Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ IV (Do đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy khóa III trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận ngày 04/8/2010)

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Thưa đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 15/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, hôm nay ngày 04/8/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần thứ IV nhiệm kỳ (2010 – 2015) chính thức khai mạc với 214 đại biểu chính thức đại diện cho 2.347 đảng viên trong toàn Đảng bộ quận về dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đề ra. Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Toàn thể đảng viên và nhân dân Quận 2 đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng với sự tin tưởng tuyệt đối trong thời kỳ đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong buổi khai mạc Đại hội hôm nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trân trọng giới thiệu:

- Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Thủ Đức, Quận 2 các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các sở ngành Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến dự Đại hội có phóng viên các cơ quan thông tin báo chí: báo Sài Gòn giải phóng, báo Tuổi trẻ, báo Người lao động, báo Pháp luật; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí,

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần thứ III, quận đã có nhiều phát triển quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, trên từng lĩnh vực, cũng còn những hạn chế, khuyết điểm phải khắc phục. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV có nhiệm vụ tổng kết thực tiễn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III (2005 – 2010); phân tích, đánh giá tình hình các lĩnh vực, tìm nguyên nhân của những kết quả đạt được; nguyên nhân của những tồn tại khuyết điểm; rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành; thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) của Đảng bộ quận; đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 nhiệm kỳ IV và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

Đại hội thảo luận và quyết định những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới mà còn chỉ ra giải pháp, biện pháp mang tính khả thi là cơ sở cho sự phát triển mọi lĩnh vực của Quận 2 trong những năm tới, vì vậy các đại biểu dự Đại hội cần phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm, chấp hành các nguyên tắc của Đảng để góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội có chất lượng tốt và khả thi. Nghiên cứu, thảo luận sâu sắc những vấn đề được nêu trong các dự thảo văn kiện của Trung ương, Thành phố và quận, nhất là những nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu mang tính đột phá, các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IV.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận làm việc chính thức trong hai ngày (ngày 04/8/2010 và ngày 05/8/2010), đề nghị các đại biểu với tinh thần đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ để đáp ứng được sự kỳ vọng của toàn Đảng bộ, nhân dân Quận 2 và Đảng bộ Thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Đại hội đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Kính chúc quí vị đại biểu nhiều sức khoẻ.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thông báo