Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ X (2010 - 2015)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 41 đồng chí, 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; trong nhiệm kỳ, 09 đồng chí chuyển công tác (04 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 05 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành), 03 đồng chí nghỉ hưu (01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 02 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành). Khi thay đổi nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu bổ sung 05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, 10 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; hiện Ban Chấp hành Đảng bộ quận có 41 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy có 11 đồng chí.

Tuy nhân sự có biến động nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội với những kết quả đã nêu trong Báo cáo chính trị. Trong báo cáo này, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân quận, tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X (2010 - 2015) như sau:

I- KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN

1- Ưu điểm

a) Lĩnh vực kinh tế

Nhận thức được những khó khăn trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 11, Nghị quyết số 13, Nghị quyết số 02 của Chính phủ; chủ động xây dựng Kế hoạch số 15-KH/QU, Kế hoạch số 74-KH/QU để tổ chức thực hiện, gắn với đẩy mạnh truyên truyền vận động, tạo được sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân tham gia thực hiện; kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo đời sống Nhân dân...; tăng cường đi cơ sở, làm việc cụ thể với từng cơ quan, đơn vị, nhất là 14 phường để chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên các cơ quan, đơn vị nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ; chủ động đề xuất, kiến nghị thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận...

Song song đó, tập trung lãnh đạo triển khai Đề án “Phát huy nội lực, thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận”; Đề án phát triển tuyến đường Thương mại - Dịch vụ - Tài chính; nâng cao chất lượng phục vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú; hình thành các khu vực, tuyến đường chuyên doanh và thúc đẩy 03 cụm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm tiếp tục phát triển; huy động và khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ... qua đó, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng ổn định, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 24,1%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ ngày càng được nâng lên.

b) Lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị

Với quyết tâm xây dựng quận theo hướng văn minh hiện đại, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và triển khai Chương trình trọng điểm về chỉnh trang đô thị giai đoạn 2010 - 2015; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án thành phần số 4. Trên cơ sở đó, đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận và phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển thành phố; hoàn thành công tác lập, phê duyệt, công bố điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và mời gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại - dịch vụ, xây dựng nhà ở kết hợp chỉnh trang các khu dân cư; kịp thời điều chỉnh, xóa, hủy bỏ các dự án trung tâm thương mại - dịch vụ - nhà ở, tuyến hẻm không khả thi.

Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động tranh thủ được các nguồn vốn thành phố, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị, thực hiện các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội về giao thông công chính, thương mại - dịch vụ, nhà ở, sự nghiệp, trụ sở hành chính và các chương trình về giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, với tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản 4.998 tỷ đồng, vốn kết dư từ Dự án Nâng cấp đô thị thành phần số 4 hơn 300 tỷ đồng... từ đó, giúp công tác quản lý và phát triển đô thị đạt được một số kết quả tích cực, đô thị được nâng cấp, kết cấu hạ tầng từng bước hoàn chỉnh, ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục.

c) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Quận ủy luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo chính sách an sinh xã hội; nhận thức được xuất phát điểm thấp của công tác giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao (8,52%), quận chủ động xây dựng và triển khai Chương trình trọng điểm về giảm nghèo, tăng hộ khá, Nghị quyết 08, Nghị quyết 10 để tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... qua đó, đã lãnh đạo đạt kết quả là quận đầu tiên của thành phố hoàn thành trước thời hạn 03 năm chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009 - 2015) theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, quận thứ hai của thành phố hoàn thành trước thời hạn 01 năm chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 theo tiêu chí 16 triệu đồng/người/năm.

Song song đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đầu tư xây dựng Phòng chiếu phim 3D dành cho thiếu nhi, cải tạo công viên Phú Lâm, công viên - bia tưởng niệm căn cứ Hố Bần, nâng cấp, cải tạo Trung tâm giải trí Hồng Liên thành Trung tâm văn hóa đa năng, hiện đại... nhằm đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng đầu tư nâng cấp, sửa chữa toàn diện trường lớp các bậc học, nhất là bậc mầm non; xây dựng mới 14 trường; hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết xây dựng thêm 02 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

d) Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị, quận đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về đảm bảo an ninh trật tự, ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân; kéo giảm 23,26% số vụ phạm pháp hình sự so cùng kỳ, tỷ lệ khám phá án bình quân hàng năm đạt 64,5% và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương). Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảng viên nhập ngũ bình quân hàng năm đạt 8,4%. Quan tâm lãnh đạo hoạt động các cơ quan tư pháp, nhất là công tác phát triển đảng, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm.

e) Về xây dựng hệ thống chính trị

* Công tác xây dựng Đảng

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy dành nhiều thời gian để tập trung cho công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, quận đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời ban hành kết luận và chỉ đạo quyết liệt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm điểm, tiếp tục nêu gương tập trung thực hiện các giải pháp theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, chú trọng công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, những bức xúc của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình chống ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cấp chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng, lề đường; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông, số vụ phạm pháp hình sự... góp phần đảm bảo bình yên cho Nhân dân, tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chuyên đề thực hiện hàng năm gắn với nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ đạo thực hiện các mô hình, công trình đều mang tính thiết thực, chăm lo đời sống Nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, khắc phục hạn chế, yếu kém của đơn vị, thể hiện rõ sự tích cực học tập, nỗ lực làm theo gương Bác; các gương điển hình được tuyên dương ở nhiều lĩnh vực, cương vị công tác, có sức lan tỏa, thuyết phục cao.

Quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cải tiến, đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; chủ động xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07 “về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Kế hoạch thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy “về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”…, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm về công tác tư tưởng sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

- Lãnh đạo tốt việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, chất lượng sinh hoạt của chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết 06 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; công tác phát triển đảng viên mới được tập trung thực hiện hàng năm đạt và vượt trên 30% so Nghị quyết, đặc biệt đợt kết nạp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng tăng 66,6%. Ngoài ra, luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ kế thừa, đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt quận và cơ sở đều được củng cố kiện toàn, chất lượng ngày càng nâng cao.

Chỉ đạo tổ chức nhiều chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

* Công tác xây dựng chính quyền

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy dành nhiều thời gian để bàn các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, đảm bảo tính liên thông, đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc hành chính; quan tâm công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng công tác, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động cơ quan quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí... từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong từng cơ quan, đơn vị.

* Công tác vận động Nhân dân

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác vận động Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ cấp ủy quận đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động về công tác vận động Nhân dân (giai đoạn 2011 - 2015), trên cơ sở đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện đạt hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho Nhân dân theo phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân” và vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Mặt trận - Đoàn thể; triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt kết quả tốt.

2- Về hạn chế, khuyết điểm

Việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ X tuy đạt nhiều kết quả tích cực, song nghiêm túc nhìn nhận vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy còn những hạn chế, khuyết điểm sau:

- Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu đề ra được các giải pháp định hướng, cách làm tạo môi trường, điều kiện để kinh tế quận phát triển đi vào chiều sâu, do đó kinh tế quận tuy có phát triển nhưng quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, chất lượng các loại hình dịch vụ chưa cao.

- Việc chỉ đạo thực hiện một số dự án, công trình theo Nghị quyết Đại hội còn chậm; tình trạng nhà ở, chung cư trên địa bàn một số phường xuống cấp nhưng còn chậm chỉ đạo đầu tư xây dựng mới; công tác quản lý trật tự đô thị và bảo đảm mỹ quan đô thị chưa đạt yêu cầu; những bức xúc trong Nhân dân về tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, trật tự lòng, lề đường còn chậm được giải quyết.

- Việc lãnh đạo đề ra các giải pháp kêu gọi, huy động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng trong Nhân dân; chất lượng các hoạt động văn hóa chưa cao, chưa có giải pháp để thúc đẩy, duy trì sự phát triển các loại hình văn hóa ở cộng đồng dân cư. Chất lượng y tế, khám chữa bệnh tuy được tập trung lãnh đạo nâng cao nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu.

- Công tác chỉ đạo nắm tình hình các loại đối tượng và công tác giáo dục, quản lý đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến còn hạn chế, chưa hiệu quả nên tình hình phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp, đối tượng thanh thiếu niên phạm tội chiếm tỷ lệ cao; việc lãnh đạo nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế nên dẫn đến kết quả còn một số đơn vị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị chưa đạt yêu cầu, chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng một số mặt đạt hiệu quả chưa cao, còn tình trạng cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết chưa nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy ở một số cơ sở đảng còn hạn chế; quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn thực hiện hình thức. Việc chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực chưa nhiều; thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện các hành vi tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao; tuy có tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhưng chưa phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận - Đoàn thể.

* Những hạn chế, khuyết điểm trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan là:

- Năng lực phân tích dự báo của cấp ủy quận còn hạn chế, nên dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chương trình phát triển nhà ở, trung tâm thương mại gặp nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản đóng băng. Thời gian đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy chưa kịp thời, chủ động kiến nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách; chưa đề ra được các kế hoạch phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ nên hiệu quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa cao.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy quận có lúc chưa phát huy được tính chủ động của cơ sở nên còn một số nơi chưa nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, còn trông chờ vào ý kiến của lãnh đạo cấp trên; việc lãnh đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, ban quận và phường đôi lúc còn hạn chế.

- Còn một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ chưa cao, chưa tích cực tham gia góp ý, đề xuất, hiến kế để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện các hành vi tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại một số đơn vị chưa sâu nên chưa kịp thời phát hiện cán bộ, đảng viên sai phạm.

II- VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1- Về ưu điểm

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy có nhiều cố gắng đổi mới theo hướng sát thực tế, giảm hội họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là tăng cường đối thoại với Nhân dân và cán bộ, đảng viên nhằm nắm bắt kịp thời và lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Đã tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, trọng tâm là thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của từng đồng chí trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quận.

- Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, điều hành là cấp ủy quận luôn duy trì nghiêm nề nếp sinh hoạt định kỳ, phân công từng Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách phường và các lĩnh vực quan trọng. Trong lãnh đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành, trước hết là Ban Thường vụ Quận ủy đã có những chỉ đạo mang tính đột phá qua việc ban hành và triển khai có kết quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị làm chuyển biến tình hình trên một số lĩnh vực còn khó khăn như di dời, tái định cư các hộ dân khu vực dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông; thực hiện Chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

- Trong sinh hoạt, làm việc, thảo luận, bàn bạc và quyết định những công việc quan trọng của Đảng bộ, cấp ủy quận luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thẩm quyền được quy định trong Quy chế làm việc. Từng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tích cực tham gia cùng tập thể lãnh đạo, điều hành, cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị chung.

- Quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đều vì lợi ích chung của Đảng bộ và theo quy chế làm việc của Quận ủy; luôn thể hiện được tính quyết đoán trong xử lý, quyết định những công việc quan trọng trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phân tích sâu kỹ tình hình và tôn trọng các ý kiến đóng góp của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, của cán bộ đảng viên và Nhân dân; phong cách làm việc, sự tham gia công tác lãnh đạo tập thể được nâng lên cao hơn so với trước, thể hiện được tinh thần khẩn trương, vừa coi trọng công tác tư tưởng để đạt được sự nhất trí cao về quan điểm trong việc đánh giá tình hình và giải quyết vấn đề, vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

2- Về hạn chế, khuyết điểm

- Công tác kiểm tra, giám sát ở một số đơn vị tuy đã được tăng cường chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên vẫn còn những vụ việc phát sinh phải xử lý kỷ luật do cấp ủy quận chưa thật sự sâu sát cơ sở, chưa kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý.

- Một vài Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy do mới nhận nhiệm vụ nên việc tham gia vào sự lãnh đạo, điều hành chung chưa nhiều, chưa mạnh dạn, phát huy vai trò lãnh đạo, phụ trách cơ sở; một số đồng chí chưa chủ động đề xuất các giải pháp đột phá đối với lĩnh vực phụ trách.

- Việc phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa nhiều; sinh hoạt nhóm Quận ủy viên chưa đều, hiệu quả chưa cao.

3- Nguyên nhân: năng lực lãnh đạo toàn diện của một số cấp ủy viên còn hạn chế so với yêu cầu; một vài đồng chí chưa chủ động, tích cực thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm được giao, năng lực dự báo tình hình còn một số mặt hạn chế; sự phối hợp giữa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy là người đứng đầu các phòng, ban, địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ.

III- KẾT LUẬN

1- Trên cơ sở những mặt làm được, chưa được, Quận ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua như sau:

Một là, để tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi mỗi đồng chí trong cấp ủy quận phải luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy cao nhất tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chú trọng lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, phản ánh của Nhân dân, qua đó, nắm bắt kịp thời tình hình, đề ra chủ trương, giải pháp xuất phát từ thực tiễn của đời sống xã hội, mang tính đột phá, khả thi, đi vào lòng người, tạo được sự đồng thuận của xã hội, huy động toàn hệ thống chính trị cùng thực hiện.

Hai là, phải tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp, kiên trì đeo bám, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các sở, ngành thành phố cùng với quận giải quyết những bức xúc đặt ra trong thực tiễn với những kiến nghị cụ thể và giải pháp rõ ràng.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tiến hành đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và củng cố tổ chức bộ máy, kiên quyết thay đổi, bố trí cán bộ trên cơ sở đảm bảo năng lực thực hiện có kết quả nhiệm vụ theo yêu cầu.

Bốn là, việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy cùng với việc thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, giải pháp đề ra vừa giúp cấp ủy lãnh đạo nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn, sát dân hơn, vừa kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn đặt ra và đảm bảo tính khả thi của chủ trương, giải pháp.

2- Trên cơ sở tiếp tục giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm cá nhân, quyết tâm khắc phục những hạn chế, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cấp ủy khóa mới cần tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác trọng tâm như sau:

- Đảm bảo giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn, phục vụ cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI (2015 - 2020). Trong đó, tập trung tạo điều kiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế quận sang dịch vụ, thương mại, nhất là các loại hình dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao… Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các công trình mang tính đột phá về đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và phát triển địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đã xác định.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề văn hoá - xã hội. Thực hiện đạt hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; thực hiện có kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với việc đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị.

- Thường xuyên củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm thất bại mọi hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh tư tưởng, an ninh nội bộ. Tiếp tục phát huy tốt sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an và lực lượng vũ trang trong giữ gìn an ninh - trật tự.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng các cấp. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

- Tăng cường lãnh đạo công tác vận động Nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và phát huy vai trò phản biện xã hội, giám sát đối với hoạt động chính quyền, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ một cách khoa học và hiệu quả trên cơ sở phân định cụ thể vai trò lãnh đạo của Đảng bằng nêu gương, thuyết phục, bằng chủ trương, nghị quyết; chính quyền quản lý, điều hành và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ giữa chính quyền - Mặt trận, các đoàn thể quận, phường trong cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng của các ngành, các cấp; phát huy tốt mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, song nhờ sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đạt nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó, một số mặt hạn chế cần tập trung khắc phục. Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 rất lớn, đòi hỏi Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và Nhân dân quận.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN - KHÓA X

Thông báo