Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Phát biểu của đ/c Phạm Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tại Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Hôm nay, tôi được Thành ủy phân công về dự Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến các đồng chí đại biểu, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công và toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên của Đảng bộ Quận 6.

Thưa các đồng chí đại biểu,

Thành ủy rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp với ý thức trách nhiệm cao của tất cả các Đảng viên trong Đảng bộ đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI.

Về cơ bản tôi nhất trí với bản Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần thứ VI (1991 - 1995) và phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu của Đảng bộ nhiệm kỳ VII do hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội VI đã đề ra.

Thưa các đồng chí đại biểu

Bên cạnh những ưu điểm, thành tựu mà Quận 6 đã đạt được trong năm qua, Đảng bộ Quận 6 còn nhiều mặt thiếu sót và tồn tại như BCH đã nghiêm khắc kiểm điểm trước đại hội.

Nhìn trên bình diện toàn Thành phố - cùng với quận 5 và quận 1 - quận 6 là một trung tâm thương mại lớn. Nhưng khác với các quận nội thành "đất chật người đông", quận 6 có nhiều tiềm năng to lớn về đất đai, kho bãi... mà các quận khác không thể có. Lực lượng lao động của quận 6 dồi dào, tay nghề kỹ thuật cao, nguồn vốn tiềm ẩn trong dân có rất nhiều cả của người Việt và người Hoa, kể cả số bà con định cư ở nước ngoài.

Những việc đã làm được của quận 6 trong 4 - 5 năm qua rõ ràng chưa tương xứng với những tiềm năng to lớn và đa dạng đó.

Thưa các đồng chí,

Tôi hoàn toàn nhất trí với mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể được đề ra trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 1996 - 2000, nhất trí cơ cấu kinh tế của quận 6 là: "Thương nghiệp - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp". Xin phát biểu thêm một số vấn đề mang tính gợi ý để đại hội xem xét, trao đổi.

Một là: Cần phát huy và khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh của quận 6 để thực hiện nhiệm vụ Công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, vận dụng sát hợp với tình hình của quận với cơ cấu "Thương nghiệp - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp"...

Tập trung xây dựng hoàn chỉnh 2 trung tâm kinh tế của quận: trung tâm thương mại Bình Tây và Khu CN Bình Phú.

Tiếp tục xây dựng một số cơ sở hạ tầng về đường xá, cầu, nhà ở, điện nước, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện ăn, ở, đi lại, sinh hoạt và đời sống nhân dân.

Để thực hiện được các nhiệm vụ và công trình to lớn trên đây, cần có cơ chế chính sách huy động mọi nguồn nhân lực, nguồn vốn trong nhân dân, cả người Việt và người Hoa, cả những gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài. 5 năm qua, quận 6 có bước phát triển mạnh về đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn với số vốn 128 tỷ đồng, sửa chữa láng hẽm và xây dựng mới hệ thống cống thoát nước ở các khu dân cư 25 tỷ đồng. Đó là chưa kể khoảng 2000 công trình xây dựng, sửa chữa thuộc sở hữu tư nhân với số tiền khoảng 250 tỷ đồng. Qua đó cho thấy khả năng và nguồn vốn trong nhân dân rất lớn, nếu chúng ta có định hướng rõ và chính sách hợp lý huy động nhân dân, các thành phần kinh tế vào sự nghiệp công nghiệp hoá.

Mặt bằng dân trí của nhân dân quận 6 cần phải tiếp tục nâng lên bằng các biện pháp tích cực, nhằm bảo đảm cho sự nghiệp công nghiệp hoá và tăng trưởng kinh tế phát triển với nhịp độ cao.

Hai là: Nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo kinh tế của Đảng bộ, BCH, Ban Thường vụ Quận ủy.

Đảng ta đã xác định lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để có đủ năng lực, bản lĩnh lãnh đạo kinh tế tốt. Mặt khác thông qua lãnh đạo kinh tế để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo Kinh tế không chỉ các đơn vị kinh tế quốc doanh mà phải bao gồm phát triển các cơ cấu ngành nghề kinh tế, các thành phần kinh tế phát triển hài hoà, đúng hướng. Riêng đối với các đơn vị kinh tế quốc doanh, các công trình kinh tế quốc doanh, các công trình kinh tế - văn hoá, Quận ủy cần tập trung chỉ đạo vì đây là những đơn vị, công trình lớn có ý nghĩa về vai trò chủ đạo và phát triển kinh tế trên địa bàn quận. Lãnh đạo bằng xác định phương hướng phát triển, phương hướng đầu tư, tạo nguồn vốn sử dụng và bảo toàn vốn; bố trí những cán bộ có phẩm chất và năng lực quản lý; thường xuyên kiểm tra, nhất là kiểm tra, nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở Đảng doanh nghiệp trong sạch vững mạnh đủ sức làm được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở các doanh nghiệp.

Mặt khác, phát huy vai trò quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân trong việc điều hành, quản lý, kiểm tra các đơn vị kinh tế, các công trình. Từng thời gian các đồng chí phụ trách Ủy ban Nhân dân báo cáo và đề xuất với Quận ủy, TVQU những vấn đề phát sinh cần giải quyết.

Ba là: Xây dựng một Ban chấp hành có đủ phẩm chất và năng lực, có tính chiến đấu cao, trung tâm đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.

Trong tình hình hiện nay, tiêu chuẩn lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ trước hết và hàng đầu là phẩm chất: bao gồm phẩm chất chính trị phẩm chất đạo đức. Phải có quan điểm chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và con đường XHCN. Phải có đạo đức trong sáng, có tâm huyết và nhiệt tình với sự nghiệp chung, trung thực, thẳng thắn, biết kiềm chế chủ nghĩa cá nhân, không cơ hội, đồng thời phải có năng lực thực tiển, có phong cách quần chúng.

Cơ cấu Ban chấp hành phải hợp lý nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, bao quát của Ban chấp hành. Với 3 độ tuổi phù hợp với cấp ủy quận. Có 1 tỷ lệ thích đáng cán bộ nữ trong Ban chấp hành.

Trước mắt BCH Đảng bộ quận 6 cần bảo đảm sự ổn định. Trên cơ sở đó, tích cực quy hoạch và chuẩn bị cán bộ kế thừa để từng bước bổ sung vào chủ chốt BCH.

Bốn là: Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là trong các cấp ủy Đảng; đoàn kết trên cơ sở:

- Thống nhất, quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Chế độ tự phê bình và phê bình.

Tập trung dân chủ là 1 nguyên tắc tổ chức rất quan trọng của Đảng ta, vừa dân chủ nhưng phải vừa tập trung, bảo đảm cho tổ chức Đảng đoàn kết thống nhất, đó là sức mạnh của Đảng ta.

Ban chấp hành Đảng bộ quận 6 trong nhiệm kỳ qua có tiến bộ trong đấu tranh xây dựng nội bộ, tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề tồn tại và phát sinh chậm được kết luận, làm rõ; nơi này nơi khác vẫn còn tình trạng bằng mặt không bằng lòng; có tình trạng thư nặc danh, thư rơi được tán phát đi nhiều nơi.

Trong tình hình các thế lực thù địch ra sức thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình", nhất là chúng dùng thủ đoạn thâm nhập nội bộ, chia rẽ để đánh phá ta thì tình hình trên đây thật là nguy hiểm.

Đấu tranh xây dựng nội bộ là cần thiết và phải tăng cường ở các cấp ủy Đảng và cơ sở Đảng. Nhưng đấu tranh phải xây dựng, có lý có tình, phải đạt mục tiêu qua tự phê bình và phê bình, qua đấu tranh công việc tốt hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn.

Đảng bộ chúng ta cần hết sức cảnh giác, tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp đảng bộ và đảng viên.

Thưa các đồng chí,

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, một lần nữa, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà quận 6 đã đạt được. Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, đoàn kết chung quanh Ban chấp hành Đảng bộ sẽ được bầu tại đại hội này, quyết tâm lãnh đạo phong trào quận 6 tiến lên, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận 6 lần thứ VII.

Xin chúc Đảng bộ và nhân dân quận 6 hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà đại hội đã đề ra, góp phần đưa công cuộc đổi mới của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu.

Xin cám ơn.

Thông báo