Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6 Khóa X (Nhiệm kỳ 2010 – 2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phan Ngọc Minh

Bí thư Quận ủy

2

Võ Thị Ánh Tuyết

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Trần Hữu Trí

Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận

4

Lê Văn Tân

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

5

Nguyễn Minh Cao

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

6

Nguyễn Thanh Liêm

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

7

Phạm Thành Nhơn

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

8

Ngô Thành Luông

UVBTV Quận ủy, Chánh Văn phòng Quận ủy

9

Triệu Lệ Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

10

Tô Thanh Tiếp

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

11

Trần Văn Thế

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy

12

Võ Văn Đông

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Ngô Thanh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Lê Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Phan Thị Lan

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Thị Lưu Ly

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Nguyễn Thị Thanh Trang

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Hữu Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Thành Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Lê Thị Thanh Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Thanh Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Trần Thị Xuân Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Văn Tòng

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Trần Tuấn Khải

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Lê Văn Vân

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Trần Ngọc Danh

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Nguyễn Thế Mỹ

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Huỳnh Thị Hon

Ủy viên Ban Chấp hành

30

Trần Mạnh Tung

Ủy viên Ban Chấp hành

31

Hồ Tấn Tài

Ủy viên Ban Chấp hành

32

Huỳnh Văn Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

33

Nguyễn Thị Diễm Trang

Ủy viên Ban Chấp hành

34

Lê Tấn An

Ủy viên Ban Chấp hành

35

Nguyễn Minh Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành

36

Nguyễn Quốc Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

37

Trần Minh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

38

Huỳnh Ngọc Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

39

Huỳnh Minh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

40

Nguyễn Thị Phương Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

41

Phan Thị Bích Hường

Ủy viên Ban Chấp hành

Thông báo