Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 - Khóa II (2000 – 2005)

BAN THƯỜNG VỤ

1. Đ/c Huỳnh Tấn Kiệt - Bí thư Quận ủy.

2. Đ/c Nguyễn Hữu Dũng - Phó Bí thư, Thường trực Quận ủy.

3. Đ/c Đỗ Tiến Lực - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận.

4. Đ/c Nguyễn Trung Tín - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận.(tháng 11/2001).

5. Đ/c Hà Phước Tài - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận.(tháng 10/2003).

6. Đ/c Đặng Thị Liên - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy.

7. Đ/c Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

8. Đ/c Võ Thị Ngọc Sương - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

9. Đ/c Lê Tất Thắng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy.

10. Đ/c Lê Hoàng Vân - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an Quận.

11. Đ/c Trần Quang Nghĩa - Ủy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng BCH QS Quận.

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

12. Đ/c Phạm Văn Bình - Phó Ban Bảo vệ chính trị nội bộ

13. Đ/c Nguyễn Cư - Bí thư Đảng ủy Phường An Phú.

14. Đ/c Châu Văn Dìa - Trưỏng phòng Tài chính - Kế hoạch -Đầu tư.

15. Đ/c Huỳnh Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy Phường Thảo Điền.

16. Đ/c Thái Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND Quận.

17. Đ/c Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND Quận.

18. Đ/c Bùi Thị Xuân Hương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận.

19. Đ/c Đinh Quang Nghị - Chánh Văn phòng Quận ủy.

20. Đ/c Nguyễn Văn Rớt - Phó Chủ tịch HĐND Quận.

21. Đ/c Huỳnh Văn Sáu - Chánh Thanh tra Quận.

22. Đ/c Nguyễn Việt Thắng - Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận.

23. Đ/c Trần Quốc Thảo - Bí thư Quận Đoàn 2.

24. Đ/c Phạm Văn Thông - Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận.

25. Đ/c NguyễnThị Minh Trí - Trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo.

26. Đ/c Nguyễn Văn Trọng - Bí thư Đảng ủy Phường An Khánh.

27. Đ/c Võ Văn Trương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận.

28. Đ/c Đặng Hoàng Vân - Chủ tịch UB MTTQ Quận.

29. Đ/c Lê Quang Vinh - Trưởng Phòng VHTT -TDTT Quận.

30. Đ/c Huỳnh Thanh Vương - Bí thư Đảng ủy Phường Thủ Thiêm.

31. Đ/c Phạm Ngọc Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận.

* Ghi chú: Trong nhiệm kỳ đ/c Huỳnh Tấn Kiệt nghỉ hưu. Các đồng chí Đỗ Tiến Lực, Lê Tất Thắng, Trần Quang Nghĩa, Lê Hoàng Vân, Trương Thị Hiền, Lê Quang Vinh, Phạm Văn Thông, Võ Văn Trương, Huỳnh Văn Sáu, Phạm Ngọc Yến đã chuyển công tác khác.

Ban Chấp hành được bổ sung thêm khác đồng chí Nguyễn Trung Tín, Hà Phước Tài; đến tháng 3/2003 bổ sung đồng chí Trương Thị Thu Nga, Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Duy Tân.

Thông báo