Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Quận 10 Khóa X (Nhiệm kỳ 2010-2015)(Đại hội bầu)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

BAN THƯỜNG VỤ

1

Lâm Đình Chiến

TUV, Bí thư QU, Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Văn Lưu

Phó Bí thư TT Quận ủy

3

Phạm Quang Đồng

Phó Bí thư - Chủ tịch MTTQ Quận 10

4

Nguyễn Thị Kim Chi

UVTV,  BTCB, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

5

Trần Xuân Nhâm

UVTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy

6

Nguyễn Tấn Tài

UVTV - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

7

Huỳnh Thị Xuân Lam

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

8

Huỳnh Đức

UVTV, BTCB, Chánh Văn phòng Quận ủy

9

Nguyễn Thị Diệu Anh

UVTV. Phó Chủ tịch UBND Q10

10

Nguyễn Huỳnh Trang

UVTV. Phó Chủ tịch UBND Q10

11

Nguyễn Thị Thu Nga

UVTV, Trưởng phòng QLĐT

12

Vũ Anh Khoa

UVTV, Trưởng phòng Kinh tế

13

Phan Văn Thoại

UVTV, Bí thư ĐU P15

14

Nguyễn Hữu Tài

UVTV, Chỉ Huy Trưởng BCH Quận sự  Q.10

15

Phạm Ngọc Khương

UVTV - BTĐU - Trưởng Công an Q10

BAN CHẤP HÀNH

1

Lâm Đình Chiến

TUV, Bí thư QU, Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Văn Lưu

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Phạm Quang Đồng

Phó Bí thư - Chủ tịch MTTQ Quận 10

4

Nguyễn Thị Kim Chi

UVTV,  BTCB, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

5

Trần Xuân Nhâm

UVTV - Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy

6

Nguyễn Tấn Tài

UVTV - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

7

Huỳnh Thị Xuân Lam

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

8

Huỳnh Đức

UVTV, BTCB, Chánh Văn phòng Quận ủy

9

Nguyễn Thị Diệu Anh

UVTV. Phó Chủ tịch UBND Q10

10

Nguyễn Huỳnh Trang

UVTV. Phó Chủ tịch UBND Q10

11

Nguyễn Thị Thu Nga

UVTV, Trưởng phòng QLĐT

12

Vũ Anh Khoa

UVTV, Trưởng phòng Kinh tế

13

Phan Văn Thoại

UVTV, Bí thư ĐU P15

14

Nguyễn Hữu Tài

UVTV, Chỉ Huy Trưởng BCH Quận sự  Q.10

15

Phạm Ngọc Khương

UVTV - BTĐU - Trưởng Công an Q10

16

Lương Vũ Ngữ

QUV, Phó BTCB, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

17

Nguyễn Thị Thắm

QUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

18

Nguyễn Tấn Long

QUV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

19

Dương Thị Kim Anh

QUV, BTCB-Phó Giám Đốc TTBDCT

20

Nguyễn Quốc Phương

QUV.  PBTĐU - Chánh Văn Phòng UBND Q10

21

Lại Thụy Ngọc

QUV. Trưởng Phòng TC-KH Q10

22

Ngô Huỳnh Bá

QUV. Trưởng Phòng Nội vụ Q.10

23

Huỳnh Văn Tư

QUV. Chánh Thanh Tra Q10

24

Bùi Thế Hải

QUV, Trưởng Phòng VH-TT Q10

25

Trần Thị Thanh Thủy

QUV, Phó Phòng GD Quận

26

Lê Xuân Tâm

QUV, ĐUV - Trưởng Phòng LĐTB&XH Q10

27

Trần Thanh Son

QUV. Chủ tịch LĐLĐ Q10

28

Huỳnh Thị Hồng Nga

QUV. BTCB - Chủ tịch Hội LHPN Q10

29

Trần Hoàng Khánh Vân

QUV, Bí thư Quận đoàn 10

30

Nguyễn Văn Ẩn

QUV, Phó BTĐU - Phó Công an  Q10

31

Trang Thanh Phong

QUV, BT ĐU, Chính Trị Viên BCH. QS Q10

32

Lại Văn Trình

QUV, BTCB, Chánh án Q10

33

Nguyễn Thị Hồng Vân

QUV. BTCB. Viện Trưởng VKS Q10

34

Trà Đức An

QUV, BTCB, PGĐ Cty DVĐT và QL nhà

35

Bùi Văn Đức

QUV.  BTCB - Giám đốc TTTDTT Q10

36

Đoàn Xuân Tùng

QUV, BTCB.Giám Đốc Bệnh Viện Q10

37

Nguyễn Thế Khang

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 1

38

Lê Nguyễn Hồng Quang

QUV, Phó Bí thư T/T ĐU Phường 4

39

Trần Văn Phước

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 6

40

Bùi Thị Nga

QUV, Bí thư Đảng ủy - CT UBND P7

41

Nguyễn Hữu Thanh

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 8

42

Trần Thị Nhung

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 11

43

Nguyễn Bắc

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 12

44

Trần Thị Mộng Trinh

QUV, Bí thư Đảng ủy Phường 13

45

Nguyễn Tấn Mỹ

QUV, Bí thư ĐU - Chủ tịch UBND P14

Thông báo