Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005 - 2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX (nhiệm kỳ 2005 - 2010) bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, có 11 đồng chí Ủy viên Thường vụ (01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư). Trong nhiệm kỳ, có 08 đồng chí chuyển công tác gồm: 01 đồng chí Bí thư Quận ủy, 03 đồng chí Ủy viên Thường vụ (01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, 02 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận), 04 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận, Trưởng Phòng tài chính - kế hoạch Quận, Bí thư Đảng ủy phường 6 và phường 13), 03 đồng chí nghỉ hưu (Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng Phòng Giáo dục quận, Chánh án Tòa án nhân dân quận).

Khi thay đổi nhân sự, Ban Chấp hành bầu bổ sung 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực, 04 đồng chí Ủy viên Thường vụ (02 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, 01 đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận), 08 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích Quân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Quận, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận, Bí thư Quận đoàn, Bí thư Đảng ủy phường 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11 và phường 14). Hiện nay, Ban Chấp hành có 38 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 10 đ/c (01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó Bí thư).

Tuy nhân sự có biến động nhưng Ban Chấp hành luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Quận thực hiện Nghị quyết Đại hội với những kết quả đã nêu trong Báo cáo chính trị. Trong báo cáo này, Ban Chấp hành tập trung kiểm điểm vai trò, trách nhiệm với những nội dung chủ yếu sau:

I- VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (NHIỆM KỲ 2005 - 2010):

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, sự hỗ trợ của các Sở ngành Thành phố, trong nhiệm kỳ Ban Chấp hành đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã xây dựng Chương trình hành động số 03 ngày 15/3/2006 để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần IX với 06 nội dung trọng tâm là: “phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của Quận để phát triển kinh tế - xã hội”; “xây dựng các công trình giao thông công chính, công trình sự nghiệp, trụ sở hành chính, nhà ở phục vụ tái định cư; chỉnh trang, nâng cấp đô thị”; “đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, xóa đói giảm nghèo và chăm lo đời sống nhân dân”; “giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, cải cách tư pháp”; “tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị; tăng cường công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính”; “chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng tiêu cực”.

Thành lập các nhóm Quận ủy viên do các đồng chí Ủy viên Thường vụ làm tổ trưởng phụ trách, theo dõi từng mảng công tác; từng nhóm xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy trên tất cả các lĩnh vực nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần IX đạt kết quả tốt.

Lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị: tập trung chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng Đề án “Phát huy nội lực, thu hút vốn đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010”; triển khai các giải pháp khai thác tiềm năng các thành phần kinh tế; huy động vốn đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh tế tư nhân, tập thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; quy hoạch phát triển chợ - trung tâm thương mại - siêu thị, đấu thầu quản lý, sửa chữa, nâng cấp các chợ để nâng cao hiệu quả kinh doanh; đầu tư phát triển 03 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú và Phú Lâm. Tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ tăng bình quân 26,2%/năm (vượt 8,2% so Nghị quyết); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 11,82%/năm (đạt chỉ tiêu), cùng với việc hình thành các cụm trung tâm thương mại - dịch vụ… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Mạnh dạn đề ra các giải pháp mang tính đột phá trong di dời giải tỏa, mời gọi đầu tư, tạo sự chuyển biến trong chỉnh trang đô thị; công tác quy hoạch thực hiện đúng định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và mời gọi đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại - dịch vụ và xây dựng nhà ở kết hợp chỉnh trang các khu dân cư. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp đô thị có chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng trụ sở làm việc, trường học, đường sá, cống hẻm... thường xuyên được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt kết quả tốt; hoàn thành 12/15 công trình giao thông công chính theo Nghị quyết đề ra; hoàn tất di dời 119/119 cơ sở sản xuất ô nhiễm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nếp sống văn minh đô thị, phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia bình quân hàng năm kinh phí tăng 26,5%; xây dựng được 7 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Quan tâm lãnh đạo giải quyết có hiệu quả việc gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách và dân nghèo; chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp trong công tác xóa đói giảm nghèo, so với Nghị quyết Đại hội, chương trình “giảm nghèo” hoàn thành trước thời hạn 01 năm; đến cuối năm 2009 toàn Quận không còn hộ nghèo dưới 8 triệu đồng/người/năm.

Nhiệm vụ quốc phòng - an ninh: lãnh đạo giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Chương trình mục tiêu 3 giảm, gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... được lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả; tỷ lệ phạm pháp hình sự hàng năm giảm bình quân 5%, điều tra khám phá án đạt 59,17%. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảng viên nhập ngũ bình quân hàng năm đạt 8,08% (chỉ tiêu giao2%). Quan tâm đầu tư khá lớn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, kinh phí hoạt động, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ... nên chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về xây dựng hệ thống chính trị:

* Công tác xây dựng Đảng: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ dành nhiều thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác chính trị tư tưởng đạt hiệu quả cao; thường xuyên cải tiến, đổi mới hình thức và phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; tinh thần thái độ học tập của cán bộ đảng viên nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham dự đạt 98%, đảng viên đạt trên 94%, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, nhất trí trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo yêu cầu, nội dung các bước của cuộc vận động; tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề, có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, tổ chức sơ kết ở các đơn vị điểm, sơ kết cấp quận, cơ sở; kịp thời rút ra những kinh nghiệm, chấn chỉnh, hướng dẫn những đơn vị chưa làm đúng, chưa tốt. Qua 03 năm thực hiện cuộc vận động đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động trong nhân dân; ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nhiều tấm gương điển hình tập thể, cá nhân thể hiện tinh thần tận tụy trong công việc, được quần chúng tín nhiệm, từ đó góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, củng cố lòng tin của người dân đối với Đảng và chính quyền.

Lãnh đạo tốt việc đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ cơ sở; thường xuyên kiện toàn, củng cố nhân sự cấp ủy và cán bộ chủ chốt đủ năng lực, uy tín đảm đương nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, hầu hết các cơ sở Đảng đều thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng được chỉ đạo theo hướng đánh giá đúng thực chất, nâng dần về chất lượng. Công tác kết nạp đảng viên thực hiện vượt chỉ tiêu, đã kết nạp 820 đ/c (vượt 60%). Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, đến nay đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Quận và cơ sở đều đã được củng cố kiện toàn, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Công tác kiểm tra, giám sát: cấp ủy Quận đã chỉ đạo triển khai các chủ trương, qui định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; củng cố kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ủy ban kiểm tra các cấp để đáp úng yêu cầu nhiệm vụ mới; tăng cường kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng nhằm ngăn ngừa, hạn chế vi phạm.

* Công tác xây dựng chính quyền: Ban Chấp hành dành nhiều thời gian để bàn các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, phường, công tác cải cách hành chính; hoạt động giám sát các cơ quan quản lý nhà nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện bước đầu đạt kết quả khá tốt. Chỉ đạo tốt việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường và mô hình Bí thư, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 3/14 phường. Chỉ đạo xuyên suốt, chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc tuyên truyền, giáo dục được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm nên phát huy tác dụng cảnh báo, giáo dục, ngăn ngừa sai phạm đối với các tổ chức, cá nhân.

* Công tác vận động nhân dân: tập trung triển khai Chương trình hành động về công tác vận động nhân dân (giai đoạn 2006 - 2010); quán triệt và thực hiện tốt NQTW7 - khóa IX, Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy về công tác vận động nhân dân, tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường tiếp xúc đối thoại, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

II- VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC, ĐỔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

1- Về thực hiện quy chế làm việc:

- Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy - khóa IX, trên cơ sở đó các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc đảm bảo yêu cầu lãnh đạo, điều hành công việc của Đảng bộ Quận.

- Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ; chú trọng chỉ đạo triển khai và sơ, tổng kết thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận ở từng địa phương, đơn vị mình lãnh đạo, phụ trách; phong cách lãnh đạo, lối làm việc tạo được uy tín đối với Đảng bộ và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Quận.

2- Về phong cách lãnh đạo:

- Việc cải tiến lề lối làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện khá tốt theo hướng bám sát cơ sở, làm việc theo chương trình, kế hoạch đề ra; tăng cường công tác kiểm tra sơ tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ đảng viên; gắn với cơ sở để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, khó khăn của cơ sở, tạo động lực giúp cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đối thoại với nhân dân và cán bộ, để nắm bắt kịp thời và định hướng công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.

- Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là đã giảm đáng kể các cuộc Hội nghị, dành nhiều thời gian đi cơ sở, hàng quý Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy đều xây dựng chương trình đi cơ sở, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp cơ sở triển khai có hiệu quả nhiệm vụ.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất; thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò từng đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách khối, phụ trách Phường; phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quận và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; việc đóng góp xây dựng các Nghị quyết, không chỉ đồng ý hoặc không đồng ý, mà phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất những giải pháp cụ thể tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

3- Về đạo đức lối sống:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo. Có lối sống lành mạnh, giản dị, sâu sát nhân dân ở cơ sở và địa phương nơi cư trú; thường xuyên giáo dục, vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn thể hiện tốt vai trò nêu gương trong học tập, rèn luyện và nổ lực làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ.

III- TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1- Tồn tại, khuyết điểm: việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX tuy đạt nhiều kết quả quan trọng, song nghiêm túc nhìn nhận vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành còn những tồn tại, khuyết điểm sau:

a- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội chưa có giải pháp thật hữu hiệu để khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của quận. Mặc dù có tập trung đề ra các biện pháp thực hiện mời gọi đầu tư, phát huy nội lực nhưng hiệu quả chưa cao; tiến độ triển khai một số dự án, công trình còn chậm, một phần là do khách quan nhưng chủ quan do sự phối hợp giữa các phòng ban, các cấp, các ngành thiếu đồng bộ.

- Việc đề ra các biện pháp thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư đầu nhiệm kỳ còn chậm; công tác quản lý và phát triển đô thị tuy có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu; việc lập và điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết chậm được công bố.

- Hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế; chất lượng khu phố văn hóa chưa cao, xây dựng phường văn hóa, chợ văn minh thương nghiệp chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp; đối tượng ở tại địa phương, thanh thiếu niên phạm tội chiếm tỷ lệ ngày càng cao.

- Về xây dựng hệ thống chính trị:

+ Việc đổi mới hình thức, phương pháp học tập, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tuy được tập trung quan tâm nhưng kết quả mới đạt ở cấp quận, còn một số cơ sở kết quả đạt chưa cao.

+ Chất lượng sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; công tác kết nạp đảng viên mới mặc dù vượt chỉ tiêu nhưng số lượng phân bố không đồng đều, nhất là ở địa bàn khu phố. Kết quả xây dựng Chi đoàn thanh niên ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp so với yêu cầu.

b- Về thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận:

- Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tuy có tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của khối, ngành phụ trách nhưng thể hiện vai trò trách nhiệm lãnh đạo toàn diện chưa cao. Việc phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất các giải pháp phục vụ chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa nhiều.

- Việc sinh hoạt nhóm Quận ủy viên thực hiện chưa tốt.

- Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy chưa thực hiện tốt việc đi cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, cũng như ngành mình phụ trách.

c- Đối với vai trò cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy:

- Có đồng chí chưa tích cực tham gia góp ý cho sự lãnh đạo chung của Ban Chấp hành.

- Có 02 đồng chí (01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành) sai phạm, bị xử lý kỷ luật do thiếu tinh thần trách nhiệm trong quản lý và kiểm tra để cán bộ sai phạm.

2- Nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm:

a- Nguyên nhân khách quan: sự biến động của tình hình quốc tế và trong nước, nhất là tình hình giá cả, lạm phát, thị trường tài chính, ngân hàng trong những năm cuối nhiệm kỳ có nhiều biến động phức tạp… làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tác động lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc triển khai xây dựng chung cư tái định cư gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư, thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách chưa khuyến khích các nhà đầu tư tham gia dự án; hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ; ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.   

b- Nguyên nhân chủ quan: năng lực lãnh đạo toàn diện của một số cấp ủy viên còn hạn chế so với yêu cầu; một vài đồng chí chưa chủ động, tích cực thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm được giao, năng lực dự báo tình hình còn nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa các phòng ban quận, giữa quận và phường ở từng lĩnh vực có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ.

3- Bài học kinh nghiệm:

- Phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy; phát huy sức mạnh tập thể cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của Ban Chấp hành; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với các cấp, các ngành, cơ sở và nhân dân để lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

- Tăng cường vai trò cá nhân của các từng đồng chí cấp ủy viên, không ngừng học tập nâng cao trình độ, phát huy tính năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực đóng góp chung cho sự lãnh đạo của Quận.

*

05 năm qua, mặc dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, song nhờ sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đạt nhiều kết quả tốt. Bên cạnh đó, một số mặt tồn tại cần tập trung khắc phục. Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 rất lớn, đòi hỏi Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân quận.  

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN - KHÓA IX

Thông báo