Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 6 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII

Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tuy có nhiều thuận lợi mới song vẫn còn nhiều mặt hết sức khó khăn phức tạp. Thực hiện công cuộc đổi mới, trong cả nước nói chung và Thành phố nói riêng, có sự nỗ lực lớn và đã đạt được những thành tựu ban đầu hết sức quan trọng làm tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng một cách sâu rộng, đồng bộ và vững chắc hơn. Những quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố đã được Đảng bộ Quận 6 cụ thể qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, trong đó, các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được Đại hội xác định và quán triệt trong các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, Đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện trong 5 năm qua.

Đại hội Đảng bộ Quận lần này có nhiệm vụ quán triệt các quan điểm cơ bản mà dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI đề ra, kiểm điểm phân tích đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, rút ra những mặt ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó mà định ra phương hướng nhiệm vụ của Quận Đảng bộ trong nhiệm kỳ VII (1996 - 2000).

PHẦN MỘT

KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ VI

I. TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ:

A. Những mặt làm được:

1. Sản xuất CN - TTCN: Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình sản xuất chung vẫn còn nhiều mặt khó khăn gay gắt nhưng tình trạng máy móc thiết bị của đại bộ phận các đơn vị đều cũ kỹ, lạc hậu, nguồn cung cấp, giá cả nguyên liệu vật tư không ổn định, mạng lưới điện năng không đảm bảo yêu cầu cung ứng cho sản xuất, tỉ giá ngoại tệ và lãi suất tiền vay ngân hàng những năm đầu luôn biến động, hàng ngoại nhập lậu còn nhiều trên thị trường... đã có tác động không thuận lợi đến các hoạt động sản xuất CN - TTCN. Song với sự cố gắng nỗ lực trong việc chỉ đạo thực hiện chủ trương động viên khai thác tiềm năng thế mạnh của các thành phần Kinh tế, Quận đã hoàn thành được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. GTTSL Công nghiệp - TTCN tăng bình quân hàng năm là 16%.

Qua quá trình tổ chức sắp xếp lại sau năm 1994, khu vực sản xuất quốc doanh không còn đơn vị nào trực thuộc Quận. Số cơ sở sản xuất hoạt động theo Nghị định 66 là 3.078 cơ sở cá thể. Bên cạnh đó, thành phần Kinh tế tư doanh hoạt động dưới hình thức Luật Công ty và Luật DNTN đã không ngừng phát triển về số lượng và quy mô (79 Công ty; DNTN), phần lớn các đơn vị này bố trí mặt bằng sản xuất nằm trong khu qui hoạch công nghiệp Bình Phú, có sự đầu tư khá lớn để mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ theo hướng hiện đại hoá, cải tiến mẫu mã, mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm với các ngành hàng chủ yếu như nhựa, cao su, may mặc...

Về Xuất nhập khẩu, toàn Quận có 2 DNNN được phép kinh doanh XNK, trong năm năm qua các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tạo chân hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, do chưa có mặt hàng chủ lực và thiếu các biện pháp tạo nguồn hàng ổn định để xuất khẩu, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu của Quận. Để khắc phục khó khăn, các DNNN đã tích cực mở rộng các mặt hoạt động, tăng cường liên kết, liên doanh đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ ủy thác Xuất nhập khẩu. Kết quả đạt được trên lĩnh vực này, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 2,93%, kim ngạch nhập khẩu tăng bình quân hàng năm 26,87%, vượt 6,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó vật tư nguyên liệu chiếm tỷ trọng trên 73% đã góp phần giải quyết cho nhu cầu sản xuất tại Quận và một số địa phương khác.

3. Tài chánh - Thuế:

- Hoạt động của ngành Tài chánh, từng bước đi vào ổn định, nề nếp, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới trong các lĩnh vực tài chánh, đã giúp cho Quận quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách, đảm bảo đúng chế độ và tiết kiệm. Tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng thu ngân sách Quận là 34,4%. Cơ cấu chi ngân sách Quận thay đổi theo hướng tích cực. Trong đó, dành tỉ lệ khá lớn cho đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, bảo đảm cho nhu cầu chi thường xuyên. Tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng chi ngân sách Quận là 37%. Trong đó, sự nghiệp văn xã gồm các hoạt động, giáo dục, VHTT, TDTT, Y tế... tăng bình quân hàng năm 31,5% chiếm tỉ trọng 60% tổng chi ngân sách. Hoạt động của ngành thuế có được cải tiến: Từ việc lập các bộ thuế, cập nhật thường xuyên, đến việc kiểm tra, kiểm soát đột xuất cũng giúp ngành thuế phát hiện và xử lý các trường hợp khai chưa đúng, chưa đủ, trốn thuế... Kết quả tốc độ tăng bình quân hàng năm của tổng thu thuế là 58,5%.

4. Lãnh đạo XDCB và các công trình lớn:

- Về XDCB và sửa chữa có bước phát triển mạnh cả về khối lượng công trình lẫn qui mô với tổng mức đầu tư đạt hơn 128 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Thành phố chiếm tỷ trọng 25,20%, ngân sách Quận 1,6%, nguồn vốn liên doanh liên kết chiếm 73,20%, về đầu tư sửa chữa láng hẽm, xây dựng mới hệ thống cống thoát nước tại các khu dân cư, đạt 25 tỉ đồng. Ngoài ra khối lượng xây dựng sửa chữa thuộc sở hữu tư nhân rất lớn (khoảng 2000 công trình, sửa chữa được 334.504 m2, với tổng kinh phí 250 tỉ đồng) đã góp phần thực hiện từng bước chương trình đô thị hoá của Quận.

- Đối với các công trình liên doanh liên kết, cho đến nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình trùng tu chợ Bình Tây, khu nhà ở cao tầng Bình Tây. Công trình xây dựng khu công nghiệp dân cư Bình Phú đã bồi hoàn di dời và san lắp 55 hécta trong tổng số 162 hécta đất do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng, đang tiến hành xây dựng đường Chợ Lớn, đường Bình Phú và một số con đường nội bộ. Các công trình khác cũng đã được xây dựng xong và đưa vào sử dụng như công trình: Hạ cầu Phạm Đình Hổ, Khu phố chợ Bình Tiên, trường Bình Tiên, đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng đường sá như: Xây dựng mới cầu Bà Lài, thông đường Mai Xuân Thưởng, Chu Văn An qua Bãi Sậy, sửa chữa lớn đường Gia Phú, Phạm Văn Chí, Hùng Vương, giải tỏa di dời xây dựng nút giao thông Phú Lâm, đang tiến hành khởi công xây dựng khu Thương xá 116 - 118 Bãi Sậy. Một số các công trình khác đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thiết kế mỹ thuật và thủ tục xây dựng như: công trình dân cư Phường 13 - 14, chung cư 78 Tân Hòa Đông, chung cư 242 - 244 Phan Văn Khỏe và chung cư Gia Phú.

- Giải quyết nhà ở: Trong thời gian qua, một số khu dân cư đã được xây dựng mới nhằm giải quyết nhà ở phục vụ chương trình di dời, giải tỏa các hộ trên kênh rạch, các hộ trong khu vực qui hoạch, đến nay đã đầu tư xây dựng được 490 căn hộ với tổng kinh phí 12 tỉ 736 triệu đồng. Tuy nhiên, từ cuối năm 1994 đến nay việc triển khai xây dựng các công trình hầu như bị chựng lại do việc thay đổi trình tự XDCB theo Nghị định 177/CP của Chính phủ.

5. Lãnh đạo thực hiện chủ trương phát triển nền Kinh tế nhiều thành phần:

- Đối với Kinh tế Quốc doanh: Tập trung chỉ đạo thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại đơn vị Kinh tế quốc doanh, nhằm tạo cho các DNNN từng bước có đủ khả năng, điều kiện đứng vững hoạt động trong nền Kinh tế thị trường. Thời gian qua, Quận đã tiến hành thanh lý giải thể các đơn vị làm ăn kém hiệu quả như XNQD In, XN Nhựa, XN Chế biến Thực phẩm, hiện đang tiến hành thủ tục giải thể Cửa hàng Vàng bạc. Qua thực hiện Nghị định 388, đã chỉ đạo xem xét, phân tích, đánh giá hiệu quả Kinh tế của từng đơn vị, qua đó thực hiện phương án giải thể, sát nhập từ 20 đơn vị, còn lại 5 đơn vị. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của DNNN là tình trạng thiếu vốn, thị trường đầu vào và ra cũng chưa được ổn định, nên hiệu quả hoạt động vẫn còn hạn chế.

- Đối với Kinh tế tập thể: Trong điều kiện nền Kinh tế thị trường phát triển mạnh, cạnh tranh gay gắt, thành phần Kinh tế tập thể có xu hướng thu hẹp. Từ thực trạng trên, Quận chủ trương tập trung củng cố loại hình này theo hướng đơn vị nào có đủ điều kiện thì duy trì, nếu không đủ điều kiện thì chuyển sang loại hình Kinh tế khác, nhằm từng bước đưa thành phần Kinh tế tập thể đi vào hoạt động đúng tính chất theo các qui định của Trung ương và Thành phố. Qua bước củng cố từ năm 1991 - 1995, đến nay chỉ còn lại 13 Hợp tác xã, 38 Tổ sản xuất, với 861 lao động và vốn khoảng 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, do các văn bản qui định đối với thành phần kinh tế tập thể trước đây có nhiều điểm không còn phù hợp theo cơ chế mới, nếu Trung ương không sớm điều chỉnh và ban hành Luật Kinh tế tập thể, thì thành phần Kinh tế này khó có thể đứng vững và phát triển được.

- Kinh tế tư nhân: Đây là thành phần Kinh tế trong những năm qua phát triển khá mạnh, nhất là từ khi có Luật đầu tư nước ngoài, luật Cty, luật DNTN. Nhằm tập trung phát triển loại hình này để động viên, khai thác phát huy tiềm năng thế mạnh về vốn, tay nghề kỹ thuật trong nhân dân, bằng các biện pháp hỗ trợ như tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham quan tiếp cận thị trường tổ chức giới thiệu sản phẩm ở các Hội chợ nước ngoài, xác định các khu vực cần đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xem xét miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp có đầu tư máy móc thiết bị mới... qua đó tạo ổn định cho các Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh. Kết quả đến nay toàn Quận có 254 Cty TNHH và DNTN với nguồn vốn gần 200 tỉ và 10.392 cơ sở SX-KD cá thể hoạt động rất đa dạng và phong phú trên các lĩnh vực sản xuất thương mại, dịch vụ và xuất khẩu, từ đó đã góp phần tích cực đưa nền Kinh tế Quận từng bước phát triển.

6. Thực hiện chủ trương đổi mới công nghệ:

Từ năm 1991 đã thành lập Tổ KHKT để tham mưu cho Quận nghiên cứu điều tra, đánh giá thực trạng tình hình máy móc thiết bị, tay nghề kỹ thuật và tiềm năng thực tế của các đơn vị sản xuất kinh doanh, qua đó xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện một số đề tài, luận chứng Kinh tế kỹ thuật phục vụ cho các chương trình phát triển KT-XH và Đô thị hoá, bên cạnh đó Quận chủ trương tạo điều kiện khuyến khích thành phần Kinh tế tư nhân thông qua hình thức Liên doanh, hợp tác, vận động thân nhân ở nước ngoài gửi máy móc thiết bị mới để tổ chức lại sản xuất, kết quả từ năm 1991 đến 1995, trong các thành phần kinh tế đã có 75 đơn vị sản xuất nhập máy móc, phụ tùng mới trị giá khoảng 10.518.290 USD và nhiều nguồn nhập khác không thông qua công tác quản lý của Quận ước chừng 15.000.000 USD. Từ những chuyển đổi về thiết bị và công nghệ mới, đã làm ra những sản phẩm có chất lượng, trong đó một số mặt hàng có khả năng cạnh tranh với hàng ngoại nhập, đồng thời đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.

B. Những mặt tồn tại:

- Trên lĩnh vực Kinh tế, chưa tập trung chỉ đạo chuyên đề về phát triển sản xuất, Thương mại, Dịch vụ và Xuất nhập khẩu, thiếu biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả hơn chủ trương khai thác tiềm năng các thành phần Kinh tế nhất là đối với thành phần kinh tế tập thể. Đối với kinh tế Quốc doanh qua bước củng cố sát nhập vẫn còn một vài đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Việc qui hoạch ngành thương nghiệp, Dịch vụ vẫn còn chậm, kim ngạch xuất khẩu chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Trong lãnh đạo thực hiện các công trình Kinh tế - Xã hội trọng điểm do khối lượng công trình mới phát sinh ngoài Nghị quyết khá nhiều, phải tranh thủ thời gian, do chưa có kinh nghiệm nên trong bước tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn nóng vội, thiếu chặt chẽ về thủ tục pháp lý, chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện triển khai, nhất là công tác tuyên truyền vận động nhân dân, việc kiểm tra giám sát thiếu kịp thời, nên từ đó phát sinh việc khiếu kiện ở chợ Bình Tây, Khu phố chợ Bình Tiên đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số công trình. Đối với chương trình nhà ở chưa xây dựng được các chung cư bán trả góp cho CB-CNVC và nhân dân lao động nghèo.

- Công tác QLNN trên lĩnh vực kinh tế còn nhiều sơ hở lỏng lẽo, thiếu kiểm tra chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong hoạt động của một số DNNN nên từ đó đã để cho Cty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương thua lỗ nghiêm trọng gây nhiều tổn thât cho Quận. Đối với các đơn vị kinh tế ngoài Quốc doanh, nhất là các Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, thời gian qua phát triển mạnh, nhưng do phân cấp chưa rõ ràng, cụ thể, nên việc quản lý ở lĩnh vực này còn nhiều lúng túng, thiếu chặt chẽ.

II. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI:

A. Những mặt làm được:

1. Công tác Giáo dục - Đào tạo: Năm năm qua, tuy còn nhiều khó khăn hạn hẹp về ngân sách, song hàng năm Quận đều dành trên 40% ngân sách chi cho hoạt động giáo dục đào tạo. Kết quả đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng trường Phú Định, Nguyễn Huệ, Bình Tây, Bình Tiên, trường Mẫu giáo Rạng Đông 9, Rạng Đông 10, Trung tâm dạy nghề. Cải tạo và nâng cấp các trường Phú Lâm, Đoàn Kết, Trương Công Định, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường Mẫu giáo Rạng Đông Quận, Rạng Đông 13 và hàng loạt các trường Mẫu giáo Nhà trẻ trong Quận cũng đã được sửa sang, tu bổ lại với tổng kinh phí trên 20 tỉ đồng, đang tập trung hoàn tất công trình xây dựng mới trường Phù Đổng với kinh phí 5,8 tỉ, hiện đã xây dựng xong đề án qui hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2010. Qua thực hiện chủ trương đa dạng hoá các loại hình trường lớp, đã xây dựng được trường bán công cấp 2 Lam Sơn, hàng năm thu nhận khoảng 1.300 học sinh, qua hai năm hoạt động, mô hình này đã được khẳng định về chất lượng và hiệu quả đào tạo. Cùng với ngành học phổ thông, ngành học Mầm non cũng đã hình thành các nhóm trẻ gia đình, Mẫu giáo dân lập hàng năm thu nhận gần 1000 cháu trong độ tuổi đến lớp.

- Chất lượng giáo dục khối phổ thông luôn được giữ vững và có được nâng lên, tỉ lệ học sinh lên lớp hàng năm đều đạt trên 90%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc tiểu học và trung học cơ sở đạt từ 95% trở lên. Hiệu suất đào tạo của các cấp học, chất lượng đạo đức của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt, riêng ngành học mầm non đã nâng cao được chất lượng nuôi, dạy. Qua thực hiện luật phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ, Quận đã được Thành phố công nhận đạt các tiêu chuẩn Quốc gia về phổ cập Giáo dục tiểu học và chống mù chữ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đối với công tác xã hội hoá giáo dục, đã chỉ đạo tổ chức xong Đại hội giáo dục cấp cơ sở và Quận. Ngoài ra, đã thành lập quỹ học bổng Lê Quí Đôn với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng để khen thưởng, động viên học sinh giỏi.

2. Thực hiện chính sách xã hội:

- Giải quyết việc làm: Trong những năm qua, số người trong độ tuổi lao động tăng khá nhanh, chỉ riêng trong năm 1994, 1995 tăng tự nhiên chiếm 14,5%, hàng năm trong toàn Quận có khoảng 8000 lao động chưa có việc làm. Để giải quyết vấn đề này Quận đã có nhiều chủ trương và biện pháp tích cực, trên cơ sở khuyến khích và mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần Kinh tế, đầu tư nâng cấp hoạt động Trung tâm dạy nghề, thành lập văn phòng giao dịch giới thiệu việc làm mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách liên kết với Trung tâm Dịch vụ cung ứng lao động Thành phố và các Quận, Huyện, qua đó đáp ứng được một phần nhu cầu lao động tay nghề của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài Quận. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua đã giải quyết được 19.556 lao động.

- Công tác chính sách: Đã tập trung lãnh đạo và thực hiện một số công tác lớn đối với diện chính sách và dân nghèo, cụ thể, đã xây dựng 57 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa chống dột 372 căn nhà, ngoài ra còn trích ngân sách để chăm lo thêm cho các đối tượng trong các dịp lễ, Tết. Riêng đối với 15 bà mẹ ở Quận được Nhà nước tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", qua vận động các đơn vị kinh tế, các cơ quan ban hành đã tích cực đóng góp vật chất để chăm lo cho gia đình 7 bà mẹ đã mất và phụng dưỡng suốt đời cho 8 bà mẹ còn sống, đồng thời, vận động xây dựng được 4 căn nhà cho 4 hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

3. Thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo: Qua điều tra, khảo sát toàn địa bàn có gần 2.800 hộ với hơn 14.000 nhân khẩu thuộc diện đó, nghèo cần được trợ giúp. Hơn 2 năm tiến hành cuộc vận động xây dựng quỹ "Xóa đói giảm nghèo" đã huy động được 2,020 tỉ đồng. Từ nguồn vốn trên, đã xét trợ vốn cho 1.290 hộ với tổng số tiền là 1,852 tỉ đồng. Ngoài ra, Quận còn cấp 11.638 sổ khám chữa bệnh miễn phí cho đối tượng trong chương trình. Kết quả đến nay Quận không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm 50%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ đề ra. Nhìn chung, hầu hết số đối tượng trong diện và quần chúng nhân dân rất phấn khởi đồng tình với chủ trương trên của Đảng và Nhà nước, nên từ đó tích cực tham gia ủng hộ cho phong trào xây dựng quỹ "Xóa đói giảm nghèo".

4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tập trung lãnh đạo thực hiện 3 chương trình lớn: chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, chương trình tiêm chủng mở rộng. Trong từng chương trình đều có kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện khá tốt, cụ thể trong chươgn trình tiêm chủng mở rộng đạt được chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, do cải tiến phương pháp khám nên liên tục 5 năm qua đều đạt trên 95% tỉ lệ trẻ đến khám và tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm trẻ em giảm rõ rệt, chưa có trường hợp nào bại liệt trong trẻ xảy ra. Riêng chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình, đã hạ tỉ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,51% (năm 1991) đến nay chỉ còn 1,44%. Bên cạnh đó, Quận cũng đã đầu tư nâng cấp sửa chữa bệnh viện và trang bị thêm một số phương tiện chuyên ngành, đáp ứng được yêu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân, đồng thời tạo điều kiện phát huy Hội Y học Cổ truyền phục vụ việc khám và điều trị bệnh cho dân nghèo.

6. Công tác Văn hoá - Văn nghệ: Công tác thông tin tuyên truyền có được cải tiến và nâng dần về chất lượng, đáp ứng kịp thời việc tuyên truyền các chính sách chủ trương của Đảng Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Trên lĩnh vực văn hoá - văn nghệ, đã từng bước cải tiến phương thức hoạt động, đa dạng hoá các loại hình văn hoá - văn nghệ, phù hợp với thực tế nhu cầu hưởng thụ văn hoá của quần chúng thông qua các hoạt động lễ hội, sinh hoạt truyền thống hội diễn văn nghệ quần chúng, sáng tác văn học, triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, giao lưu văn hoá. Trong nhiệm kỳ, tuy có những khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và những ảnh hưởng chi phối của cơ chế thị trường, song đời sống văn hoá cơ sở có được nâng lên. Công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hoá cũng được duy trì thường xuyên, qua đó đã xử lý kịp thời các vụ việc sai phạm, từng bước chấn chỉnh lại các loại hình hoạt động văn hoá trên địa bàn.

7. Hoạt động thể dục thể thao: Phong trào TDTT trên địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, trường học và lực lượng vũ trang vẫn được duy trì và trong từng thời điểm có bước phát triển nhất định. Riêng trong khu vực trường học, do có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành giáo dục và VHTT - TDTT trong công tác giáo dục rèn luyện thể chất nên phong trào có bước phát triển khá vững chắc, đã huy động trên 97% lượt học sinh tham gia vào hội khỏe Phù Đổng. Hàng năm đều tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp cơ sở, Quận và tham gia Hội thao cấp Thành phố. Ngoài ra, đã đầu tư nâng cấp hồ bơi Phú Lâm, Nhà văn hoá với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phong trào TDTT trong Quận.

B. Những việc chưa làm được:

- Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo: Việc thực hiện chủ trương đa dạng hoá các loại hình trường lớp tiến hành chậm, chưa hình thành được trường chuyên để đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác phổ cập cấp TH cơ sở đối với 2 Phường điểm chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa tổ chức hội nghị sơ kết công tác giáo dục đào tạo theo tinh thần NQTW4 (khóa VII) để rút kinh nghiệm lãnh đạo. Công tác xã hội hoá giáo dục tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng bộ và hiệu quả còn thấp. Hệ thống cơ sở vật chất tuy có được quan tâm hơn, song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học theo hướng phát triển chung của xã hội.

- Việc thực hiện Chính sách xã hội: Tuy có nhiều cố gắng song việc giải quyết việc làm chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hiện nay tình trạng người lao động chưa có việc làm, hoặc có việc làm nhưng không ổn định vẫn còn khá cao, thu nhập và đời sống của các đối tượng diện chính sách, lực lượng vũ trang, hành chánh sự nghiệp vẫn còn khó khăn, các biện pháp giải quyết tệ nạn xã hội thiếu căn cơ, chưa tạo ra sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa tệ nạn xã hội trên từng địa bàn dân cư.

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Việc thực hiện chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình sức khỏe trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng chưa tạo được sự đồng bộ trong biện pháp tổ chức thực hiện, nhất là công tác vận động tuyên truyền, nên kết quả đạt được còn hạn chế, chưa có biện pháp thích hợp trong phục hồi dinh dưỡng cũng như chống suy dinh dưỡng một cách tích cực, thiếu biện pháp thiết thực để hạn chế việc ô nhiễm môi trường trên các kênh rạch và các khu đông dân cư. Chưa có biện pháp quản lý tốt các cơ sở hành nghề y tế tư nhân.

- Công tác văn hoá - văn nghệ: Hoạt động thông tin tuyên truyền tuy có được cải tiến song vẫn còn đơn điệu với phương thức cũ, nhất là lĩnh vực cổ động trực quan. Việc tổ chức chăm lo đời sống văn hoá cơ sở vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống văn hoá cho nhân dân, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá chưa trở thành một phong trào rộng khắp, chưa tạo được sự tự giác trong nhân dân. Công tác quản lý hoạt động văn hoá về mặt Nhà nước do phân cấp thiếu cụ thể nên kết quả đạt được cũng như việc xử lý còn hạn chế.

- Hoạt động Thể dục thể thao: Trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hoạt động, song Quận chưa có những biện pháp cụ thể để huy động tiềm năng trong nhân dân để thực hiện xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao, chưa quan tâm đầu tư đúng mức hệ phong trào lẫn hệ đội tuyển.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ AN NINH QUỐC PHÒNG:

A. Những mặt làm được:

1. Về An ninh chính trị: Nhằm giữ vững sự ổn định chính trị phục vụ xây dựng và phát triển Kinh tế, ngay sau Đại hội, Cấp ủy Quận có Nghị quyết chuyên đề về ANQP, đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 27 của Thành ủy về công tác ANQP, đồng thời triển khai kế hoạch chống "Diễn biến hoà bình" trong toàn Đảng bộ. Bằng các biện pháp tổng hợp thông qua công tác nắm tình hình quản lý đối tượng, các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, triển khai chuyển hoá các địa bàn trọng điểm... qua đó đã góp phần giữ vững được tình hình ANCT và TTXH, từng bước ngăn chặn làm giảm sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào quần chúng BVANTQ cũng luôn được chú trọng, thông qua các đợt phát động, bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú đi vào chiều sâu, các lực lượng Công an, An ninh cơ sở, dân phòng, tự vệ cơ quan, xí nghiệp từng bước được củng cố, nâng lên cả về số lượng và chất lượng, xây dựng được nhiều Phường, Khu phố, Tổ dân phố an toàn, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm trong công tác giữ gìn ANTT trong nhân dân được khơi dậy, từ đó từng bước đã tạo được sự chuyển biến trong phong trào.

- Trong nhiệm kỳ, hoạt động của các ngành Nội chính cũng đã có nhiều mặt chuyển biến tích cực trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương. Thời gian qua ngành kiểm sát đã thực hiện khá tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật đồng thời kết hợp với Tòa án kịp thời đưa ra xét xử các hành vi vi phạm pháp luật. Ngành Tư pháp và Thanh tra cũng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho HĐND và UBND thực hiện công tác QLNN theo đúng pháp luật, tổ chức thanh tra, giám sát việc thực hiện các cơ quan đơn vị và giải quyết các khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng pháp lệnh.

- Về Quốc phòng: Cấp ủy luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với nhiệm vụ Quốc phòng. Qua tổng kết 4 năm xây dựng khu vực phòng thủ, đã bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng thủ khu vực, bên cạnh đó, căn cứ sự chỉ đạo của Thành ủy, đã thành lập Đảng ủy Quân sự để trực tiếp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo các mặt công tác Quân sự địa phương. Nhìn chung, lực lượng quân thường trực từng bước được củng cố và lực lượng tự vệ qua kiện toàn đến nay số lượng đạt tỉ lệ 1,55% so với dân số toàn Quận, chất lượng hoạt động có được nâng lên, lực lượng dự bị động viên thường xuyên được phúc tra quản lý và tổ chức huấn luyện kỹ, chiến thuật hàng năm nhằm phục vụ cho yêu cầu sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Đối với công tác xây dựng lực lượng chính trị, thông qua các tổ chức Mặt trận - Đoàn thể, đến nay đã xây dựng được lực lượng chính trị ở 14 Phường, sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng khác phòng chống biểu tình bạo loạn theo kế hoạch chung của Thành phố. Trong công tác tuyển quân, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác hậu phương quân đội cũng được Đảng bộ quan tâm thực hiện, đến nay đã giải quyết dứt điểm các tồn đọng sau chiến tranh cho các đối tượng chính sách.

B. Mặt tồn tại:

- Công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trên một số địa bàn trọng điểm chưa được các ngành chức năng triển khai đồng bộ, nên kết quả đạt được có mặt còn hạn chế, việc vận động quần chúng tham gia phong tào BVANTQ, có lúc, có nơi duy trì chưa thường xuyên, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong nhân dân. Năng lực trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ chiến sĩ có được âng lên nhưng còn một bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Chưa duy trì được thường xuyên việc giáo dục xây dựng ý thức Quốc phòng toàn dân rộng rãi trong quần chúng nhân dân, tình trạng thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, số quân nhân đào bỏ ngũ còn khá nhiều, việc thực hiện chính sách Hậu phương quân đội còn hạn chế đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyển quân ngày càng khó khăn hơn.

- Trong công tác lãnh đạo giáo dục và quản lý cán bộ có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, từ đó dẫn đến việc sai phạm của một vài cán bộ chủ chốt phải xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

IV. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

A. Những mặt làm được:

- Hoạt động của HĐND Quận và Phường nhiệm kỳ qua đã không ngừng được củng cố và tăng cường về chất lượng hoạt động: Các Nghị quyết của HĐND đã thể chế hoá được các chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với quyền lợi thiết thực của đa số các tầng lớp nhân dân địa phương. Mặt khác, thông qua việc tiếp xúc định kỳ với cử tri, các Đại biểu đã kịp thời phản ánh kiến nghị giải quyết các yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng. Các ban chuyên môn thực hiện khá tốt việc thẩm định xây dựng các đề án phục vụ cho Hội nghị. Các kỳ họp HĐND đều thể hiện tinh thần công khai, dân chủ trong bàn bạc thảo luận để từ đó đề ra những Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển KT-XH. Việc kiểm tra, giám sát UBND và các cơ quan chức năng trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND được duy trì thường xuyên hơn, qua đó kịp thời chấn chỉnh những mặt sơ sót phát sinh trong công tác quản lý Nhà nước.

Đối với tổ chức bộ máy, qua 2 đợt củng cố kiện toàn, các phòng ban, chức năng, các DNNN và 14 Phường đã đi vào hoạt động ổn định. Hiện nay đang tiếp tục thực hiện việc giải thể, sát nhập kiện toàn thêm một bước nữa đối với các DNNN nhằm thu gọn đầu mối để quản lý chặt chẽ, đồng thời tăng thêm nguồn lực cho các Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền Kinh tế thị trường. Riêng đội ngũ cán bộ viên chức Nhà nước, qua bước đào tạo bồi dưỡng về văn hoá, nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức nhìn chung có được nâng lên.

Qua thực hiện 4 cuộc vận động, đã tập trung củng cố ban chỉ đạo chống tham nhũng Quận và các đơn vị cơ sở, xây dựng kế hoạch triển khai của BCĐ từng cấp, kết quả đến nay đã chỉ đạo giải quyết được 5/7 số vụ việc tồn đọng kéo dài và một số vụ việc phát sinh. Về mặt xử lý, đã thu hồi 3.135.000.000 đồng, 2.938 m2 đất, 3 căn nhà sử dụng lãng phí, sai mục đích, xử lý hành chánh buộc thôi việc 4 cá nhân. Chuyển cơ quan điều tra khởi tố 2 trường hợp. Về mặt Đảng, đã xử lý khiển trách 1 Đảng viên, cảnh cáo 3 và khai trừ 1 trường hợp. Đối với việc cải tiến thủ tục hành chánh, đã ban hành quy chế làm việc tạm thời của UBND Quận và một số quy định cụ thể về chế độ làm việc, hội họp. Hiện nay đang tập trung hoàn chỉnh đề án thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy về cải cách một bước nền hành chánh Nhà nước theo tinh thần NQTW8 (khóa VII). Công tác chống buôn lậu và thực hành tiết kiệm cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt một số kết quả nhất định.

Nhìn chung, vai trò của HĐND và UBND trong nhiệm kỳ qua đã từng bước phát huy hiệu quả trong hoạt động. Mối quan hệ giữa Đảng, HĐND, UBND và các Đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, thông qua quy chế làm việc đã có sự phối hợp tốt hơn trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

B. Thiếu sót và tồn tại:

- Trong hoạt động, HĐND chưa kiên quyết bãi miễn một số đại biểu không đủ tư cách, có biểu hiện vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng uy tín chung của cơ quan dân cử. Bên cạnh đó, còn một số đại biểu do tập trung công việc chuyên môn, chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc tiếp xúc và giải quyết các kiến nghị của cử tri.

- Công tác quản lý Nhà nước do chưa phát huy đầy đủ trí tuệ tập thể các thành viên UBND, nên việc quản lý đối với các đơn vị kinh tế còn nhiều mặt sơ hở, lỏng lẽo, thiếu kiểm tra, chấn chỉnh, từ đó đã để một số doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, gây nhiều tổn thất. Mặt khác, việc phát triển của các doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn, ngày càng nhiều về số lượng, song do sự phân cấp của Thành phố chưa cụ thể, rõ ràng, nên việc quản lý của Quận gặp nhiều khó khăn.

- Công tác xây dựng chính quyền, trong một thời gian khá dài chậm bổ sung kiện toàn chức danh chủ chốt của Thường trực UBND, công tác đào tạo và đạo tạo lại cán bộ viên chức tuy có quan tâm song vẫn còn nhiều mặt hạn chế đã làm ảnh hưởng đến việc chỉ đạo điều hành, hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực đạt hiệu quả không cao, công tác chống tham nhũng có lúc, có nơi thiếu tập trung nhất là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài. Công tác cải tiến thủ tục hành chánh đạt hiệu quả thấp, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân một số trường hợp còn để kéo dài.

V. TÌNH HÌNH QUẦN CHÚNG VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

A. Tình hình quần chúng:

Trước tình hình chuyển biến tích cực của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là những năm gần đây những thành tựu quan trọng về mặt Kinh tế xã hội đã tạo được sự phấn khởi và tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng và chiều hướng phát triển đi lên của đất nước. Tuy nhiên, quần chúng cũng rất băn khoăn trăn trở, trước những khó khăn phức tạp hàng ngày diễn ra trong cuộc sống đã có tác động đến tâm trạng của từng giới nhân dân. Cụ thể, đối với nhân dân lao động nghèo, nỗi lo lớn nhất của bà con là vấn đề việc làm, nhà ở, học phí, viện phí. Đối với cán bộ hưu trí, nỗi bức xúc nhất là 4 nguy cơ: Tụt hậu kinh tế, tệ tham nhũng, chệch hướng XHCN, âm mưu Diễn biến hoà bình. Đối với giới công thương gia còn băn khoăn về một số điều khoản thuế chưa phù hợp, nên chưa mạnh dạn đầu tư phát triển SX-KD, giới trí thức mong muốn Nhà nước có chính sách đầu tư đúng mức cho lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Đối với cán bộ viên chức, hầu hết đều mong muốn Nhà nước sớm ban hành các chế độ về công chức, cải thiện tiền lương để ổn định đời sống.

B. Kết quả lãnh đạo công tác vận động quần chúng:

1. Những mặt làm được: Với chủ trương tăng cường công tác vận động quần chúng của Đảng, Ban Dân Vận Quận được thành lập, vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể được xác lập cụ thể hơn trong mối quan hệ Quận ủy lãnh đạo, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể vận động nhân dân thực hiện. Các điều kiện công tác của Mặt trận và các Đoàn thể được quan tâm hơn về đầu tư cán bộ, cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động nên công tác vận động quần chúng nhiệm kỳ qua có khởi sắc và đạt được kết quả đáng kể. Cụ thể:

a. Mặt trận Tổ quốc: Thực hiện Nghị quyết 8B của Ban chấp hành Trung ương khóa 6, Nghị quyết 7 của Bộ Chính trị - BCH.TW khóa 7 và chương trình hành động của Quận ủy về công tác vận động quần chúng, công tác Mặt trận đã có nhiều chuyển biến khá tích cực. Là đầu mối phối hợp hành động của các Đoàn thể chính trị, các tổ chức quần chúng để động viên sức mạnh hành động của mọi tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của các Đoàn thể thành viên nòng cốt như Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức thành viên khác được tập hợp theo ngành nghề như: Hội Công thương gia, Hội Nha công, Hội Y học Cổ truyền, Hội Luật Gia; các tổ chức từ thiện xã hội; các tổ chức truyền thống chính trị xã hội sinh hoạt theo các loại hình Câu lạc bộ hưu trí, CLB Cựu kháng chiến, Ban Liên lạc Tù chính trị, Ban công tác người Hoa, Ban đại diện Phật giáo... thông qua các phong trào hành động cách mạng như vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, xây dựng và phát triển kinh tế địa phương, thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào vì thế hệ mai sau, đặc biệt là các hoạt động chăm lo đời sống và kiến nghị giải quyết các yêu cầu lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân đã được UBMTTQ các cấp thực hiện đạt kết quả khá tốt, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, ANQP, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền mà Nghị quyết Quận Đảng bộ nhiệm kỳ VI đã đề ra.

b. Liên đoàn Lao động: Thành phần công nhân lao động trong Quận có biến động qua việc tổ chức sắp xếp lại sản xuất, qua bước củng cố, chất lượng hoạt động của các tổ chức Công đoàn được nâng lên nhiều mặt, nhất là sau khi qua triển khai thực hiện NQTW 7 về Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới và Bộ luật lao động, Liên đoàn lao động Quận đã phối hợp các ngành có liên quan tổ chức xây dựng được 83 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh (đạt tỷ lệ 185% các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh đủ điều kiện thành lập Công đoàn), đây là một cố gắng lớn trong việc chăm lo và bảo vệ lợi ích cho người lao động. Qua tuyên truyền giáo dục, học tập luật, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết, phát động các phong trào thi đua lao động, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, nhất là hoạt động mang tính thiết thực chăm lo bảo vệ quyền lợi công nhân, trợ vốn giúp nhau làm kinh tế... đã tạo được tình cảm gắn bó của Đoàn viên với tổ chức Công đoàn, nâng giác ngộ giai cấp và tự hào dân tộc, góp phần tích cực của giai cấp công nhân vào công cuộc xây dựng và phát triển của Quận.

c. Hội Liên hiệp Phụ nữ: Thực hiện Nghị quyết 04 của BCT, Chỉ thị 44 của Ban Bí thư, Quyết định 163 của Hội đồng Bộ trưởng và chương trình hành động của Quận ủy thực hiện các nhiệm vụ về công tác Phụ nữ. Trong thời gian qua nhằm để nâng cao chất lượng hoạt động, song song với việc tập trung củng cố về mặt tổ chức, các cấp Hội đã từng bước đa dạng hoá loại hình tập họp như xây dựng chi hội Khu phố, nữ công nhân viên chức, nữ dân quân tự vệ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, Phụ nữ từ thiện xã hội, Phụ nữ kháng chiến, nữ thương binh, Hội mẹ truyền thống, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc... nhất là qua thực hiện 2 chương trình lớn của TW Hội là: Phụ nữ giúp nhau làm Kinh tế gia đình, chương trình hạn chế trẻ bỏ học và phòng chống suy dinh dưỡng đã góp phần thiết thực giải quyết được những bức xúc trong cuộc sống, tạo điều kiện cho nữ giới tham gia vào các lĩnh vực Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và các phong trào chung của Quận.

d. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Trên cơ sở chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 04 của BCHTW và Nghị quyết 16 của Thành ủy về công tác thanh niên và 2 phong trào trọng tâm của Thành đoàn đề ra là: Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước, Quận đoàn và Hội LHTN tổ chức được một số loại hình tập hợp thanh niên qua các chương trình công tác của Đoàn đã đạt được một số kết quả trong các phong trào. Thông qua các chương trình trên, các tổ chức Đoàn, Hội đã từng bước được củng cố, 5 năm qua Đoàn đã kết nạp được 1903 đoàn viên mới, Hội liên hiệp thanh niên Quận đã phát triển được 748 Hội viên, đồng thời đã giới thiệu được 97 Đoàn viên thanh niên ưu tú cho các tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

e. Hội Cựu chiến binh: Đây là một trong những lực lượng chính trị nòng cốt trong các tổ chức quần chúng. Với mục tiêu phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các cấp Hội và Hội viên Cựu chiến binh đã tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực công tác ở địa phương như tham gia các tổ chức Đảng, Mặt trận - Đoàn thể Phường, Ban điều hành Khu phố, Tổ dân phố sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên thanh niên lên đường làm NVQS tham gia tích cực vào công tác diễn tập phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ngoài ra, các tổ chức hội còn trợ vốn cho các Hội viên khó khăn làm Kinh tế gia đình, động viên nhau gương mẫu trong cuộc sống, tham gia công tác từ thiện xã hội, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tạo được sự tin yêu trong quần chúng nhân dân, thể hiện được vai trò là chỗ dựa vững chăc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

2. Những mặt tồn tại: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác vận động quần chúng, có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, một số Chỉ thị, Nghị quyết về công tác vận động quần chúng tuy có triển khai thực hiện đầy đủ, nhưng còn chậm so với tiến độ thực hiện chung. Riêng Đoàn thể tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới về nội dung, phương thức hoạt độwng, nên từ đó chưa thu hút được đông đảo các tầng lớp quần chúng nhất là ở địa bàn dân cư, khu vực người Hoa, Tôn giáo. Việc phát triển lực lượng Công đoàn, nhất là lực lượng lao động ngoài quốc doanh còn hạn chế, hoạt động của Hội Phụ nữ Phường chưa rộng khắp ở địa bàn dân cư, các loại hình tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là Đoàn Phường không ổn định, hoạt động còn đơn điệu, nặng bề nổi, chưa giáo dục sâu, tạo chuyển biến căn cơ về lập trường quan điểm và lý tưởng sống để lực lượng thanh niên thực sự là lực lượng xung kích cho phong trào chung, sức thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội còn yếu, lực lượng thanh niên nòng cốt ở khu phố, Tổ dân phố còn rất mỏng. Nhìn chung, kết quả đạt được trong một số phong trào chưa cao, công tác Đoàn thể nhiều nơi vẫn mang tính hành chánh, hoạt động ở cơ sở còn yếu, khá đông cán bộ Mặt trận - đoàn thể còn hạn chế về năng lực, trình độ trước yêu cầu nhiệm vụ mới, chưa thực hiện tốt vai trò kiểm tra giám sát công tác chính quyền, chưa đồng bộ trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác vận động quần chúng.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

A. Những mặt làm được:

1. Tình hình tư tưởng và công tác chính trị tư tưởng của Đảng bộ: Trong nhiệm kỳ qua, nhiều chủ trương và Nghị quyết quan trọng như NQTW 03 về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, NQTW 04 về "Chiến lược đào tạo và phát triển con người", NQTW 05 về "phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới", Nghị quyết TW 7 về "Công nghiệp hoá, hiện đại hoá...", NQTW 8 về "Cải cách một bước nền Hành chánh Nhà nước", NQ 9 của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng được ban hành đã tác động tích cực đến tình hình tư tưởng của cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân, khơi dậy được tiềm năng của xã hội góp phần cơ bản và quan trọng trong việc phát triển các lĩnh vực đời sống xã hội. Sự ra đời của Hiến pháp năm 1992 và các bộ luật khác như Luật đầu tư nước ngoài, Luật Công ty, Luật đất đai... cùng với những thành tựu ban đầu trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội - An ninh quốc phòng, quan hệ đối ngoại, càng tạo thêm niềm tin của cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, trong tình hình xã hội còn tồn tại nhiều tiêu cực, kỷ cương pháp luật, công bằng dân chủ xã hội chưa được thực hiện nghiêm minh, tệ nạn xã hội ngày càng có chiều hướng phát triển, bên cạnh đó sự phân hoá xã hội ngày càng rõ nét đã làm cho một số cán bộ Đảng viên, nhất là Đảng viên hưu trí băn khoăn, lo lắng về 4 nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng đã vạch ra. Đặc biệt trước những vấn đề gây bức xúc tâm lý lớn như tệ tham nhũng thời gian qua vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời, những thiếu sót trong thực hiện các chính sách xã hội trên lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng các công trình phúc lợi, chăm lo cho đời sống dân nghèo và các đối tượng chính sách... hầu hết CB-ĐV và quần chúng đều mong mỏi Đảng và Nhà nước, sớm có biện pháp khắc phục.

Qua nắm bắt tình hình tư tưởng trên, nhiệm kỳ qua Cấp ủy đã tăng cường công tác nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của TW, Thành phố và của Quận cho cán bộ Đảng viên và các quần chúng cốt cán ở các Đoàn thể - Mặt trận, trong tổ chức học tập có quan tâm đến những vấn đề lý luận và thực tiễn mà công cuộc đổi mới hiện nay đặt ra. Duy trì tốt chế độ thông tin, thời sự trong nước và thế giới định kỳ hàng tháng, các buổi thông tin, thời sự chuyên đề; cung cấp đầy đủ các tư liệu nghiên cứu, các tài liệu học tập cho cơ sở, thực hiện thường xuyên việc bồi dưỡng các tuyên truyền viên, báo cáo viên, tổ chức định kỳ việc giao ban để nắm bắt dư luận xã hội phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và chỉ đạo của Thành ủy và Quận ủy. Ngoài ra, các cấp ủy cũng đã quan tâm chăm lo công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức về Chủ nghĩa Mác Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ Cán bộ Đảng viên và CNVC trong Quận. Nhìn chung, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ qua đã tạo được sự chuyển biến khá tích cực trong nhận thức tư tưởng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân về con đường cách mạng XHCN và sự nghiệp đổi mới hiện nay của đất nước.

2. Công tác tổ chức:

a. Thực hiện NQTW3: Nhìn chung qua thực hiện NQTW3, hầu hết các cơ sở Đảng đã có những chuyển biến khá tích cực, nhiều cán bộ Đảng viên phát huy được tính tự giác trong việc học tập, rèn luyện và nâng cao phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Bước đầu các cơ sở Đảng đã có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt của nhiều Chi bộ, Đảng bộ có được nâng lên, công tác quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, công tác phát triển Đảng, công tác quản lý Đảng viên ngày càng đi vào nề nếp hơn.

b.Tình hình tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên: Phát huy kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện NQTW 03 và Đại hội cơ sở Đảng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Đảng bộ khối Phường, khối Nội chính và khối Đảng đã được nâng lên một bước đáng kể. Sự lãnh đạo của các Cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ thuộc khối HCSN SX-KD cũng được quan tâm hơn. Từng cơ sở Đảng đã cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc giữa Cấp ủy, chính quyền và Đoàn thể nên từ đó đã tạo ra được sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành, đồng thời triển khai thực hiện các chuyên đề để khắc phục những mặt tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng của từng cơ sở. Riêng khối Phường, đến nay đã tiến hành xong công tác khảo sát việc xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng Đảng trên địa bàn dân cư, trong đó đi sâu khảo sát việc thực hiện qui định tạm thời 83 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng - nhiệm vụ của Chi bộ đường phố. Kết quả cho thấy, hầu hết các cấp ủy bộ phận đã nhận thức được tầm quan trọng của Chi bộ đường phố. Qua đó từng cấp ủy đã đề ra các biện pháp thiết thực để củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ đường phố. Nhìn chung, các Chi bộ và Đảng bộ cơ sở qua bước củng cố đến nay đã có sự chuyển biến về chất, kết quả phân loại, chất lượng, số lượng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và Đảng viên loại 1 hàng năm đều được nâng lên.

c. Công tác cán bộ, chính sách và qui hoạch đào tạo cán bộ:

Cấp ủy tiếp tục triển khai Chỉ thị 19 và kế hoạch 10 của Thành ủy về công tác qui hoạch cán bộ, đồng thời tiến hành đổi mới việc thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần NQTW 03 nhằm chuẩn bị nhân sự cấp ủy cho Đại hội Đảng cơ sở, Hội nghị giữa nhiệm kỳ (khóa VI) và Đại hội Đảng bộ Quận (khóa VII); Thông qua bước củng cố, kiện toàn bổ sung cán bộ cho các cơ sở còn thiếu và yếu, đã tiến hành xong việc xét duyệt qui hoạch 13 chức danh thuộc diện Thành ủy quản lý và các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp Quận và cơ sở. Trên cơ sở qui hoạch đã duyệt, hàng năm Cấp ủy có nhận xét, đánh giá mức độ phấn đấu của từng cán bộ, qua đó bổ sung kiện toàn các chức danh thuộc diện dự bị, kế cận.

Do xác định được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đảng viên, thời gian qua, Ban chỉ đạo qui hoạch và đào tạo đã hiệp quản phối hợp tổ chức các lớp Đại học kinh tế và Đại học Luật tại Quận, đã cử nhiều cán bộ Đảng viên đi học các lớp tập trung, tại chức về lý luận chính trị, quản lý Kinh tế, quản lý Nhà nước, ngoại ngữ, tin học... tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí và thời gian để cán bộ Đảng viên an tâm học tập nâng cao trình độ kiến thức, nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay và trong thời gian tới.

d. Công tác phát triển Đảng: Trong nhiệm kỳ qua, bằng sự cố gắng nổ lực chung Quận đã kết nạp vào Đảng được 215 đ/c, kết quả trên cho thấy chiều hướng phát triển Đảng hàng năm đều tăng lên rõ rệt, chất lượng đội ngũ Đảng viên mới kết nạp từng bước có nâng lên về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và văn hoá. Đặc biệt sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy về công tác phát triển Đảng, số Đảng viên mới kết nạp trong ngành Giáo dục - Y tế tăng lên đáng kể, đặc biệt là đã kết nạp được một số quần chúng cốt cán trong các Ban điều hành Tổ dân phố trên địa bàn dân cư ở các Phường.

3. Công tác kiểm tra: Đã chú trọng hơn việc tổ chức kiểm tra đối với một số cơ sở trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiểm tra việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng ngăn ngừa sai phạm của người Đảng viên, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ kiểm tra trên cơ sở nên hoạt động của công tác kiểm tra đã từng bước đi vào nề nếp hơn. Bên cạnh đó, đã tập trung giải quyết căn bản những vụ việc tồn đọng của một số nhiệm kỳ trước và những vấn đề phát sinh mới trong nhiệm kỳ.

Kết quả nhiệm kỳ qua, đã kiểm tra xử lý kỷ luật 119 Đảng viên và 2 cấp ủy cơ sở sai phạm, với các hình thức: khiển trách 26 đ/c, cảnh cáo 33 đ/c, cách chức 6 đ/c, xóa tên 38 đ/c và khai trừ Đảng 16 đ/c, khiển trách 1 tập thể cấp ủy và cảnh cáo 1 tập thể cấp ủy. Nhìn chung, việc xử lý kỷ luật Đảng đã bảo đảm đúng các nguyên tắc, quy trình qui định của điều lệ Đảng, nên từ đó đã hạn chế được đơn thư khiếu nại của Đảng viên sai phạm.

B. Những mặt tồn tại:

- Trên lĩnh vực công tác tư tưởng, chưa nắm chắc và dự báo đầy đủ những diễn biến về mặt tư tưởng của Đảng viên để có hướng lãnh đạo giải quyết kịp thời, công tác bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh chưa được tổ chức thành hệ thống. Trình độ nhận thức của cán bộ Đảng viên tuy có nâng lên song chưa chuyển kịp với yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội còn hạn chế, công tác nắm và xử lý dư luận xã hội chưa đạt yêu cầu thông tin hai chiều, chưa có biện pháp tích cực để giải quyết những vấn đề mà dư luận trong Đảng bộ quan tâm, tình trạng còn một bộ phận Đảng viên chưa tích cực học tập lý luận chính trị, học tập Nghị quyết nhưng chậm chỉ đạo khắc phục.

- Đối với công tác cán bộ trong nhiều nhiệm kỳ qua, do chưa được quan tâm đúng mức, do thiếu định hướng trong công tác qui hoạch cán bộ, nên việc bố trí, sắp xếp có lúc còn bị động, đôi ngũ cán bộ nữ, cán bộ người Hoa, Tôn giáo còn hụt hẫng, công tác đào tạo tuy có nỗ lực, nhưng chưa đi vào đào tạo chuyên ngành cho các chức danh qui hoạch kế cận. Việc thực hiện giai đoạn 2 về nâng chất, còn một số cơ sở Đảng tiến hành chậm, có nơi buông lỏng việc thực hiện chuyên đề, nội dung chuyên đề một số cơ sở còn mang tính rập khuôn, hình thức, chưa đi sâu đánh giá đúng thực trạng tình hình để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục, việc xây dựng quy chế về chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ sở còn chung chung, chưa phù hợp với từng loại hình, nội dung, chất lượng sinh hoạt ở một số cơ sở Đảng chưa cao, việc phân công quản lý Đảng viên của một số cấp ủy còn hạn chế. Việc chấp hành kỷ luật phát ngôn của một số Cán bộ - Đảng viên chưa được thực hiện nghiêm túc.

- Trong công tác kiểm tra, việc phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên tuy có thực hiện nhưng việc chỉ đạo chưa thường xuyên. Về phía cơ sở, một số Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra và Tổ kiểm tra chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, chưa có kế hoạch cụ thể kiểm tra Đảng viên chấphành Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng, việc xử lý Đảng viên loại 3 và loại 4 còn chậm.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG - NGUYÊN NHÂN - BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1. Đánh giá chung: Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VI và các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy trong một bối cảnh tình hình chung của Đảng bộ còn có nhiều mặt khó khăn, phức tạp. Bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân Quận 6 đã từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Cụ thể trên lĩnh vực Kinh tế, Nhịp độ tăng trưởng hàng năm đều tăng lên, GTTSL Công nghiệp - TTCN đạt chỉ tiêu Nghị quyết, nền Kinh tế Quận có sự chuyển động khá tích cực, từng bước thích ứng với cơ chế quản lý mới, chủ trương khai thác tiềm năng thế mạnh các thành phần Kinh tế bước đầu đã phát huy tác dụng, thu hút khá lớn nguồn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy việc đổi mới thiết bị công nghệ mới nâng cao chất lượng sản phẩm, theo hướng đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Trên lĩnh vực thương mại - Dịch vụ, các Doanh nghiệp Nhà nước qua tổ chức sắp xếp lại đang đi dần vào hướng phát triển chiều sâu, thương nghiệp tư nhân có bước  phát triển khá mạnh, vị trí đầu mối bán buôn của cụm Trung tâm Thương nghiệp Bình Tây từng bước được củng cố, khu CN và dân cư Bình Phú bước đầu đã hình thành dần các khu dân cư theo quy hoạch và thu hút được một số đơn vị  Kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển; một số công trình kinh tế - xã hội có qui mô khá lớn từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách và vốn liên doanh với nước ngoài đã và đang được triển khai. Việc thực hiện chương trình Đô thị hoá, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh. Trên lĩnh vực xã hội một số mặt công tác chính sách được quan tâm thực hiện khá tốt, việc xã hội hoá giáo dục có những chuyển biến khá tích cực, nhiều trường lớp được đầu tư xây dựng mới từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục, chương trình "Xóa đói giảm nghèo" đã phát huy tác dụng cải thiện một bước đời sống của nhân dân lao động nghèo, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn cơ bản vẫn giữ được ổn định, công tác quần chúng cũng đạt được nhiều kết quả hết sức khích lệ, hệ thống chính trị của Quận từng bước được củng cố kiện toàn, nhất là qua việc thực hiện NQTW 3, công tác xây dựng Đảng bộ được tập trung trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, các Ban Đảng qua bước củng cố đã phối hợp thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công tác xây dựng đảng, vai trò của HĐND và UBND trong công tác quản lý Nhà nước từng bước được chấn chỉnh và phát huy hiệu quả trong hoạt động, mối quan hệ giữa Đảng, HĐND, UBND và các Đoàn thể - Mặt trận thông qua quy chế làm việc đã có gắn bó hơn trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong lãnh đạo của Đảng bộ vẫn còn nhiều mặt thiếu sót khuyết điểm: trên lĩnh vực Kinh tế chưa tập trung chỉ đạo thực hiện các chuyên đề nhất là chuyên đề định hướng phát triển, thiếu biện pháp thiết thực để động viên khai thác đầy đủ tiềm năng thế mạnh của các thành phần Kinh tế, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực thiếu đồng bộ và chặt chẽ, chưa thật sự phát huy trí tuệ tập thể để bàn sâu những vấn đề cần tập trung giải quyết xử lý hoạt động của Cty CBTPXK Hùng Vương và trong thực hiện các công trình liên doanh như công trình chợ Bình Tây, khu nhà ở Bình Tây, Khu phố chợ Bình Tiên đã làm nảy sinh một số mặt sai sót phải tập trung khắc phục, nên từ đó ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện các công trình khác; việc chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, dân nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động còn hạn chế; các tệ nạn xã hội ngày có chiều hướng phát triển. Công tác vận động quần chúng đạt kết quả chưa cao do lúng túng và bị động về phương thức và nội dung hoạt động. Công tác xây dựng chính quyền, chỉ đạo thiếu chặt chẽ, việc kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu lực QLNN trên một số lĩnh vực không cao. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, chưa nắm chắc và dự báo đầy đủ được tình hình diễn biến tư tưởng của CB-ĐV để có biện pháp lãnh đạo giải quyết, việc chỉ đạo công tác DLXH còn chậm và thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời thông tin giải quyết các vấn đề dư luận đặt ra, từ đó tạo ra tâm trạng hoài nghi, thiếu tin tưởng của một bộ phận Đảng viên đối với sự lãnh đạo của Cấp ủy; công tác cán bộ trên một số lĩnh vực Tôn giáo người Hoa còn hụt hẫng, chậm qui hoạch bồi dưỡng đào tạo, công tác kiểm tra phòng chống ngăn ngừa những sai phạm của Đảng viên tuy có thực hiện nhưng chưa được thường xuyên, liên tục.

2. Nguyên nhân:

a. Nguyên nhân thành tựu: Về mặt khách quan, những quan điểm chủ trương mới của NQ Đại hội toàn quốc lần thứ VII và NQ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần V, nhất là trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết và các Bộ luật quan trọng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Quận thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về mặt chủ quan, rút kinh nghiệm việc lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ V, ngay từ đầu nhiệm kỳ VI, cấp ủy đã xác định phải tập trung đeo bám lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương hướng mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Quận Đảng bộ đã đề ra. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của từng giai đoạn, cấp ủy đã cụ thể hoá từng nhiệm vụ Kinh tế, xã hội, ANQP, công tác xây dựng chính quyền, công tác quần chúng và xây dựng Đảng trong từng quí, 6 tháng và từng năm, để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Định kỳ hàng năm, đều tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo. Việc đổi mới phong cách, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy luôn được quan tâm thực hiện. Thông qua quy chế làm việc của BCH, Cấp ủy đã tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của HĐND, UBND và công tác vận động quần chúng, từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện khá tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ.

b. Nguyên nhân tồn tại:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VII đề ra, về cấp vĩ mô Nhà nước chậm cụ thể hoá một số chủ trương, chính sách của Đảng, Hệ thống luật thiếu hoàn chỉnh và chưa đồng bộ, từ đó có tác động rất lớn đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện của cơ sở.

+ Do đặc điểm địa bàn là Quận ven đô, địa lý không thuận lợi, cơ sở hạ tầng Kinh tế - kỹ thuật yếu kém và xuống cấp trầm trọng, chi phí đất đai, san lắp, xây dựng cao hơn một số nơi khác, nên từ đó việc qui hoạch thu hút đầu tư phát triển SX-KD gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

+ Đối với một số vụ việc tồn đọng của Quận, do các cơ quan chức năng Thành phố thụ lý như: Xí nghiệp Lâm sản, Cửa hàng Vàng bạc, Cty CBTPXK Hùng Vương... Thành phố chậm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nên việc xử lý của Quận còn để kéo dài.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Trong quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần 6 đề ra trong điều kiện chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế mới nhất là những năm đầu của nhiệm kỳ, từ chế độ bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường, do chưa có kinh nghiệm nên việc chỉ đạo có lúc còn chủ quan, nóng vội, muốn có bước đi nhanh chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là đối với các công trình liên doanh, Cấp ủy Quận chưa thật tập trung lãnh đạo xuyên suốt, chặt chẽ, thận trọng và đồng bộ, chưa bàn bạc đến nơi đến chốn các biện pháp chỉ đạo cụ thể, thiếu kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những mặt sơ sót phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong giải quyết các vụ tồn đọng ở Cty CBTPXK Hùng Vương, Cửa hàng Vàng bạc, Xí nghiệp Lâm sản, chỉ đạo của Quận còn chậm, chưa thật kiên quyết, chủ động phối hợp cùng các ngành chức năng Thành phố tập trung giải quyết dứt điểm.

+ Vai trò Quản lý Nhà nước của UBND và các Phòng ban chức năng tham mưu còn nhiều mặt hạn chế, chỉ đạo thiếu chặt chẽ. Bên cạnh đó, do năng lực và ý thức trách nhiệm của một số cán bộ còn kém đã gây ra một số hậu quả mà Quận phải tập trung khắc phục.

+ Công tác tổ chức cán bộ trong nhiều nhiệm kỳ qua do chưa được đầu tư đúng mức, trong thời gian gần đây tuy có được quan tâm hơn, song nhìn chung đội ngũ cán bộ vẫn chưa đổi mới kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ, nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo chung của Đảng bộ.

+ Chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình để đấu tranh xây dựng sự đoàn kết thống nhất ở một số cấp ủy.

3. Bài học kinh nghiệm: Từ những nhận định, đánh giá kết quả làm được, chưa làm được, nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Bài học lớn nhất trong nhiệm kỳ qua là công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở thực hiện nguyên tắc Điều lệ Đảng, quy chế làm việc nhằm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, để tập trung thực hện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó công tác cán bộ có tầm quan trọng đặc biệt, vì một khi Đảng bộ đã có những chủ trương, Nghị quyết sát đúng, mà đội ngũ cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì Nghị quyết đó cũng khó trở thành hiện thực, thậm chí còn có thể gây ra nhiều tổn thất cho Quận. Đây là bài học kinh nghiệm hết sức sâu sắc đối với sự lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ qua.

- Quan tâm chăm lo lãnh đạo xây dựng chính quyền, vì đây là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống chính trị, là cấp tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng đề ra. Do đó, quá trình lãnh đạo phát triển Kinh tế - Xã hội trong điều kiện nền KTTT, điều quan trọng là phải nắm vững quy luật, phát huy những mặt tích cực đồng thời dự liệu đầy đủ các mặt tiêu cực, tính tự phát của nền Kinh tế hàng hoá, nhằm tăng cường công tác Quản lý Nhà nước bằng những biện pháp kinh tế, hành chánh thích hợp để duy trì kỷ cương pháp luật, kịp thời kiểm tra phát hiện và xử lý những sai sót trong tổ chức thực hiện, góp phần ngăn chặn những hậu quả phát sinh.

- Phải thấu suốt quan điểm "Lấy dân làm gốc" làm nền tảng trong tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Do đó các chủ trương biện pháp đề ra phải xuất  phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân (nhất là nhân dân lao động). Đặc biệt quan tâm chăm sóc đến đội ngũ cán bộ hưu trí vì đây là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Phải đảm bảo giữ vững sự ổn định về chính trị để đáp ứng các yêu cầu phát triển Kinh tế - xã hội của Quận. Để đạt mục tiêu trên, phải đánh giá đúng tình hình, kịp thời phát hiện, có biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng và âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2000

Thời gian tới đây, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, Thành phố, Quận dự báo sẽ có những mặt thuận lợi và khó khăn đan xen nhau, tất yếu sẽ tác động đến việc lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra. Về mặt thuận lợi cơ bản trước hết là qua Đại hội Đảng các cấp nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần VI; với những bài học kinh nghiệm đúc kết qua gần          10 năm thực hiện công cuộc đổi mới, những quan điểm chủ trương mới của Đại hội VIII là những nhân tố hết sức quan trọng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực Kinh tế xã hội từ nay đến cuối thế kỷ 20. Bên cạnh đó, việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ và việc Việt Nam gia nhập khối Asean sẽ giúp cho quan hệ đối ngoại của nước ta được mở rộng hơn, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Quốc tế được tăng cường là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của đất nước. Tuy nhiên, những mặt thuận lợi nêu trên, vẫn còn nhiều mặt khó khăn phức tạp, đặc biệt là 04 nguy cơ mà Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng (khóa VII) đã vạch ra, bên cạnh nguy cơ tụt hậu về kinh tế, tham nhũng, chệch hướng XHCN, các thế lực thù địch với âm mưu "Diễn biến hoà bình" vẫn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta, những khó khăn trên các lĩnh vực Kinh tế - xã hội và đời sống của cả nước chưa thể sớm khắc phục, các tệ nạn xã hội chưa giảm, kỷ cương pháp luật chưa được duy trì thực hiện nghiêm minh, từ đó đã có tác động khá lớn đến tâm tư tình cảm của CB-Đảng viên và quần chúng nhân dân.

Riêng đối với Đảng bộ Quận 6, ngoài tiềm năng thế mạnh là một trung tâm thương mại lớn của Thành phố, có giao thông đường bộ và cả đường thủy, quỹ đất đai, mặt bằng, nhà xưởng còn khá nhiều, tiềm năng vốn liếng, tay nghề trong nhân dân, nhất là trong đồng bào Hoa còn rất lớn, cùng với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề hết sức quan trọng để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ tới, song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều mặt khó khăn như: các điều kiện để đáp ứng cho yêu cầu phát triển thiếu ổn định, cơ sở hạ tầng Kinh tế - kỹ thuật còn nhiều yếu kém, địa điểm để đầu tư phát triển Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ không thuận lợi như các Quận trung tâm, máy móc thiết bị hiện có của đa số các cơ sở kỹ thuật đều lạc hậu, cũ kỹ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động và các đối tượng chính sách còn thiếu thốn.

Từ những mặt thuận lợi và khó khăn nêu trên, phương hướng, mục tiêu chung của Đảng bộ trong 5 năm tới cần tập trung là: "Giữ vững sự ổn định chính trị. Tăng cường các biện pháp thực hiện chủ trương khai thác tiềm năng thế mạnh các thành phần Kinh tế, thu hút động viên mọi nguồn lực phục vụ cho mục tiêu ổn định và phát triển Kinh tế của Quận theo hướng Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xác định đây là một nhiệm vụ xuyên suốt, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, là cơ sở cho việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao một bước trình độ dân trí cho nhân dân. Thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật, đấu tranh có hiệu quả đối với các hiện tượng tiêu cực trong nội bộ và ngoài xã hội, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần cùng Thành phố và cả nước đẩy nhanh tiến trình đổi mới phát triển một cách đồng bộ, vững chắc và toàn diện".

Phương hướng mục tiêu chung được cụ thể bằng những nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu trên các lĩnh vực sau:

I. NHIỆM VỤ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ:

1. Mục tiêu: "Trên cơ sở phát huy các thành quả đạt được trong 5 năm 1991 - 1995, giai đoạn 1996 - 2000 tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý Kinh tế mới, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển nền Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, chuyển dịch theo cơ cấu "THƯƠNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP - TTCN". Ra sức khai thác tốt tiềm năng về: Vốn, kỹ thuật và yếu tố con người cùng với những thế mạnh của Quận, củng cố, mở rộng mối quan hệ hợp tác, liên kết Kinh tế với các đơn vị trong và ngoài nước để phục vụ cho chương trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Quận".

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Tập trung sức cho mục tiêu phát triển Kinh tế với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn thời kỳ 1995, khai thác tiềm năng thế mạnh của Quận để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường mọi biện pháp huy động các nguồn vốn cả trong và ngoài nước, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả trong đầu tư sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản, để góp phần tăng tích lũy nhằm đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh.

- Củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động Xuất nhập khẩu, đẩy mạnh bán buôn, nắm và chi phối các sản phẩm, ngành hàng thiết yếu và chủ lực.

- Tạo điều kiện cho các thành phần Kinh tế phát triển nhanh theo qui hoạch và định hướng XHCN, tiếp tục sắp xếp kiện toàn kinh tế Quốc doanh theo hướng mở rộng qui mô, hoạt động hiệu quả, đặc biệt tập trung củng cố, phát triển loại hình Kinh tế tập thể, đồng thời khuyến khích kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể phát triển. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động các thành phần kinh tế, đảm bảo đúng định hướng, đúng pháp luật.

3. Các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế:

a. Về sản xuất công nghiệp - TTCN: Phấn đấu trị giá sản lượng tăng bình quân hàng năm là 16%. Để thực hiện được chỉ tiêu trên cần tập trung một số biện pháp chủ yếu như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu Công nghiệp dân cư Bình Phú, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các cơ sở sản xuất vào khu qui hoạch, giải quyết được lao động tại chỗ và cho khu vực lân cận. Khuyến khích các doanh nhân chuyển đổi máy móc, thiết bị theo hướng Công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chú trọng các ngành công nghiệp sử dụng các loại nguyên liệu trong nước, đầu tư vào các ngành sản xuất không gây ô nhiễm môi trường nhất là trong các khu dân cư hiện hữu. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi sinh môi trường, di dời ra hướng ngoại thành theo quy hoạch của Thành phố.

- Tạo môi trường thuận lợi về thủ tục pháp lý, mặt bằng, chính sách miễn giảm thuế, tiếp cận thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm sản phẩm trong và ngoài nước qua đó động viên thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, huy động nguồn vốn trong nhân dân để đầu tư mở rộng sản xuất, không ngừng thay đổi mẫu mã mặt hàng, cải tiến chất lượng sản phẩm, nghiên cứu các đề án sử dụng nguồn nguyên liệu vật tư trong nước để thay thế nguyên liệu ngoại nhập, đồng thời chủ động cân đối nguồn vật tư, nguyên liệu để đáp ứng các yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong Quận.

- Khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng sẵn có của Quận như mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi, đất đai... thông qua đó góp phần tăng tích lũy vốn để đầu tư kỹ thuật, qui trình công nghệ mới.

b. Về thương mại - Dịch vụ và Xuất nhập khẩu: Tập trung củng cố để giữ được vai trò là trung tâm thương nghiệp lớn của Thành phố, khôi phục vị trí đầu mối bán buôn của chợ Bình Tây xây dựng và phát triển thêm Trung tâm Thương mại Phú Lâm. Trên lĩnh vực Thương nghiệp, dịch vụ Quốc doanh phấn đấu đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm về doanh số mua: 20%, doanh số bán 20,6%. Về xuất nhập khẩu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 10,6%, kim ngạch nhập khẩu tăng 12,5%. Để thực hiện được mục tiêu trên, cần tập trung một số biện pháp sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thành lập các khu Trung tâm TM dịch vụ mà trọng tâm là khu TM chợ Bình Tây và các khu vực khác theo định vị quy hoạch ngành thương nghiệp dịch vụ.

- Tiếp tục thực hiện việc tổ chức sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo hướng đầu tư chiều sâu, tập trung đầu mối các ngành kinh doanh địa ốc và xuất nhập khẩu, không ngừng đổi mới phương thức kinh doanh để bắt kịp nhịp độ phát triển của Kinh tế thị trường. Sử dụng hiệu quả đồng vốn, mặt bằng, nhà xưởng mang lại lợi ích kinh tế xã hội.

- Phát triển kinh tế ngoài quốc doanh cả về qui mô và số lượng, chú trọng các ngành nghề truyền thống, các ngành hàng thay thế hàng ngoại nhập và xuất khẩu.

- Củng cố, phát triển mối quan hệ liên kết, hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư mở rộng hoạt động. Phát triển các loại hình dịch vụ ăn uống, du lịch giải trí; cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc, các dịch vụ phục vụ sinh hoạt, đời sống.

- Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, mở rộng các mặt hoạt động dịchv ụ xuất nhập khẩu. Tạo chân hàng xuất khẩu ổn định. Ưu tiên nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng phục vụ cho sản xuất, nhằm mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

c. Tài chánh - thuế: Phấn đấu đạt và vượt tổng thu ngân sách Nhà nước và tổng thu ngân sách Quận do Thành phố giao. Về chi, trên cơ sở chỉ tiêu Thành phố giao hàng năm, phấn đấu đến năm 2000 nâng cao mức chi cho sự nghiệp văn xã và công trình công cộng, giảm mức chi quản lý hành chánh. Để đạt mục tiêu cụ thể trên, cần tiến hành các biện pháp sau:

- Tiếp tục thực hiện việc đổi mới công tác kế toán, tài chánh. Tích cực thực hiện việc thu đúng, thu đủ theo đúng qui định nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thuế. Bên cạnh đó cần tập trung rà soát lại việc quản lý và đưa vào sử dụng có hiệu quả các tài sản do Nhà nước quản lý như kho bãi, nhà xưởng vì đây là một nguồn thu khá lớn cho ngân sách. Thực hiện nghiêm chế độ tiết kiệm chi trong xây dựng cơ bản, trong các đơn vị kinh tế, các ngành, các cấp để dồn vốn tích lũy đầu tư phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình huy động vốn và sử dụng vốn ở các doanh nghiệp nhằm hạn chế những hậu quả phát sinh.

d. Lãnh đạo xây dựng các công trình: Tập trung phát triển các cụm Kinh tế - Dân cư theo quy hoạch KT-XH đến năm 2000 của Quận đã được Thành phố phê duyệt.

- Cụm Trung tâm Thương nghiệp Bình Tây: Tiếp tục triển khai giai đoạn 2 xây dựng Khu phố Trần Bình - Lê Tấn Kế và Thương xá 116 - 117 Bãi Sậy Phường 1.

- Cụm Công nghiệp và Dân cư Bình Phú: Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng Kinh tế kỹ thuật như đường xá, điện và cấp thoát nước toàn bộ 159 ha đất TW giao thuộc khu vực Phường 10 và Phường 11 để tiến hành thực hiện việc qui hoạch phát triển khu công nghiệp.

- Cụm Thương nghiệp - Dân cư Phú Lâm: Xây dựng Trung tâm thương mại Phú Lâm.

- Chương trình nhà ở: Xây dựng chung cư 78 Tân Hòa Đông, khu dân cư P13 - P14, chung cư Gia Phú, chung cư Phan Văn Khỏe, chung cư Bình Phú, chung cư Nguyễn Văn Luông, chung cư C Bình Tiên.

- Chương trình cơ sở hạ tầng và xã hội: Triển khai thực hiện các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng như cải tạo, xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông, cầu cống, điện, nước, trường học, các chợ và khu hành chánh theo đúng đề án quy hoạch cơ bản của Quận từ 1996 đến năm 2000 mà Thành phố đã phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2000 có 100% Phường xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường hẻm theo quy hoạch, không còn tình trạng ngập úng kéo dài và khan hiếm nước sạch trong tiêu dùng và sinh hoạt.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, cần tập trung một số biện pháp sau:

- Tăng cường củng cố kiện toàn BCĐ các công trình Quận và các cơ quan chức năng có liên quan đến việc quản lý các dự án đầu tư, đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ các thủ tục pháp lý khi triển khai thực hiện từng công trình, thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ công trình để kịp thời giải quyết, xử lý những sai sót phát sinh.

- Động viên khai thác, huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước để phục vụ 5 chương trình trên. Đổi mới phương thức quản lý trong công tác XDCB theo đúng qui định mới của Nhà nước về chọn thầu, đấu thầu. Tăng cường quản lý chặt chẽ quỹ nhà đất kho bãi để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế và chương trình đô thị hoá của Quận.

- Nghiên cứu quy hoạch, có biện pháp tích cực từng bước cải thiện môi sinh, môi trường, thực hiện tốt chủ trương "Sạch và xanh" tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm trên kênh rạch, trên các địa bàn dân cư để nâng cao điều kiện sống cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2000, tạo sự chuyển biến cơ bản tình hình ô nhiễm trên địa bàn Quận.

- Quá trình thực hiện từng công trình, các cấp các ngành cần quan tâm, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động làm thông suốt trong nội bộ và ngoài quần chúng để thực hiện tốt chủ trương của Quận, nhất là chính sách đền bù giải tỏa nhằm hạn chế những vấn đề phức tạp nảy sinh ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:

Trên lĩnh vực này, tiếp tục tập trung thực hiện những mục tiêu, giải pháp đã nêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa VII) về giáo dục đào tạo, văn hoá văn nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số KHH gia đình và CTHĐ thực hiện NQ13 của Thành ủy về phòng chống tệ nạn xã hội... theo hướng: Gắn tăng trưởng Kinh tế với nhiệm vụ phát triển và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cụ thể:

1. Công tác giáo dục đào tạo:

- Tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo theo định hướng: "Nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài". Xác định nhân tố quyết định thành công của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng con người, từ nay đến năm 2000, trên lĩnh vực giáo dục đào tạo phấn đấu đạt những mục tiêu nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục để động viên các tầng lớp nhân dân tham gia góp sức xây dựng sự nghiệp Giáo dục theo hướng: mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu quả giáo dục, phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục cấp Quận và Phường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập tiểu học để tiến tới phổ cập Trung học cơ sở. Phấn đấu hết năm 2000 đạt 50% số Phường phổ cập cấp II, nâng mặt bằng học vấn dân cư trên lớp 6 đạt 80%.

- Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng qui mô để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của các trường phổ thông. Trên cơ sở thực hiện đề án qui hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2010, đẩy mạnh đa dạng hoá các loại hình trường lớp, mở thêm trường bán công cấp II, mở rộng nhóm trẻ gia đình, lớp Mẫu giáo dân lập, hình thành Trường chuyên để chăm sóc học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đồng thời xây dựng mới thêm 02 trường Tiểu học và 02 trường Trung học cơ sở để đủ điều kiện tiếp nhận số học sinh tăng lên hàng năm.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để giáo viên an tâm công tác.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm dạy nghề thông qua các biện pháp thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, kết hợp với việc mở rộng nhiều ngành nghề đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận. Bên cạnh đó tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức gia cấp, tinh thần cảnh giác cách mạng cho học viên để trở thành những công nhân mới trong quá trình Công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước.

2. Thực hiện chính sách xã hội:

- Đẩy mạnh việc thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng "Quỹ tình nghĩa" để chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí có khó khăn. Tổ chức thực hiện tốt pháp lệnh về "Người có công với nước" và các chế độ bảo hiểm xã hội.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện chương trình "Xóa đói giảm nghèo", phấn đấu đến hết năm 2000 giảm được 80% số hộ nghèo trong diện đang trợ vốn, hạn chế số hộ đói, nghèo phát sinh.

- Tăng cường công tác giải quyết việc làm, trên cơ sở vận động phát triển thêm nhiều cơ sở SXKD, dịch vụ. Phấn đấu hàng năm giải quyết được trên 7000 lao động có việc làm và nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm ổn định.

3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:

- Tăng cường thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm tích cực phòng ngừa và giảm tỉ lệ mắc bệnh. Đẩy lùi nạn suy dinh dưỡng của trẻ em, bệnh sốt rét, bướu cổ và bệnh AIDS, phấn đấu đến hết năm 2000 thực hiện tiêm chủng mở rộng và ngừa 6 bệnh truyền nhiễm đạt 95% hàng năm và giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm là 0,1%.

- Nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ của các Trạm Y tế Phường và các đội chuyên khoa trên cơ sở tăng cường bác sĩ và nữ hộ sinh cho trạm Y tế Phường, phấn đấu mỗi đội chuyên khoa phải có bác sĩ phụ trách. Tăng cường nâng cấp trang thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho công tác điều trị có hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn với giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ Y tế, tạo điều kiện phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ Quận Phường và Hội Y học cổ truyền.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, nâng cao kiến thức phòng bệnh, ý thức vệ sinh và giữ gìn sức khỏe trong nhân dân, đặc biệt là ý thức về dân số và kế hoạch hoá gia đình. Quản lý chặt chẽ cơ sở dịch vụ y tế tư nhân theo đúng qui định của ngành.

4. Công tác văn hoá - văn nghệ:

- Tiếp tục nâng cao và cải tiến phương thức hoạt động thông tin tuyên truyền để mang lại hiệu quả thiết thực, củng cố, sắp xếp và kiện toàn lại thiết chế văn hoá của Quận, định hướng phát triển các hoạt động văn hoá mang truyền thống bản sắc dân tộc, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp công viên Phú Lâm để góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân, tiếp tục vận động phong trào xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, gia đình văn hoá trên từng địa bàn dân cư, trong đó chú trọng tập trung nâng dần mức sống văn hoá của nhân dân ở các khu vực dân cư ven ngoại thành.

- Thực hành đa dạng hoá hoạt động văn hoá trên cơ sở khai thác hết tiềm năng, vật chất văn hoá trong nhân dân và các tổ chức Đoàn thể.

- Củng cố và phát huy vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hoá. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát để đấu tranh ngăn chặn kịp thời những chủng loại văn hóa phẩm xấu. Thực hiện tốt NĐ 87, 88 của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Quản lý tốt các hoạt động văn hoá - dịch vụ văn hoá và ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội nghiêm trọng".

5. Hoạt động Thể dục thể thao:

- Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào TDTT theo hướng đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, trong đó cần tập trung đầu tư cho cụm dân cư. Chú trọng phát triển phong trào trong các tổ chức quần chúng theo phương châm đa dạng hóa hoạt động TDTT. Đầu tư có trọng điểm cho những bộ môn là thế mạnh của Quận, tổ chức đào tạo bồi dưỡng năng khiếu để nâng cao kết quả thi đấu, nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân.

- Xây dựng và hoàn chỉnh trung tâm TDTT để thực hiện chức năng hướng dẫn nghiệp vụ và định hướng cho hoạt động phong trào TDTT. Phấn đấu đến hết năm 2000, phải tạo được bước chuyển cơ bản trong các hoạt động TDTT.

III. NHIỆM VỤ AN NINH QUỐC PHÒNG:

Mục tiêu nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong năm năm tới là "Tập trung tiến hành cuộc đấu tranh toàn dân, toàn diện lâu dài nhằm làm thất bại mọi âm mưu và hành động "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, nhằm giữ vững sự ổn định về chính trị để đáp ứng các yêu cầu phát triển về Kinh tế xã hội". Để thực hiện tốt mục tiêu trên, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Cụ thể:

Về an ninh chính trị:

- Thực hiện tốt công tác nghiêp vụ cơ bản, quản lý tốt địa bàn và đối tượng trọng điểm, tập trung các địa bàn phức tạp về chính trị, tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng, để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Tăng cường tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ kinh tế, chống địch phá hoại tư tưởng, chống "Diễn biến hoà bình", đồng thời chú trọng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng qui chế hoạt động giữa các cơ quan Kinh tế có liên doanh với nước ngoài. Thực hiện tốt chính sách Tôn giáo và Dân tộc của Đảng, có đối sách phù hợp và kịp thời đối với những phần tử lợi dụng, đội lốt Tôn giáo, dân tộc để hoạt động chính trị.

- Tăng cường và phát huy vai trò tham mưu của Khối Nội chính trong công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm xã hội. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về pháp luật, phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ dân phố, BĐH khu phố, phát triển lực lượng nòng cốt tại địa bàn dân cư, kết hợp với công tác tuyên truyền phát động rộng khắp phong trào quần chúng BVANTQ, xây dựng củng cố thế trận ANND rộng khắp, xây dựng lực lượng Công an có phẩm chất và trình độ nghiệp vụ giỏi, lực lượng nòng cốt ở cơ sở vững mạnh về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới:

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chánh, quản lý Đô thị đưa công tác quản lý đi vào nề nếp chặt chẽ; đẩy mạnh các biện pháp nhằm lập lại trật tự kỷ cương xã hội, đảm bảo việc quản lý xã hội bằng luật pháp.

 Về Quốc phòng:

- Thường xuyên tổ chức giáo dục ý thức cho nhân dân về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của Quận ngày càng vững chắc. Hàng năm tiến hành huấn luyện, thực hành diễn tập phòng thủ, qua đó củng cố bổ sung phương án phòng thủ khu vực và kế hoạch phòng chống "Biểu tình lật đổ", để sẵn sàng đối phó có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

- Xây dựng tiềm lực Quốc phòng của địa phương ngày càng vững mạnh, xây dựng lực lượng thường trực, quân DBĐV và DQTV đủ số lượng và chất lượng, sẵn sàng huy động theo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu.

- Lãnh đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, thực hiện các chính sách hậu phương Quân đội và chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, quan tâm giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

- Tiếp tục triển khai thực hiện NQTW8 (khóa VII) và Chương trình hành động của Thành ủy và Quận ủy về cải cách một bước nền hành chánh Nhà nước, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chính quyền từ nay đến năm 2000, là vấn đề có tính nguyên tắc, căn bản và rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực liên quan đến cả tiến trình đổi mới Hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội. Trong đó, vấn đề nổi lên có tính cấp bách đòi hỏi bức xúc của cuộc sống là đổi mới một cách đồng bộ về thể chế của nền hành chánh, điều chỉnh từng bước bộ máy, tổ chức và hoạt động của nền hành chánh Nhà nước theo hướng tinh gọn phù hợp cơ chế mới, đồng thời bồi dưỡng, đào tạo viên chức hành chánh nâng cao hiệu lực QLNN trên địa bàn, qua đó thể hiện được tính chất của một chính quyền "của dân, do dân và vì dân" nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, thông qua hoạt động của bộ máy Nhà nước. Trong những năm trước mắt, tiếp tục tập trung lãnh đạo, nhằm khắc phục những mặt yếu kém, nâng cao hiệu quả QLNN của bộ máy chính quyền các cấp, trên cơ sở đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND, các Ban chuyên môn và đại biểu HĐND, nhất là trong các kỳ họp và tiếp xúc cử tri tại địa phương.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ thông qua tổ chức Đảng Đoàn và Ban cán sự HĐND, UBND. Cấp ủy Đảng cần có những chủ trương cụ thể và thích hợp để đổi mới phương thức lãnh đạo Nhà nước. Thông qua quy chế, xác định mối quan hệ trách nhiệm, chế độ phân công và kiểm tra một cách rõ ràng giữa tổ chức Đảng với cơ quan chính quyền, vừa phát huy hiệu lực của chính quyền, vừa khẳng định vai trò của Đảng.

- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước thông qua việc đổi mới hoạt động của HĐND, UBND các cơ quan chức năng tham mưu và các Phường. Từng việc đơn vị phải xây dựng quy chế làm việc theo hướng nêu cao vai trò tập thể và trách nhiệm cá nhân. Cải tiến mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức đoàn thể xã hội, Mặt trận để tạo sự gắn bó chặt chẽ về các mặt hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở các cơ quan quản lý Nhà nước theo hướng "một dấu, một cửa" nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo; điều hành thống nhất của bộ máy và đào tạo bổ sung cho cán bộ đương nhiệm và đội ngũ kế cận theo tiêu chuẩn chức danh.

- Đẩy mạnh các hình thức giáo dục pháp luật, thông tin để nhân dân thông suốt những chủ trương, chính sách của Nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương pháp luật trong bộ máy Nhà nước, các cơ quan đơn vị và ngoài nhân dân.

- Tiếp tục tập trung việc thực hiện 04 cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động chống tham nhũng, để làm tốt công tác này BCĐ các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị Kinh tế nhằm ngăn ngừa phòng chống và kịp thời xử lý các vụ việc tiêu cực phát sinh để tránh những tổn thất cho Quận.

V. CÔNG TÁC QUẦN CHÚNG:

Trong 5 năm tới đây, mục tiêu chung của công tác quần chúng là: "Đẩy mạnh thực thi dân chủ XHCN, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tập trung củng cố, nâng chất hoạt động của Mặt trận, các Đoàn thể. Xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở các khu vực trọng yếu, qua đó tập hợp các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức tổ chức để giáo dục vận động mọi người tích cực tham gia thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ địa phương ngày càng vững mạnh". Để thực hiện tốt mục tiêu trên, cần tập trung thực hiện các định hướng nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Nhiệm vụ chung:

- Các cấp, các ngành phải xác định công tác tuyên truyền giáo dục vận động là nhiệm vụ hàng đầu của mỗi đoàn thể, mỗi tổ chức. Nội dung chính cần tập trung là giáo dục truyền thống, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, các qui định của chính quyền, luật pháp của Nhà nước và ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù, nhất là âm mưu chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân.

- Vận động các tầng lớp nhân dân hiểu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ của người công dân để cùng với Đảng, với chính quyền chăm lo cho xã hội. Trong đó tập trung cho các chương trình lớn như "Xóa đói giảm nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo cho gia đình chính sách, thương binh, bộ đội Hải đảo, biên phòng, chăm lo cho trẻ em nghèo, bất hạnh, vận động toàn xã hội chăm lo sự nghiệp xã hội hoá giáo dục và thực hiện chủ trương tiết kiệm để đầu tư phát triển sản xuất, chăm lo lợi ích và đời sống nhân dân lao động.

- Tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN thông qua các cuộc bầu cử và hoạt động của các tổ chức dân cử, nhất là bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Phát huy vai trò kiểm tra giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, xây dựng cơ chế để dân giám sát kiểm tra hoạt động của CB-ĐV và tổ chức Đảng, giúp cho cấp ủy các cấp phát hiện và đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng.

Để thực hiện tốt định hướng trên Ban Dân vận Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể cần thường xuyên củng cố tổ chức của mình thông qua các kỳ đại hội, các đợt sơ kết, tổng kết kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục tình trạng lúng túng, bị động trong lề lối làm việc, phương thức hoạt động tổ chức bộ máy, qui hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong mọi tầng lớp nhân dân, tập trung xây dựng phong trào ở cơ sở, thông qua từng phong trào phát hiện các nhân tố tích cực để phát triển Hội viên, Đoàn viên.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a. Ban Dân vận Quận: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết TW8 (khóa 6) về đổi mới và tăng cường công tác vận động quần chúng, NQTW4 và Nghị quyết 04 Bộ chính trị (khóa VII) về công tác thanh niên và công tác Phụ nữ, Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về công tác Mặt trận và công tác Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ 6 của Đảng bộ Thành phố về công tác quần chúng. Trước mắt cần tập trung bổ sung kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự Ban Dân Vận đủ sức thực hiện tốt chức năng chỉ đạo phối hợp hành động giữa các thành viên khối vận nhằm phát huy tốt vai trò của từng Đoàn thể trong công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

b. Mặt trận Tổ quốc:

- Để thực hiện nhiệm vụ chung là: "Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập thống nhất, chủ quyền Quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên dân giàu nước mạnh - xã hội công bằng văn minh". Mặt trận các cấp cần mở rộng việc tập hợp lực lượng và các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, quan tâm củng cố Mặt trận cơ sở và xây dựng lực lượng nòng cốt trong dân, tăng cường vận động tập hợp giới Công thương, đồng bào tín đồ Tôn giáo, đồng bào người Hoa, các gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài, chú trọng nắm các tổ chức Hội, đoàn thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", kiện toàn và mở rộng Ủy ban Mặt trận các cấp theo hướng tăng thêm những người tiêu biểu có uy tín và năng lực trong các tầng lớp xã hội (trong người Hoa, Tôn giáo, giới trí thức, Doanh nghiệp tư nhân...), chú trọng củng cố Ban Thường trực, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận các cấp, thu hút thêm cộng tác viên là những người am hiểu và có kinh nghiệm ở các lĩnh vực nhằm góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng.

- Trong hoạt động, Mặt trận các cấp phải thực hiện tốt hiệp thương dân chủ, qua đó phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận với Chính quyền; thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, các đại biểu dân cử và cán bộ viên chức, thông qua đó bảo vệ chính quyền, bảo vệ pháp luật và các lợi ích chính đáng của nhân dân; tập hợp phản ảnh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp quần chúng kiến nghị với tổ chức Đảng và chính quyền các cấp; tổ chức cho nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, chính sách của Nhà nước và pháp luật; tổ chức các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhằm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

c. Liên đoàn Lao động:

- Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW7 (Khóa VII) về xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới. Trước mắt tiếp tục triển khai thực hiện Bộ luật lao động để đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở Công đoàn ngoài quốc doanh, tổ chức các nghiệp đoàn theo ngành nghề để vận động tập hợp đông đảo công nhân lao động gia nhập và tham gia hoạt động Công đoàn, qua đó xây dựng các tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

- Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức giai cấp, tinh thần yêu nước, nâng cao trình độ văn hoá, tay nghề, hiểu biết Luật pháp nhất là Luật lao động, Luật Công đoàn, kiến thức khoa học, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh về chất lượng và số lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Phát huy tốt vai trò của Công đoàn trong việc giám sát và tham gia quản lý Công ty, xí nghiệp cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi; phong trào "người tốt việc tốt" để hoàn thành kế hoạch từng năm, đồng thời tăng cường các hoạt động xã hội của Công đoàn tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện việc làm, bảo vệ quyền lợi và chăm lo đời sống cho công nhân lao động ở các khu vực kinh tế.

d. Đoàn thanh niên CS.HCM:

- Tăng cường giáo dục trong Đoàn viên thanh niên thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, về niềm tin đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, về truyền thống và lòng tự hào dân tộc, để nối tiếp xứng đáng với các thế hệ đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, phấn đấu cho sự nghiệp đổi mới của Quận đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đáp ứng được các yêu cầu lợi ích của Đoàn viên thanh niên trong Quận.

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn theo hướng đa dạng hoá các hình thức tập hợp để đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, nhằm thu hút rộng rãi và nắm chắc các tầng lớp thanh niên ở các khu vực làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển lực lượng nòng cốt vững mạnh, qua đó tạo thành phong trào hành động mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Củng cố mở rộng hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản và Hội LHTNVN Quận, xác định trọng tâm khu vực tập hợp thanh niên các địa bàn dân cư khu phố, Tổ dân phố, thanh niên trong giới người Hoa, tôn giáo, tăng cường công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng và hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh về chất lượng và số lượng, đủ sức đi đầu và là lực lượng xung kích trong một số phong trào quần chúng. Chú trọng công tác phát triển Đoàn, đồng thời bồi dưỡng giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho các tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

e. Hội Liên hiệp Phụ nữ: Đẩy mạnh việc thực hiện 2 cuộc vận động "Giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của người Phụ nữ" và "Tăng cường, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ Phụ nữ, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc" đi vào chiều sâu, mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng công tác vận động Phụ nữ, trong đó chú trọng việc giúp vốn cho Phụ nữ nghèo làm Kinh tế gia đình thông qua nhóm "Phụ nữ tín dụng - Tiết kiệm" nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho Phụ nữ, giúp chị em tự phát triển góp phần thực hiện nam, nữ bình đẳng trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Bên cạnh đó, Khuyến khích Phụ nữ các giới tham gia tích cực công tác từ thiện và phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền vận động Phụ nữ thực hiện các phong trào hành động cách mạng, thông qua đó xây dựng củng cố tổ chức, nâng chất hoạt động mở rộng hình thức tập hợp của tổ chức Hội cơ sở, chú trọng khu vực dân cư, các chợ và Phụ nữ người hoa để phát triển Hội viên mới.

f. Hội Cựu Chiến binh: Xác định vai trò vị trí của tổ chức Hội có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, là lực lượng giữ vai trò nòng cốt cho Đảng bộ và chính quyền các cấp trong việc vận động quần chúng tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy, chính quyền cần tập trung kiện toàn các tổ chức Hội nhất là tổ chức Hội Cựu chiến binh 14 Phường và các chi hội Khu phố, quan tâm chăm lo cho các gia đình Hội viên gặp khó khăn. Đối với tổ chức Hội, cần tiếp tục giữ gìn và phát huy hơn nữa bản chất truyền thống tốt đẹp, hình tượng trong sáng của "Anh Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quí báu sẵn có để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giáo dục truyền thống để thanh thiếu niên thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường phát triển Hội viên mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng thực hiện các phong trào chung của Quận.

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

Trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh chính trị - tư tưởng và tổ chức, kiên định lập trường giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng bộ, để lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà NQĐH Quận Đảng bộ lần VII đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

2. Nhanh chóng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực lãnh đạo của đội ngũ Cán bộ - Đảng viên theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn đẩy mạnh Công nghiệp hóa - hiện đại hoá đất nước.

3. Lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất trong tình hình mới.

4. Xây dựng Đảng bộ thực sự là khối đoàn kết thống nhất cả về ý chí và hành động, trong sạch vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và ngoài xã hội.

Để thực hiện các yêu cầu trên, trên lĩnh vực xây dựng Đảng cần phải làm tốt các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

A. Công tác chính trị tư tưởng:

- Tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, bảo đảm cho Đảng bộ thật sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt quán triệt những quan điểm, chính sách và chủ trương mới mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần VI và 6 định hướng lớn về công tác tư tưởng mà Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa VII) đã đề ra, để cán bộ - Đảng viên và quần chúng thông suốt về mặt nhận thức, kiên định lòng tin đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, xây dựng ý thức đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không mơ hồ về bản chất chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu thâm độc bằng "Diễn biến hoà bình" của kẻ thù.

- Đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng gắn công tác tư tưởng với nhiệm vụ lãnh đạo giải quyết những vấn đề thực tiễn mà cuộc sống đặt ra, coi trọng giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh của CB-ĐV, đấu tranh chống tham nhũng, hạn chế những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. Mở rộng hoạt động thông tin tuyên truyền thông qua cơ chế hoạt động của các Tổ tuyên huấn cơ sở và các tuyên truyền viên, chú trọng việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, để kịp thời có biện pháp lãnh đạo giải quyết ổn định tình hình tư tưởng trong Đảng bộ, đồng thời góp phần kiến nghị với trên xem xét bổ sung hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng để đưa sự nghiệp cách mạng đi lên.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Đảng viên, cải tiến phương pháp và cách thức tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết, nghe thời sự, hội thảo chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Cán bộ các Đoàn thể, Mặt trận, Cán bộ Phường và Tổ trưởng, Tổ phó dân phố đảm bảo số lượng và chất lượng học tập.

B. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục thực hiện việc nâng chất các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên theo tinh thần NQTW3. Hàng năm duy trì và nâng chất lượng việc đánh giá, kiểm điểm, phân loại cơ sở Đảng và Đảng viên, gắn với việc kiện toàn bộ máy và công tác qui hoạch, đào tạo cán bộ ở từng cơ quan đơn vị, nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

- Nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục củng cố kiện toàn các cấp ủy cơ sở, cải tiến hình thức và nội dung sinh hoạt cho sát hợp với từng loại hình. Hàng quí, từng Chi bộ cần đưa ra trao đổi bàn bạc trong sinh hoạt Đảng một đề tài cần thiết đối với đơn vị cơ sở mình. Thực hiện tốt việc quản lý, phân công và kiểm tra Đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, định kỳ có kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên trên cả 4 mặt: Phẩm chất chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ở khối Phường cần chú trọng việc thực hiện qui định tạm thời 83/TU về chức năng nhiệm vụ Chi bộ đường phố. Để thực hiện tốt qui định trên, Đảng ủy 14 Phường cần rà soát lại đội ngũ Đảng viên, nhất là số Đảng viên hưu trí có sức khỏe, có trình độ, uy tín để phân công tham gia Đảng ủy, Chi ủy Khu phố, Ban chấp hành Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Ban đại diện Hưu trí, cựu Kháng chiến, BĐH Khu phố, Tổ dân phố. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới có khoảng 40% cơ sở Đảng vững mạnh trong sạch, 50% cơ sở khá, 10% cơ sở trung bình, không còn cơ sở yếu kém.

- Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện qui chế làm việc của Cấp ủy các cấp, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong Đảng, trong từng Cấp ủy, trong cán bộ Đảng viên lãnh đạo, chủ chốt của Quận và cơ sở. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị Bảo vệ nội bộ theo đúng các quy định của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng và các tệ nạn trong nội bộ và ngoài xã hội.

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các phòng ban, các DNNN và 14 Phường theo chương trình cải cách hành chánh, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Đẩy mạnh và gắn chặt hơn nữa việc thực hiện công tác qui hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng - vừa chuyên để đáp ứng cho yêu cầu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược Kinh tế - Xã hội từ năm 2000 - 2010, thành lập BCĐ xây dựng chiến lược cán bộ để tập trung xây dựng qui hoạch, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ kế cận, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Trước mắt tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ, kiên quyết thay thế số cán bộ kém năng lực và phẩm chất, không đảm đương được nhiệm vụ. Bên cạnh đó, có kế hoạch đưa đi đào tạo dài hạn đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, số học sinh, sinh viên có triển vọng và con em gia đình chính sách để tiếp tục kế thừa và phát huy sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách cán bộ như chính sách tiền lương chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu, cán bộ đi học...

- Tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo công tác phát triển Đảng, đảm bảo thực hiện chặt chẽ qui trình và tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng phát triển Đảng viên mới. Quá trình tạo nguồn cần chú ý đến số cán bộ và quần chúng tốt ở các ngành Giáo dục, Y tế, khối Nội chính, Đoàn thể, trong Ban điều hành Tổ dân phố, con em Cán bộ Đảng viên, công nhân trực tiếp sản xuất, người Hoa và những địa bàn trọng yếu mà lực lượng Đảng viên chưa có hoặc còn mỏng.

C. Công tác kiểm tra:

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra đúng theo qui định trong Điều lệ sửa đổi đối với các cấp, các ngành, trong việc quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chính sách, chủ trương, pháp luật của Nhà nước và kiểm tra tài chánh Đảng. Đặc biệt, cần duy trì thường xuyên công tác giáo dục và kiểm tra việc thực hiện quy chế, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và phẩm chất Đảng viên để phòng chống, ngăn ngừa các mặt sai phạm, nhất là ở những đơn vị kinh tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật, những đơn vị liên quan nhà đất, cấp phép...

- Thực hiện tốt công tác giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại; theo dõi, giải quyết xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. Việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, đúng người, đúng sai phạm, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, quy trình các bước theo qui định.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra từ Quận đến cơ sở. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, bên cạnh đó, phối hợp với Thanh tra Nhà nước, các ngành chức năng và các Ban Đảng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy, nhằm góp phần xây dựng các cơ sở Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh.

D. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ:

- Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội bằng Nghị quyết, bằng những định hướng, nguyên tắc giải quyết, xử lý những vấn đề cụ thể, thông qua Nhà nước và các Đoàn thể chính trị xã hội để cụ thể hoá, tổ chức thực hiện. Nhằm đảm bảo cho Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, với nguyện vọng của quần chúng nhân dân, trước khi ra Nghị quyết chuyên đề, Cấp ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cấp, các ngành có liên quan, hoặc giao cho ngành tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết để tập thể Cấp ủy thảo luận và quyết định. Những năm trước mắt, các cấp ủy Đảng phải đặc biệt coi trọng việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW8 (khóa VII) về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chánh", coi đó là khâu quyết định để sự lãnh đạo của Đảng tác động có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Khi đã có Nghị quyết, cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra thực hiện của tất cả các cấp, các ngành. Thông qua việc kiểm tra đối với các Đảng bộ và Chi bộ cơ sở, các tổ chức Đảng - Đoàn HĐND, Ban cán sự UBND và việc thực hiện của Đảng viên, kịp thời phát huy những nhân điển hình tốt, phê bình, uốn nắn, xử lý những việc làm lệch lạc, sai trái. Duy trì định kỳ thường xuyên sơ, tổng kết từng Nghị quyết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo; phát huy dân chủ trong thảo luận bàn bạc các chủ trương của cấp ủy, để xây dựng sự đoàn kết thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong nội bộ Cấp ủy.

Những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã được xác định trong Đại hội Đại biểu Quận Đảng bộ lần này cho thấy khó khăn, thử thách trước mắt vẫn còn nhiều, điều đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Quận 6 phải tích cực phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi trở ngại, khắc phục những mặt thiếu sót tồn tại trong nhiệm kỳ qua, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất cả về ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Quận Đảng bộ lần thứ VII, nhằm góp phần cùng với Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng.

BCH. ĐẢNG BỘ QUẬN 6

Thông báo