Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 Khóa IV (2010-2015)(Tính đến 7/7/2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Hiếu

Thành ủy viên – Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Văn Sơn

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Cư

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận (01/2013)

4

Nguyễn Văn Trọng

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

5

Trần Quốc Thảo

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

6

Trần Đoàn Trung

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

7

Bùi Văn Phúc

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

8

Nguyễn Duy Tân

Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận

9

Nguyễn Phước Hưng

Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

10

Hứa Ngọc Thảo

Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

11

Trương Minh Nhàn

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an quận

12

Trần Minh Tiến

Ủy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

13

Nguyễn Thị Bé Hai

Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy phường Thảo Điền

14

Huỳnh Thanh Khiết

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

15

Trần Trung Hiếu

Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

16

Võ Thanh Bình

Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

17

Nguyễn Thị Thùy Hạnh

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Khánh

18

Ngô Đình Dũng

Quận ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

19

Nguyễn Văn Rớt

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận

20

Nguyễn Thị Hoa

Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

21

Trần Thị Hồng Nguyệt

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình An

22

Phạm Hoa Mai

Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận

23

Phạm Thị Ngọc Thanh

Quận ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận

24

Nguyễn Anh Kha

Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận

25

Lê Duy Tân

Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận

26

Lê Xuân Viên

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cát Lái

27

Lê Thái Nguyên Khang

Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin quận

28

Trương Minh Long

Quận ủy viên, Chánh Thanh tra quận

29

Trần Văn Hiếu

Quận ủy viên, Phó Trưởng Công an quận

30

Mai Thanh Xuân

Quận ủy viên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận

31

Lê Hùng Huệ

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường An Phú

32

Nguyễn Hồng Điệp

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Đông

33

Nguyễn Thị Thu Hằng

Quận ủy viên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận

34

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Lợi

35

Võ Minh Thanh Tùng

Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

36

Mai Văn Nguyên

Quận ủy viên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận

37

Trương Tấn Kiệt

Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy

38

Nguyễn Đoàn Thế Hùng

Chủ tịch UBND Phường An Lợi Đông

39

Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBND quận

40

Phạm Xuân Hiến

Viện Trưởng Viện Kiểm sát

41

Nguyễn Nghĩa Hiệp

Bí thư Đảng ủy Phường Bình Trưng Tây

Thông báo