Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010) (Tính đến 29/4/2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Lâm Đình Chiến

Bí thư Quận ủy Chủ tịch HĐND Quận 10

2

Lê Anh Tuấn

UVTV. QU -Trưởng Ban tổ chức QU

3

Trần Xuân Nhâm

UVTV.QU - Trưởng Ban tuyên giáo QU

4

Nguyễn Văn Lưu

UVTV. Phó Bí thư Thường trực QU

5

Nguyễn Tấn Tài

UVTV.QU- Trưởng Ban Dân vận QU

6

Trần Nguyệt Ánh

UVTV.QU- Phó chủ tịch UBND Q10

7

Lê Ngọc Đào

UVTV.QU-Phó chủ tịch UBND Q10

8

Phạm Ngọc Khương

UVTV.QU- Trưởng Công an Q10

9

Nguyễn Hữu Tài

UVTV.QU- Chỉ huy trưởng Quân sự Q10

10

Lê Thị Ngọc Sương

UVTV.QU- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra QU

11

Nguyễn Kim Đặng

UVTV.QU- Phó Chủ tịch UBND Q10

12

Phạm Quang Đồng

UVTV.QU- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Q10

BAN CHẤP HÀNH

13

Huỳnh Đức

QUV.BTCB – Chánh Văn phòng Quận ủy

14

Phan Văn Thoại

QUV.Phó Chủ nhiệm UBKT QU

15

Hà Văn Mãnh

QUV. Giám đốc T/T BDCT Q.10

16

Nguyễn Thị Kim Chi

QUV. Phó trưởng Ban Tổ chức QU

17

Nguyễn Thị Thắm

QUV. Phó trưởng Ban Tuyên giáo QU

18

Nguyễn Quốc Phương

QUV. Chánh VP HDND-UBND Q10

19

Ngô Huỳnh Bá

QUV. Trưởng phòng Nội vụ Q10

20

Lã Thị Thanh Phương

QUV. Trưởng phòng Giáo dục Q10

21

Lại Thụy Ngọc

QUV. Trưởng phòng LĐ-TBXH Q10

22

Nguyễn Thị Diệu Anh

QUV.Giám đốc TT Văn hóa Hòa Bình

23

Lê Hữu Thanh

QUV.Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch

24

Nguyễn Thị Hiếu

QUV.Bí thư Đảng ủy DNTN

25

Trần Thanh Son

QUV.Chủ tịch LĐLĐ Q10

26

Huỳnh Thị Hồng Nga

QUV.Chủ tịch Hội LHPN Q10

27

Lê Nguyễn Hồng Quang

QUV.Phó Trưởng Ban TCQU

28

Nguyễn Thị Hạnh

QUV.Giám đốc Cty DVĐT-QLN Q10

29

Nguyễn Thị Thu Nga

QUV.Trưởng phòng Quản lý đô thị Q10

30

Bùi Văn Đức

QUV.Giám đốc T/T TDTT

31

Lại Văn Trình

QUV.Phó Chánh án Tòa án Q10

32

Nguyễn Huỳnh Trang

QUV. Trưởng Phòng VHTT Q10

33

Vũ Anh Khoa

QUV. Bí thư Quận đoàn 10

34

Huỳnh Thị Xuân Lam

QUV.Bí thư Đảng ủy Phường 1

35

Ngô Thị Thanh

QUV.Bí thư Đảng ủy Phường 7

36

Trần Thị Mộng Trinh

QUV.Bí thư Đảng ủy phường 13

37

Ngô Tấn Phát

QUV.Bí thư Đảng ủy phường 14

38

Đỗ Trọng

QUV.Bí thư Đảng ủy phường 15

Thông báo