ngoài công lập phục vụ thể thao phong trào.

Tăng cường đầu tư ngân sách, vận động có hiệu quả các nguồn lực xã hội chăm lo bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 2015 – 2020 trên cơ sở thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo đa chiều. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách, gắn với vận động xã hội hoá cùng chăm lo cải thiện đời sống, đảm bảo không có hộ diện chính sách có thu nhập trong diện cận nghèo; quan tâm chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật, người già neo đơn, hộ nghèo không có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

4. Tăng cường bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, xây dựng nền tảng chính trị vững mạnh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về mọi mặt, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế, thường xuyên rà soát các kế hoạch, phương án phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn. Hàng năm, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm số lượng và chất lượng chính trị; tăng cường công tác quản lý, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập, chấp hành lệnh huy động trong kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; công tác phòng chống tội phạm; công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá án; chủ động phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma tuý. Tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, nắm chắc đối tượng, địa bàn của lực lượng cảnh sát khu vực, an ninh cơ sở; công tác kiểm tra lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý triệt để tình hình phát sinh chợ tự phát trên địa bàn, các vi phạm quy tắc an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tiếp tục thực hiện có kết quả chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phòng, chống tội phạm; công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo không để oan sai, sót lọt tội phạm; đẩy mạnh xử lý tin báo, tố giác tội phạm, chú trọng nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà và mở rộng dân chủ trong hoạt động tố tụng; kịp thời xét xử nghiêm minh các vụ án trọng điểm để răn đe, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phát huy cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.

5. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm chuyển biến rõ nét công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quận, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, sáu tháng, ba tháng, Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy cơ sở có trách nhiệm kiểm điểm nghiêm túc những việc làm được, chưa được; xác định những việc cụ thể cần thực hiện trong thời gian tới theo ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết nêu, gắn với các biện pháp giải quyết những bức xúc của nhân dân.

Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đưa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức trở thành một trong những mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kịp thời xử lý các điểm nóng, các vấn đề phức tạp, “nhạy cảm”; cung cấp nhanh các thông tin cần thiết, chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chú trọng công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên; tiến hành công tác cán bộ theo hướng đổi mới; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện chủ trương nhất thể hoá bí thư đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ; đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, thực chất, khách quan, công tâm. Thực hiện nghiêm Quy định của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; tập trung nắm tình hình và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay, nhất là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, nhất là trong khu vực giáo dục, y tế, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, khu phố, tổ dân phố, an ninh cơ sở, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, dân quân, dự bị động viên,… trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quy định của Điều lệ Đảng.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Định kỳ tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương và Hướng dẫn của ủy ban kiểm tra Trung ương nhằm củng cố nâng cao nhận thức, tạo sự nhất trí trong hành động của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chú trọng công tác kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ đảng viên thuộc diện Quận ủy quản lý.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, các chương trình phòng, chống tham nhũng của thành phố, quận. Tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, quỹ, tài sản nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng một cách đồng bộ, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể hoá Đề án cải cách hành chính trong Đảng của Thành ủy. Tăng cường lãnh đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác lưu trữ, quản lý và khai thác tài liệu Đảng.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng ứng xử; ứng dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO trong công tác quản lý hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, đầu tư nâng cấp các khu vực tiếp công dân, khai thác dữ liệu công, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân về quy hoạch, quản lý quy hoạch,...Đẩy mạnh thực hiện Chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn để đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi các cấp, các ngành, gắn với việc luân chuyển về cơ sở để đào tạo toàn diện. Hoàn thiện hệ thống “một cửa điện tử”, các hệ thống thông tin, điều hành kinh tế, văn hoá - xã hội, quản lý đô thị, tạo luồng thông tin tự động.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại tồn đọng kéo dài, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp.

7. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; về cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung và thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của Quận ủy, của cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt công tác “Dân vận của chính quyền”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị nhân dân, xây dựng quy ước cộng đồng dân cư tại tổ dân phố; tập trung xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy có hiệu quả lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và tôn giáo. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,...

Quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách nhất quán của Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Quản lý, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo, dân tộc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng hoạt động của tôn giáo, dân tộc để gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo, gây phương hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Quan tâm giải quyết các nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số về phát triển sản xuất kinh doanh, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc,… Vận động kiều bào và gia đình có thân nhân ở nước ngoài tham gia đóng góp trí tuệ, vốn, kinh nghiệm vào sự nghiệp phát triển của đất nước, của địa phương.

Các cấp ủy đảng cần chú trọng phát huy dân chủ, có biện pháp động viên sức sáng tạo của nhân dân vào việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; về củng cố và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở khu dân cư; về hoạt động của các hội quần chúng.

***

Trong bối cảnh thế giới và trong nước có những thuận lợi, song cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách cần phải khắc phục, vượt qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XI (2015 – 2020) nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu tiếp tục đưa sự nghiệp phát triển Quận 8 theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại một cách nhanh chóng và bền vững. Đại hội kêu gọi các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, hiệp lực cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ Quận quyết tâm “đồng tâm, chung sức tiến lên” đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI (2015 – 2020) đi vào cuộc sống, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 8


([1]) Trong 2 năm (2013, 2014), quận đã phối hợp với các ngân hàng thương mại có chi nhánh giao dịch tại quận tổ chức hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh (đã hỗ trợ cho 81 doanh nghiệp và 10.383 hộ kinh doanh vay vốn với số tiền giải ngân là 1.685 tỷ đồng).

([2]) Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (đã loại trừ tiền sử dụng đất) tăng bình quân 3,92%/năm, đạt 95,25% dự toán.

([3]) Quận ủy đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/QU về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn.

([4]) Chủ động rà soát các nguồn quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng, kho bãi sử dụng không đúng mục đích đề xuất UBND Thành phố thu hồi 34 kho với tổng diện tích 74.778m2, trong đó dành 11 kho với diện tích 46.760m2 để xây dựng trường (đã triển khai xây dựng trường tiểu học Lý Thái Tổ, THPT phường 13, THCS Lý Thánh Tông, tiểu học Nguyễn Trực,...); Đã cải tạo, nâng cấp đường Phạm Thế Hiển; đầu tư từng phần đường Tạ Quang Bửu, xây dựng mới cầu Tạ Quang Bửu và cầu Rạch Nhảy, cầu bản Rạch Bà Lựu; sửa chữa cầu Nhị Thiên Đường 2, cầu Kênh ngang Số 2 (phía đường Lương Văn Can), đường nối Ba Tơ – Phạm Thế Hiển; hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 trụ sở ủy ban nhân dân phường (phường 3, 4, 5, 6); 11 trạm y tế phường (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16); hoàn thành giai đoạn 1 Dự án chỉnh trang khu dân cư rạch Ụ Cây, Dự án chống ngập phường 7, 16.

([5]) Hoàn tất hồ sơ để triển khai đầu tư Dự án bờ Đông rạch Xóm Củi, kêu gọi đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị bờ nam Kênh Đôi. Vận động nhân dân hiến đất làm đường, nâng cấp, mở rộng được hơn 100 tuyến hẻm.

([6]) Cấp 6.819 giấy phép (tăng 28,49%); kiểm tra 8.815 lượt, phát hiện xử lý 295 trường hợp sai phạm, trong đó, không phép 164 trường hợp, sai phép 66 trường hợp.

([7]) Hiện nay, trên địa bàn Quận 8 có 81 đồng hồ tổng; đến 30/4/2015, 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng nước sạch.

([8]) Xây dựng khu nhà tình nghĩa 1 trệt, 2 lầu với 17 căn hộ tại phường 5; khu nhà tình nghĩa gồm 7 căn hộ tại phường 15; sửa chữa 81 căn từ nguồn kinh phí vận động các doanh nghiệp và nhân dân; phụng dưỡng suốt đời 6 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; tổ chức thăm viếng nhân ngày giỗ kỵ hàng năm đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng từ trần.

([9]) Xây tặng 487 căn nhà tình thương; sửa chữa, chống dột 553 căn; chăm lo tết cho hơn 99.048 lượt hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 41,333 tỷ đồng; cấp 49.230 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên hộ cận nghèo.

([10]) Bình quân giải quyết việc làm 9.973 người/năm, chỉ tiêu nghị quyết: 8.000 người/năm.

([11]) Hiện có 4 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: Mầm non Tuổi Ngọc, 19/5, Hoàng Mai 1 và tiểu học Nguyễn Trung Ngạn.

([12]) Trong nhiệm kỳ, đã tuyên dương 924 em đạt học sinh giỏi cấp quận, 359 em học sinh giỏi cấp thành phố, 83 giáo viên giỏi cấp quận và 8 giáo viên giỏi cấp Thành phố; trong đó, có 5 học sinh và 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia.

([13]) Đã đầu tư và đưa vào hoạt động 02 Khu vui chơi thiếu nhi Phường 5, Phường 7, Phòng Chiếu phim 3D phục vụ miễn phí.

([14]) Kiểm tra và xử lý 160 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng.

([15]) Thực hiện xã hội hoá lĩnh vực thể dục, thể thao, đã vận động lắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục thể thao ngoài trời tại 14 điểm, hình thành 124 cơ sở thể dục thể thao ngoài công lập; phối hợp Công ty cổ phần thể thao Thái Sơn Nam dạy bóng đá miễn phí cho học sinh 8 trường học.

([16]) Triển khai hoạt động y dược học cổ truyền tại 3 Trạm y tế Phường 1, 6, 9; thực hiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Trạm y tế Phường 9, 16 và hoàn tất hồ sơ nhân rộng thêm 8 trạm y tế.

([17]) Đã củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1% tổng số dân; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 85%, dự bị động viên đảm bảo 100% quân số, huy động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt 100%; xây dựng đạt kết quả 81% ban chỉ huy phường đạt vững mạnh toàn diện.

([18]) Phạm pháp hình sự xảy ra 991 vụ, giảm 97 vụ = 8,91% ; bắt 820 vụ ma tuý, giảm 133 vụ = 13,95%, chuyển hoá cơ bản các tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma tuý (phường 6, 12, 14).

([19]) Đưa 2.656 người nghiện và cơ sở chữa bệnh bắt buộc theo Nghị định số 135 của Chính phủ.

([20]) Xảy ra 127 vụ, giảm 13,4% (chỉ tiêu Đại hội: 10% trên cả ba mặt: số vụ, số người chết và bị thương).

([21]) Tỷ lệ truy tố đạt 99,84%; công tác xét xử đảm bảo yêu cầu không để oan sai, sót lọt tội phạm, tỷ lệ xét xử đạt 94,89%.

([22]) Đã tổ chức 60 phiên xét xử lưu động các vụ án về hình sự, ma tuý, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

([23]) Quận đã tuyên dương 159 lượt tập thể và 499 lượt cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu, tận tụy với công việc, với nhân dân.

([24]) Thành lập mới được 11 chi bộ; kết nạp 80 đảng viên; thành lập 281 công đoàn cơ sở, 14 chi đoàn thanh niên và 34 chi hội liên hiệp thanh niên; giới thiệu tạo nguồn 3 quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân để kết nạp đảng viên.

([25]) Cử 4.007 cán bộ/1696 nữ (42,33%) đưa đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị do quận và thành phố tổ chức; trong đó, quận mở 1 lớp Cử nhân chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội học; 2 lớp sơ cấp chính trị; 2 lớp trung cấp chính trị - quản lý Nhà nước; 1 lớp Trung cấp Văn thư - lưu trữ; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực tiễn cho cấp uỷ phường, cán bộ nguồn Quận ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo; điều động 250 cán bộ; đề bạt, bổ nhiệm 285 cán bộ và bổ nhiệm lại 85 cán bộ; luân chuyển 140 lượt cán bộ.

Đã đưa 49 cán bộ về tập sự ở các đơn vị của quận, phường; cử đi thi tuyển công chức và chuyển cán bộ biên chế dự phòng hết thời gian tập sự về công tác chính thức tại các đơn vị, hiện nay còn 3 cán bộ đang chờ cử đi thi tuyển công chức. Đồng thời, đã tiếp nhận 10 cán bộ tập sự của Thành ủy về bố trí công tác tại quận.

([26]) Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.260 đảng viên mới, đạt 193,85% so chỉ tiêu Đại hội X.

([27]) Trong nhiệm kỳ, đã thẩm tra xác minh, thẩm định, rà soát về lịch sử chính trị cho 1.489 trường hợp.

([28]) Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 1.992 cuộc, giám sát 3.044 cuộc đối với tổ chức đảng và đảng viên; thi hành kỷ luật 74 đảng viên (so nhiệm kỳ trước giảm 13 đảng viên) với các hình thức: khiển trách 39; cảnh cáo 26 (1 Quận ủy viên); cách chức 1 và khai trừ 8 đảng viên.

([29]) Tổ chức thực hiện 39 cuộc thanh tra tại 157 đơn vị; kiểm tra tài chính, kế toán định kỳ và đột xuất tại 153 lượt đơn vị, qua đó đã chấn chỉnh các thiếu sót về quản lý tài chính, tài sản; thu hồi số tiền sai phạm hơn 1,33 tỷ đồng (trong đó nộp ngân sách gần 457 triệu đồng), xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực kế toán đối với 01 đơn vị, phê bình phụ trách kế toán 3 đơn vị.

([30]) Xây dựng nhiều mô hình tập thể và cá nhân về thực hiện cải cách hành chính; chăm lo dân nghèo, vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm, xây dựng “Khu phố không rác”, “Tổ dân phố không rác”, “Bữa cơm thân thiện”,...; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đối thoại với nhân dân, hội thảo chuyên đề về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức nhằm xây dựng phong cách, tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân.

([31]) Phong trào “3 tiết kiệm – 3 tương trợ”, “Hộ khá giúp hộ khó” của Mặt trận Tổ quốc; vận động hiến giác mạc, thi hài, hoạt động từ thiện xã hội của Hội Chữ thập đỏ; các câu lạc bộ “Tiền hôn nhân”, “Lá chắn”; “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tình thương và trách nhiệm”, “Nuôi dạy con tốt”, “Phụ nữ Hoa giúp nhau vượt khó”,… của Hội Phụ nữ; “30 phút tiết kiệm điện”, “Một giờ ở bệnh viện”, câu lạc bộ Hoa xương rồng, Sao Bắc đẩu, chương trình “Một ngày trải nghiệm cuộc sống”... của Đoàn Thanh niên.

([32]) xây mới 15 trường mầm non; 07 trường tiểu học; 03 trường trung học cơ sở.

Thông báo