Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Báo cáo Kết quả thực hiện chỉ tiêu đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IX và các chỉ tiêu đề nghị biểu quyết trong đại hội X

A- BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ IX (2006-2010)

Sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu của toàn Ðảng bộ Quận thực hiện 54 chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đại biểu Ðảng bộ Quận nhiệm kỳ 2006-2010 biểu quyết, đến nay:

- Có 50 chỉ tiêu đã đạt; trong đó có một số chỉ tiêu đã vượt.

- Có 4 chỉ tiêu không đạt, với các nguyên nhân chủ quan và khách quan như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU ĐÃ ĐẠT:

1- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt từ 10% trở lên. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 11,02%. (Tính trong giai đoạn 2006 - 2008 tăng bình quân 10,26%, riêng thực hiện trong quý I/2009, tăng bình quân 12,76).

2- Doanh số thương mại - dịch vụ đạt từ 18% trở lên. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 19,72%.

3- Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt từ 10% trở lên. Dự báo, ước cả nhiệm kỳ đạt 10,08%.

4- Giá trị kim ngạch nhập khẩu đạt từ 10% trở lên. Đến nay đạt gần 10,26%.

5- Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10,61%/năm. Đến nay, tăng bình quân mỗi năm 20,09%/năm.

6- Thu ngân sách Quận 10 tăng bình quân 10,61%/năm. Đến nay, tăng bình quân mỗi năm 20,2%/năm.

7- Chi thường xuyên tăng bình quân 5%/ năm. Đến nay, chi thường xuyên tăng 21,89%/năm.

8- Phấn đấu đạt giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa là 800 tỷ đồng trở lên. Đến nay, ước đạt 835,706 tỷ, đạt 104,46%.

9- Phấn đấy xây dựng ít nhất 1.500 căn hộ mới. Đến nay ước xây dựng được 1.700/1.500 đạt 133,33%.

10- Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 12/15 Phường đăng ký xây dựng Phường Văn hóa. Đến nay, đã vượt chỉ tiêu đề ra là 15/15 Phường.

11- Phấn đấu đến hết năm 2010 có 3 Phường đạt chuẩn Phường Văn hóa. Đến nay, ước cuối năm 2010 sẽ có từ 3 đến 4 Phường đạt chuẩn văn hóa (Hiện nay đã có phường 4 và phường 8 được Thành phố công nhận đạt chuẩn Phường Văn hóa).

12- Phấn đấu đến cuối năm 2010 có 100% công sở của Quận 10 đạt chuẩn “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”. Đến nay, đã đạt 100% công sở thuộc Quận 10 đạt chuẩn “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”.

13- Phấn đấu đến năm 2010 có 100% đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đến nay, đã đạt 100%.

14- Xây dựng Trung tâm dạy nghề Quận thành trường dạy nghề. Đang trình thẩm định thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến phấn đấu khởi công vào quý III/2010.

15- Năm 2008 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập dưới 6 triệu đồng/người/năm; không phát sinh hộ tái nghèo. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 15/15 Phường được công nhận không còn hộ nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2 của Thành phố.

16- Giải quyết việc làm cho 3.000 - 3.500 lao động hàng năm. Đến nay, đã vượt chỉ tiêu đề ra là trên 3.600 lao động/năm.

17- Huy động 45% trẻ đến Nhà trẻ. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 75%.

18- Huy động 85% cháu đến Mẫu giáo. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 96.

19- Huy động 100% cháu lớp 1 đến trường. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 100%.

20- Huy động 100% học sinh lớp 5 lên lớp 6. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 100%.

21- Phấn đấu hiệu suất đào tạo Tiểu học đến năm 2010 là 98%. Đến nay, ước đạt chỉ tiêu đề ra là 99%.

22- Phấn đấu hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở công lập là 93 - 95% . Đến nay, ước đạt chỉ tiêu đề ra là 95%.

23- Phấn đấu hiệu suất đào tạo Trung học cơ sở bán công (công lập tự chủ tài chính) là 72%. Đến nay, ước đạt chỉ tiêu đề ra là 76,5%.

24- Thực hiện quy hoạch và phát triển mạng lưới y tế đến năm 2010. Đến nay, xây mới Trạm Y tế phường 11, phường 14; xây dựng mở rộng Bệnh viện Quận 10; thành lập Bệnh viện và Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10.

25- Chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ tiêu đề ra thực hiện trên 95 %. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 95,46%.

26- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: Giảm còn 8%. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 6,8%.

27- Phấn đấu khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe đạt 600.000 lượt người/năm. Hiện nay, vượt chỉ tiêu đề ra là 641.885/600.000, đạt 106,98%.

28- Đến cuối nhiệm kỳ xây dựng từ 1 đến 2 phường đạt chuẩn Phường phù hợp với trẻ em. Hiện nay, đã có 12/15 Phường đạt chuẩn (theo tiêu chuẩn cũ), gồm phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

29- Tỷ lệ tăng dân số dưới 1%. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 0,5%.

30- Thực hiện bảo hiểm y tế tại các phường (ngoài 2 phường điểm 3, 9). Hiện nay, đã tổ chức thực hiện tại 15/15 phường, đạt chỉ tiêu đề ra.

31- Thực hiện quy hoạch và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao đến năm 2010. Đến nay, đã xây dựng sân bóng đá mi ni cỏ nhân tạo; lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời phục vụ miễn phí cho nhân dân.

32- Tỷ lệ dân số thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao là 20%. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 28%.

33- Phấn đấu giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự hàng năm xuống từ 5% - 7%. Đến nay, đã kéo giảm 134 vụ, giảm 8,96%.

34- Phấn đấu đạt tỉ lệ điều tra, phá án hàng năm từ 65% trở lên. Đến nay, đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra là 81%.

35- Không để xảy ra xét xử oan sai, sót lọt tội phạm. Đã thực hiện tốt việc xét xử theo yêu cầu Nghị quyết.

36- Công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự hàng năm chỉ tiêu đề ra 100%. Hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu 100%.

37- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỉ lệ 1,8% trở lên. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 2,23%

38- Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt tỉ lệ 12%. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 15,05%

39- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% Phường đội trưởng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy. Đến nay, đã thực hiện 15/15 phường có Phường Đội trưởng đều tham gia cấp ủy, đạt chỉ tiêu đề ra là 100%.

40- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 70% cán bộ tư pháp phường có trình độ trung cấp, đại học, trung cấp hành chính. Đến nay, đã đạt chỉ tiêu đề ra là 80%.

41- Trong nhiệm kỳ giải quyết từ 95 - 97% đơn khiếu nại, tố cáo, hạn chế thấp nhất đơn khiếu nại đông người, vượt cấp. Đến nay, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, ước đạt 100%.

42- Đến cuối nhiệm kỳ số cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh chỉ tiêu đề ra đạt 70% trở lên. Đến nay, thực hiện được 50/64 cơ sở Đảng, đạt 78,4%.

43- Phấn đấu kết nạp trong nhiệm kỳ từ 500 đảng viên mới trở lên. Đến nay, đã phát triển được 588/500 đảng viên, đạt 117,6%.

44- Phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 1,7% so với tổng số đảng viên. Đến nay, tỉ lệ đảng viên bị xử lý là 64/5224 đảng viên, đạt 1,22%.

45- Thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm. Đã thành lập năm 2007 trực thuộc Trung tâm dạy nghề Quận 10.

46- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% phường đội phó là đảng viên. Đến nay, đã đạt 100%.

47- Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập 12-15 chi bộ mới doanh nghiệp tư nhân, khu vực chợ và thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp tư nhân. Đến nay, đã thành lập 15 chi bộ và 1 Đảng bộ doanh nghiệp tư nhân.

48- 90% Cán bộ công nhân viên khối Phường được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên. Đến nay, mới có 361/448 cán bộ công nhân viên được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ Trung cấp trở lên, đạt 93,08%.

49- Đến cuối nhiệm kỳ có 80% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn ngoài quốc doanh. Thời điểm đầu nhiệm kỳ: có 207 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở. Đến nay, đã thành lập 274 công đoàn. 274/207 - đạt 132%.

50- Phấn đấu 80% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập được chi hội thanh niên. Đến nay, đã đạt 151%.

II. CÁC CHỈ TIÊU KHÔNG ĐẠT - NGUYÊN NHÂN:

1- Phấn đấu đến cuối năm 2010 có 12/15 Phường xây dựng Nhà văn hóa. Ước đến cuối năm sẽ có 10/15 phường có Nhà Văn hóa (Phường đã có 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14 - dự kiến sẽ có thêm Phường 5, 7).

Nguyên nhân không đạt: Dù đã nỗ lực xây dựng nhiều Nhà văn hóa Phường trong nhiệm kỳ, nhưng Quận gặp khó khăn về quỹ đất, mặt bằng và thủ tục hành chính.

2- Tỷ lệ người thất nghiệp còn dưới 4%. Đến nay, chưa đạt chỉ tiêu đề ra vẫn còn 5,3% tỉ lệ lao động trong độ tuổi thất nghiệp.

Nguyên nhân không đạt:

- Do chưa thống nhất tiêu chí xác định người lao động thất nghiệp.

- Trong kinh tế thị trường, sự biến động về lao động rất phức tạp, khó kiểm soát; hơn nữa ở cấp Quận - sau phân cấp - điều kiện để giải quyết việc làm cho người lao động là ít có điều kiện.

3- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ chủ chốt Quận được chuẩn hóa đúng yêu cầu chức danh đảm nhiệm. Đến nay, mới đạt 94,58%.

Nguyên nhân chủ quan là chưa đề ra kế hoạch cụ thể từ đầu nhiệm kỳ và tập trung đồng bộ các biện pháp về đề bạt và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt; nguyên nhân khách quan, trong bộ máy vẫn còn một số trường hợp cán bộ chủ chốt đã lớn tuổi không trong diện đi học theo quy định của Thành phố.

4- Phấn đấu 50% thành lập Chi đoàn Thanh niên Cộng sản trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, khu vực chợ. Đến nay, mới đạt 28% (đối với cơ sở có đủ điều kiện thành lập Chi đoàn).

Nguyên văn nội dung biểu quyết: “Xây dựng 80% Chi hội thanh niên, 50% Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và từ 12 - 15 chi bộ mới trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, khu vực chợ và thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Đảng bộ Quận”.

Nguyên nhân chủ quan khi đề ra chỉ tiêu là chưa khảo sát thực tế, chưa xác định cụ thể là tỉ lệ được tính trên tổng số doanh nghiệp tư nhân và chợ hay trên số doanh nghiệp tư nhân và chợ có đủ điều kiện thành lập và đầu nhiệm kỳ cũng không tổ chức khảo sát thực trạng các doanh nghiệp tư nhân.

B- CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ NGHỊ BIỂU QUYẾT TRONG ĐẠI HỘI X:

1- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hằng năm đạt từ 10% trở lên.

2- Doanh số thương mại - dịch vụ hằng năm đạt từ 20% trở lên.

3- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận tăng từ 10% - 15% so với dự toán của năm trước.

4- Phấn đấu đạt giá trị đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa là 1.200 tỷ đồng trở lên.

5- Phấn đấu xây dựng ít nhất 2.000 căn hộ mới từ nguồn vốn ngân sách và các doanh nghiệp.

6- Phấn đấu đến hết năm 2015 có 8/15 Phường đạt chuẩn Phường Văn hóa.

7- Phấn đấu đến hết năm 2015 có 15/15 Phường có Nhà văn hóa.

8- Tỷ lệ dân số thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao là 30%.

9- Đến năm học 2014-1015 hiệu suất đào tạo:

- Tiểu học: 99%.

- Trung học cơ sở công lập là 96%.

10- Đến năm học 2014-2015 xây dựng thêm được 12 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó:

- Mầm non: 4 trường.

- Tiểu học: 5 trường.

- Trung học cơ sở: 3 trường.

11- Đến năm học 2014-2015 có 100% chi bộ trường học không còn chi bộ ghép.

12- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,52%.

13- Chương trình tiêm chủng mở rộng chỉ tiêu đề ra thực hiện trên 95 %.

14- Đến cuối năm 2015 có 15/15 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

15- Phấn đấu không còn hộ nghèo thu nhập dưới 12 triệu/người/năm vào cuối năm 2013.

16- Đến cuối năm 2015 xây dựng 7/15 phường đạt chuẩn Phường phù hợp với trẻ em (theo tiêu chuẩn mới).

17- Phấn đấu trong cả nhiệm kỳ giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự xuống từ 3% - 5%.

18- Phấn đấu đạt tỉ lệ điều tra, phá án hàng năm từ 65% trở lên.

19- Không để xảy ra xét xử oan sai, sót lọt tội phạm.

20- Trong nhiệm kỳ không để xảy ra tham nhũng trong các cơ quan trong hệ thống chính trị của Quận.

21- Đến cuối nhiệm kỳ có 100% chi bộ quân sự Phường không còn chi bộ ghép, có cấp ủy.

22- Công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu đề ra và đạt chỉ tiêu về tỷ lệ đảng viên trong thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự.

23- Đến cuối nhiệm kỳ có 75% trở lên cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

24- Phấn đấu kết nạp trong nhiệm kỳ từ 550 đến 600 đảng viên mới.

25- Phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 1% so với tổng số đảng viên.

26- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% cán bộ chủ chốt Quận được chuẩn hóa đúng yêu cầu chức danh đảm nhiệm.

27- 90% Cán bộ công nhân viên khối Phường được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

28- Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập 15 chi bộ mới trong doanh nghiệp tư nhân.

29- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Phường tham gia Đảng ủy.

30- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ và 50% phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ có trình độ đại học và trung cấp chính trị.

31- Đến cuối nhiệm kỳ có 80% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn ngoài quốc doanh.

32- Phấn đấu 80% doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập được chi hội thanh niên.

33- Phấn đấu 30% doanh nghiệp có tổ chức Hội liên hiệp thanh niên thành lập được chi đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thông báo