Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 khóa III (2005-2010)

Trong 05 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 vừa tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III đề ra; đồng thời lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên và giải quyết những vấn đề thực tiễn phát sinh tại quận. Ban Chấp hành Đảng bộ quận báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ III với những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm như sau:

KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2005 - 2010:

Trong nhiệm kỳ III (2005 – 2010), tình hình kinh tế - xã hội có nhiều điểm không thuận lợi do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, giá cả tăng cao tác động không ít đến sản xuất và đời sống của nhân dân, bên cạnh đó, việc Thành phố điều động, thay đổi nhiều cán bộ chủ chốt cấp quận trong cùng một nhiệm kỳ nên công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của quận có mặt chưa toàn diện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển Quận 2 giai đoạn 2005 - 2010.

1. Về lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội:

Quận ủy đã có những chủ trương, kế hoạch, biện pháp tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, số lượng cơ sở kinh doanh cá thể tăng gấp hai lần, số doanh nghiệp mới thành lập tăng gần gấp ba lần so với thời điểm đầu nhiệm kỳ, góp phần giữ được sự tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt cao hơn mức phấn đấu; tổng mức đầu tư xã hội tăng cao; thu ngân sách vượt chỉ tiêu phấn đấu và cao nhất so với các nhiệm kỳ trước, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 36%.

Chú trọng lãnh đạo việc thực hiện quy hoạch, quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa quận, đã ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết về quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn với thực hiện chủ đề “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” của Thành phố và thực hiện chủ đề “Năm quản lý và phát triển đô thị” của quận.

Đã đề xuất và được Thành phố chấp thuận chủ trương lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Quận 2 (tỷ lệ 1/5.000) và thực hiện quy hoạch chi tiết (tỷ lệ ½.000) được 77% diện tích các khu dân cư và triển khai quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) các khu dân cư hiện hữu; công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

Chỉ đạo tập trung triển khai các dự án vốn ngân sách do quận làm chủ đầu tư gần 900 tỷ đồng cho 312 công trình (116 công trình hạ tầng kỹ thuật, 69 công trình trường học, 70 công trình trụ sở cơ quan, đơn vị, 10 công trình y tế và 47 công trình khác); đã mở rộng, bê tông hóa một số tuyến đường đất, nâng cấp, mở rộng các các tuyến giao thông trọng điểm; phối hợp đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt, thoát nước chống ngập.

Công tác bồi thường, thu hồi đất và tổ chức tái định cư được chú trọng, đã tập trung hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư các dự án quan trọng như Đại lộ Đông Tây, cầu Thủ Thiêm, đường Vành đai phía Đông, cầu Phú Mỹ. Riêng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện, đến nay, đã bồi thường được gần 90% hồ sơ, thu hồi 91,18% diện tích.

Các hoạt động văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chất lượng dạy và học của ngành giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học bằng và cao hơn tỷ lệ chung của Thành phố, hoàn thành chỉ tiêu phổ cập bậc trung học, mặt bằng học vấn trong độ tuổi 18 - 35 được nâng lên 9,7 lớp (cao hơn chỉ tiêu phấn đấu).

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện khá tốt.

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội; phong trào “Vì người nghèo”, công tác xã hội, từ thiện ngày càng có chiều sâu, đa dạng, thiết thực, được đông đảo đồng bào các giới tham gia. Quan tâm, tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động mỗi năm; giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 6% xuống còn 4,35%.

Trong công tác quốc phòng – an ninh, Quận ủy đã lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân, kịp thời nắm tình hình, chủ động phát hiện đấu tranh với một số đối tượng có hành vi gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc giải quyết các vụ khiếu nại phức tạp đông người; công tác tiếp công dân được Quận ủy tập trung chỉ đạo không để tạo thành điểm nóng. Chương trình “Nói và làm” được triển khai thí điểm ở một số địa bàn dân cư bước đầu được người dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác cải cách tư pháp được chú trọng lãnh đạo thực hiện, các ngành trong khối các cơ quan tư pháp phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tranh tụng tại phiên tòa và công tác thi hành án.

2. Về lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận bằng những chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đã chú trọng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã đạt được một số kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng và tăng cường, gắn việc quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện tại Đảng bộ; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, với nội dung, hình thức phong phú, đã được hầu hết cán bộ, đảng viên và đông đảo đồng bào các giới tham gia bằng những việc làm thiết thực, góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ được tiến hành thường xuyên, thông qua việc chỉ đạo triển khai các quy định mới của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở Đảng, thông qua công tác phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, đã giúp cho từng cơ sở Đảng, từng cán bộ, đảng viên thấy được mặt tốt, mặt hạn chế để khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động. Việc thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp.

Việc thực hiện thí điểm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phường đạt được kết quả bước đầu, phát huy được vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc kịp thời, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ được chú trọng, nhất là cán bộ trẻ, nữ; công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là đối với các lĩnh vực về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản công, bồi thường thu hồi đất; xử lý nghiêm minh, kịp thời và chính xác những vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; công tác giám sát đạt kết quả bước đầu, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền có chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt chủ trương thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quản lý Nhà nước.

Công tác vận động nhân dân được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Quận ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình về công tác vận động nhân dân; gắn với việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tăng cường chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, phát huy vai trò tập hợp. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiến đất mở đường và các phong trào hành động cách mạng được khá đông đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, nhiều gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào được biểu dương.

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC:

1. Đổi mới phương thức lãnh đạo:

Phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III được tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; trong chỉ đạo có chú trọng chỉ đạo toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm.

Trong lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính đoàn kết thống nhất. Luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đề ra các chủ trương sát hợp với tình hình thực tế của quận. Tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, giám sát hoạt động để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị có phân công, phân nhiệm, có kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Lề lối làm việc:

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy luôn tuân thủ quy chế làm việc; định kỳ có chế độ giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh.

Trong lãnh đạo luôn bám sát thực tế, phát huy năng lực, trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; nghiêm khắc và chân tình đóng góp với những thiếu sót tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đã tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra theo Điều lệ Đảng khóa X.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội, chủ trương của Trung ương, Thành ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng chương trình làm việc nửa khóa, chương trình làm việc hàng năm, quý, tháng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Có ý thức chủ động, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã tập trung giải quyết tương đối căn cơ, có chiều sâu những phát sinh từ thực tiễn, trong các phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, thông qua các chuyên đề, chương trình công tác. Đối với những nghị quyết, chỉ thị, chương trình quan trọng, có liên quan hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của đa số nhân dân chủ động tổ chức lấy ý kiến trước khi ban hành. Những việc khó đã tranh thủ ý kiến cấp trên, của các đồng chí lão thành cách mạng, cao niên tuổi Đảng, các đồng chí có kinh nghiệm.

3. Đạo đức, lối sống:

Đa số Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn ý thức việc rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống, nêu cao tính tổ chức kỷ luật, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên và Quy định số 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. Trong công tác, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sâu sát, gần gũi đảng viên, quần chúng; quan tâm đến việc chăm lo đời sống và quyền lợi của nhân dân; giữ gìn phẩm chất, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ.

Hàng năm, tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và từng cá nhân đều có kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về vai trò, trách nhiệm. Hầu hết các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy đều hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật Đảng, gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống và trong sinh hoạt. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn đấu tranh xây dựng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất nội bộ và thực sự là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ quận.

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM:

1. Khuyết điểm:

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững; công tác quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa của quận; tiến độ thực hiện một số công trình đầu tư xây dựng còn chậm, nhất là các công trình trường học, công trình xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất không đạt yêu cầu đề ra; công tác bồi thường, thu hồi đất trong một số dự án còn chậm, ảnh hưởng tiến độ đầu tư và đời sống của người dân.

Việc lãnh đạo triển khai thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đã hoàn thành một số nội dung cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình và chương trình kết quả đạt thấp, nhất là chương trình về quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (2006 – 2010).

Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được chỉ đạo giải quyết một cách căn cơ; tình trạng thiếu trường học, chưa đáp ứng yêu cầu đủ trường lớp cho các em học sinh cũng như đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định và bố trí học sinh học 02 buổi/ngày; công tác đào tạo nghề chưa theo kịp yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; cơ sở vật chất kỹ thuật ngành y tế, văn hóa, thể thao… còn thiếu; kết quả giảm số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn thấp, nguy cơ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới khá cao; hiệu quả thực hiện chủ đề xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa cao.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đảm bảo giữ vững được ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa hiệu quả; số vụ phạm pháp hình sự còn cao, tỷ lệ điều tra khám phá án chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền còn có mặt hạn chế. Công tác đánh giá cán bộ trong một số trường hợp chưa sát, chưa đúng thực chất; công tác chuẩn bị nguồn cán bộ dự bị chưa tốt; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy còn nặng về giải quyết sự vụ, thiếu sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề, các chương trình công tác.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng, kết quả “làm theo” và gương điển hình tiên tiến “làm theo” còn hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa cao.

Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân quận có lúc chưa tập trung quyết liệt; công tác tham mưu phối hợp tổ chức thực hiện của một số phòng ban đơn vị chưa thật chủ động, chưa kịp thời.

Công tác vận động nhân dân chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các giới. Chưa đầu tư để nâng cao kỹ năng vận động nhân dân. Xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay.

2. Nguyên nhân:

Các khuyết điểm, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chính là do Quận ủy chưa đầu tư thời gian thích đáng để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội, còn tập trung quá nhiều thời gian để chỉ đạo và huy động hệ thống chính trị phục vụ cho công tác bồi thường, thu hồi đất, bố trí tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố đầu tư trên địa bàn quận theo chỉ đạo của Thành phố; trong chỉ đạo thực hiện, vừa chậm xây dựng phương án, biện pháp khả thi, vừa thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Trong chỉ đạo công tác xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng chưa sâu, nội dung thiếu cụ thể, phù hợp với từng loại hình cơ sở Đảng nên có năm tỷ lệ cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh thấp so với chỉ tiêu; trong công tác cán bộ còn một số sai sót, bất cập, nhất là đánh giá cán bộ là khâu yếu, còn chủ quan, chưa thật sát.

Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, một số cơ quan, đơn vị còn biểu hiện thiếu chủ động, còn trông chờ chỉ đạo của cấp trên, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa phát huy được tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chậm đổi mới, một số phong trào hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được đông đảo đồng bào các giới tham gia; mặt khác, trong một nhiệm kỳ Thành phố đã điều động, thay đổi nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận nên có ảnh hưởng nhất định trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ.

3. Một số kinh nghiệm:

Từ kết quả đạt được, cũng như những khuyết điểm hạn chế nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2, khóa III, nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sau:

Một là, trong lãnh đạo phải kết hợp toàn diện với trọng tâm, trọng điểm; bám sát thực tiễn để giải quyết các vấn đề phát sinh, phải biết huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết. Trong chỉ đạo, điều hành phải bám sát Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, phân công đúng người đúng việc. Chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.

Hai là, phải tạo được sự thông suốt, thống nhất trong toàn Đảng bộ về chủ trương, giải pháp, cách làm để phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ba là, phải thường xuyên xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ đủ mạnh, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng; đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cán bộ quy hoạch để sắp xếp, bố trí hợp lý, phát huy được trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ.

Bốn là, vừa xem trọng việc khai thác nội lực của quận, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, sự giúp đỡ của các sở, ngành là yếu tố không thể thiếu trong việc tạo điều kiện, cơ chế, chính sách và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển Quận 2.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 2 LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Thông báo