Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ chỉ định (1975-1976)

Tổng số Ban chấp hành : 18 đồng chí; trong đó có: 6 nữ đồng chí.
Tổng số Ban Thường vụ: 5 đồng chí; trong đó có: 2 đồng chí.
Ghi chú:

-         Nhiệm kỳ chỉ định không có hồ sơ lưu trữ, chỉ tham khảo các đồng chí cán bộ lão thành của Quận.

-         Đảng số năm 1976: 716 đồng chí

Thông báo