Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 - Khóa I (1998 – 2000)

BAN THƯỜNG VỤ

1. Đ/c Huỳnh Tấn Kiệt                      - Bí thư Quận ủy.

2. Đ/c Nguyễn Hữu Dũng                  - Phó Bí thư, Thường trực Quận ủy.

3. Đ/c Đỗ Tiến Lực                           - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận.                   

4. Đ/c Đặng Thị Liên                         - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức QU.

5. Đ/c Hoàng Văn Toàn                     - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT QU.

6. Đ/c Dương T Ngọc Sương            - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận QU.

7. Đ/c Lê Tất Thắng                          - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo QU.

8. Đ/c Phạm Văn Thịnh                     - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an Quận.

9. Đ/c Trần Quang Nghĩa                   - Ủy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng BCH QS Quận.

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

10. Đ/c Phạm Văn Bình                               - Phó Ban Bảo vệ chính trị nội bộ.

11. Đ/c Châu Văn Dìa                                  - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch - Đầu tư.

12. Đ/c Huỳnh Anh Dũng                              - Bí thư Đảng ủy Phường Thảo Điền.

13. Đ/c Lê Thị Kim Giùm                              - Chủ tịch UBND Phường Bình An.

14. Đ/c Thái Thị Hạnh                                  - Phó Chủ tịch UBND Quận.

15. Đ/c Nguyễn Hồng Hà                              - Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận.

16. Đ/c Trương Thị Hiền                               - Phó Chủ tịch UBND Quận.

17. Đ/c Trần Kiên Hùng                                - Chánh án TAND Quận.

18. Đ/c Nguyễn Văn Hùng                            - Bí thư Đảng ủy Phường Bình Trưng Tây.

19. Đ/c Đinh Quang Nghị                              - Chánh Văn phòng Quận ủy.

20. Đ/c Nguyễn Văn Rớt                              - Phó Chủ tịch HĐND Quận.

21. Đ/c Huỳnh Văn Sáu                               - Chánh Thanh tra Quận.

22. Đ/c Nguyễn Việt Thắng                           - Trưởng Phòng Tổ chức chính quyền Quận.

23. Đ/c NguyễnThị Minh Trí                          - Trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo.

24. Đ/c Võ Văn Trương                                - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận.

25. Đ/c Dương Anh Tuấn                             - Bí thư Đảng ủy Phường Cát Lái.

26. Đ/c Lê Quang Vinh                                 - Trưởng phòng VHTT -TDTT Quận.

27. Đ/c Huỳnh Thanh Vương                        - Bí thư Chi bộ Phường Thủ Thiêm.

28. Đ/c Đặng Hoàng Vân                              - Trưởng Phòng Lao động - TBXH.

29. Đ/c Phạm Ngọc Yến                              - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận.

Thông báo