Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Đại hội Đảng bộ Quận 7 lần thứ I (nhiệm kỳ 1998-2000) - Xây dựng chiến lược phát triển cho chặng đường khởi đầu

1- Bối cảnh của Đại hội

 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc tiến hành Đại hội Đảng 2 cấp ở các quận, huyện mới thành lập, từ giữa quý 3-1997, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 7 đã hướng dẫn tổ chức Đại hội cấp cơ sở, đồng thời tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận 7 lần thứ nhất.
 Đại hội Đảng bộ quận lần thứ I diễn ra vào thời điểm những năm cuối cùng của thế kỷ XX, khi mà đất nước đang tiếp tục đổi mới, thành phố bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chính quyền, chiến lược cán bộ và chuẩn bị triển khai Nghị quyết 4 TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000” và các Nghị quyết của Thành ủy. Đây cũng là thời điểm thành phố đang sôi nổi chuẩn bị kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - TP HCM, quận 7 chuẩn bị chào mừng 1 năm ngày thành lập quận.
 Gần tròn 1 năm, kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quận, của Quận ủy, Quận 7 bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực: Từ một huyện nông thôn ngoại thành chuyển thành quận ven nội thành trong quy hoạch tổng thể của thành phố, Quận 7 có một vị trí quan trọng trong khu đô thị Nam Sài Gòn. Tiến trình đô thị hoá của quận cùng với sự đầu tư giúp đỡ của thành phố, sự liên doanh, liên kết với các nhà doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đã tạo cho quận nhiều thuận lợi. Song bên cạnh đó tất yếu cũng nảy sinh nhiều khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan trong tiến trình phát triển. Đó là việc đô thị hoá phải gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết hợp với việc nâng cao mặt bằng dân trí và đào tạo nghề cho người lao động; giữ vững ổn định chính trị, làm lành mạnh hoá môi trường xã hội song song với việc không ngừng chăm lo về phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá cho nhân dân...
 Kế thừa những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển mà Đảng bộ huyện Nhà Bè đã lãnh đạo thực hiện - những kết quả tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển Quận 7,  trong gần 1 năm nhiều công trình hạ tầng như cầu, đường, điện, bưu chính viễn thông được nâng cấp, mở rộng; văn hoá - xã hội được quan tâm đầu tư; an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội giữ được ổn định, một số địa bàn phức tạp dần dần được chuyển hoá. Một số công trình trọng điểm, dự án đầu tư khai thác sử dụng đất của Trung ương, thành phố đã được triển khai, tạo cơ hội và điều kiện để quá trình đô thị hoá phát triển nhanh hơn.
 Tuy nhiên cũng còn nhiều mặt hạn chế: kinh tế có tăng trưởng nhưng không vững chắc, thiếu đồng bộ; thiết bị công nghệ ở khu vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn lạc hậu nên sản phẩm làm ra chưa đủ sức cạnh tranh; hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn quá mỏng, còn nhiều bất cập về cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị do tiến trình đô thị hoá tự phát và các công trình mới được xây dựng không đồng bộ với quy hoạch chung; mặt bằng dân trí vẫn còn thấp, một bộ phận lao động không có tay nghề, giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn; số dân nhập cư tăng nhanh theo quá trình đô thị hoá tạo sức ép gay gắt trong nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành, khám chữa bệnh.., làm phát sinh thêm nhiều phức tạp trong tiến trình đô thị hoá của quận.

 Đại hội Đảng bộ Quận 7 diễn ra vào thời điểm đòi hỏi sự nỗ lực lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân trong quận, góp phần cùng với thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ VI (5-1996) đề ra: “ ... giữ vững và tăng cường ổn định chính trị; tập trung sức khai thác thời cơ, vượt qua thử thách, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội tương ứng với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế liên tục, vững chắc theo định hướng XHCN, nâng cao tích lũy nội bộ với giải quyết các vấn đề văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, nâng dần mức sống của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ đảng viên, góp phần cùng cả nước thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển một cách toàn diện và đồng bộ, đạt và vượt các mục tiêu của “chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000”, tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn trong những năm đầu thế kỷ XXI”.
  
2- Diễn biến của Đại hội

 Sau một thời gian chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ quận 7 đã được tiến hành trong hai ngày 24 và 25-3-1998. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu chính thức, thay mặt cho 850 đảng viên của toàn Đảng bộ. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
 Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Quận ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận 7.
 
Báo cáo gồm 2 phần lớn:
 Phần thứ nhất đề cập đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ ngày thành lập quận đến tháng 3-1998.

 Về mặt kinh tế: Báo cáo khẳng định việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công - Nông nghiệp với phương châm tăng dần tỷ lệ dịch vụ, công nghiệp - tiểâu thủ công nghiệp, giảm nhanh tỷ lệ nông nghiệp. Kết quả là Dịch vụ đã phát huy được thế mạnh, tổng doanh thu trên địa bàn đạt gần 5.678 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trực tiếp là 5,4 triệu USD...Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng  trưởng, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 120 tỷ đồng song tăng trưởng không đều, còn thiếu ổn định...Diện tích đất Nông nghiệp chỉ còn 587 ha, tỷ lệ chăn nuôi chiếm 55,09% giá trị tổng sản lượng nông nghiệp, trong đó chủ yếu là kinh tế hộ. Đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế  đầu tư sản xuất kinh doanh, thành phần ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế của quận: 91,81% trong dịch vụ, 60% trong công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 100% trong nông nghiệp....Kinh tế tập thể được củng cố, kinh tế tư bản tư nhân và cá thể được khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triểân...Việc đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng  (gần 80 tỷ đồng ) mới chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt, chưa thoát khỏi tình trạng quá tải. Về ngân sách - tài chính: Quận ủy đã tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, song thu thuế  chỉ đạt 98,19% kế hoạch năm, nợ thuế còn tồn đọng cao, công tác điều hành ngân sách gặp không ít khó khăn,  chưa đáp ứng nhu cầu chi cho hoạt động thường xuyên...
 Tóm lại, về lãnh đạo kinh tế, Quận ủy và chính quyền quận  đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện ổn định, phát triển kinh tế; chỉ đạo tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tích cực phối hợp với các ngành chức năng của thành phố xem xét, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, mở mang đô thị, song quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết của quận chậm được hoàn chỉnh. Trong  quá trình phát triển kinh tế nhiều thành phần, vai trò kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể chưa thể hiện rõ.

 Về mặt văn hoá - xã hội: Báo cáo khẳng định những thành tựu trong giáo dục đào tạo như thực hiện tốt kế hoạch năm học 1996-1997, học sinh tốt nghiệp các cấp đạt tỷ lệ cao (tiểu học 97,9%, THCS: 97,7%, PTTH: 89,3%), tuy nhiên mặt bằng học vấn bình quân của quận còn thấp (lớp 5,6). Quận ủy đề ra phương châm gắn đào tạo đi đôi với giới thiệu việc làm. Trung tâm dạy nghề đã đào tạo 3.516 học viên, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 1.119 lao động, song chất lượng đào tạo chưa cao do trang thiết bị thiếu và lạc hậu. Công tác giải quyết việc làm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 6.000 lao động, gắn với việc thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo (211 hộ - 336 triệu đồng), cho vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (22 dự án với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng, giải quyết 510 lao động). Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách được quận thực hiện tương đối tốt, vừa để giáo dục truyền thống, vừa thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”...Hoạt động văn hóa thông tin - thể dục thể thao bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nâng dần mức hưởng thụ văn hoá lành mạnh trong nhân dân, củng cố phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong nhân dân... Tuy nhiên ý thức chống sự xâm nhập của văn hoá độc hại trong nhân dân, nhất là trong lớp trẻ còn yếu; các hủ tục, tệ nạn xã hội chưa giảm… Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động truyền thông dân số và KHHGĐ có nhiều tiến bộ...Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm hơn...Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cũng được quan tâm chỉ đạo và mang lại kết quả khá tốt... Như vậy, với thời gian rất ngắn nhưng hoạt động văn hoá - xã hội của quận 7 có nhiều tiến bộ rất đáng khích lệ...
Về công tác an ninh - quốc phòng và bảo vệ pháp luật,  Báo cáo Chính trị khẳng định kết quả khả quan của những việc đã làm được như chủ động xây dựng chuyên đề về an ninh - quốc phòng, chỉ đạo xây dựng địa bàn an toàn và chuyển hoá địa bàn; chỉ đạo chống tham nhũng, buôn lậu và chống gây phiền hà cho dân, coi đó là những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ. Tuy vậy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chưa nhận thức sâu sắc, toàn diện về âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; việc đấu tranh chống các loại tội phạm còn thiếu tập trung, chưa gắn với chuyển hoá địa bàn… Nguyên nhân của những thiếu sót trên là do các cấp ủy, chính quyền từng lúc, từng nơi chưa quan tâm lãnh đạo, chăm sóc tốt lực lượng...
 
Báo cáo cũng đề cập đến tình hình quần chúng và công tác vận động quần chúng, trong đó khẳng định những cố gắng đáng kể của Quận ủy trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, Nghị quyết về công tác vận động quần chúng, tạo mọi điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên cũng còn một số mặt hạn chế do một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác này...
 
Về công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, Báo cáo khẳng định sự nhanh chóng hình thành và ổn định hoạt động của HĐND, UBND, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội  của quận, như việc cải tiến thủ tục hành chính triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như nhà đất, hoạt động văn hoá - xã hội và thực hiện  “4 cuộc vận động”, tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, khiếu tố chưa đạt hiệu quả cao, còn gây phiền hà cho dân.
 Báo cáo dành một phần thích đáng để nói về công tác xây dựng Đảng. Trước hết là việc lãnh đạo công tác chính trị- tư tưởng: Đảng bộ quận đã rất tập trung lãnh đạo chính trị - tư tưởng, thống nhất chủ trương tách huyện thành lập quận; tăng cường đoàn kết, đấu tranh chống biểu hiện cục bộ, bè phái, chia rẽ gây mất đoàn kết trong nội bộ... Đảng bộ tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng để cán bộ, đảng viên đồng lòng khắc phục khó khăn, từng bước ổn định và thực hiện các chương trình công tác do Quận ủy đề ra. Quận ủy đã tập trung lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ: quyết định thành lập các ban Đảng và 29 chi, Đảng bộ cơ sở với 792 đảng viên ban đầu (đến cuối năm 1997 là 27 cơ sở Đảng và 801 đảng viên), nghiên cứu bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho HĐND, UBND quận, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ quận....Công tác phát triển Đảng cũng được quan tâm, trong 9 tháng đã kết nạp được 15 đảng viên...Để làm tốt công tác kiểm tra, Quận ủy chỉ đạo hình thành và từng bước ổn định các Ủy ban Kiểm tra Đảng để làm tốt việc xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh...
 
Nhìn chung, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Quận 7 đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo được sự ổn định về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Song so với yêu cầu mới, vai trò lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một số chi, Đảng bộ còn yếu; công tác tổ chức, bố trí cán bộ còn nhiều mặt chưa ngang tầm với nhiệm vụ chung.
 
Báo cáo khẳng định những kết quả bước đầu về mọi mặt mà Đảng bộ và nhân dân Quận 7 đạt được sau 1 năm thành lập quận tuy còn khiêm tốn, nhưng cũng chứng tỏ sự phấn đấu và nỗ lực cao của Đảng bộ trước những khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được sự ổn định và phát triển, tạo tiền đề để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.
 
Trải qua 9 tháng lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn:
 - Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và Ban Thường vụ Quận ủy đã xác định nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, biết kết hợp công tác trọng tâm đột xuất với nhiệm vụ thường xuyên, qua đó mà xây dựng Nghị quyết, chương trình công tác cụ thể; động viên và phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ, quần chúng tham gia thực hiện.
 - Trong lãnh đạo tổ chức thực hiện biết xây dựng kế hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, chọn điểm chỉ đạo, xác định thời gian hoàn thành. Mặt khác, làm tốt công tác quán triệt, nghiên cứu, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, của quận cho cơ sở, cho cán bộ đảng viên, Mặt trận, đoàn thể; chú trọng kiểm tra đôn đốc, giao ban định kỳ, sơ kết rút kinh nghiệm, tạo sự thống nhất từ trên xuống, phối hợp tốt giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện” đã động viên các tầng lớp nhân dân trên một số lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, xây dựng các công trình công cộng, trường học, quỹ học bổng, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho dân nghèo.
 
- Đảng bộ đã đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, xem đây là nhiệm vụ then chốt; quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; phát huy vai trò tham mưu của các phòng ban. Đánh giá đúng và sử dụng có hiệu quả trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ; mạnh dạn bố trí cán bộ vào các chức danh chủ chốt ở cơ sở, kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ, từ đó tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
 
- Trong quá trình lãnh đạo, Ban Chấp hành  Đảng bộ Quận 7 biết tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP, sự giúp đỡ của các ngành thành phố, sự ủng hộ của các đơn vị đóng trên địa bàn; lắng nghe, nghiên cứu kỹ những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và đề ra biện pháp giải quyết kịp thời, nhanh chóng những vấn đề có liên quan đến đời sống nhân dân.
 
- Ban Chấp hành Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, gắn kết cán bộ, đảng viên và quần chúng thành một khối vững chắc để cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Thành ủy và Quận ủy đề ra.

 Phần thứ hai của Báo cáo Chính trị là các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 1998-2000.
 Sau khi khái quát những thuận lợi rất căn bản, khẳng định vị trí và điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đô thị hoá phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống xã hội cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội và sẽ là địa bàn thu hút mạnh các nguồn đầu tư trong tương lai... cũng như những khó khăn rất lớn về hạ tầng kỹ thuật (cản trở việc đầu tư); đô thị phát triển tự phát; biến động dân cư; môi trường, trật tự xã hội; mặt bằng dân trí thấp; trình độ năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu...Với tinh thần tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Thành ủy, UBND TP và các Nghị quyết của huyện Nhà Bè trước đó, Báo cáo Chính trị của Đảng bộ đề ra mục tiêu chung đến năm 2000 của Đảng bộ Quận 7 là: tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; tập trung khai thác các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội; tập trung nâng cao dân trí; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chánh từ quận đến phường; chăm lo đời sống về mọi mặt cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
 
 Tiếp đó,  Báo cáo đề cập đến những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:
 
 Về kinh tế
          Đảng bộ Quận 7 ra sức tập trung ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá dịch vụ, công nghiệp trong một số ngành sản xuất và dịch vụ then chốt để tạo sự chuyển biến; coi trọng đầu tư cho nông nghiệp và nông dân. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 20%/năm. Cụ thể: Dịch vụ: đến năm 2000, doanh thu hàng hoá hàng năm tăng bình quân 25%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 10 triệu USD (xuất khẩu trực tiếp 8 triệu USD). Hoạt động  nội thương tập trung kinh doanh những mặt hàng chủ lực phục vụ sản xuất và đời sống... Du lịch, khuyến khích việc đầu tư khai thác các khu vui chơi giải trí - thể thao lành mạnh,  chuyển đất nông nghiệp sang đất vườn để từng bước phát triển du lịch sinh thái.
 
Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:  Phấn đấu giữ vững nhịp độ phát triển sản xuất, đưa giá trị sản xuất hàng năm tăng bình quân 20%; tập trung đầu tư phát triển các ngành mũi nhọn (chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, đóng sửa tàu thuyền, may mặc, sửa chữa cơ khí....); chú trọng quy hoạch, kêu gọi đầu tư, huy động vốn, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý.
 
Nông nghiệp: Đến năm 2000, giá trị sản lượng khu vực nông nghiệp giảm bình quân 3,19%/năm. Do vậây cần phải nâng dần tỷ trọng chăn nuôi công nghiệp, trồng cây ăn trái phù hợp thổ nhưỡng, khuyến khích đầu tư phát triển mô hình kinh tế hộ.
 
Thực hiện đổi mới quan hệ sản xuất theo định hướng XHCN. Đảng bộ coi đây là nhiệm vụ cơ bản, vừa trước mắt, vừa lâu dài. Phát triển kinh tế nhiều thành phần (doanh nghiệp nhà nước, kinh tế hợp tác, tư bản nhà nước, tư bản tư nhân, cá thể...)
 
Quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Điều chỉnh quy hoạch tổng thể gắn kết với khu Nam Sài Gòn; tăng cường công tác quản lý theo quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “nhà nước, nhân dân cùng làm, quận, phường cùng thực hiện”; tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư vốn khai thác các khu công nghiệp Tân Thuận Đông, khu văn hoá - du lịch Hương Tràm...; đầu tư thay đổi các trang thiết bị lạc hậu nhằm thực hiện CNH-HĐH.
 Ngân sách: Tăng cường quản lý Nhà nước để thu đúng, thu đủ, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm để đảm bảo cân đối ngân sách, có tích lũy.

 Về Văn hoá - Xã hội
 Giáo dục và đào tạo nghề: Quán triệt chương trình hành động của Quận ủy về GD-ĐT thực hiện NQTW 2 (khoá VIII), phát động phong trào toàn dân tham gia sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nghề và nghiệp vụ chuyên môn được Đảng bộ coi là một trong những công tác trọng tâm trong 3 năm tới.
 
Dân số và giải quyết việc làm: Phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong quận đến năm 2000 còn 1,30%, có biện pháp tích cực, chủ động quản lý chặt chẽ việc tăng dân số cơ học. Mỗi năm giải quyết 6.000 - 7.000 lao động có việc làm, giảm tỷ lệ lao động trong độ tuổi chưa có việc làm còn 5%.
 
Chăm lo chính sách xã hội, thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo: Phấn đấu nâng dần mức sống cho các đối tượng chính sách, xã hội đạt mức trung bình hoặc khá; đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 7 - 8 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu để toàn quận không còn hộ đói, đưa ra khỏi diện nghèo ở mức 150 hộ/năm... Chú ý giải quyết đồng bộ về nhà ở, công ăn việc làm, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ vùng tái định cư.
 Chăm sóc sức khoẻ nhân dân và vấn đề vệ sinh môi trường: Tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân, quan tâm sức khoẻ cộng đồng; bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh; xây dựng quận văn minh đô thị; tích cực phòng chống AIDS; hoàn chỉnh hệ thống y tế từ quận đến phường.
 
Giải quyết các tệ nạn xã hội: Đến năm 2000, làm giảm rõ rệt các tệ nạn xã hội, chuyển hoá cơ bản các trọng điểm về tệ nạn xã hội trên địa bàn.
 Văn hoá thông tin - thể dục thể thao: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong lĩnh vực này; nâng dần mức hưởng thụ văn hoá cho người dân; phấn đấu có 80% gia đình thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư...; phát động rộng rãi phong trào rèn luyện sức khoẻ trong mọi tầng lớp nhân dân, hoạt động thể dục thể thao.
 
Chăm sóc - bảo vệ trẻ em: Thực hiện tốt các chính sách, pháp lệnh của Nhà nước trong việc chăm sóc - bảo vệ trẻ em, nhất là các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Về An ninh Quốc phòng và các ngành bảo vệ pháp luật
 Đảng bộ Quận 7 coi việc thực hiện công tác an ninh quốc phòng là một trong hai nhiệm vụ tập trung trước mắt và lâu dài của Đảng bộ (bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội). Giáo dục tinh thần đề cao cảnh giác cách mạng, phòng chống và làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân...Ở đây, Báo cáo đề ra một số nhiệm vụ và biện pháp cụ thểâ như đấu tranh chống tội phạm các loại, chuyển hoá địa bàn, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới; xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các ngành bảo vệ pháp luật.

 Về công tác vận động quần chúng:
 Mục tiêu của công tác này đến năm 2000 là phục vụ lợi ích nhân dân vơi các biện pháp tăng cường giáo dục chính trị - tư tưởng; thực hiện dân chủ XHCN với phương châm :”dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
 
Về nhiệm vụ tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước:
 Báo cáo thể hiện chủ trương của Đảng bộ Quận 7 là nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND..; củng cố, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ quận đến phường; lãnh đạo công tác quản lý Nhà nước; nâng cao năng lực  và hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính với cơ chế “một dấu, một cửa”; thực hiện có hiệu quả “4 cuộc vận động”; tăng cường giáo dục pháp luật; từng bước tiêu chuẩn hoá cán bộ và công chức Nhà nước.
 
Báo cáo dành một phần thích đáng cho phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng bộ và Đoàn TNCS HCM:
 
Đảng bộ Quận 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhất là trong giai đoạn thực hiện CNH-HĐH với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, góp phần thúc đẩy sự phát triển vững chắc của quận.
 
Đảng bộ đề ra mục tiêu công tác xây dựng Đảng đến năm 2000 là: giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy tính chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất nội bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; gắn bó mật thiết với nhân dân.
 
Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện:
 
1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và trình độ trí tuệ của đảng viên..., công tác tư tưởng phải hướng vào những vấn đề do cuộc sống đặt ra, kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên..; phải đặc biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao truyền thống, bản sắc văn hoá, lòng tự hào dân tộc và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên...Báo cáo đưa ra những biện pháp, nhiệm vụ cụ thể cho côngtác vô cùng quan trọng này.
 2- Công tác tổ chức: Tiếp tục hoàn chỉnh, củng cố tổ chức Đảng và chính quyền; chú trọng bố trí, đề bạt cán bộ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Phấn đấu từ 1998-2000 có ít nhất 50% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, bằng cách đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy; thực hiện tốt công tác đảng viên. Các cấp ủy quan tâm xây dựng, củng cố Đoàn TNCS HCM, chọn những đoàn viên ưu tú phát triển Đảng. Phấn đấu hàng năm có 70% cơ sở Đảng làm công tác phát triển Đảng, tới năm 2000 phát triển thêm 10% so với số đảng viên  năm 1998.
 
3- Công tác cán bộ là nhân tố quyết định, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, do đó Đảng bộ phải làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cán bộ. Coi rèn luyện tu dưỡng là thước đo phẩm chất của cán bộ, đảng viên.
 
4- Công tác kiểm tra là trách nhiệm của cấp ủy, là công cụ lãnh đạo của Đảng, cơ quan kiểm tra phải làm tốt công tác tham mưu.
 
5- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành bằng việc xây dựng và ban hành quy chế của Ban Chấp hành  từ quận tới các chi, Đảng bộ để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và các mối quan hệ bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủûy Đảng bằng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu thật cụ thể.
 
6- Xây dựng Đoàn TNCS HCM thực sự vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ: Đảng bộ có nhiệm vụ xây dựng Đoàn thật sự trở thành nơi tập hợp, giáo dục lý tưởng yêu nước, truyền thống tự hào dân tộc, sống có hoài bão, nghị lực và phấn đấu học tập, rèn luyện để góp phần vào công cuộc đổi mới.
 
Đại hội Đảng bộ Quận 7 lần thứ  I đánh dấu một mốc quan trọng trong sự phát triển đi lên của Đảng bộ và nhân dân toàn quận. Bằng trí tuệ tập thể, Đại hội vạch ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đưa quận 7 góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của TP HCM trong công cuộc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện CNH - HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh...


 

Thông báo