Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ I (1977-1978)

 

Tổng số Ban chấp hành:    28 đồng chí; trong đó có:  8 nữ đồng chí.

Tổng số Ban Thường vụ:   10 đồng chí; trong đó có: 2 đồng chí.

Ghi chú:

-         Nhiệm kỳ I không có hồ sơ lưu trữ, chỉ còn lưu lại danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Quận.

-         Đảng số năm 1977: 718 đồng chí.

Thông báo