Thứ Năm, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ VIII (2000 -2005)

Đ/c Trần Hữu Ánh

UVTV nhiệm kỳ VII/ Trưởng Công an quận 4.

Đ/c Trịnh Thị Bích

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Trưởng phòng Tư pháp quận 4.

Đ/c Phạm Liễu Chi

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Phó Giám đốc - Bí thư Chi bộ Công ty Dịch vụ Công ích quận 4.

Đ/c Nguyễn Thị Cúc

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4.

Đ/c Võ Trọng Dần

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận 4.

Đ/c Lê Kim Dung

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Phó Chủ tịch UBND quận 4.

Đ/c Trần Tiến Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Phó Ban Dân vận Quận ủy/ Chủ tịch UBMTTQ quận 4.

Đ/c Trần Thị Hoa

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 4.

Đ/c Mai Thị Kha

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy nhiệm kỳ VII.

Đ/c Nguyễn Tường Long

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 4.

Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Mai

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận 4.

Đ/c Hoàng Thị Minh

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch đầu tư và xây dựng.

Đ/c Lê Văn Nam

Phó Giám đốc/ Bí thư Đảng bộ Công ty XNK Khánh Hội.

Đ/c Trần Thị Ánh Nguyệt

UVTV nhiệm kỳ VII/ Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 4.

Đ/c Lê Văn Nhung

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 4.

Đ/c Trương Minh Nhựt

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhiệm kỳ VII.

Đ/c Nguyễn Đình Phúc

Ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Bí thư Đảng bộ phường 16, quận 4.

Đ/c Trần Quang Phượng

Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ VII/ Chủ tịch UBND quận 4.

Đ/c Nguyễn Văn Tản

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Bí thư Đảng bộ phường 12, quận 4.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tâm

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

Đ/c Đỗ Văn Thà

Chánh Thanh tra Nhà nước quận 4.

Đ/c Nguyễn Kim Thanh (Thoa)

Bí thư Đảng bộ phường 2, quận 4.

Đ/c Nguyễn Văn Thành

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 4.

Đ/c Trần Quang Thảo

UVTV nhiệm kỳ VII/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy/ Chủ tịch HĐND quận 4.

Đ/c Nguyễn Đức Thắng

Chánh Văn phòng Quận ủy 4.

Đ/c Vũ Đức Thống

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Cán bộ Ban Dân vận Quận ủy.

Đ/c Huỳnh Thị Thu

Chánh án Toà án nhân dân quận 4.

Đ/c Vũ Hoàng Tiến (Thành)

Bí thư Đảng bộ phường 6, quận 4.

Đ/c Vỏ Văn Trung

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 4.

Đ/c Nguyễn Văn Tường

ủy viên BCH Đảng bộ quận nhiệm kỳ VII/ Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.

Đ/c Ma Xuân Việt

Bí thư Quận đoàn 4.

Thông báo