Thứ Ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Giới thiệu quận 6

Tên cấp ủy: Quận ủy Quận 6

Địa chỉ: Số 147 đường Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6

Điện thoại: 028.855.6003

Bí thư: Ma Xuân Việt

Phó Bí thư Thường trực: Ngô Thành Luông

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Lê Thị Thanh Thảo

Chánh VP: Lâm Hoài Nhật


Nơi giao lưu nối kết giữa nội thành Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh ngày một phồn vinh và tốt đẹp hơn, Quận 6 có một vị trí quan trọng đặc biệt, lịch sử Đảng bộ Quận 6 gắn liền với lịch sử hào hùng của Đảng bộ, nhân dân Thành phố qua từng thời kỳ.

Từ trước khi có Đảng:

Quận 6 là vùng đất mở, nơi giao lưu nối kết giữa nội Thành phố Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nên từ rất sớm các phong trào đấu tranh yêu nước, đòi hỏi dân sinh dân chủ chống áp bức bóc lột ở nội thành đều qua Quận 6 mới lan tỏa đi khắp nơi. Trong những năm đầu thế kỷ 20, phong trào công nhân trong cả nước nói chung, Thành phố và Quận 6 nói riêng tiếp tục phát triển sôi nổi. Một số tổ chức yêu nước tiến bộ cũng đã ra đời trên địa bàn Quận 6 như "Hội yêu nước", "Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội", "Tân Việt", Chi bộ Đảng của An Nam Cộng sản Đảng sau là Chi bộ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở hãng rượu Bình Tây.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời:

+ Giai đoạn 1930 - 1945: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ Đảng địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận 6 đã đứng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, trải qua bao cao trào cách mạng từ cao trào 1930 - 1939, cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 1940 cho đến cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào năm 1945, mặc dù bị kẻ thù đàn áp khủng bố ác liệt nhưng phong trào cách mạng của nhân dân Quận 6 vẫn liên tục diễn ra, ngày càng phát triển, sự hy sinh gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Quận 6 cũng như của Thành phố và cả nước cuối cùng cũng đã đạt được thắng lợi. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước ta - kỷ nguyên độc lập và chủ nghĩa xã hội.

+ Giai đoạn 1945 - 1954: Trong điều kiện thực dân Pháp và ngụy quân, ngụy quyền tay sai tập trung mọi cố gắng để bình định hoàn toàn Nam bộ mà trọng điểm là Sài gòn - Chợ Lớn, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và các tổ chức Đảng địa phương, Đảng bộ và nhân dân Quận 6 đã phát huy cao độ ý thức tự lực tự cường, bất chấp mọi hy sinh gian khổ, phối hợp với các lực lượng vũ trang chủ lực đóng trên địa bàn Quận liên tục đánh địch trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Quận 6 đã là một bộ phận không thể tách rời của cuộc kháng chiến trường kỳ góp phần xứng đáng của mình vào thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Ngay sau khi cuộc kháng chiến kết thúc, Quận 6 cũng như toàn miền Nam lại bước vào một thời kỳ lịch sử mới - thời kỳ đấu tranh cho sự thống nhất và độc lập hoàn toàn của dân tộc.

+ Giai đoạn 1954 - 1975: Có thể nói khoảng thời gian này là thời kỳ lịch sử đầy kiêu hãnh của Đảng bộ và nhân dân Quận 6 cũng như toàn Thành, mặc dù chịu sự đàn áp dã man, khốc liệt của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai nhưng dưới sự lãnh đạo cương quyết và sáng tạo của Đảng bộ, dân và quân Quận 6 đã ra sức khắc mọi khó khăn, thiếu sót để xây dựng lực lượng và tấn công kẻ thù, mà đỉnh cao là cùng với cả nước mở Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh đổ chế độ ngụy quyền, thống nhất đất nước. Thắng lợi ấy là kết quả của 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, của 30 năm chiến tranh giữ nước và 45 năm vận động cách mạng đầy hy sinh gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Quận 6.

+ Giai đoạn 1975 đến nay:

1975 - 1986: Sau ngày giải phóng, trên cơ sở nhiệm vụ, mục tiêu chung của Thành phố và căn cứ vào tình hình thực tế của Quận là Quận có nhiều cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời là một trong những trung tâm thương mại lớn của Thành phố, nơi giao lưu hàng hóa với các tỉnh miền Tây, miền Đông, có hệ thống bán sỉ và lẻ khá lớn, Đảng bộ Quận đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm nhanh chóng ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, khôi phục, cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống đoàn thể quần chúng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trở ngại nhưng với quyết tâm, nỗ lực cao của Đảng bộ và nhân dân Quận, nên bước đầu đã đạt được những thành tự to lớn như hoàn thành cơ bản công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, các thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa được hình thành; quyền làm chủ tập thể của nhân dân được nâng cao, ý thức giác ngộ cách mạng của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; bộ máy chính quyền được hình thành từ Quận đến cơ sở đã phát huy hiệu quả trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Quận đã đạt được trong những năm đầu sau giải phóng là hết sức lớn lao, trên cơ sở phát huy tiếp tục những thành quả đó, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ I (5/1977) đã đề ra 05 nhiệm vụ cơ bản là phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động; khôi phục và phát triển sản xuất, giải quyết nạn thất nghiệp; đẩy mạnh công tác tư tưởng văn hóa, xây dựng nếp sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa, thực hiện cải cách giáo dục, cải thiện cơ bản đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, thực hiện cải tiến lề lối làm việc. Trong đó đặc biệt chú trọng việc củng cố chính quyền các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, vai trò nòng cốt của các Đoàn thể nhằm hoàn thành tốt những mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội đã đề ra.

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết đảng bộ lần thứ I, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ II được triệu tập từ ngày 27/11/1979 đến ngày 1/12/1979, trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ I, cũng như tình hình kinh tế của Quận, Đại hội II đã đề ra nhiệm vụ trong những năm tiếp theo là tiếp tục cải tạo công thương nghiệp, tổ chức lại, duy trì, khôi phục, giữ vững và mở rộng các ngành nghề sản xuất truyền thống, qua đó, tổ chức tốt, ổn định và đảm bảo đời sống nhân dân, tăng cường chăm lo, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; động viên sức mạnh toàn dân thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, xây dựng hậu phương vững chắc; đảm bảo quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động trên mọi lĩnh vực, qua đó không ngừng nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa trong nội bộ nhân dân, tiếp tục thực hiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy chính quyền, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhất là trong các đơn vị sản xuất. Từ những nhiệm vụ chung đó, Đại hội cũng đề ra những chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng cấp trong Quận, qua đó tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn Quận nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng một xã hội phồn vinh.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của Quận và qua thực tế mấy năm thực hiện Nghị quyết Đại hội II, cũng như trên các sở các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V và các Nghị quyết của Thành ủy, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ III diễn ra vào 5/1983, đã đề ra 05 mục tổng quát mà Đảng bộ và nhân dân Quận 6 cần thực hiện trong giai đoạn 1983 - 1985 là: tiếp tục ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân; ra sức đẩy mạnh việc sắp xếp cơ cấu sản xuất, nhất là các ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ tiêu dùng; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa; tăng cường tổ chức và quản lý thị trường trong Quận theo trật tự mới xã hội; tăng cường quản lý xã hội, đề cao nguyên tắc " Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại hội cũng đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể của một số ngành kinh tế chủ yếu của Quận như ra sức đẩy mạnh phát triển hơn nữa sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kết hợp với tổ chức sắp xếp lại ngành nghề, đồng thời phải gắn liền với việc đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với sản xuất tiểu thủ công nghiệp cá thể. Bên cạnh đó, đại hội cũng đề ra những mục tiêu cụ thể đối với các ngành, nghề như xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, văn hóa thông tin, y tế, an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng nòng cốt trong Mặt trận - các Đoàn thể.

Những nội dung cơ bản mà Đại hội Đảng bộ Quận lần I, II, III đề ra đã được Đảng bộ đồng tình nhất trí cao, mỗi Đảng viên, mỗi cơ sở Đảng và quần chúnh nhân dân trong Quận đã thể hiện sự nhất trí đó bằng những hành động cụ thể để hoàn thành tốt trách nhiệm, nhiệm vụ của mình. Về cơ bản, có thể tóm tắt những thành tựu, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Quận đạt được trên những lãnh vực sau:

- Trên lĩnh vực kinh tế: Trước hết trong công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhờ sự quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong Quận mà đã thu được một kết quả khả quan, như chỉ trong vòng mấy năm từ năm 1979 đến năm 1985, số lượng hợp tác xã đã tăng lên từ 15 lên 43 hợp tác xã, thu hút hơn 3500 lao động; số tổ sản xuất cũng tăng lên, bên cạnh đó là hàng chục xí nghiệp hợp doanh được xây dựng, hệ thống cửa hàng hợp tác xã kinh doanh ngày càng được củng cố, từng bước vươn lên làm chủ thị trường.

Trong nền kinh tế của Quận 6 thì sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được coi là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, do đó việc sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp không ngừng ổn định và giá trị sản lượng ngày càng tăng, năm sau tăng hơn năm trước, đây chính là thước đo chính xác nhất cho nhận định kinh tế Quận 6 trong giai đoạn 1977 - 1986 đã có những bước phát triển vượt bậc, theo thống kê, vào năm 1977 giá trị tổng sản lượng tiểu thủ công nghiệp của Quận mới đạt được 90,2 triệu đồng; đến năm 1984 đã là 432,8 triệu. Song song đó, giá trị hàng xuất khẩu của công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng không ngừng tăng lên về cả số lượng và chất lượng, chỉ tính riêng năm 1985 giá trị hàng xuất khẩu đã tăng 2 lần so với năm 1982 và chiếm 11,6% giá trị tổng sản lượng của Quận, các chỉ tiêu trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp do các kỳ Đại hội đề ra đều đạt và vượt.

Trong phân phối lưu thông trong những năm cuối của thập niên 70, đầu thập niên 80, thương nghiệp quốc doanh đã mạnh dạn chuyển sang phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kết quả là thương nghiệp xã hội chủ nghĩa Quận phát triển không ngừng cả về thương nghiệp quốc doanh và thương nghiệp hợp tác xã, mạng lưới được mở rộng phục vụ nhân dân và tham gia thị trường.

Về công tác tài chính và ngân hàng cũng có nhiều tiến bộ, nguồn thu thuế của Quận đã không ngừng tăng từ 8,12 triệu năm 1979, tăng lên 15,25 triệu năm 1980 và đến năm 1982 con số đã là 95,9 triệu, nhờ đó mà ngân sách của Quận cũng không ngừng tăng lên.

- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Vấn đề văn hóa - xã hội luôn được các cấp lãnh đạo của Quận quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân với ý nghĩa, mục tiêu đó Quận luôn dành một phần kinh phí lớn để tu sửa, xây mới các trường lớp, xây sân tập thể thao, trung tâm dạy nghề, trung tâm y tế Quận, cơ sở y tế phường.

Nhờ những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ Quận mà ngành giáo dục Quận đã có những bước phát triển ổn định cả về chất lẫn lượng, qua đó vào năm 1980, Quận đã cơ bản xóa lớp học ca 3, việc giáo dục hướng nghiệp đã bắt đầu được chú ý từ năm 1982 và hình thành một trung tâm giáo dục kỹ thuật thương nghiệp một thành tựu nữa của ngành giáo dục Quận là việc cơ bản hoàn thành công tác xóa mù chữ cho các đối tượng thuộc diện xóa mù, đạt tỷ lệ 99%.

Việc xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện nhân dân Quận 6 cũng là một thành quả to lớn của Quận 6, qua đó đã đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân, mặt khác mạng lưới và trạm y tế phường cũng được củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ.

- Công tác an ninh - quốc phòng: Trong suốt quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ Quận luôn luôn nhận thức là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và nhiệm vụ xây dựng cuộc sống mới có quan hệ mật thiết và không thể tách rời, vì thế công tác an ninh quốc phòng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Quận. Chính do đó mà phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu và có sự tham gia đông đảo của tuần lớp nhân dân, cũng trong những năm cuối thập kỷ 70 đầu thập 80, Quận 6 luôn đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, bên cạnh đó cũng nhờ làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn mà an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tốt hơn trước.

- Công tác xây dựng Đảng và phát triển các lực lượng chính trị: Công tác phát triển Đảng được Đảng bộ và cơ sở Đảng trong Quận thường xuyên thực hiện và coi đây là một trong những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, vì thế nếu như trong nhiệm kỳ I số lượng đảng viên mới được kết nạp là 46 đảng viên thì đến nhiệm kỳ II số lượng đảng viên được kết nạp là 268 và đã tăng vượt bậc ở nhiệm kỳ III khi số lượng đảng viên mới được kết nạp đã lên đôi con số 413 đảng viên, trong đó có 136 đảng viên nữ, không những tăng về số lượng mà chất lượng của các đảng viên mới phát triển cũng không ngừng được nâng lên; song song đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình dộ cho cán bộ, đảng viên cũng được Quận ủy rất quan tâm, Qua đó Quận ủy đã tổ chức nhiều lớp lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp. Quận cũng đã cử nhiều đồng chí theo học tại chức các trường đại học, quản lý, do vậy tính đến cuối năm 1985 toàn Đảng bộ đã có 85 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 136 đồng chí có trình độ trung cấp, 711 đồng chí có trình độ sơ cấp và 529 đồng chí có trình độ cơ sở, bên cạnh đó Đảng bộ cũng rất quan tâm đến công tác cán bộ, nhằm mục đích củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ chủ chốt cho các Ban Ngành, công ty xí nghiệp và các phòng.

Trong công tác vận động quần chúng: các tổ chức quần chúng ngày càng được mở rộng, hoạt động đi vào nề nếp, tạo ra phong trào hành động cách mạng rộng khắp mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Những thành quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng... có sự đóng góp không nhỏ của các Đoàn thể và Mặt trận. Đặc biệt, công tác phát triển hội viên cũng được các Đoàn thể chú trọng, nhờ đó mà số lượng hội viên của các Đoàn thể đã không ngừng tăng lên, 95% công nhân được kết nạp vào Công đoàn, Hội Phụ nữ đã kết nạp đựơc 28.076 phụ nữ chiếm 58% phụ nữ toàn Quận... Qua các hoạt động, nhiều hội viên, đoàn viên ưu tú đã được kết nạp Đảng.

* Tóm lại, trong 10 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được cũng còn không ít những việc chưa làm được hoặc có làm nhưng hiệu quả kém như giải quyết công ăn việc làm, phân phối lưu thông, đời sống của nhân dân, nhất là công nhân viên chức còn nhiều khó khăn, nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần chưa đảm bảo. Những tồn tại yếu kém này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cả khách quan lẫn chủ quan, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất và cũng là bao trùm nhất là trong công việc khôi phục cải tạo và xây dựng, Quận đã rơi vào khuyết điểm chủ quan, duy ý chí, nôn nóng trong việc cải tạo quan hệ sản xuất, gò ép mọi thành phần kinh tế vào hai hình thức quốc doanh và tập thể khiến cho lực lượng sản xuất không những không phát triển, trái lại còn bị thui chột đi.

Tình hình trên nếu kéo dài có thể dẫn đến tình trạng kiệt quệ về kinh tế, xã hội không ổn định, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng (12/1986) nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở ra một thời kỳ mới cho đất nước, giai đoạn phát triển vượt bậc về mọi mặt kinh tế - xã hội, trong đó Quận 6 cùng với Thành phố cũng nằm trong bối cảnh chung đó.

1986 đến nay: Từ năm 1986 đến nay là thời kỳ có nhiều chuyển biến kinh tế - xã hội quan trọng của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 6 nói riêng, chủ trương đổi mới kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước từ Đại hội VI (12/1986) và xuyên suốt cho tới nay. Chính việc xác định đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh theo hướng cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đã mở ra cho Quận một hướng đi mới.

Xuất phát từ những yêu cầu, nhiệm vụ chung của cả nước, Thành phố, từ thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trải qua các kỳ đại hội từ Đại hội IV (1986), Đại hội V (1989), Đại hội VI (1991), Đại hội VII (1996) và Đại hội VIII (2001), Quận ủy đã đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương cũng như thời điểm cụ thể.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IV diễn ra vào tháng 9/1986 đã tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, Đại hội cũng đánh giá quá trình 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở địa phương, qua đó Đại hội đã khẳng định 10 năm qua những thành quả đạt được là rất lớn, tuy nhiên Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm của quá trình thực hiện Nghị quyết của các Đại hội, trên cơ sở phân tích, đánh giá những thành công, khuyết điểm trên, Đại hội IV đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm 1986 - 1987 là: xây dựng và bố trí lại cơ cấu kinh tế của Quận theo công nghiệp, thương mại - dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa và phục vụ, trên cơ sở đó mà từng bước nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân Quận; củng cố và nâng cao chất lượng cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh trên địa bàn Quận, đồng thời tăng cường quản lý các loại hình sản xuất tư nhân, gia đình, hướng phát triển theo quỹ đạo xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình thực tế của Quận; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý xã hội, xây dựng nền kinh tế quốc phòng toàn dân vững mạnh; tiếp tục củng cố và kiện toàn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tăng cường công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V (9/1989) đã đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ IV, đã nhận định dù đạt được một số kết quả khả quan nhưng nhìn chung Đảng bộ mới thực hiện được một phần trong 5 mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội IV đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Đảng bộ chưa thấy được hết tính chất phức tạp và lâu dài của công cuộc đổi mới, cũng như những khó khăn mới phát sinh, trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ nhất là trên lĩnh vực kinh tế vẫn còn tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc đổi mới. Từ những đánh giá, nhận định trên, dựa vào những diễn biến cụ thể, cũng như căn cứ vào tiềm năng của Quận, Đại hội V đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của Quận trong 2 năm 1989 - 1990 là: "tiếp tục giải phóng sức sản xuất của các thành phần kinh tế, khai thác mọi tiềm năng của Quận theo hướng phát triển mạnh sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phân phối lưu thông, lấy xuất nhập khẩu làm mũi nhọn để thúc đẩy nền kinh tế của Quận phát triển theo cơ cấu: Công nghiệp - Thương Nghiệp - Dịch vụ trên cơ sở đó thực hiện chính sách xã hội giải quyết lao động chưa có việc làm, cải thiện một phần khó khăn về đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng bộ và hiệu quả quản lý ngang tầm với nhiệm vụ mới".

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI (tháng 12/1991) có nhiệm vụ quán triệt những quan điểm cơ bản của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề ra; qua đó kiểm điểm, đánh giá, phân tích, những việc làm được, những vấn đề mới phát sinh, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm chủ yếu trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó mà đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ VI (1991 - 1995). Đại hội đã thống nhất đề ra 5 phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu là: khuyến khích các thành phần kinh tế tự thân phát triển, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ cho mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Quận theo cơ cấu chung là "Công nghiệp- Thương mại - Dịch vụ"; thực hiện chương trình xã hội gắn với chương trình kinh tế của Quận, cải thiện đời sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nêu cao vai trò của Mặt trận - các Đoàn thể trong công tác vận động, tổ chức quần chúng tham gia quản lý Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, có đủ phẩm chất chính trị, đủ năng lực lãnh đạo tổ chức nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của Đảng bộ Quận. Những phương hướng nhiệm vụ trên được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động Nhà nước, xây dựng Đảng.

Đánh giá những thành tựu của 10 năm đổi mới, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII (4/1996) đã khẳng định về kinh tế Quận luôn giữ vững nhịp độ tăng trưởng, nền kinh tế của Quận đã có sự chuyển biến nhằm thích ứng với cơ chế mới; nhiều công trình phục vụ đời sống tinh thần, chăm lo sức khoẻ, phát triển giáo dục cho nhân dân đã được tu bổ hoặc xây mới; nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới của Đảng, của Nhà nước ta. Với tinh thần nghiêm túc tự kiểm điểm , Đảng bộ Quận cũng đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan làm hạn chế sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ VI. Đại hội VII cũng đã đề ra những phương hướng, mục tiêu mà toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện trong 5 năm (1996 - 2000), đó là: "Giữ vững ổn định chính trị; tăng cường các biện pháp thực hiện nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của các thành phần kinh tế, thu hút động viên mọi nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế Quận, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, bao trùm tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về cả mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, qua đó góp phần cùng Thành phố và cả nước đẩy mạnh quá trình đổi mới phát triển vững chắc và toàn diện".

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ VIII (tháng 10/2000) đãnhận định, trong 15 năm thực hiện công cuộc xây dựng và đổi mới địa phưong, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, tình hình kinh tế - xã hội của Quận đã có những chuyển biến rõ nét về mọi mặt, đó chính là những tiền đề hết sức thuận lợi tạo đà để trong những năm đầu của thiên niên kỷ mới, Đảng bộ và nhân dân Quận 6 thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cho mà Đại hội VIII nhiệm kỳ 2001-2005 đề ra là: "Phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vũng ổn định chính trị; khai thác tiềm năng thế mạnh của Quận, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân".

Nhìn chung, từ năm 1986 đến nay, trải qua các nhiệm kỳ của Đảng bộ Quận từ lần thứ IV đến lần thứ VII, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Quận 6 đã từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Quận đề ra, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội...

-Trên lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế: Từ năm 1986 đến nay là thời kỳ cả nước nói chung và Quận 6 nói riêng có nhiều chuyển biến kinh tế quan trọng, chủ trương đổi mới về kinh tế - xã hội của Đảng từ Đại hội VI đã tạo ra sự thay đổi toàn diện và sâu sắc trong nền kinh tế đất nước và địa bàn Quận.

Trước hết là trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội và thu nhập của Quận, tính đến năm 1990 giá trị tổng sản lượng đạt được là 312.275,6 triệu đồng (giá hiện hành), chiếm 70,3% giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn Quận 6, nhịp độ phát triển bình quân trong giai đoạn 1986 - 1990 là 103,4%. Bước vào giai đoạn 1991 đến nay trong bối cảnh tình hình sản xuất chung còn gặp nhiều khó khăn và phải thực hiện chủ trương chung của Thành phố về chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng Thương mại - Dịch vụ nhưng các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã chủ động đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nên vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng hàng năm là 12,8%, bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tính đến tháng 9/2003 Quận đã di dời 15 đơn vị và nhiều đơn vị khác đã khắc phục các công đoạn gây ô nhiễm.

Về Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu: với sự cố gắng chuyển đổi phương thức hoạt động, từng bước thích nghi và đáp ứng được yêu cầu của cơ chế thị trường, cùng với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cấp ủy Quận cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các đề án về phát huy nội lực, thu hút đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nên doanh thu thương mại dịch vụ tăng bình quân hằng năm là 14,1%, năm sau cao hơn năm trước, tình hình kinh doanh ở các chợ và các tuyến đường trọng điểm ngày càng phát triển, hệ thống siêu thị, cửa hàng sách, các chi nhánh ngân hàng khá hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hóa, phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn Quận; về kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng bình quân là 145% (1986 - 1990) và tiếp tục tăng cao trong những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào các ngành hàng như: nông sản, hải sản, thực phẩm chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, giày da...

Về tài chính - thuế: Quận đã hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách hàng năm, hoạt động tài chính đi vào ổn định, nề nếp nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới trong các lĩnh vực tài chính đã giúp cho Quận quản lý chặt chẽ trong công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo đúng chế độ và tiết kiệm. Về thuế, mặc dù có những khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến công tác thu thuế trên địa bàn nhưng nhờ nỗ lực chung của các cấp, các ngành Quận luôn luôn hoàn thành chỉ tiêu thu thuế Thành phố giao, trong giai đoạn 1990 - 2000, Quận đã 10 năm liền hoàn thành và vượt kế hoạch thu thuế, được trao cờ truyền thống của ngành.

Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản: vốn đầu tư cho lĩnh vực xây dựng cơ bản của Quận đã không ngừng tăng lên theo từng nhiệm kỳ. Giai đoạn 1986 - 1990 với nguồn vốn phân cấp hạn hẹp do Thành phố cấp, Quận đã chủ trương tập trung kinh phí đầu tư xây dựng công trình phúc lợi, chủ yếu cho việc xây dựng và sửa chữa trường lớp theo yêu cầu của ngành giáo dục. Giai đoạn 1991 - 1995, xây dựng cơ bản đã có bước phát triển mạnh cả về khối lượng công trình lẫn quy mô tổng mức đầu tư đạt hơn 128 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, qua đó Quận đã xây dựng mới và sửa chữa các công trình lớn như: Trùng tu chợ Bình Tây; hạ cầu Phạm Đình Hổ, xây mới Trường Bình Tiên, xây mới cầu Bà Lài; sửa chữa lớn đường Gia Phú, đường Phạm Văn Chí, đường Hùng Vương, giải tỏa di dời xây dựng nút giao thông Phú Lâm. Giai đoạn 1996-2000: tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa đạt 224 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 8,4%, trên cơ sở điều chỉnh của UBND Thành phố, Quận đã tiến hành xây dựng khu dân cư Bình Phú; giải tỏa chợ Phú Lâm, giao mặt bằng cho Liên hiệp hợp tác xã Thành phố xây dựng siêu thị Phú Lâm và khởi công xây dựng khu thương nghiệp - dân cư Phú Lâm ở phường 13 và phường 14; thực hiện chương trình xây dựng nhà ở, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau Quận đã xây dựng mới 2449 căn hộ, trong đó có 5 chung cư, 701 căn hộ là từ nguồn vốn Nhà nước; hoàn thành đưa vào sử dụng 140 phòng học, 6 trường tiểu học, Trung học cơ sở...; hoàn tất các công trình như cải tạo mở rộng đường Nguyễn Văn Luông, chợ Hồ Trọng Quý, Siêu thị Hậu Giang, khu TDTT Hương Bình, Nhà sách Cây Gõ, Câu lạc bộ Hưu trí ...; Từ đầu nhiệm kỳ VIII ( 2000 - 2005) cho đến nay, với tổng vốn đầu tư là 371,6 tỷ đồng, Quận đã tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết như cấp thoát nước, chống ngập, chống ùn tắc giao thông, mở rộng nâng cấp trường lớp.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Về giáo dục đào tạo: Tuy vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên nhưng trong gần 20 năm qua Đảng bộ đã có nhiều cố gắng tập trung chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, phát huy năng lực, đào tạo nhân tài. Hàng năm, Quận đến dành khoản 40% nguồn ngân sách Quận đề đầu tư cải cách, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống trường lớp, trang bị cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu dạy và học của nhân dân Quận. Đến nay toàn Quận có trường 16 tiểu học, 9 trường phổ thông (Công lập: 6, Bán công: 3), 16 trường mẫu giáo, nhà trẻ (Công lập: 11, Bán công: 5), trong đó có 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học được công nhận chuẩn quốc gia. Chương trình phổ cập giáo dục, Quận đã được Thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, Quận vẫn đang tiếp tục chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học.

Về xã hội: Bằng nhiều chương trình, biện pháp cụ thể, đã giải quyết, tạo công ăn việc làm ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân vươn lên trong cuộc sống. Trong nhiệm kỳ 1991 - 1995, Quận đã giải quyết được 19.556 lao động, từ 1996 đến nay, trung bình hàng năm Quận giải quyết được trên 10.000 lao động; từ năm 1992 đến nay thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo do Trung ương phát động, Đảng bộ Quận đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, Ban ngành, Mặt trận - các Đoàn thể và nhân dân Quận thực hiện, nhờ thế mà tỷ lệ hộ nghèo của Quận đã giảm đáng kể, tính đến tháng 8/2003 Quận 6 chỉ còn 431 hộ nghèo, chiếm 0,83% so với tổng số hộ dân và đến nay Quận đã được công nhận không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ và Quận tiếp tục thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố. Song song với chương trình xóa đói giảm nghèo, Quận cũng đã thường xuyên thực hiện chương trình đền ơn đáp nghĩa, đã xây dựng 89 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, 71 nhà tình thương và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho gia đình chính sách và dân nghèo, thường xuyên thực hiện việc phụng dưỡng chăm lo hàng tháng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, các đối tượng chính sách và dân nghèo.

Trong những năm 1986 - 2003, công tác y tế và chăm lo sức khỏe cho nhân dân của Quận đã đạt được những thành tựu bước đầu như, tính đến năm 1990, Quận đã có 01 bệnh viện với 100 giường nội trú, 01 phòng khám khu vực, 14 trạm y tế với 54 bác sĩ, 49 y sĩ, 17 dược sĩ... ngoài ra còn có 01 hệ thống phòng mạch tư nhân đủ sức chăm lo, khám bệnh cho người dân, trung bình cứ 4040 người dân có 1 bác sĩ; nhờ sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành trong tuyên truyền vận động kết hợp với việc thực hiện một số biện pháp hành chánh, nghiệp vụ, đã giảm tỷ lệ tăng dân số đạt 0,038%/ năm; song song đó, Quận cũng đãtập trung củng cố kiện toàn tổ chức của ngành, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng khám và điều trị;

- Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Quán triệt quan điểm xây dựng đất nước gắn liền với việc bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ Quận luôn luôn quán triệt và tập trung cao mục tiêu ổn định phát triển kinh tế gắn với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân...Trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, bằng nhiều biện pháp thích hợp, kết hợp giữa tích cực chủ động phòng ngừa, ngăn chặn đi đôi với thường xuyên tấn công các loại tội phạm, vận động quần chúng cùng với chính quyền và các cơ quan chức năng tham gia đấu tranh phòng ngừa tội phạm, phong trào quần chúng bảo vệ tổ quốc hoạt động ngày càng có chất lượngvà hiệu quả; hàng năm, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đều hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân năm sau cao hơn năm trước về trình độ học vấn, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe...

- Về xây dựng hệ thống chính trị:

Công tác xây dựng Đảng: từng bước được nâng cao về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đại đa số đảng viên trong Đảng bộ đều khẳng định con đường xã hội chủ nghĩa, vai trò và nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Thành uỷ về công tác cán bộ, Quận đã chủ động đầu tư đúng mức cho công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ; qua đào tạo và hoạt động thực tiễn, đa số cán bộ lãnh đạo chủ chốt đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao quan điểm đường lối của Đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; bên cạnh đó, từng thời kỳ khác nhau Đảng bộ vẫn thường xuyên quan tâm công kiểm tra để phục vụ yêu cầu xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra toàn diện các cơ sở Đảng, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các mặt thiếu sót, phát sinh, qua thực hiện công tác kiểm tra, đã góp phần tích cực phòng chống, ngăn ngừa các sai phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên, số đảng viên sai phạm hàng năm đãgiảm đáng kể; bằng sự cố gắng chung qua các nhiệm kỳ mà công tác phát triển Đảng đã có sự tiến bộ vượt bậc về cả chất và lượng, nhiệm kỳ Đại hội IV đã kết nạp được 153 đ/c, nhiệm kỳ VI là 215 đ/c và trong nhiệm kỳ đại hội VIII, chỉ tính đến hết năm 2003, đã kết nạp được thêm 321 đ/c, chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên rõ rệt, nhất là về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Công tác xây dựng chính quyền: các cấp chính quyền đã hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đặc biệt vai trò của Hội đồng Nhân dân đã được phát huy rõ rệt từ Quận đến Phường, các thành viên của Hội đồng Nhân dân đã thường xuyên tiếp xúc định kỳ với cử tri để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Qua các nhiệm kỳ, nhờ sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp từng bước được củng cố, nâng cao, góp phần quan trọng trong việc tổ chức điều hành, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân. Nhìn chung vai trò của HĐND và UBND đã từng bước phát huy hiệu quả trong hoạt động, mối quan hệ giữa Đảng, HĐND, UBND và Mặt trận- các Đoàn thể thông qua quy chế làm việc đã có sự phối hợp trong tổ chức, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng.

Công tác vận động quần chúng: trong những năm đất nước đi vào đổi mới, mặc dù đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng những thành tựu kinh tế bước đầu, những chủ trương đúng về việc chăm lo đời sống xã hội gắn liền với với việc phát triển kinh tế, đã làm cho tình hình tư tưởng của quần chúng ổn định, nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chiều hướng đi lên của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong những năm đổi mới, Mặt trận - các Đoàn thể đã được củng cố, kiện toàn bộ máy nhân sự và tổ chức, nhìn chung hoạt động của các tổ chức Mặt trận, đoàn thể có nhiều chuyển biến khá tích cực, những chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng thông qua Mặt trận - các Đoàn thể đã triển khai tới quần chúng, nhờ đó mà quần chúng nhân dân ngày càng hiểu và tin vào sự lãnh đạo của Đảng ta. Trên cơ sở chương trình hoạt động hàng năm, Mặt trận - các Đoàn thể đã thực hiện khá tốt các chủ trương lớn của Quận như: chăm lo các đối tượng thuộc diện chính sách và dân nghèo, vận động nhân dân thực hiện các công trình kinh tế lớn của Quận và Thành phố, chương trình xoá đói giảm nghèo, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới đời sống văn hoá ở khu dân cư"...

Nhìn lại chặng đường lịch sử hơn 70 năm qua, Đảng bộ Quận 6 đã lãnh đạo phong trào cách mạng Quận đạt nhiều thắng lợi to lớn, thành công ấy là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, vừa tổ chức và lãnh đạo phong trào cách mạng, vừa tự rèn luyện mình trong thực tiễn đấu tranh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất nội bộ, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo của mình. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 70 năm đó, Đảng bộ và nhân dân Quận 6 luôn khẳng định và phát huy những truyền thống tốt đẹp của mình để phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích đáng tự hào, góp phần xứng đáng vào vào thắng lợi chung của toàn Đảng, Thành phố và cả nước ta. Ôn lại lịch sử Đảng bộ và nhân dân Quận 6 càng thêm tự hào và quyết tâm phát huy cao độ những truyền thống quý báu đó, để đưa Quận ngày càng phát triển đi lên và góp phần vào mục tiêu xây dựng nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh"

Đảng bộ Quận 6

Thông báo