Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 6 tháng đầu năm 2007

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Quận ủy đã lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Quận ủy lần thứ 6 (khóa III), Kết luận Hội nghị Quận ủy lần thứ 7 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân năm 2007. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận đã đạt kết quả như sau:

- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI:

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế của quận, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình trọng điểm của quận; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2007 “quản lý và phát triển đô thị” để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự an toàn xã hội; trong đó chỉ đạo quyết liệt hơn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, kịp thời củng cố Ban chỉ đạo cấp quận gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy và trưởng các đoàn thể quận, chỉ đạo UBND quận, Đảng ủy phường và các đoàn thể quận tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, chủ động kiến nghị với Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, ban ngành quận tăng cường thực hiện Chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học, Chương trình xóa đói giảm nghèo và Chương trình mục tiêu “3 giảm”, chăm lo cho các gia đình chính sách và dân nghèo trong dịp lễ tết; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và công nhận khu phố- ấp văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gương người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong tuần lễ văn hóa nhân kỷ niệm 10 năm thành lập quận.

Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2006. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 46,28% kế hoạch, tăng 33,15% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 46,4% kế hoạch, tăng 32,68% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách là 48,39 tỷ đồng, đạt 33,99% kế hoạch, giải ngân đạt 13,99% kế hoạch vốn Thành phố phân cấp. Chi trả bồi thường các dự án là 763 tỷ đồng, trong đó chi trả bồi thường, hỗ trợ và chi trả bổ sung cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm là 415 hồ sơ với số tiền 724,03 tỷ đồng; đã tập trung kiện toàn bộ máy Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận và tăng cường cán bộ nghiệp vụ đến các phường, hoàn thành tài liệu hỏi đáp tuyên truyền của dự án, phát hành đến các hộ dân, đã xây dựng xong phương án bố trí tái định cư cho các hộ tạm cư lâu. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 72,18% kế hoạch, tăng 45,88% so cùng kỳ. Chi ngân sách thực hiện 52,6 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2007, Quận ủy quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 2, từng bước tháo gỡ những khó khăn, động viên cán bộ công nhân viên tiếp tục hoạt động và phát triển Công ty.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tốt: có 99,9% hoàn thành chương trình tiểu học, 99,77% hoàn thành chương trình trung học cơ sở, công tác phổ cập giáo dục bậc trung học đang tiếp tục thực hiện, đã quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020 đang chờ Thành phố phê duyệt. Trong lĩnh vực y tế đã tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và không để xảy ra tình trạng dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, số lượt người đến khám chữa bệnh đạt 78,72% kế hoạch và tăng 10,01% so cùng kỳ. Đặc biệt trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận, đã có nhiều hoạt động phong phú, sinh động, trong đó đã khánh thành, khởi công một số công trình phục vụ cho đời sống nhân dân, phát hành phim tài liệu giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng quận 2 trong 10 năm xây dựng và phát triển, tổ chức thành công đêm văn nghệ gây quỹ “vì người nghèo quận 2” đã vận động được hơn 30 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ góp quỹ với số tiền gần 6 tỷ đồng; các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả khả quan… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát thanh, tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước... được tăng cường; các phong trào thể dục thể thao ngày càng được mở rộng và phát triển, đạt được nhiều thứ hạng cao của Thành phố.

II.- LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH - NỘI CHÍNH:

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ gìn an ninh chính trị trên địa bàn; ban hành Thông tri số 07-TT/QU về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2007; tổ chức triển khai Kế hoạch 06-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 15-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về việc đấu tranh với số đối tượng chống đối chính trị trên địa bàn quận; lãnh đạo công tác diễn tập phương án phòng chống gây rối biểu tình bạo loạn và kiểm tra phương án tác chiến trong khu vực phòng thủ, hội thao quốc phòng, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2007. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU và Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp; triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (giai đoạn từ nay đến năm 2010).

Trong 6 tháng đầu năm 2007, lực lượng Công an quận triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đô thị, chống tệ nạn cờ bạc, tàng trữ và mua bán ma túy; kiểm tra phòng, chống cháy nổ, tàng trữ, buôn bán và đốt pháo trên địa bàn quận; tăng cường công tác nắm tình hình số đối tượng cực đoan trong tôn giáo, tình hình khiếu kiện trên địa bàn; bảo vệ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Đã triệt phá một vụ mua bán ma túy lớn được Thành phố khen thưởng; xảy ra 150 vụ phạm pháp hình sự (giảm 19 vụ so cùng kỳ), điều tra khám phá 49 vụ (đạt 32,66%); xảy ra 31 vụ phạm pháp kinh tế (giảm 26 vụ so cùng kỳ). Lực lượng Quân sự quận thường xuyên duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an quận tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an toàn các cơ quan và mục tiêu trọng yếu trên địa bàn quận, phối hợp bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; sơ tổng kết các chuyên đề về quốc phòng – an ninh. Tiếp tục củng cố dân quân tự vệ, xây dựng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,88% so dân số (dân quân chiếm tỷ lệ là 1,47%). Đã triển khai Hội thao quân sự - Quốc phòng lực lượng vũ trang năm 2007, triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ cơ sở, chức sắc chức việc trong tôn giáo năm 2007.

Trong 6 tháng đầu năm 2007, các cơ quan nội chính quận đã có sự phối hợp chặt chẽ và nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án, đảm bảo thực hiện tốt các quy định pháp luật về quyền tự do dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân; chú trọng công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2007 được giữ vững và ổn định.

III.- LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN:

1/ Công tác xây dựng Đảng:

a) Về chính trị tư tưởng:

Trong 6 tháng đầu năm 2007, công tác tuyên giáo tập trung trên các lĩnh vực tuyên truyền, huấn học, khoa giáo và nắm bắt dư luận xã hội. Đã tuyên truyền kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm ngày thành lập quận, 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 3 sự kiện nổi bật năm 2006 của đất nước; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quận như: thực hiện chủ đề năm 2007, tuyên truyền vận động nhân dân, nắm bắt tư tưởng đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm... Mở nhiều lớp học tập cho cán bộ, đảng viên để quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy; tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn. Đặc biệt phát động và tổ chức đợt nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong các đối tượng ngoài Đảng bằng nhiều hình thức…. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã cơ bản hoàn thành bước 1 và đã triển khai hướng dẫn thực hiện bước tiếp theo của cuộc vận động theo sự chỉ đạo của Thành ủy. Qua triển khai bước 1 của cuộc vận động, các bài học về tấm gương đạo đức của Bác đã có ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình và xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng bản thân trong bước 2 của cuộc vận động.

Thông qua việc nghiên cứu quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng và thông tin thời sự, các lớp học tập lý luận chính trị, các lớp học tập nghiên cứu đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh… đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững hơn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hiểu kỹ và thấm sâu hơn nữa tư tưởng của Hồ Chí Minh để từ đó tu dưỡng, rèn luyện đạo đức bản thân. Tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức hầu hết an tâm công tác, đồng tình với các chủ trương chung của Đảng, chính quyền Thành phố cũng như của quận, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên qua việc kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ lập hồ sơ mộ giả tại các phường An Lợi Đông, An khánh một số cán bộ có tư tưởng ngán ngại trong thực thi nhiệm vụ được giao. Dư luận quần chúng còn băn khoăn lo ngại về cuộc sống khi phải di dời để thực hiện các dự án đầu tư.

b) Về tổ chức, cán bộ:

Nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu cho cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ chung, trong 6 tháng đầu năm 2007, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung củng cố, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự ở một số phòng ban, cơ quan thuộc quận và phường; tập trung rà soát đội ngũ cán bộ của quận để có hướng đào tạo chuẩn bị đội ngũ kế thừa. Trong công tác quy hoạch cán bộ diện Quận ủy và Thành ủy quản lý, Quận ủy đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở thực hiện đảm bảo các quy trình nhằm đưa các đồng chí có trình độ, năng lực và qua rèn luyện thực tiễn để giới thiệu vào các vị trí chủ chốt của Quận, đến nay Quận ủy đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ đến năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm bổ sung 24 cấp ủy viên cho 18 chi đảng bộ cơ sở, thành lập Đảng bộ cơ sở ngoài quốc doanh; đã đề bạt, bổ nhiệm và điều động 48 trường hợp cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, trong đó riêng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã tăng cường 9 cán bộ lãnh đạo.

Quận ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2006, có 78,26% cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 11,3% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 43,8% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tập trung vào khối sự nghiệp 71,4%; khối cơ quan, Công an, Quân sự trên 60%. Qua hội nghị các cơ sở đảng cũng chỉ rõ những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế để có nội dung xây dựng cơ sở đảng phù hợp trong năm 2007, song song đó Quận ủy cũng mở hội nghị chuyên đề với nội dung nâng cao chất lượng hoạt động tại các chi bộ khu phố ấp, qua đó đã nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cơ sở và định hướng nội dung hoạt động cho các chi bộ khu phố - ấp phù hợp với nhiệm vụ chính trị tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại chi bộ khu phố - ấp.

Trong 6 tháng đầu năm toàn Đảng bộ phát triển được 35 đảng viên mới, đạt 36,84% mức phấn đếu. Có 28/46 chi, đảng bộ cơ sở kết nạp được đảng viên, đảng viên mới được kết nạp tập trung nhiều ở khối phường (18 đồng chí), số còn lại 17 đồng chí thuộc 10 cơ quan, phòng ban quận. Sáu tháng đầu năm 2007, quận đã tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 275 đồng chí có 30 năm tuổi Đảng, 39 đồng chí có 40, 50 và 60 năm tuổi đảng nhân đợt 3/2 và 19/5.

Nhìn chung, hệ thống tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được kiện toàn, củng cố để nâng cao sức chiến đấu, nhất là tăng cường cán bộ cho cơ sở, nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác luân chuyển, bố trí cán bộ đã có kết quả nhất định, các đồng chí được giao nhiệm vụ đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, do đó đã tạo được không khí mới, phấn khởi hơn ở các đơn vị.

c)  Kiểm tra Đảng:

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra Đảng… Công tác kiểm tra bám sát nhiệm vụ chính trị của quận; đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát cho các cấp ủy đảng theo tinh thần Quyết định 25-QĐ/TW của Bộ Chính trị; triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tập trung kiểm tra 01 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm, những điều đảng viên không được làm; thi hành kỷ luật 11 đảng viên (tăng 8 đồng chí so với cùng kỳ) với các hình thức: khiển trách 02, cảnh cáo 06, cách chức 01, khai trừ 02, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng 01 đồng chí. Nội dung vi phạm phần lớn là thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện sa sút trong phẩm chất, lối sống. Đã tiến hành kiểm tra tài chính cùng cấp tại cơ quan Quận ủy và kiểm tra tình hình sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan Quận đoàn. Công tác kiểm tra chuyên đề đã giúp cho cơ sở đánh giá đúng mức những mặt mạnh yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

2/ Công tác vận động nhân dân:

Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh công tác vận động nhân dân, nhất là công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào thiết thực lập thành tích chào mừng 77 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận,…; chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy tập trung xây dựng Chương trình hành động của Quận ủy về vận động nhân dân (giai đoạn 2007- 2010) và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở. Đặc biệt Ban Dân vận Quận ủy đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận triển khai công tác giám sát hoạt động của chính quyền các cấp; phối hợp cùng với các ban ngành liên quan tập trung triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhất là các hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tiếp tục tăng cường các hoạt động ở cơ sở; đã có sự chuyển động tích cực trong lãnh đạo, điều hành, xây dựng các chương trình, phong trào, tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia vào các chương trình trọng tâm của quận, chủ đề năm 2007 “Năm quản lý và phát triển đô thị”, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm, công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang và các đoàn thể quận năm 2006, triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2007; triển khai thực hiện Quy chế “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”… Tổ chức các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên trong dịp lễ tết; vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2007, đã phát triển được 657 đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 56 hội viên Hội Cựu Chiến binh và thành lập mới 03 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, phát triển được 827 đoàn viên công đoàn.

3/ Công tác lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII:

Để lãnh đạo tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, Ban Thường vụ Quận ủy 2 đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và 4 tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; tổ chức Hội nghị triển khai và phân công trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chuyên môn trong việc triển khai công tác tổ chức bầu cử tại quận 2; chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai công tác vận động cử tri đi bầu sớm và đông đủ. Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao và đúng kế hoạch đề ra; tổng số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,85%, tỉ lệ phiếu không hợp lệ đạt 1,93%. Ban Chỉ đạo bầu cử quận đã tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong việc phục vụ công tác bầu cử.

IV.- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY:

Trong lãnh đạo điều hành của Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, chương trình làm việc của Quận ủy, phân công cụ thể, quyết liệt đeo bám, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ; tập thể Ban Thường vụ Quận ủy luôn đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Trong phương thức lãnh đạo, Ban Thường vụ đã xác định được nhiệm vụ cụ thể của từng quý, từng tháng, làm việc có chương trình, kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, tăng cường đi cơ sở, lắng nghe và trực tiếp giải quyết các vấn đề khó khăn ở cơ sở, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống của người dân. Đối với những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo đợt sinh hoạt kỷ niệm 10 năm thành lập quận, lãnh đạo thực hiện chủ đề “Năm quản lý và phát triển đô thị”, lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, lãnh đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong Ban Thường vụ và chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng tham gia; kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, thông tri để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, luôn theo dõi và tăng cường cán bộ cho các chương trình trọng tâm, từ đó có sức thu hút các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cùng tham gia thực hiện. Trong phương pháp chỉ đạo thể hiện sự sâu sát, đề ra tiến độ và các biện pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo các nội dung trong quy chế làm việc, có sự phân công cụ thể đối với thành viên Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy. Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm đến công tác kiểm tra việc thực hiện các chương trình đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đã tạo động lực cho các tổ chức Đảng và chính quyền các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và qua công tác kiểm tra đã giúp cho cấp ủy nắm sát tình hình thực tế, điều chỉnh kịp thời công tác lãnh đạo cho phù hợp.

Các cấp ủy Đảng từ quận đến phường bảo đảm giữ vững sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, tổ chức, nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nêu cao vai trò lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm, tìm tòi, tận dụng mọi thuận lợi để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thường trực Quận ủy đã duyệt chương trình công tác của các Ban Đảng và các đoàn thể ngay từ đầu năm nhằm giúp cho các đơn vị chủ động hơn, có tác phong làm việc tốt hơn, thể hiện tính khoa học trong công việc; đồng thời phổ biến những nội dung trọng tâm trong năm để các đơn vị tập trung thực hiện, đeo bám và giám sát.

Bên cạnh đó, Quận ủy lãnh đạo Hội đồng Nhân dân quận tăng cường các hoạt động giám sát nhằm thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân; Ủy ban Nhân dân quận tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, ban hành quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban Nhân dân quận, phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các phòng ban cụ thể, rõ ràng.

V.- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/ Những mặt đạt được:

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2007, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân trong quận đã tích cực phấn đấu, tiếp tục đạt những thành tựu mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Kinh tế - xã hội có bước phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu tăng so cùng kỳ, tốc độ phát triển kinh tế đúng hướng chuyển dịch cơ cấu, các công trình trọng điểm có chỉ đạo tập trung ngay từ đầu để giải quyết các vướng mắc, tiến độ thực hiện có tiến bộ hơn so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt kết quả cao. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác chăm lo cho diện chính sách và dân nghèo trong các dịp lễ tết được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là tập trung lãnh đạo các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập quận thành công, tạo không khí phấn khởi trong tâm tư tình cảm cán bộ công nhân viên và để lại dấu ấn tốt đẹp cho nhân dân trong quận, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử đại biểu quốc hội trên địa bàn, tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt kết quả khá tốt, bước đầu đã xây dựng được ý thức cộng đồng trách nhiệm trong cả hệ thống chính trị đối với những công trình trọng điểm, những chương trình trọng tâm của quận nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận.

2/ Những mặt còn hạn chế cần khắc phục:

Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục như sau :

+ Trong kĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh:

- Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội có tăng so với cùng kỳ nhưng so với kế hoạch cả năm còn thấp; cần quan tâm lãnh đạo tốc độ tăng trưởng ngành thương mại - dịch vụ phải đảm bảo đạt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế; trong công tác quản lý dự án, công tác tư vấn lập dự án và chuẩn bị đầu tư vẫn còn chậm, chưa thật chủ động trong quan hệ phối hợp với các sở, ngành Thành phố; các công trình trọng điểm của quận triển khai còn nhiều khó khăn, công tác bồi thường, tái định cư có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây nhưng vẫn còn rất chậm, nhất là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; việc củng cố Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận tiến triển chậm; chưa tập trung thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và định hướng nghề nghiệp cho các hộ dân chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống sau khi di dời giải tỏa. Kết quả thực hiện chủ đề năm chưa có sự chuyển biến rõ nét.

- Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm nhưng án cướp giật vẫn tăng ở mức cao, tỷ lệ điều tra khám phá án vẫn còn thấp, số người chết do tai nạn giao thông tăng, chậm triển khai hội nghị chuyên đề về nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, địa phương, còn có tư tưởng khoán trắng cho lực lượng Công an, do đó tội trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỉ lệ cao trong các vụ án hình sự, Ban chỉ đạo 138 tại phường chậm được củng cố. Số án dân sự về bán phiếu tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm tăng cao.

- Một số đối tượng lợi dụng diễn đàn dân chủ tại các kỳ tiếp xúc cử tri để xuyên tạc chủ trương, chính sách của nhà nước, kích động nhân dân không giảm, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo chung của đảng và chính quyền nhưng chưa được xử lý kịp thời.

+ Trong công tác xây dựng đảng và vận động nhân dân:

- Vẫn còn một số cấp ủy chưa kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của cấp trên, có nơi thiếu các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, chưa nắm bắt và phản ảnh kịp thời diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để giáo dục, uốn nắn.

- Qua các thông tin trên báo chí về tình hình của quận đã ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và quản lý của chính quyền quận, quận chưa chủ động định hướng dư luận.

- Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả chưa cao, các chi bộ chưa phát hiện và bồi dưỡng phát triển đảng trong các nhân tố tích cực, trưởng thành qua phong trào, nguồn phát triển đảng viên chưa đa dạng; một bộ phận đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, thiếu phấn đấu vươn lên, hiệu quả công tác và uy tín trong quần chúng chưa cao, cá biệt có một số đảng viên chưa cho đo vẽ để thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nên đã ảnh hưởng đến công tác vận động quần chúng nhân dân trong việc thực hiện dự án. Công tác củng cố tổ chức một số nơi tiến hành còn chậm; bố trí cán bộ còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn; công tác đào t?o cán bộ chưa gắn kết với công tác quy hoạch và chưa đồng bộ; một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm đến công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ tại đơn vị, nhất là đối với cán bộ trẻ, một số chi bộ thực hiện công tác quy hoạch còn hình thức.

- Công tác kiểm tra, giám sát chưa chú trọng kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng ở các đảng bộ, chi bộ; kiểm tra tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm chưa thực hiện thường xuyên; hoạt động của Ủy ban kiểm tra cơ sở chưa đều, thiếu tính chủ động trong công tác kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở thiếu, yếu và thay đổi nhiều…

- Công tác vận động nhân dân chưa chú trọng và kịp thời nêu gương điển hình của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận, nhất là ở lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, để làm tấm gương điển hình trong công tác vận động quần chúng; công tác tuyên truyền vận động chưa giải tỏa được tâm trạng của một bộ phận nhân dân còn băn khoăn về giá bồi thường, tái định cư… Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chưa đi vào chiều sâu, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động các giới chấp hành chủ trương, chính sách trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đoàn Thanh niên quận, sau thời gian kiện toàn bộ máy, bổ sung nhân sự của cơ quan Quận đoàn và sau đại hội các cơ sở đoàn, nhân sự đoàn phường được củng cố, kiện toàn, tuy nhiên, đội ngũ cán bộ Quận đoàn chậm được củng cố, chất lượng phong trào đoàn thanh niên chưa cao.

+ Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm cũng còn tồn tại một số mặt như: chưa hoàn thành các nội dung trong chương trình làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy; chưa kịp thời chỉ đạo triển khai các chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, các vấn đề liên quan đến việc nâng cao tỉ lệ điều tra khám phá án, xử lý các đối tượng lợi dụng diễn đàn dân chủ để xuyên tạc chủ trương của Đảng và nhà nước. Công tác tham mưu của các Ban Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quận để chuẩn bị một số nội dung, báo cáo theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy chưa kịp thời, các nội dung tham mưu chưa sâu sát thực tiễn, công tác tổng kết rút kinh nghiệm chưa nhiều… Trong một số lĩnh vực công tác, các uỷ viên Thường vụ chưa thật sự chủ động phát huy hết khả năng trong việc điều hành, kiểm tra và tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy những giải pháp cụ thể, thiết thực, do đó, hiệu quả lãnh đạo của Quận ủy ở một số mặt chưa cao; sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của một số cán bộ, đảng viên còn chậm, nhất là ở các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Võ Thị Ngọc Sương

Thông báo