Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Thông báo Chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về những nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong quý IV/2007

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân trong 9 tháng với chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2007, một số chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản thực hiện đạt kết quả, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2007, ngày , Ban Thường vụ Quận ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận những nội dung trọng tâm cần tập thực hiện trong quý IV/2007 như sau:

1/ Lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh:

1.1/ Lĩnh vực Kinh tế:

- Xây dựng hoàn chỉnh ban hành đề án xây dựng cụm Tiểu thủ công nghiệp quận để triển khai thực hiện. Tập trung thực hiện hoàn thành các công trình và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản do quận quản lý. Đẩy mạnh công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra các khu quy hoạch, khu công nghiệp tập trung.

- Phối hợp Viện Kinh tế thành phố, Sở Kế hoạch Đầu tư hoàn thành quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận giai đoạn 2006-2010. Tập trung rà soát lại mạng lưới chợ để chuẩn bị cho chương trình, kế hoạch năm 2008; chấn chỉnh, ổn định mạng lưới bán lẻ, dịch vụ phù hợp với loại ngành kinh doanh trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong các lĩnh vực công thương nghiệp và cho thuê bất động sản. Kiện toàn Hội đồng tư vấn thuế, tuyển chọn xây dựng đội ngũ cán bộ thuế giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức để thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu thuế năm 2007 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2008.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 – 2010 trên cơ sở phù hợp với quá trình phát triển đô thị; tiến hành khảo sát các dự án sản xuất, chăn nuôi hướng dẫn thực hiện Chương trình 105 về vay vốn được hỗ trợ lãi vay theo hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; có biện pháp hỗ trợ đào tạo, giúp đỡ nông dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với tiến trình đô thị hoá, ưu tiên hỗ trợ đối với các hộ thuộc khu vực di dời, giải tỏa.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo Luật doanh nghiệp; xây dựng quy trình xác nhận giá bồi thường đất của các doanh nghiệp xin khấu trừ tiền sử dụng đất; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể để tăng nguồn thu ngân sách.

1.2/ Lĩnh vực Văn hóa xã hội:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc nhằm nâng cao và phát huy hơn nữa tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước nồng nàn của đông đảo quần chúng nhân dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển và quản lý ngành nghề dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận giai đoạn từ nay đến năm 2010; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực văn hóa. Tổ chức bình chọn gương người tốt - việc tốt, gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu phố văn hóa; tiến hành khảo sát, đánh giá việc xây dựng phường văn hóa theo tiêu chí mới của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý công việc của bộ máy, từng bước nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với bộ máy chính quyền thông qua việc phân cấp quản lý mạnh mẽ, kiện toàn hệ thống bộ máy từ quận đến phường, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ công chức trong toàn quận.

- Nâng cao đồng bộ chất lượng giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông. Hoàn thành phổ cập bậc trung học ở 02 phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, tiến hành khảo sát những phường còn lại để chuẩn kế hoạch chuẩn hóa trong năm 2008. Xây dựng nền nếp, kỷ cương trong dạy và học; tổ chức thanh tra, kiểm tra phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục.

- Tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể thực hiện công tác xã hội hóa các dự án trường học; khuyến khích các trường, các doanh nghiệp mở rộng cơ sở đào tạo tại địa bàn quận.

- Chủ động liên kết với các doanh nghiệp để xây dựng cơ chế, mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng nhằm chuẩn bị cung ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển của quận và của doanh nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng dạy nghề để xây dựng và phát huy nguồn nhân lực của địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của quận trong tương lai.

- Tiếp tục đy mnh triển khai thực hiện Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi thông qua việc tăng cường hỗ trợ dạy nghề, nâng cao trình độ học vấn, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp; tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của người dân và sớm thẩm định, giải ngân các dự án làm kinh tế.

- Có biện pháp hỗ trợ các hộ chưa vượt chuẩn nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống, thu nhập cho 800 hộ dân có thu nhập dưới chuẩn lên trên 6 triệu đồng/năm, hỗ trợ các hộ nông dân nghèo chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp bằng việc hướng dẫn, tư vấn nâng cao kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đồng thời tổ chức phát triển các loại hình dịch vụ để giải quyết việc làm cho lao động nghèo.

- Nâng cao công tác khám chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe người dân; phát động mạnh mẽ phòng trào tập luyện thể dục thể thao, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng bệnh; củng cố và nâng cao chất lượng phục vụ của các trạm y tế ở các phường để chăm lo sức khỏe cho người dân, các hộ nghèo và các gia đình thuộc diện chính sách.

1.3/ Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh:

- Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, công khai lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị quận, phường; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài. Bổ sung quy trình phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận và Thủ trưởng các phòng, ban.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 158/CT-BATGT ngày 17/7/2007 của Ban An toàn giao thông quận về “kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến cuối năm 2007”, định kỳ hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện.

- Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao, thanh tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục phòng cháy qua kiểm tra; đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy phù hợp và lắp đặt các trụ nước để bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận.

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng, chống, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để hoàn thành chỉ tiêu thực hiện chương trình 3 giảm Thành phố giao.

- Tập trung chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ma tuý để thực hiện có hiệu quả đề án sau cai nghiện. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện công tác phòng chống ma tuý; triển khai kế hoạch thực hiện đề án tổng thể kiểm soát ma tuý đến năm 2010.

- Tiếp tục tiến hành và hoàn tất các cuộc thanh tra về mua sắm, quản lý và sử dụng công sản; các công trình xây dựng cơ bản do phường làm chủ đầu tư; dự án xây dựng Trung tâm Y tế; việc mua sắm và sử dụng thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; việc kiểm tra, thanh tra đất phường Bình Trưng Đông và giải quyết khiếu nại các hộ dân chợ An Khánh.

2/ Thực hiện chủ đề năm “Quản lý và phát triển đô thị”:

- Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng quận tỷ lệ 1/5.000; phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết, công khai quy hoạch sử dụng đất, quỹ đất. Tuyên truyền phổ biến đến từng khu phố, bản đồ quy hoạch và quy định về quản lý quy hoạch; kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý các dự án có dấu hiệu quy hoạch treo. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về mốc lộ giới, tên đường và triển khai cắm mốc giới thực địa các khu quy hoạch dân cư đã được phê duyệt.

- Tiến hành rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất; dự án chưa giao đất và quỹ đất công để điều chỉnh, thu hồi tạo quỹ đất xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, các công trình phúc lợi xã hội của quận, trong đó ưu tiên bố trí tái định cư đối với các hộ tạm cư lâu để hoàn thành dứt điểm trong thời gian đến cuối năm 2007.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện và chất lượng thi công của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đề xuất hướng xử lý đối với các dự án chậm triển khai theo quy định (hiện có 56/303 dự án triển khai chậm so với tiến độ), đặc biệt là các dự án đã kiểm tra nhắc nhở của công ty Quốc tế Thế kỷ 21 (43ha), dự án của công ty Quản lý và phát triển nhà quận (33ha). Thực hiện việc công bố công khai kế hoạch thẩm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng các công trình giao thông (đặc biệt là khu dân cư chỉnh trang, đường, hẻm) theo nguyên tắc phân kỳ đầu tư; xây dựng quy chế thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở và Quyền sở hữu nhà ở để tạo thuận lợi cho người dân.

- Tiến hành rà soát tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện biện pháp tháo gỡ các công trình trường học, công sở, hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi xã hội. Tiến hành khởi công các công trình trường Tiểu học Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây; nâng cấp mở rộng các trường Trung học Thạnh Mỹ Lợi, Mỹ Thủy, trường Mầm non 19/5, Bình An; trường Tiểu học An Phú, đường Nguyễn Tư Nghiêm, san lấp mặt bằng Trung tâm hành chính và Trung tâm văn hóa quận.

- Đầu tư cho công tác hoàn tất cơ bản hồ sơ pháp lý chi trả bồi thường dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian đến cuối tháng 12 năm 2007 và tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện hàng tuần, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc và tồn đọng trong quá trình thực hiện thông qua việc rà soát, thống kê chính xác tổng số hồ sơ, tổng số hộ, nhân khẩu phải bồi thường, bố trí tái định cư; tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà, đất; chủ động thực hiện việc thu thập hồ sơ pháp lý theo kênh hồ sơ lưu trữ trong đó lưu ý đến pháp lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

- Tập trung thu thập pháp lý và hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở 6 khu vực trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhanh chóng di dời trại phong Thanh Bình, các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng... để bàn giao theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố vào cuối năm 2007.

- Nghiên cứu đề xuất hướng tháo gỡ các vướng khó về khiếu nại liên quan đến pháp lý quy hoạch, chính sách bồi thường, tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Tổ chức tiếp nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ các dự án 90ha Nam Rạch Chiếc; chủ động phối hợp các sở, ngành thành phố hoàn chỉnh tiêu chí đấu thầu hoặc chỉ định thầu để mời gọi đầu tư.

3/ Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân:

- Tập trung kiểm tra các đoàn thể trong tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2007. Đẩy mạnh công tác củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt chính trị trong các đoàn thể và phường, đồng thời tăng cường nắm bắt tâm tư tình cảm của quần chúng trong các khu vực giải tỏa để kịp thời có hướng tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ và hỗ trợ nhân dân thực hiện đúng chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch theo dõi công tác phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên, công tác đánh giá cán bộ năm 2007 gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên tinh thần đánh giá thực chất, tránh nể nang, hình thức; tập trung giúp đỡ, kiểm tra các đơn vị thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác các cơ sở Đảng. Kiểm tra, thống kê lại nguồn phát triển Đảng năm 2007 tại các đơn vị từ đó xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể trong thực hiện công tác phát triển Đảng từ nay đến cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 95 đảng viên mới.

- Tập trung hoàn tất công tác kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra Chương trình hành động 06-Ctr/QU của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị thông qua Ban Thường vụ Quận ủy vào tháng 11/2007; xây dựng lịch tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở để các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ có cơ sở đánh giá xác thực chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở.

- Phát huy hơn nữa vai trò của các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình hoạt động năm 2007, trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ các chương trình như: kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với khối Đảng, Chính quyền và đoàn thể; kiểm tra việc tổ chức triển khai Nghị quyết 3B –NQ/QU về thực hiện Chương trình mục tiêu “3 giảm”.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2007.

- Tiến hành rà soát lại tình hình nhân sự, đội ngũ cán bộ các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ, những đơn vị còn thiếu cán bộ, cán bộ yếu hoặc bố trí chưa hợp lý thì có biện pháp kịp thời bổ sung, thay thế nhằm ổn định bộ máy để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2007 trên địa bàn quận. Tổ chức các hội thi tìm hiểu những quy định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 (khóa X) và Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5 (khóa X) cho toàn thể đảng viên của quận.

4/ Phân công thực hiện:

4.1/ Giao Ủy ban nhân dân quận tiến hành xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung trọng tâm trên gắn với việc phân công cụ thể các đơn vị thực hiện; chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân các phường xây dựng tiến độ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2007.

4.2/ Giao cho các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên cơ sở các nội dung trọng tâm của Quận ủy về công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân, tập trung tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2007.

4.3/ Giao các cấp ủy Đảng tổ chức rà soát kế hoạch, nhiệm vụ năm 2007 và chỉ đạo chính quyền cùng cấp xây dựng tiến độ thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận trong việc triển khai các nội dung trên.

4.4/ Giao Văn phòng Quận ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm trên và kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2007 cho Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy.

Đề nghị các ban, đơn vị, cơ sở liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2007 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2008.

Thông báo