Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV (nhiệm kỳ 2010-2015)

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 2 đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy truyền thống cách mạng, kế thừa thành tựu đạt được, khai thác thuận lợi về vị trí địa lý, đất đai, các công trình trọng điểm của Nhà nước đầu tư trên địa bàn; huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển quận. Đảng bộ và chính quyền Quận 2 đã có nhiều chủ trương giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo thêm tiền đề cho sự phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 khóa III trình Đại hội báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những nội dung cơ bản như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ III

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kinh tế tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

a. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của 02 ngành dịch vụ - thương mại và công nghiệp đạt 32,17%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (chỉ tiêu 20% - 30%), trong đó ngành dịch vụ - thương mại có sự phát triển nhanh, tăng bình quân 36,76% (chỉ tiêu 35% - 40%). Các cơ sở kinh doanh cá thể tăng gấp hai lần, số doanh nghiệp mới thành lập tăng gần gấp ba lần so với đầu nhiệm kỳ, trong đó, một số doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn, hiệu quả khá tốt.

Các doanh nghiệp ngành công nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ theo hướng hiện đại nên có sự phát triển, nhất là các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài; đối với khu công nghiệp Cát Lái, mặc dù một số ngành sản xuất khá ổn định như: may mặc, bao bì, dược phẩm nhưng hầu hết có quy mô sản xuất nhỏ, sức cạnh tranh không cao.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp thấp dần theo quá trình đô thị hóa. Phần lớn các hộ nông dân chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn như hoa, cây, cá kiểng hoặc chuyển sang các ngành nghề khác.

Kinh tế tập thể tiếp tục phát triển đa dạng về quy mô, hình thức tổ chức và hoạt động, góp phần phát triển kinh tế trên địa bàn.

b. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướngNghị quyết Đại hội. Tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt cao hơn mức phấn đấu, đạt 53,36% (mức phấn đấu trên 50%) và đang có xu hướng phát triển nhanh do môi trường đầu tư được cải thiện (thủ tục hành chính, hạ tầng, giao thông…) nên có nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, hoạt động trên địa bàn quận, làm tăng nhanh một số ngành dịch vụ như: cảng nước sâu, ngân hàng, kho bãi, nhà cho thuê …

c. Tổng mức đầu tư xã hội tiếp tục tăng cao, bình quân hàng năm đạt 4.981,27 tỷ đồng, trong đó, tổng vốn đầu tư từ ngân sách quận và ngân sách Thành phố phân cấp trong 5 năm qua là 806,961 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng 312 công trình các loại. Các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đưa vào sử dụng, kết hợp với các công trình trọng điểm do Thành phố đầu tư, đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh trên địa bàn quận.

d. Tổng thu ngân sách đạt 1.856 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu phấn đấu, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 36%. Các nguồn thu điều tiết cho quận đạt cao, góp phần bổ sung thêm nguồn vốn chi đầu tư phát triển.

2. Quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực.

Quy hoạch chung Quận 2 (tỷ lệ 1/5.000) đang được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển quận thành một đô thị trung tâm mới, hiện đại của Thành phố. Quận đã hoàn tất quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000) đạt 77% diện tích các khu dân cư, hiện còn 04 đồ án quy hoạch chi tiết (1/2.000) đang trong giai đoạn thẩm định, phê duyệt. Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) các khu dân cư hiện hữu thực hiện còn chậm, chưa phủ kín toàn quận.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng được chú trọng, đã công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 – 2010), định hướng đến năm 2020 làm cơ sở quản lý theo quy hoạch.

Công tác kiểm tra, quản lý các dự án đầu tư được tăng cường với yêu cầu các chủ đầu tư phải công khai dự án và thực hiện đúng quy hoạch được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình. Qua kiểm tra, quận đã đề nghị Thành phố thu hồi, hủy bỏ văn bản thỏa thuận một số dự án quá thời hạn chưa lập thủ tục sử dụng đất; hủy bỏ chủ trương đầu tư 01 dự án thực hiện chậm. Tuy vậy, vẫn còn nhiều dự án chưa hoặc chậm triển khai thực hiện; một số dự án đã triển khai thực hiện nhưng không kết nối được hạ tầng chung và chưa hoàn chỉnh, gây khó khăn cho nhân dân trong dự án. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng được tiến hành thường xuyên, nhất là vi phạm xây dựng và san lấp mặt bằng.

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng các khu dân cư, khu đô thị mới, khu tái định cư; công tác chỉnh trang đô thị tuy còn khó khăn nhưng đạt một số kết quả như: chỉnh trang khu dân cư tổ 6, khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, mở rộng, bê tông hóa một số tuyến đường trong khu dân cư, đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông trọng điểm; phối hợp với các ngành chức năng đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt, hệ thống thoát nước… đã góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời từng bước hình thành cảnh quan của một đô thị trung tâm mới của Thành phố. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy có tập trung thực hiện nhưng chưa đạt yêu cầu đặt ra (yêu cầu hoàn thành trong năm 2006).

Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường luôn được chú trọng. Quận ủy đã xây dựng chương trình thực hiện chủ đề năm quản lý đô thị, triển khai chương trình hành động bảo vệ môi trường (2007 - 2010); tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; thực hiện quan trắc, giám sát chất lượng môi trường (tiếng ồn, không khí, nước mặt), xử lý các vi phạm về môi trường; đề xuất di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, thực hiện chống ngập cục bộ ở một số nơi khi mưa, triều cường, tăng cường thu gom vận chuyển rác sinh hoạt và rác thải công nghiệp, y tế... Tuy nhiên, ở một số điểm quan trắc, tình trạng ô nhiễm về khói, bụi, nước mặt… còn cao, xử lý vi phạm môi trường chưa mạnh; tình trạng ngập úng do triều cường, mưa, san lấp mặt bằng còn diễn ra một số nơi làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư các dự án quan trọng như: cầu Thủ Thiêm, Đại lộ Đông Tây, đường Vành đai phía Đông, cầu Phú Mỹ. Đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm, do quy mô diện tích phải thu hồi và số hộ dân phải di dời lớn, nên công tác bồi thường, thu hồi đất có khó khăn. Quận đã tập trung lãnh đạo thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, tổ chức quán triệt chủ trương, pháp lý về quy hoạch, chính sách bồi thường; tăng cường tuyên truyền, vận động; tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ đảng viên và đại diện nhân dân trong 05 phường để giải quyết các vướng mắc và cải tiến phương pháp làm việc theo hướng phục vụ nhân dân tốt hơn.

3. Văn hóa - Xã hội chuyển biến tích cực, có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

a. Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo: chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp bằng và cao hơn tỷ lệ bình quân chung của Thành phố; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa và nâng chuẩn tỷ lệ ngày càng cao; cơ sở vật chất phục vụ cho hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và dạy nghề được tập trung đầu tư; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của nhân dân; vai trò Hội khuyến học được phát huy. Quận 2 đã được công nhận hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở, mặt bằng học vấn của quận đạt 9,7 lớp (mức phấn đấu 09 lớp).

Công tác đào tạo ngành nghề của trung tâm Dạy nghề Quận 2 từng bước được thực hiện sát với nhu cầu xã hội; trong đó người dân có đất bị thu hồi trong các dự án và bộ đội xuất ngũ luôn được ưu tiên quan tâm.

b. Hoạt động văn hóa, thể thao: có nhiều tiến bộ và ngày càng phong phú, quận luôn chú trọng đầu tư nâng cấp bảo tồn các cơ sở văn hóa sẵn có, xây mới, phát triển các cơ sở văn hóa; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Xây dựng, phát triển các loại hình hoạt động tạo được sân chơi lành mạnh và tạo môi trường phát huy năng khiếu trong thanh thiếu niên. Thông qua các hoạt động văn hóa, các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ kỷ niệm truyền thống lịch sử của dân tộc… đã góp phần giáo dục và nâng cao lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào tương lai phát triển của đất nước và sự phát triển Quận 2.

Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục phát triển cả về phong trào và thành tích thi đấu. Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ ngày càng phát triển; phong trào thể dục thể thao trường học được đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe và thể chất cho học sinh. Các môn thể thao thành tích cao là thế mạnh của quận như: điền kinh, xe đạp, võ thuật được đầu tư phát triển cả về đào tạo năng khiếu cũng như xây dựng đội ngũ huấn luyện viên các bộ môn. Qua tham dự các giải cấp quốc gia, Thành phố đã đạt nhiều huy chương, góp phần đào tạo và cung cấp nhiều vận động viên cho Thành phố và quốc gia.

c. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Các chương trình quốc gia về y tế được thực hiện khá tốt. Bệnh viện, trung tâm Y tế dự phòng và các trạm Y tế phường đều có nhiều nỗ lực thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em. Công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường đã góp phần ngăn ngừa, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

Trong 05 năm qua, quận đã đầu tư sửa chữa nâng cấp, xây mới 06/11 trạm y tế phường; đầu tư xây dựng khu vật lý trị liệu tại bệnh viện, sửa chữa nâng cấp trung tâm Y tế dự phòng, từng bước đầu tư mua sắm thêm trang bị thiết bị y tế kỹ thuật cao; đã phối hợp sở ngành thực hiện chủ trương xã hội hóa, thỏa thuận vị trí xây dựng bệnh viện, phòng khám trong các dự án… nhằm đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu về dân số, gia đình và trẻ em. Theo điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2009, dân số Quận 2 có 147.000 người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,21% (chỉ tiêu đại hội: 1,24%).

d. Thực hiện các chính sách xã hội: đạt kết quả tích cực. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương tiếp tục được duy trì; thực hiện tốt chính sách ưu đãi với gia đình chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; phong trào “Vì người nghèo”, công tác xã hội đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, động viên được đông đảo nhân dân tham gia.

Đến cuối năm 2008, quận đã hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2004 – 2010 (theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm); từ năm 2009, theo tiêu chí mới là 12 triệu đồng/người/năm toàn quận có 6,20% hộ nghèo, quận đang có kế hoạch và phấn đấu đến cuối năm 2010 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,63% và đến năm 2014 cơ bản hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá.

Bình quân mỗi năm đã tạo việc làm cho 5.487 lao động (chỉ tiêu 5.000 – 6.000); tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6% xuống còn 4,35% (chỉ tiêu đại hội 5%).

4. Đảm bảo Quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của địa bàn về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân, kịp thời nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với một số đối tượng có hành vi gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo xây dựng điều chỉnh, bổ sung và tổ chức diễn tập kiểm tra các phương án phòng thủ, phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố; phương án phòng, chống thiên tai, thảm họa môi trường; chăm lo đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, xây dựng lực lượng quân sự, công an trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác đấu tranh phòng, chống và kéo giảm tội phạm, gắn với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được quan tâm, tuy nhiên số vụ phạm pháp hình sự vẫn còn cao, tỷ lệ phá án đạt thấp, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đạt yêu cầu.

Công tác giải quyết khiếu nại phức tạp, đông người; tiếp công dân và hòa giải ở cơ sở đạt kết quả khá tốt, góp phần giảm số vụ khiếu nại phức tạp, không để tạo thành điểm nóng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

Cải cách tư pháp được tập trung thực hiện, chú trọng kiện toàn tổ chức và cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, tranh tụng tại phiên tòa và công tác thi hành án, không để xảy ra án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật được nâng lên đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

5. Thực hiện các chương trình trọng điểm.

Quận ủy đã đề ra 04 chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội. Qua lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đến nay đã hoàn thành cơ bản 02/04 chương trình (Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2006 – 2010, Nghị quyết về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm). Đối với “Chương trình xây dựng quỹ đất và nhà tái định cư cho các dự án vốn ngân sách Nhà nước (2006 - 2010)” và “Chương trình quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (2006 - 2010)” kết quả thực hiện chưa cao do nhiều nguyên nhân, quận tiếp tục triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

6. Hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đổi mới.

a. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được đổi mới. Những vấn đề trọng yếu trên địa bàn đều có sự tập trung lãnh đạo của cấp ủy bằng những nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với nội dung ngắn gọn, cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm. Trong triển khai thực hiện có kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Trong lãnh đạo, luôn đề cao tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tính tự giác và trách nhiệm của người đứng đầu. Trong chỉ đạo, điều hành luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; xây dựng phong cách làm việc có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, sát dân, thực hiện chương trình “Nói và làm” có hiệu quả bước đầu, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng bộ luôn gắn chặt với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được những kết quả tích cực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng và tăng cường, việc giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tiến hành thường xuyên; gắn với giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả bước đầu quan trọng trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ. Hầu

hết cán bộ, đảng viên đều tích cực học tập và nỗ lực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực.

Công tác lịch sử Đảng được coi trọng, trong nhiệm kỳ, Quận ủy đã chỉ đạo biên tập và phát hành sách Lịch sử Đảng bộ Quận 2 (1997 - 2007) nhân kỷ niệm 10 năm thành lập quận, góp phần giáo dục truyền thống Đảng bộ quận trong thế hệ trẻ.

Trước những khó khăn về đời sống, việc làm, nhà ở, đi lại, những phức tạp trong xã hội làm cho một bộ phận không nhỏ nhân dân và cán bộ, đảng viên băn khoăn, lo lắng nhưng tư tưởng chung của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là phấn khởi, tự hào trước thành tựu đổi mới của đất nước, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng do Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động.

Các cấp ủy thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phường, thí điểm thành lập Đảng bộ bộ phận khu phố có đông đảng viên đạt được kết quả bước đầu, phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc kịp thời, hiệu quả. Hoạt động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh đã tác động tích cực đến việc xây dựng và phát triển lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thực chất. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 06 năm 2010 phát triển được 457 đảng viên, vượt chỉ tiêu phấn đấu (từ 300 – 350 đảng viên).

Công tác quy hoạch cán bộ đương nhiệm và dự bị các chức danh diện Quận ủy quản lý được tập trung thực hiện từ đầu nhiệm kỳ, hàng năm đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch vừa đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, vừa đảm bảo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ; công tác điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ trên cơ sở quy hoạch và phẩm chất, năng lực cán bộ, có chú trọng yêu cầu kiện toàn cán bộ ở các lĩnh vực trọng yếu và tăng cường cán bộ trẻ, nữ cho cơ sở. Đến nay, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quận được nâng lên, hầu hết cán bộ được luân chuyển, bố trí, nhất là cán bộ trẻ, nữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng luôn được tăng cường. Đã triển khai kịp thời các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về kiểm tra, giám sát hàng năm.

Trong nhiệm kỳ, đã tập trung kiểm tra các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các công trình trọng điểm; thực hiện giám sát chuyên đề, trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu, những nội dung cần tập trung lãnh đạo khắc phục, góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

b. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền chuyển biến tích cực.

Hội đồng Nhân dân quận, phường trước đây đã thực hiện tốt chức năng giám sát, cải tiến, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; quyết định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh nhằm cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Hoạt động của Ủy ban Nhân dân quận, phường từng bước đi vào nề nếp, thực hiện đúng chức năng quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giảm phiền hà cho tổ chức và công dân. Trong quản lý, điều hành bám sát thực tiễn, tập trung đầu tư nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiến nghị cấp trên những chủ trương, cơ chế, chính sách mới phù hợp với quá trình xây dựng và phát triển quận.

Từ năm 2009 đến nay, đã thực hiện tốt chủ trương thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, kiến thức quản lý Nhà nước.

c. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được tiếp tục phát huy.

Công tác vận động nhân dân được tăng cường thông qua việc thực hiện các chính sách xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, đảng viên và cán bộ, công chức; tăng cường tổ chức tiếp xúc để nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng các loại ý kiến khác nhau, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân… đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền quận, qua đó, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng địa phương, đặc biệt là đồng thuận cao về chính sách bồi thường, bàn giao mặt bằng sớm để triển khai các dự án quan trọng, nhất là khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng phường, khu phố văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, hiến đất mở đường, “Vì người nghèo” và các phong trào hành động cách mạng được phát động sâu rộng, đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, đạt kết quả tốt, nhiều gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào được biểu dương, khen thưởng.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ quận đến cơ sở phát triển đa dạng, phong phú, phát huy tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt…, gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Liên đoàn Lao động tập trung xây dựng tổ chức công đoàn và phối hợp xây dựng tổ chức Đảng trong một số doanh nghiệp; tổ chức giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động; bảo vệ quyền và lợi ích cơ bản của người lao động. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động tại cơ sở, tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến; phát huy vai trò Đoàn, Hội trong chăm lo giáo dục bồi dưỡng nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh và tổ chức phong trào hành động cách mạng trong thanh niên; Hội Liên hiệp Phụ nữ tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật trong giới, nhất là thực hiện Luật Bình đẳng giới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ; các mô hình tập hợp theo câu lạc bộ, tổ, nhóm thu hút được hội viên và phụ nữ tham gia; nhiều cán bộ nữ được đào tạo và bố trí giữ các chức vụ chủ chốt của quận, phường. Hội Cựu chiến binh chú trọng tổ chức giáo dục chính trị - tư tưởng trong cán bộ, hội viên và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại cơ sở, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội Nông dân tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp, hướng dẫn, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn cho nông dân làm kinh tế.

Luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, chăm lo đời sống, vận động đồng bào người dân tộc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo ở địa phương.

II. VỀ HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

1. Tốc độ tăng tưởng kinh tế cao nhưng chưa bền vững.

Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp đa số là nhỏ, trình độ công nghệ không cao, sức cạnh tranh còn yếu; doanh thu thương mại tăng trưởng cao chủ yếu ở một số doanh nghiệp có quy mô lớn, kinh doanh chuyên nghiệp; tiềm năng, lợi thế của quận chưa khai thác đúng mức, môi trường đầu tư chưa thuận lợi, chưa chuẩn bị tiền đề cần thiết để phát triển dịch vụ du lịch; kết quả hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn hạn chế.

2. Quy hoạch, quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa của quận.

Công tác điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu dân cư hiện hữu còn chậm; công tác chỉnh trang đô thị chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ, nhất là giao thông. Kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm còn hạn chế; công tác quản lý các dự án đầu tư chưa chặt chẽ, còn nhiều dự án triển khai thực hiện chậm hoặc đang thực hiện, không kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực kế cận. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất không đạt yêu cầu. Công tác bồi thường, thu hồi đất một số dự án chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và đời sống của nhân dân.

3. Một số vấn đề về văn hóa xã hội chưa giải quyết tốt.

Xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu học 02 buổi/ngày, cũng như việc chuẩn bị di dời các trường học trong khu đô thị mới Thủ Thiêm; sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định; xây dựng trường chưa đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội; kết quả giảm nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí mới thấp, còn tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; chất lượng đào tạo nghề chưa theo kịp nhu cầu thị trường lao động. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành y tế, văn hóa, thể dục thể thao còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần và văn hóa của nhân dân. Chất lượng một số khu dân cư đạt chuẩn văn hóa chưa vững chắc, hiệu quả thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa cao.

4. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp.

Công tác nắm tình hình, xử lý một số vụ về an ninh, trật tự có lúc chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ, công tác dự báo hạn chế; chưa có giải pháp xử lý căn cơ, hiệu quả các vụ khiếu kiện, tụ tập đông người trước công sở và trên đường phố.

Số vụ phạm pháp hình sự cao; tỷ lệ điều tra khám phá án thấp; trật tự an toàn giao thông chưa đảm bảo, vẫn còn ùn tắc giao thông cục bộ ở một số nơi, số vụ tai nạn giao thông và số người chết còn nhiều; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa thật sâu rộng, hiệu quả.

5. Công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân còn hạn chế.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa bám sát thực tiễn để giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh trong cuộc sống. Chưa kịp thời định hướng tư tưởng trước những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu trên địa bàn quận.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, kết quả “làm theo” và điển hình “làm theo” chưa nhiều; một số nơi chưa gắn Cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua của địa phương, đơn vị.

Tổ chức cơ sở Đảng một số nơi còn lúng túng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; chất lượng sinh hoạt chi bộ nhiều nơi còn hạn chế, chậm đổi mới nội dung sinh hoạt, chưa chú trọng thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình; phát triển đảng viên ở ngành giáo dục, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tại các chi bộ khu phố còn thấp; sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị chưa đồng bộ. Công tác đánh giá cán bộ, chất lượng quy hoạch cán bộ chưa cao; chưa có giải pháp để thu hút cán bộ giỏi về công tác tại quận.

Chưa tập trung nhiều cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy đề ra. Các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở chưa chủ động tự kiểm tra để ngăn ngừa đảng viên sai phạm.

Đổi mới công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị chậm, nặng về giải quyết sự vụ; chậm sơ kết, tổng kết các chuyên đề, chương trình, kế hoạch đã đề ra để rút kinh nghiệm; chưa kiên trì báo cáo, đề xuất Thành phố giải quyết các vấn đề vướng khó của quận.

Hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân quận có lúc chưa tập trung quyết liệt, nhất là đối với các công trình trọng điểm và chỉnh trang đô thị. Công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện của một số phòng ban, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân quận chưa thật chủ động, kịp thời.

Công tác vận động nhân dân chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các giới. Chưa đầu tư để nâng cao kỹ năng vận động nhân dân. Xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị chưa đáp ứng yêu cầu của cấp ủy đề ra.

Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước chưa sâu rộng, chưa chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nhiều đơn vị còn hình thức, chưa thật sự phát huy tốt trong thực tiễn.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

1. Nguyên nhân đạt được.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ luôn bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của quận với tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực cao; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân vì mục tiêu phát triển quận.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ngành về cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã tạo chuyển biến quan trọng phát huy nội lực, thu hút đầu tư phát triển Quận 2.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đến ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ trưởng thành về nhiều mặt; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc được tăng cường… là yếu tố quan trọng giúp quận hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Kết quả đầu tư của 13 năm thành lập quận, cùng với sự huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển quận, nhất là nguồn lực trong dân… góp phần quan trọng tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển quận.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém.

a. Nguyên nhân khách quan.

Hạ tầng kỹ thuật và xã hội của quận thiếu và yếu nên chưa thu hút đầu tư phát triển mạnh mẽ và ổn định; khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế; giá cả vật tư, nguyên liệu, lương thực thực phẩm tăng cao… đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân; chính sách về đất đai, bồi thường, thu hồi đất…, có thay đổi nên gặp khó khăn nhất định trong công tác bồi thường, thu hồi đất, mặt khác, do thiếu quỹ nền đất, căn hộ tái định cư trong các dự án nên làm chậm tiến độ bồi thường và triển khai dự án.

Trong nhiệm kỳ, thành phố liên tục điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt cấp quận nên thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách toàn diện và xuyên suốt.

b. Nguyên nhân chủ quan.

Quận ủy chưa đầu tư nhiều thời gian để chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện một số mục tiêu, chương trình Nghị quyết Đại hội; chậm sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện những công trình, chương trình trọng tâm, trọng điểm… để tìm giải pháp khả thi, hiệu quả, kịp thời.

Công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền còn có mặt hạn chế, thiếu tập trung; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao.

Tổ chức bộ máy và cán bộ tuy từng bước được kiện toàn và củng cố, nhưng vẫn còn thiếu cán bộ có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn mới, có tốc độ đô thị hóa nhanh theo hướng hiện đại.

3. Một số kinh nghiệm.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 05 năm qua, đã đút kết một số kinh nghiệm:

Một là, phải kết hợp, chỉ đạo toàn diện với chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm; bám sát thực tiễn để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh, đáp ứng nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; huy động nguồn lực trong nhân dân để thực hiện nghị quyết.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành phải bám sát Nghị quyết Đại hội, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể và cá nhân, thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhằm đảm bảo các mục tiêu Nghị quyết đều được thực hiện. Chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Hai là, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, vận động nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đồng thời phải tạo sự thông suốt, thống nhất trong toàn Đảng bộ về chủ trương, giải pháp, cách làm để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, cán bộ là vấn đề cốt lõi trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm các chủ trương, chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống và thành công, do đó, phải thường xuyên xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ đủ mạnh, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, phải tập trung làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng; đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ đương nhiệm, cán bộ quy hoạch để sắp xếp, bố trí hợp lý, phát huy trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ.

Bốn là, vừa chủ động, năng động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa chủ động, kiên trì, có chính kiến đề xuất, kiến nghị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố và sự hỗ trợ của các sở, ngành về điều kiện, cơ chế, chính sách tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để phát triển quận.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN QUẬN 2, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TRONG 5 NĂM (2010 – 2015)

Trong các năm tới, có những thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến sự phát triển của quận:

Theo định hướng quy hoạch, Quận 2 là một đô thị trung tâm mới, hiện đại của Thành phố, trong đó khu đô thị mới Thủ Thiêm - một công trình trọng điểm của Thành phố được triển khai xây dựng theo quy hoạch là “đô thị trung tâm mới hiện đại, mở rộng của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh”, quận đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch; nhiều công trình trọng điểm của Thành phố được đầu tư xây dựng trên địa bàn quận sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, đặc biệt là các các công trình giao thông quan trọng; các dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư có quy mô lớn, các công trình hạ tầng xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng… đó là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, cải thiện dân sinh, phát huy tiềm năng về vị trí, địa lý, cảnh quan thiên nhiên của quận.

Bên cạnh đó, những yếu kém của quận về quy hoạch chưa hoàn chỉnh, kết cấu hạ tầng còn thiếu, yếu và chưa đồng bộ; năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế trên địa bàn còn yếu, cùng với việc đô thị hóa nhanh cũng phát sinh nhiều vấn đề lớn và phức tạp phải giải quyết như: bố trí tái định cư, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị…; tác động mặt trái của cơ chế thị trường, “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp, quyết liệt… sẽ tác động không thuận lợi đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển quận trong nhiệm kỳ tới.

Do đó, Đảng bộ và nhân dân trong quận tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy thời cơ và thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức để xây dựng và phát triển Quận 2 từng bước trở thành một đô thị trung tâm mới, hiện đại, kết nối hài hòa với trung tâm đô thị hiện hữu của Thành phố.

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là: “Tiếp tục đẩy mạnh đô thị hóa Quận 2, tạo cảnh quan một đô thị trung tâm mới, hiện đại của Thành phố, tập trung nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, vận động mọi nguồn lực, chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển Quận 2, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

1. Doanh thu dịch vụ, thương mại tăng bình quân hàng năm từ 35% đến 40%/năm.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 15% đến 20%/năm.

3. Thu ngân sách hàng năm vượt từ 5% đến 10% chỉ tiêu pháp lệnh.

4. Tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn quận bình quân từ 6.000 đến 8.000 tỷ đồng/năm.

5. Mặt bằng học vấn của người dân trong độ tuổi từ 18 – 35 tuổi: 10 lớp.

6. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,21%.

7. Có 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

8. Đến năm 2015, có 60% khu phố đạt chuẩn văn hóa.

9. Có trên 25% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

10. Tạo việc làm cho 5.000 – 6.000 lao động/năm; giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4% dân số trong độ tuổi lao động.

11. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 25% - 30%.

12. Đến năm 2014 cơ bản hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá (thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm).

13. Đến năm 2012, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%.

14. Giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt tỷ lệ 100%, trong đó, đạt và vượt chỉ tiêu đảng viên trong thanh niên nhập ngũ (2%).

15. Hàng năm, có 70% - 75% cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; không có cơ sở Đảng yếu kém.

16. Hàng năm, có 98% đảng viên được đánh giá đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có từ 10% đến 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

17. Phát triển từ 500 - 550 đảng viên.

18. Đến năm 2015 có 70% các doanh nghiệp tư nhân có từ 100 lao động trở lên xây dựng được tổ chức Đảng.

I. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN:

1. Về kinh tế.

Trong 05 năm tới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn 2005 – 2010. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại và công nghiệp.

- Dịch vụ - thương mại: Phối hợp triển khai nhanh dự án mở rộng Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2) lộ giới 60m, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa qua cảng Cát Lái, góp phần nâng cao công suất hoạt động. Phối hợp hoàn thành công tác bồi thường thu hồi đất và thúc đẩy chủ đầu tư (Tổng Công ty Bến Thành và Công ty Phát triển khu công nghiệp Sài Gòn) triển khai nhanh thực hiện dự án xây dựng cảng (bên cạnh Tân cảng Cát Lái) để mở rộng dịch vụ vận tải thủy, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: kho bãi, vận tải, bốc dỡ hàng hoá….

Tổ chức quy hoạch và tạo điều kiện để hình thành các cơ sở dịch vụ, thương mại ở các khu vực có điều kiện tốt như: khu đô thị mới Thủ Thiêm, trung tâm Hành chính quận, các tuyến giao thông chính, các tuyến sông lớn (Sài Gòn, Đồng Nai, Giồng Ông Tố, rạch Bà Cua), các khu dân cư đông dân, trong đó, chú trọng phát triển 06 nhóm ngành dịch vụ: dịch vụ cảng, vận tải, kho bãi, thương mại, y tế, giáo dục – đào tạo; đồng thời tạo điều kiện phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại khác như: kinh doanh xăng dầu (dọc các tuyến đường mới hình thành), du lịch (dọc các tuyến sông Đồng Nai, Sài Gòn), dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái…

Tiếp tục thúc đẩy, hình thành một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhất là trong các dự án khu dân cư đã được quy hoạch.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng khu công nghiệp Cát Lái giai đoạn 2 và cụm công nghiệp quận, trong đó, phối hợp thực hiện chủ trương chuyển đổi công năng khu công nghiệp sang dịch vụ - thương mại; nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của cụm công nghiệp quận phù hợp với quy hoạch toàn khu vực. Chú ý phát triển một số ngành nghề thủ công truyền thống.

Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi ngành nghề, khuyến khích nuôi, trồng các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phù hợp với cuộc sống đô thị như hoa kiểng, cây kiểng, cá kiểng…

Kinh tế tập thể: Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các cơ sở kinh tế tập thể, chú trọng phát triển hợp tác xã vận tải, vệ sinh môi trường…

Đầu tư: Tiếp tục phát huy nội lực, thu hút đầu tư để huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tập trung đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, nhà ở, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện dân sinh.

Ngân sách: Tập trung khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ; chú trọng đốc thu, giảm số nợ thuế, nhất là nợ đọng lớn; tập trung thu đạt và vượt chỉ tiêu các khoản thu điều tiết cho ngân sách quận. Tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn ngân sách. Kiên quyết chống lãng phí, thất thoát, thực hành tiết kiệm, chi ngân sách cả về kinh phí, nhân lực và thời gian.

2. Về quản lý và phát triển đô thị.

Hoàn thành và công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Quận 2 (tỷ lệ 1/5.000). Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000) trong toàn quận; lập và công bố quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) các khu dân cư hiện hữu, nhất là quy hoạch, công bố lộ giới đường hẻm để có cơ sở quản lý, tập trung hoàn chỉnh quy hoạch các khu dân cư chỉnh trang; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000) không còn phù hợp. Trong quy hoạch, chú ý đảm bảo và tăng chỉ tiêu cây xanh đô thị, nhất là ở khu dân cư mới, tuyến đường mới, dãy cây xanh ven các song, xây dựng đô thị Quận 2 thân thiện với môi trường. Tăng cường quản lý thực hiện quy hoạch, nhất là đối với các dự án kinh doanh nhà ở. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp xây dựng, san lấp mặt bằng không có giấy phép, xây dựng sai phép, lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý và đất song rạch.

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tạo bước đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội phục vụ dân sinh; phối hợp thực hiện nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp; xây dựng mới đường Liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với trung tâm Hành chính quận, đường nối phường Thảo Điền với khu phố 4 phường An Phú; triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, các công trình trường học, bệnh viện, văn hóa, thể dục thể thao... Phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, triển khai các tuyến giao thông đường thủy nội địa; tổ chức quy hoạch và triển khai xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn Quận 2, trong đó, khảo sát khôi phục các tuyến sông, kênh rạch giữ vai trò thoát nước đã bị san lấp; tiếp tục triển khai thực hiện dự án chống ngập nước đã được phê duyệt, nạo vét các tuyến kênh rạch...

Thực hiện thí điểm chỉnh trang đô thị khu dân cư tổ 48, 49, 50 phường Bình Trưng Tây, phường Cát Lái và một số khu dân cư phường Thảo Điền; hoàn thành các thủ tục và tiến hành giải toả một số nghĩa trang để xây dựng công viên cây xanh, công trình công cộng, trong năm 2010 – 2011.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn, trong đó, tổ chức và quản lý tốt việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, rác thải rắn, rác y tế; chống ngập ở một số khu vực; kiểm tra kiểm soát các công trình xây dựng để hạn chế ô nhiễm môi trường. Tăng diện tích cây xanh (tập trung và phân tán). Có biện pháp chế tài mạnh để bảo vệ môi trường.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch - kiến trúc…trên địa bàn quận theo hướng đồng bộ, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai và phối hợp quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư, nhất là các dự án kinh doanh nhà đất, đảm bảo xây dựng đúng quy hoạch được duyệt, tiến độ và chất lượng công trình, nhất là công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội; quản lý tốt đất công trình công cộng trong từng dự án; có biện pháp xử lý đối với các dự án nhà ở đã bố trí dân cư nhưng chưa xây dựng hoàn chỉnh, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật… nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân trong dự án; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư tiến hành xây dựng các công trình công cộng trong dự án song song với xây dựng sản phẩm kinh doanh hoặc bàn giao cho quận đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, thu hồi đất các dự án nhằm tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, nhất là các công trình trọng điểm của Thành phố và quận. Hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2010, hoàn tất bố trí tái định cư trong năm 2011 và 2012; hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư các dự án Xa lộ Hà Nội (giai đoạn 2), tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2), cầu Sài Gòn 2, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc…

Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại các khu dân cư hiện hữu, các khu dân cư mới, khu tái định cư.

3. Về Văn hóa – xã hội.

3.1. Giáo dục - dạy nghề.

Nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, xem trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, kỹ năng thực hành xã hội. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng, đảm bảo kỷ cương trong dạy và học; giáo dục học sinh phát huy vai trò gia đình – nhà trường – xã hội. Huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6; 99,6% học sinh vào trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên và trung cấp nghề; nâng cao trình độ giáo viên trên chuẩn đạt từ 70% - 80%. Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đạt và vượt tỷ lệ chung của Thành phố. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đến năm 2015, nâng mặt bằng học vấn ở độ tuổi 18 - 35 bình quân đạt 10 lớp.

Tập trung thúc đẩy các chủ đầu tư xây dựng trường học theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời ưu tiên nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác cho đầu tư xây dựng trường học. Trong nhiệm kỳ, yêu cầu các chủ đầu tư sớm xây dựng hoặc bàn giao cho quận xây dựng 05 trường trung học phổ thông, 09 trường trung học cơ sở, 10 trường tiểu học và 18 trường mầm non theo quy định trong quyết định giao, thuê đất và quy hoạch được phê duyệt, đồng thời khẩn trương xây dựng các trường do quận làm chủ đầu tư; phấn đấu ở mỗi cấp học đều có từ 01 đến 02 trường đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, trong đó, tranh thủ các nguồn lực xã hội để trang bị các phương tiện dạy và học tại các trường, cũng như hỗ trợ học sinh nghèo, bảo đảm trẻ em được đi học, được chăm sóc, hưởng chính sách công bằng, bình đẳng; phát triển đa dạng các loại hình trường, lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh. Tăng cường kiểm tra, đảm bảo các loại hình trường học hoạt động đúng quy định của pháp luật về giáo dục.

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng.

Đầu tư mở rộng, nâng cấp trung tâm Dạy nghề, tiếp tục liên kết với các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm khoa học kỹ thuật mở rộng ngành nghề đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật; trong đào tạo nghề, gắn nội dung đào tạo của trung tâm với doanh nghiệp, đảm bảo các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động. Chú trọng đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, người dân ở các khu vực di dời, thu hồi đất và lao động có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề.

3.2. Văn hóa - Thể dục thể thao.

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tạo môi trường phát triển các hoạt động văn hoá, sáng tạo văn học, nghệ thuật của nhân dân. Phát triển các loại hình văn hóa, giải trí mang tính đặc thù của địa phương theo hướng tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Chú trọng đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật thể thao trong thanh thiếu niên.

Tăng cường thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế, công trình văn hóa hiện có; đầu tư xây dựng trung tâm Văn hóa, trung tâm Thể dục thể thao, nhà văn hóa lao động, nhà văn hóa phụ nữ, nhà văn hóa ở các phường đăng ký xây dựng phường văn hóa, công viên, nhà sách, thư viện, phòng đọc sách, các di tích lịch sử, văn hóa (công viên - bia tưởng niệm ở cầu Rạch Chiếc, tái hiện vùng bưng 6 xã…) nhằm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân tốt hơn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chú trọng phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, chung cư văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, người tốt việc tốt. Tăng cường vận động và có giải pháp hữu hiệu để tạo bước chuyển tích cực trong việc cưới, tang và lễ hội theo nếp sống mới. Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa.

Hằng năm, phấn đấu vận động trên 98% số hộ có điều kiện đăng ký gia đình văn hóa, trong đó, có 80% số hộ gia đình đạt chuẩn; đến năm 2015 có trên 60% khu dân cư đạt chuẩn khu phố văn hóa; 90% công sở đăng ký thực hiện công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn, trong đó, có 80% công sở đạt chuẩn; xây dựng đơn vị văn hóa tại các chung cư, ký túc xá và các phường…

Tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao. Tập trung đầu tư các bộ môn thế mạnh, huấn luyện nhiều vận động viên có trình độ cao, đạt thành tích tốt ở các bộ môn: điền kinh, việt dã, xe đạp, võ thuật… Phấn đấu có trên 25% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 99% học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể; 100% trường học tham gia Hội khỏe Phù Đổng; tiếp tục duy trì 100% phường có phong trào thể dục thể thao được Thành phố xếp loại A.

3.3. Y tế - dân số - gia đình và trẻ em.

Nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, trung tâm Y tế dự phòng và các trạm Y tế phường; cùng với việc cải tạo, nâng cấp bệnh viện quận, tập trung rà soát, tạo quỹ đất, nguồn vốn để mở rộng bệnh viện, trung tâm Y tế dự phòng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong điều kiện dân số ngày càng tăng; sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế sẵn có và đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật cao; tiếp tục phối hợp với bệnh viện tuyến trên, trung tâm chuyên khoa trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn cao gắn với việc nâng cao y đức. Chú trọng bố trí bác sĩ công tác tại các trạm Y tế phường.

Nâng cao chất lượng các chương trình y tế quốc gia trọng điểm; tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; giữ vững tiêu chuẩn quốc gia về y tế đối với các trạm y tế phường đã đạt chuẩn, phấn đấu đến năm 2014 có 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế.

Thúc đẩy và hỗ trợ đầu tư phát triển các bệnh viện, phòng khám theo quy hoạch trong các dự án nhằm phục vụ tốt yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Tuyên truyền, giáo dục, bằng các hoạt động thiết thực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

3.4. Thực hiện các chính sách xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện và khuyến khích người có công và gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, hoạt động xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với các hộ diện chính sách.

Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo”, hàng năm giảm dần tỷ lệ hộ nghèo trong chương trình và đến năm 2014 cơ bản xóa được hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khác như chăm sóc y tế, miễn giảm học phí, chú trọng dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người nghèo, bộ đội xuất ngũ.

Tập trung giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tích cực, chủ động, kiên trì thực hiện hiệu quả chủ trương lành mạnh hóa môi trường văn hóa - xã hội trên địa bàn quận, không để phát sinh các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội.

4. Về quốc phòng – an ninh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Đảm bảo khả năng phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Xây dựng lực lượng quân đội, công an quận trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng quân đội, công an.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công an và quân sự, giữa công an, quân sự với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh chuyển hóa địa bàn, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu “03 giảm”.

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm công khai, bình đẳng, không để có án oan sai và phải bồi thường, không để án tồn đọng và thực hiện tốt công tác thi hành án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Từng cơ quan tiếp tục cải tiến tổ chức và phương pháp công tác để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chú trọng xây dựng cán bộ các cơ quan tư pháp đủ trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức; tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả đề án xây dựng nguồn nhân lực cán bộ tư pháp.

5. Một số chương trình, công trình trọng điểm.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định, trong nhiệm kỳ, tiếp tục hoàn thành 2 chương trình đã đề ra: chương trình quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chương trình xây dựng quỹ đất, nhà ở cho người thu nhập thấp; đồng thời tập trung thực hiện 03 công trình trọng điểm:

- Xây dựng tuyến đường Liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với khu trung tâm Hành chính quận.

- Xây dựng đường nối khu phố 4, phường An Phú với phường Thảo Điền.

- Xây dựng nhà ở xã hội 2.500 căn.

II. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG BỘ; HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN; PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng độ ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý chí phấn đấu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, mục tiêu xây dựng Quận 2 thành một đô thị trung tâm mới, hiện đại của Thành phố.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, trước hết, triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; hướng suy nghĩ, hành động, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là diễn biến hoà bình trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xử lý nghiêm các hành vi nói, viết, làm trái quan điểm, nghị quyết của Đảng làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng vận động thực hiện “làm theo” và xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến góp phần tích cực việc đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và ngoài xã hội; xây dựng nền tảng đạo đức, ý thức trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, công chức mỗi người trong việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin dư luận xã hội; duy trì nề nếp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và thông tin thời sự; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa giáo.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, bí thư cấp ủy và cấp ủy viên; hàng năm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất, có 100% cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, có từ 70% - 75% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; không có cơ sở Đảng yếu, kém. Có 98% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có từ 10% - 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ; tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong công nhân, giáo viên, lực lượng vũ trang, phấn đấu kết nạp mới từ 500 – 550 đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc thực hiện nghị quyết, các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội; các chương trình, công trình trọng điểm; về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong quản lý nhà đất, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư… kịp thời phát hiện và chủ động khắc phục khuyết điểm, góp phần ngăn ngừa sai phạm và xử lý nghiêm minh các sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của bộ máy chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân quận.

Tiếp tục nghiên cứu giảm hội họp, dành nhiều thời gian đi cơ sở; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy; tăng cường công tác sơ kết, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Rà soát, kiện toàn tổ chức và cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân quận; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, trong đó, chú trọng rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến nhân dân và mối quan hệ công vụ giữa các cơ quan Nhà nước để điều chỉnh và đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm khắc phục các sơ hở trong quản lý, ngăn ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà dân. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tính chủ động và công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn, các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân quận; nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế đã ban hành, đưa hoạt động chỉ đạo, điều hành đi vào nề nếp. Tăng cường làm việc với cơ sở để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền của quận. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trong thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chế độ hội họp. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác Dân vận trong cơ quan Nhà nước. Thực hiện tốt chế độ thanh tra công vụ.

Thực hiện có kết quả chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; chương trình phòng, chống tham nhũng, đây là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị.

3. Tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các chính sách an dân, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân; phát huy quyền làm chủ, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đảng viên và cán bộ, công chức... để động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước.

Tiếp tục nghiên cứu, triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng; tập trung thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc..., đưa các cuộc vận động, các phong trào đi vào đời sống xã hội với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp tục đổi mới hoạt động; tăng cường tiếp xúc, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương; củng cố, mở rộng tổ chức thành viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện vai trò giám sát; tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để nhân dân có điều kiện tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tập trung xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tuyên truyền Bộ Luật lao động, quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp, gắn với thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao giác ngộ về giai cấp, ý thức chính trị, trình độ học vấn, năng lực chuyên môn…cho công nhân. Tăng cường phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên trong đội ngũ công nhân.

Thường xuyên tổ chức giáo dục, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận xây dựng các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước thiết thực nhằm thu hút thanh niên đến với các tổ chức Đoàn, Hội; phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng. Xây dựng cụ thể chương trình quản lý Nhà nước về thanh niên, định hướng và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu học tập và lập nghiệp, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển quận, Thành phố.

Thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trung hậu, đảm đang của phụ nữ gắn với phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc; phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình; nâng cao tỉ lệ nữ là cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan của Đảng, chính quyền từ quận đến phường.

Phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước tại địa phương, trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước đối với thế hệ trẻ.

Khuyến khích và tiếp tục hỗ trợ các hộ nông dân, hội viên Hội Nông dân quận chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với đời sống đô thị và có giá trị kinh tế cao.

PHẦN THỨ BA

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, quận cần tập trung thực hiện 05 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung hoàn thành quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển Quận 2 là một đô thị trung tâm mới, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh, trình duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Quận 2 (tỷ lệ 1/5.000). Hoàn thành và công bố quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/2.000 và 1/500) các khu dân cư hiện hữu, trong đó, tập trung hoàn thành quy hoạch giao thông...; sớm hoàn thành và công bố quy hoạch sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2011 đến năm 2015, đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để định hình đô thị Quận 2 và là cơ sở để quản lý đô thị đúng định hướng.

Đề nghị Thành phố chấp thuận chủ trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, khu trung tâm Hành chính, thương mại – dịch vụ của quận hài hòa với không gian đô thị mới Thủ Thiêm.

Chú trọng quy hoạch và yêu cầu thực hiện đúng quy hoạch diện tích cây xanh tập trung công viên và trong các dự án nhà ở, khu dân cư mới, các tuyến đường mới, trong quá trình lập quy hoạch chú ý sử dụng có hiệu quả cảnh quan ven sông.

2. Phát triển kinh tế - xã hội của quận, khai thác có hiệu quả tiềm năng về vị trí địa lý, đất đai và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng.

Phát triển các ngành kinh tế phù hợp với vị trí địa lý, đất đai nhằm khai thác có hiệu quả cảnh quan sông nước, các tuyến giao thông trọng điểm của Thành phố trên địa bàn quận, cũng như các khu dân cư, khu đô thị mới.

Phối hợp xây dựng và thực hiện đồ án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm công nghiệp quận phù hợp với quy hoạch, đồng bộ với khu công nghiệp Cát Lái đã chuyển đổi công năng để thu hút đầu tư; tập trung thúc đẩy, chuẩn bị điều kiện để khởi công xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt.

Quy hoạch phát triển một số ngành nghề dịch vụ - thương mại dọc theo các tuyến đường mới đưa vào sử dụng, trong các khu dân cư mới, khu đô thị mới ...

Tăng cường kiểm tra sau cấp phép đầu tư, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy hoạch; khởi công xây dựng đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án hoặc bàn giao đất đã được quy hoạch công trình công cộng cho quận để mời gọi đầu tư nhằm vừa đảm bảo phục vụ đời sống người dân tại địa phương, vừa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

3. Huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị quận.

Cùng với việc tập trung sử dụng vốn ngân sách quận và Thành phố phân cấp cho việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm; kiên trì đề xuất, kiến nghị Thành phố bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới một số công trình giao thông quan trọng, các công trình phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; khai thác có hiệu quả quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trong khu dân cư, sắp xếp lại công sở, tạo điều kiện phát triển kinh tế để tăng nguồn thu ngân sách, nhất là nguồn thu cho quận và nguồn thu vượt để bổ sung vốn đầu tư phát triển; tăng cường vận động, khuyến khích người dân tích cực tham gia hưởng ứng, thực hiện các dự án “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhất là các công trình thoát nước, bê tông hóa các tuyến đường trong khu dân cư. Bên cạnh đó, đề nghị Thành phố chấp thuận chủ trương để lại nguồn thu từ sử dụng đất để quận đầu tư phát triển hạ tầng và cơ chế cho quận được chủ động mời gọi, khuyến khích các nhà đầu tư theo phương thức xây dựng - chuyển giao (BT) đối với một số dự án quan trọng của quận, nhất là giao thông; thí điểm thực hiện thu nghĩa vụ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quận (dự án không thể trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xây dựng phục vụ dân cư...) tham gia đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của quận để có nguồn lực đầu tư phát triển.

Phối hợp thúc đẩy xây dựng căn hộ chung cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân không đủ điều kiện tái định cư trong dự án nhằm ổn định cuộc sống người dân, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, thu hồi đất, triển khai dự án; tiến hành nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội để sớm giải quyết nhà ở, nhất là trong cán bộ, công chức, viên chức của quận.

4. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể thao… nhằm huy động mọi nguồn lực chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, vận động đồng bào các giới tham gia hoạt động chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nghèo được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở…

Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học và các cơ sở y tế trong quận, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện phát triển các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục ngoài công lập; huy động các nguồn lực xã hội phát triển giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe ...đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân dân; tiếp tục khuyến khích các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, nghiên cứu biện pháp vận động các nguồn lực, triển khai các phương thức thực hiện chương trình với hiệu quả cao nhất; tiếp tục đẩy mạnh mở rộng ngành nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị để giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động; thường xuyên phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm tại quận để tạo cơ hội tìm được việc làm cho người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận, tham gia các chương trình xuất khẩu lao động.

Tiếp tục thúc đẩy triển khai các công trình xây dựng trung tâm Văn hóa, trung tâm Thể dục thể thao, nhà văn hóa Lao động, nhà văn hóa Phụ nữ, nhà Văn hóa phường, các khu công viên, cây xanh… để có điều kiện nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

5. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc.

Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tiến hành các biện pháp nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn quận.

Xây dựng lực lượng quân đội, công an quận trong sạch vững mạnh, chú trọng kiện toàn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, tăng cường cán bộ giỏi cho các đơn vị mũi nhọn và phường trọng điểm. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho lực lượng công an, quân đội.

Tăng cường công tác tiếp công dân và công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường gặp gỡ tiếp xúc, thuyết phục, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân có lý, có tình và đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nội dung cải cách tư pháp, trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời phối hợp đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ ngành công an, kiểm sát, tòa án… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật của quận trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

6. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị.

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng tự nghiên cứu, tổ chức mạn đàm, trao đổi những vấn đề cơ bản, mới để nâng cao nhận thức và vận dụng trong thực tiễn địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy, của lực lượng báo cáo viên, đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và của đảng viên để nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm có chủ trương giải quyết. Duy trì thường xuyên tổ chức gặp gỡ đồng bào các giới theo chương trình “Nói và làm” với chủ đề phù hợp. Tiếp tục đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp gương mẫu trong việc thực hiện cuộc vận động. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích, thực sự tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên qua việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên nhằm nâng cao trình độ chính trị, năng lực và nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là bí thư cấp ủy. Cải tiến phương pháp chỉ đạo của cấp ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch, trọng tâm trọng điểm, coi trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

7. Tập trung kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ đủ mạnh, có phẩm chất, có trình độ năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Lấy sự phát triển của quận, sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo năng lực của tổ chức chính quyền cà cán bộ, công chức Quận 2.

Củng cố, kiện toàn các cơ quan tham mưu của Quận ủy, các phòng, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân quận theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ. Cải tiến và nâng cao chất lượng hội nghị, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp quận, giữa quận với phường để thực hiện tốt các chương trình cụ thể, nhiệm vụ cụ thể.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, từ khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch đến đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức. Kịp thời thay thế cán bộ yếu kém năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Chú trọng công tác luân chuyển cán bộ để rèn luyện, đào tạo qua thực tiễn. Chú ý quy hoạch cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ dài hạn. Nghiên cứu biện pháp thu hút, sử dụng, trọng dụng cán bộ giỏi.

Tiến hành quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính trị quận về năng lực lãnh đạo, quản lý, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra các dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên ở những đơn vị có liên quan đến kinh tế, tài chính để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

8. Củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong tham gia công cuộc xây dựng và phát triển quận.

Đề cao trách nhiệm hệ thống chính trị quận trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi chủ trương, chính sách, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống người dân phải được công khai, tạo mọi thuận lợi để thực hiện tốt chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra.

Giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức trong bộ máy Nhà nước theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân theo phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Ưu tiên công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác vận động nhân dân có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động. Tạo điều kiện về kinh phí, phương tiện, chăm lo đời sống cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để hoạt động hiệu quả.

*

* *

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Trung ương và Thành ủy, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân. Với truyền thống cách mạng, kế thừa, phát huy những thành quả đạt được trong hơn 13 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 2 đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế, tiếp tục tạo sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa sự nghiệp đổi mới Quận 2, chất lượng đời sống của nhân dân phát triển toàn diện, ổn định và bền vững; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, góp phần cùng thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thông báo