Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 (Ngày 04 tháng 8 năm 2010)

Kính thưa đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

Kính thưa các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng,

Kính thưa các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, toàn thể các đại biểu dự Đại hội.

Sau một thời gian khẩn trương tích cực chuẩn bị, hôm nay Đảng bộ Quận 2 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần IV. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi rất phấn khởi đến dự và phát biểu tại Đại hội. Tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và thông qua các đồng chí xin gửi lời thăm hỏi đến các đồng chí đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Quận 2, kính chúc các đồng chí sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận vừa trình bày tại Đại hội, có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, của Thành phố và của quận chúng ta, có những thuận lợi và khó khăn đan xen tác động, đặc biệt là từ cuối năm 2007 đến nay, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã có tác động ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quận 2 đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III đã đề ra.

Tôi cơ bản thống nhất đánh giá của Đảng bộ quận về những kết quả đạt được, những hạn chế và những khuyết điểm, yếu kém mà các đồng chí đã nêu cùng những nguyên nhân và đặc biệt là các đồng chí đã rút ra được những bài học quý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng còn nhiều yếu kém và khuyết điểm đã nêu rất thẳng thắn trong báo cáo. Trong đó có những vấn đề cơ bản đó là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp từng bước chuyển dần sang các ngành dịch vụ, công nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế dịch vụ - thương mại, công nghiệp và thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Việc đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng đạt kết quả thiết thực, báo cáo đã đánh giá có trên 300 công trình và dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; trong đó, có rất nhiều công trình trọng điểm của Thành phố như: Đại lộ Đông – Tây, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm và các dự án tái định cư được xây dựng trên địa bàn Quận 2 đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Quận 2 trong thời gian vừa qua. Cùng với những dự án công trình trọng điểm đó, Quận 2 đã thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm các công trình phúc lợi xã hội để phục vụ đời sống của nhân dân. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận 2 trong thời gian vừa qua đặc biệt là vấn đề văn hóa – xã hội; việc chăm lo thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương và chương trình giảm nghèo đạt kết quả rất thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Công tác xây dựng Đảng tập trung để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền quận, phường từng bước được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận trong thời gian vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Những thành tích nêu trên và có thể chưa nêu đầy đủ nhưng cho thấy được những nỗ lực rất đáng trân trọng của toàn thể Đảng bộ, của nhân dân Quận 2. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn nhận một số hạn chế, yếu kém và khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi hoàn toàn nhất trí với những đánh giá mà các đồng chí đã thẳng thắn nêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa thật bền vững; quy hoạch, quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, tiến độ thực hiện nhiều công trình còn chậm; mặt bằng dân trí còn thấp, nguy cơ tái nghèo còn cao; tội phạm có chiều hướng gia tăng; xây dựng hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu, công tác cán bộ còn nhiều bất cập.

Từ những kết quả đạt được trong 05 năm qua là cơ bản, là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, các đồng chí đã tập trung chuẩn bị chu đáo, đặc biệt các đồng chí đã lắng nghe ý kiến từ nhiều nguồn: các đồng chí cán bộ lão thành, trí thức, các nhà doanh nhân, nhân dân...Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; từ Đại hội này tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội quan tâm, có thể thảo luận và quyết định:

Một là, đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: với đặc điểm của một quận trung tâm mới của Thành phố có khu đô thị mới Thủ Thiêm được tập trung xây dựng theo định hướng “một trung tâm đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính - dịch vụ - thương mại cao cấp của Thành phố và cả khu vực”, quận cần đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế dịch vụ - thương mại – công nghiệp; trong đó, tập trung phát triển các ngành là thế mạnh của địa phương như: dịch vụ cảng, vận tải thủy và các dịch vụ hỗ trợ khác (kho bãi, vận tải, bốc dỡ hàng hóa...), dịch vụ tài chính, tín dụng, đô thị, văn hóa, y tế, giáo dục, phát triển mạnh các khu thương mại tập trung, siêu thị, chợ; chú trọng phát triển công nghiệp, công nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp quận theo hướng phát triển các ngành công nghệ có hàm lượng khoa học – công nghệ và giá trị gia tăng cao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao như: cây kiểng, hoa kiểng, cá cảnh..., góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển quận nhanh và bền vững. Điều đó đòi hỏi Quận 2 phải suy nghĩ để xác định nhiệm vụ sao cho đồng bộ, không nên nêu chung chung mà phải xác định rõ thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của Quận 2; những giải pháp đột phá, đủ sức thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đối với Quận 2. Cần quan tâm phát triển đô thị ở Quận 2 phải gắn với bảo vệ môi trường.

Về quản lý và phát triển đô thị, để thực hiện tốt mục tiêu Đảng bộ đề ra trong 05 năm tới là: “Tiếp tục đẩy mạnh đô thị hóa Quận 2, tạo ra diện mạo của một trung tâm mới, hài hòa với khu đô thị mới Thủ Thiêm…”, Quận cần chủ động phối hợp với các sở ngành chức năng Thành phố sớm hoàn thành quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành, để làm cơ sở nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trên lĩnh vực này và tập trung quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch. Để tập trung thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án sẽ triển khai tại Quận 2, Đảng bộ cần chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương bồi thường, tái định cư để thực hiện dự án đúng tiến độ, có hiệu quả; đồng thời phải bảo đảm việc tái định cư nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ của người dân. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm giúp người dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Chú ý đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, ngay từ bây giờ phải quan tâm giáo dục, xây dựng lối sống, nếp sống của cư dân đô thị đối với nhân dân Quận 2. Từ những kết quả thiết thực đạt được trong công tác giảm nghèo tăng hộ khá thời gian qua, quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm; quan tâm đặc biệt đối với gia đình chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục - thể thao.

Hai là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đồng chí cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, triệt phá tội phạm và tệ nạn xã hội; đặc biệt là tệ nạn ma túy; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ba lภtập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần có những biện pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, quán triệt một cách nhuần nhuyễn quan điểm dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Trong đó, cần tập trung 03 vấn đề:

- Thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình để đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa rộng rãi vào đời sống xã hội, tạo thành phong trào tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ một cách cụ thể và thiết thực. Trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đề cao cảnh giác, đấu tranh quyết liệt, sắc bén, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt và trắng trợn. Đấu tranh, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cần căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và quan tâm tới vấn đề có tầm chiến lược để có sự tập trung đúng mức, chăm lo thực hiện tốt công tác cán bộ, tạo môi trường làm việc thuận lợi, chuyên nghiệp để cán bộ, có điều kiện phát triển. Chú ý đây là vấn đề khó khăn của Quận 2 trong nhiều năm qua như báo cáo đã đánh giá, từ đó tập trung đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Quận 2 xứng tầm một quận trung tâm mới của Thành phố trong thời gian tới. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, trí thức, quần chúng tiêu biểu ở địa bàn dân cư, khu phố, tổ dân phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy của quận cần nhận thức đầy đủ, đúng mức, quận đang có lợi thế (thuận lợi) là có đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng có nhiều kinh nghiệm, đang sinh hoạt ở Quận 2, các đồng chí có trách nhiệm, tình cảm sâu sắc đối với Quận 2.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong đó xác định cải cách hành chính không chỉ là đổi mới về thể chế; tổ chức bộ máy; quy trình, thủ tục hành chính mà quan trọng hơn cả là yếu tố con người là tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, điều đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; đồng thời tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến phường.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách thực sự rộng rãi, mạnh mẽ hơn, bảo đảm vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức; tăng cường công tác vận động giáo dục, tập hợp quần chúng nhân dân, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Tại Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, dự thảo báo cáo chính trị của quận, các đồng chí cần đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, cân nhắc lựa chọn những đồng chí “có đức, có tài” đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng thời Đại hội giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ quận dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Thưa các đồng chí,

Để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau Đại hội, cấp ủy mới khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy chế. Cần xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 lãnh đạo Đảng bộ, nhân dân Quận 2 đoàn kết, chủ động, sáng tạo xây dựng Quận 2 phát triển, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân Quận 2 xứng tầm một quận đô thị trung tâm mới của Thành phố.

Một lần nữa, tôi xin kính chúc các đồng chí, các vị đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.

Thông báo