Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Lâm Đình Chiến

Bí thư Quận ủy

2

Ngô Văn Triển

Phó bí thư Thường trực

3

Huỳnh Khắc Cần

Chủ tịch UBND Quận

4

Lê Anh Tuấn

Trưởng BTC Quận ủy

5

Thái Sơn

CN.UBKT Quận ủy

6

Trần Xuân Nhâm

Trưởng BTG Quận ủy

7

Lê Ngọc Đào

PCT.UBND Quận

8

Trần Nguyệt Ánh

PCT.UBND Quận

9

Võ Tương Lai

CHT Công an Quận

10

Nguyễn Văn Ba

CHT Quân sự Quận

11

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng BDV Quận ủy

12

Nguyễn Văn Lưu

Chánh Văn phòng QU

13

Ngô Thị Thanh

P.trưởng BTC quận ủy

14

Đỗ Trọng

P.trưởng BTG quận ủy

15

Hà Văn Mãnh

GĐ.TT.BDCT Quận

16

Nguyễn Kim Đặng

PCT UBND Quận

17

Lê Hữu Thanh

Trưởng phòng TC-KH

18

Nguyễn Quốc Phương

CVP.HĐND - UBND

19

Lã Thị Thanh Phương

TP.GD-ĐT Quận

20

Lê Thị Ngọc Sương

PCT.HĐND Quận

21

Lại Thụy Ngọc

TP.LĐ-TB&XH Quận

22

Võ Đào Hà

TP.QLĐT Quận

23

Nguyễn Thị Diệu Anh

TP.VHTT - TT Quận

24

Ngô Huỳnh Bá

Trưởng phòng nội vụ

25

Phạm Quang Đồng

TP.Kinh tế

26

Trần Ngọc Đáng

Chánh thanh tra Quận

27

Nguyễn Quang Hưng

Viện trưởng VKS ND

28

Nguyễn Thị Hạnh

GĐ Cty DVĐT&QLN

29

Nguyễn Thị Hiếu

CT. MTTQ Quận.

30

Trần Thanh Son

Chủ tịch LĐLĐ Quận

31

Lê Nguyễn Hồng Quang

Bí thư Quận đoàn

32

Huỳnh Thị Hồng Nga

CT Hội LHPN Quận

33

Huỳnh Đức

Bí thư­ Đảng ủy P.01

34

Nguyễn Thị Thắm

Bí thư­ Đảng ủy P.6

35

Nguyễn Phước Lập

Bí thư­ Đảng ủy P.7

36

Bùi Văn Đức

Bí thư­ Đảng ủy P.9

37

Trần Thị Mộng Trinh

Bí thư­ Đảng ủy P.13

38

Ngô Tấn Phát

Bí thư­ Đảng ủy P.14

39

Nguyễn Thị Kim Chi

Bí thư­ Đảng ủy P.15

Thông báo