Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ IV (Do đồng chí Tất Thành Cang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 2 trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận ngày 05/8/2010)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy,

Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận 2, Quận 9 các thời kỳ,

Kính thưa các vị khách quý,

Kính thưa Đại hội.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Đại hội chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra một cách tốt đẹp. Đoàn Chủ tịch nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng của tất cả đại biểu.

Kính thưa các đồng chí,

Kính thưa Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các văn kiện Đại hội, tham gia đóng góp ý kiến và nhất trí cơ bản với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX. Những ý kiến tâm huyết đóng góp bổ sung của đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, lòng mong muốn góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ chung của Thành phố và cả nước.

Đại hội đã thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ quận trong 05 năm tới, đồng thời bày tỏ quyết tâm xây dựng Quận 2 phát triển toàn diện đúng định hướng quy hoạch là một đô thị trung tâm mới hiện đại của Thành phố.

Đại hội cũng đã nhất trí cao trong việc chọn lựa bầu cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IV, đảm bảo được tính liên tục kế thừa của Đảng bộ và bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

Kính thưa Đại hội.

Có thể nói, sự thành công của Đại hội trước hết là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ quận, có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, của đồng chí Nguyễn Thành Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ Công tác Thành ủy. Những ý kiến vô cùng quý báu, là sự động viên to lớn đồng thời là giao trách nhiệm cho Đảng bộ Quận 2 phải phấn đấu vươn lên một cách mạnh mẽ, tạo ra những bước phát triển mới của một đô thị trung tâm mới, hiện đại, chính trị - xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên ngày càng cao hơn.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, thực hiện tốt nhiệm vụ mà các đồng chí lãnh đạo Thành phố, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy giao cho; trước hết, Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ IV, mỗi đại biểu dự Đại hội, cùng với toàn Đảng bộ quận ra sức phấn đấu, tăng cường đoàn kết học tập, rèn luyện, vươn lên mọi mặt và hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có như vậy mới có thể thực hiện thắng lợi được những mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra và các nhiệm vụ lãnh đạo Thành phố đã giao cho Đảng bộ quận.

Kính thưa các đồng chí,

Kính thưa đại hội.

Những kết quả đại được tại Đại hội này cho thấy Đại hội chúng ta đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân trong quận và có thể nói: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV thành công.

Thay mặt Đại hội chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành ủy, của các Ban Đảng Thành ủy, của Tổ Công tác Thành ủy, đặc biệt là của đồng chí Lê Hoàng Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã dành thời gian đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo Huyện Thủ Đức và Quận 2, Quận 9 các thời kỳ, đã đến dự động viên và góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Sự thành công của Đại hội còn có sự đóng góp công sức to lớn của các cơ quan báo chí, Đài truyền hình, Đài phát thanh, của cán bộ các Ban Đảng Quận ủy, phòng ban, trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân quận, lực lượng vũ trang, công an quận, phường.

Kính thưa các đồng chí.

Một lần nữa thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Từ Đại hội này, Đảng bộ Quận 2 chúng ta sẽ tiếp tục phát triển với sự tăng trưởng cao và bền vững, sẽ sớm hình thành một đô thị hiện đại trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí.

Xin cảm ơn./.

Thông báo