Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ quận khóa VII trình đại hội đại biểu đảng bộ quận lần VII

Năm năm qua, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản:

Sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng, niềm tin của nhân dân được củng cố. Cùng với Thành phố, kinh tế của Quận duy trì được nhịp độ tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội có bước chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị của Quận và cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền được nâng lên, đội ngũ cán bộ đảng viên có bước trưởng thành. Có lực lượng đảng viên lão thành, cán bộ hưu trí đông đảo giàu tâm huyết, kinh nghiệm và uy tín là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ chính quyền và nhân dân. Thông qua các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở… các phong trào hành động cách mạng của quần chúng diễn ra sôi nổi, giúp Quận khai thác ngày càng tốt hơn các tiềm năng về vật chất, tinh thần của nhân dân vào mục tiêu phát triển.

Tuy nhiên khó khăn cũng rất lớn. Bên cạnh sự tồn tại và tác động của bốn nguy cơ thách thức mà Đảng ta đã chỉ ra, đã nảy sinh thêm nhiều khó khăn, có mặt rất gay gắt ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

Tác động của khủng hoảng kinh tế khu vực, thiên tai bão lụt hàng năm, tình trạng giảm phát, sức mua xã hội sút giảm đã ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất kinh doanh. Cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước còn nhiều bất cập, có mặt chưa đồng bộ; cải cách hành chánh chưa theo kịp xu thế phát triển, chưa tạo môi trường thật sự thuận lợi để thu hút đầu tư. Các tiêu cực và tệ nạn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp cả về qui mô, tính chất, mức độ, tác động xấu đến môi trường văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân.

Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Quận được điều động về Thành phố công tác và điều chuyển bố trí theo yêu cầu nhiệm vụ của Quận nên bộ máy thiếu ổn định; bên cạnh đó tình trạng hụt hẫng cán bộ kế thừa đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN VII

A/. THÀNH TỰU:

1/. Kinh tế của Quận tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng khá, bước đầu thực hiện có kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong năm năm, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm ước 10,34%, đạt kế hoạch thành phố giao hàng năm (chỉ tiêu Đại hội VII là 15 – 20%); thương mại dịch vụ đạt mức tăng bình quân 3,5%/năm (chỉ tiêu luân chuyển hàng hóa Đại hội VII đề ra là 30%. Tuy nhiên từ năm 1996 đến nay Thành phố thay đổi phân cấp quản lí theo ngành, Quận không còn thống kê tổng hợp, quản lí thuế của các doanh nghiệp Trung ương, Thành phố và địa phương bạn đóng trên địa bàn Quận nên ảnh hưởng đến cách tính toán chỉ tiêu thương mại dịch vụ của Quận). Cơ cấu kinh tế đã chuyển đổi rõ nét sang "Thương mại dịch vụ – sản xuất" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VII. Tỉ trọng giá trị thương mại dịch vụ luôn chiếm khoảng 85% cơ cấu giá trị sản phẩm hàng năm. Đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực này tăng cao, tính đến năm 1999 các đơn vị kinh tế hoạt động thương mại dịch vụ chiếm tỉ lệ 86% và là khu vực khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong nhân dân về lao động, tay nghề, vốn…

Nhiều ngành kinh doanh dịch vụ mới đã xuất hiện như dịch vụ khoa học công nghệ, viễn thông, tin học, dịch vụ thể dục thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí… Một số ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển tốt như chế biến lương thực thực phẩm, dệt da may, cơ kim khí, điện – điện tử, gỗ, nhôm. Quận đã duy trì, phát triển và hình thành thêm một số khu vực chuyên doanh ở các Phường, các trục lộ giao thông lớn.

Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng và phong phú. Kinh tế quốc doanh, sau các bước sắp xếp, củng cố đến nay 07 doanh nghiệp đang hoạt động đều có cố gắng vươn lên trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nhất là ở lĩnh vực sản xuất (năm 1999 sản xuất công nghiệp tăng 160% so với năm 1995). Thực hiện Luật hợp tác xã, Quận đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi các đơn vị kinh tế hợp tác (13 đơn vị) và phát triển thêm được 07 đơn vị mới.

Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển nhanh, doanh số bán ra chiếm tỉ trọng 82,5% giá trị trên lĩnh vực thương mại dịch vụ và 90,9% giá trị tổng sản lượng trên lĩnh vực sản xuất (tỉ lệ này năm 1995 là 74% và 85,3%) và là khu vực có mức đóng góp chủ yếu cho ngân sách Nhà nước.

Do sản xuất kinh doanh phát triển nên thu ngân sách Nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Thu ngân sách Quận tăng bình quân hàng năm 12,2%; chi ngân sách Quận tăng bình quân hàng năm 11,6%, đảm bảo cân đối được ngân sách, đáp ứng tốt nhu cầu chi hoạt động thường xuyên và có tích lũy để đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng.

2/. Tích cực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng và phát triển đô thị tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm năm qua, việc khai thác quĩ nhà – đất tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện khẩn trương hơn các giai đoạn trước. Tuy có khó khăn về cơ chế, thủ tục, chính sách đền bù giải tỏa nhưng đầu tư xây dựng cơ bản vẫn tăng bình quân hàng năm 61,85%, tính chung trong năm năm giá trị xây dựng cơ bản và sửa chữa của Quận ước trên 300 tỉ đồng (kế hoạch là 658,8 tỉ).

Đến nay hầu hết các tuyến đường nội bộ đã được bê tông hóa, nhựa hóa; hệ thống cống rãnh, điện, nước đã được cải tạo nâng cấp và xây dựng mới theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng.

Chương trình nhà ở được thực hiện khẩn trương, nhiều khu chung cư đã được sửa chữa, cải tạo; một số khu nhà ở mới (khu C9, 85-87 Hòa Hưng, 601 Cách mạng Tháng 8… ) đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Thông qua phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, điều kiện nhà ở của nhân dân lao động nghèo, cán bộ công nhân viên, diện chính sách đã được cải thiện một bước.

Các công trình phúc lợi văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao được tập trung xây dựng và nâng cấp, góp phần tích cực nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Một số tuyến đường giao thông trọng điểm đã và đang được xây dựng như nâng cấp đường Lê Hồng Phong, mở đường Cao Thắng (nối dài). Hầu hết các chợ, khu thương mại của Quận, Phường đã được qui hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phục vụ khá tốt nhu cầu kinh doanh mua bán của bà con tiểu thương và phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ kèm theo.

3/. Thường xuyên quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hóa - xã hội theo hướng xã hội hóa "Nhà nước và nhân dân cùng làm":

Đời sống của cán bộ công nhân viên, diện chính sách và dân nghèo đã được cải thiện, một số đã vươn lên có mức sống khá. Bằng nhiều biện pháp Quận đã hoàn thành xóa hộ đói và đang tích cực giảm mạnh hộ nghèo, đến nay đã giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 6% đầu nhiệm kì xuống còn 4,1%. Hàng năm đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho từ 10.000 đến 11.000 lao động (chỉ tiêu là 9.000 lao động/năm), trong đó đã trực tiếp tạo việc làm cho từ 2.000 đến 2.500 lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp từ trên 10% đầu nhiệm kì xuống còn khoảng 6%.

Công tác giáo dục – đào tạo có bước phát triển mới. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tăng về số lượng và trưởng thành về nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu suất đào tạo được nâng lên, hàng năm 100% trẻ em 06 tuổi đều được vào lớp một; tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở luôn đạt từ 98% trở lên; tiếp tục giữ vững chất lượng xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở và đang tích cực triển khai chương trình phổ cập trung học phổ thông và dạy nghề cho thanh niên. Mạng lưới trường lớp đã được qui hoạch, xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đến nay hầu hết các trường đều được sửa chữa nâng cấp, đầu tư trang thiết bị dạy và học; một số trường được xây dựng mới, tăng thêm 219 phòng học đạt tiêu chuẩn. Thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, nhiều trường dân lập đã ra đời và bước đầu hoạt động có hiệu quả; công tác khuyến học được chú trọng, việc kết hợp ba môi trường giáo dục có bước chuyển biến, ý thức của gia đình, xã hội trong quản lí giáo dục thanh thiếu niên được phát huy, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn các tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào môi trường sư phạm.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, nhất là phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, phát triển khá phong phú. Các thiết chế văn hóa được tăng cường, phục vụ tốt hơn yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới phát triển đều khắp ở các khu dân cư, phát huy tính tự quản của nhân dân trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, gìn giữ trật tự trị an của địa phương. Đến nay có 50,7% khu phố đạt tiêu chuẩn khu dân cư xuất sắc (36/71 khu dân cư), không có khu phố yếu kém. Thực hiện NQTW5 khóa VIII, 15/15 Phường đều đã đăng kí quyết tâm xây dựng từ 01 – 02 khu phố văn hóa.

Phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trong các cơ quan đơn vị, trường học, Đoàn thể, tổ chức xã hội và trong cộng đồng dân cư có bước phát triển, đã hình thành được một số bộ môn có khả năng tham gia thi đấu cấp cao.

Hoàn thành tốt các chương trình Quốc gia về dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Xây dựng mới Trung tâm Y tế và tích cực qui hoạch, sắp xếp, bổ sung cán bộ, đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở. Đến nay, 100% cơ sở y tế Phường đều đã có Bác sĩ, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. So với 1995, đến nay số bác sĩ tăng 22%; số giường khám chữa bệnh nội và ngoại trú tăng từ 45 lên 120 giường. Bảo hiểm y tế được thực hiện khá tốt trong khu vực cơ quan Nhà nước và có bước mở rộng đến diện nhân dân lao động nghèo, nhất là diện xóa đói giảm nghèo. Các loại hình dịch vụ y tế tư nhân phát triển mạnh và thường xuyên được kiểm tra, quản lí.

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã đạt được một số kết quả rõ rệt, hoàn thành chỉ tiêu giảm tỉ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,24% (năm 1995 là 1,34%).

Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện nhân đạo đã và đang trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Trong năm năm, nhân dân, các cơ quan ban ngành, Đoàn thể đã đóng góp xây dựng 57 căn nhà tình nghĩa, 241 căn nhà tình thương, với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

4/. Giữ vững ổn định chính trị, công tác an ninh quốc phòng thường xuyên được củng cố và tăng cường.

Công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực được chú trọng. Công tác nắm tình hình, quản lí các đối tượng để đảm bảo an ninh chính trị được tăng cường. Nhiều vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, hoạt động tôn giáo và khiếu kiện đông người đã được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, không để kẻ xấu lợi dụng kích động gây mất ổn định xã hội. Công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân, mở rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm làm chuyển hóa địa bàn đã được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện nên các loại tội phạm nghiêm trọng có mức giảm, xóa bỏ 150/177 địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội; các vụ vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế đã bị kiên quyết xử lí, đảm bảo khá tốt trật tự trị an tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Hoạt động liên ngành Nội chính trong kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều tra xét xử các vụ việc vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân có hiệu quả và được phối hợp đồng bộ hơn. Hơn 90% đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền xử lí của Quận đã được giải quyết theo đúng qui định của pháp luật. Các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra, Tư pháp, cơ quan điều tra, thi hành án đều có nhiều cố gắng đổi mới tổ chức và hoạt động, quan tâm xây dựng, bổ sung đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật cả về phẩm chất chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường. Năm năm liền hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự; quản lí, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Khu vực phòng thủ Quận và cụm chiến đấu liên Phường tiếp tục được củng cố, thực hiện tốt hơn cơ chế vận hành diễn tập xử lí các tình huống bạo loạn lật đổ.

Về xây dựng lực lượng Công an, dân phòng chuyên trách đã được củng cố, kiện toàn, điều chỉnh bố trí lại theo hướng bám sát địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển ở các cơ quan đơn vị, khu vực dân cư đạt tỉ lệ 2, 54% trên tổng dân số. Mối quan hệ phối hợp giữa 02 lực lượng Công an và Quân sự được tăng cường, duy trì có hiệu quả các hoạt động tác chiến trị an ở cơ sở.

Các chính sách của Nhà nước về an ninh quốc phòng được triển khai kịp thời đáp ứng khá tốt các nhu cầu củng cố quốc phòng an ninh của địa phương nhất là chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang, cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

5/. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn.

a. Tập trung thường xuyên xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

-Quán triệt và cụ thể hóa tương đối kịp thời các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy. Hầu hết các lĩnh vực trọng yếu, Ban chấp hành – Ban thường vụ đã đầu tư xây dựng Nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch công tác và tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là các chủ trương thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội, thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị.

-Các cấp ủy và số đông cán bộ đảng viên luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; các biểu hiện phai nhạt lí tưởng, suy thoái về chính trị, giảm sút ý chí phấn đấu và tinh thần trách nhiệm được đấu tranh ngăn chặn. Nhiều đồng chí đã tích cực học tập, vươn lên; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được quần chúng tín nhiệm. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong Đảng, trong hệ thống chính trị có tiến bộ. Công tác dân vận, thực hiện dân chủ cơ sở được mở rộng; duy trì và phát triển các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, củng cố khối đoàn kết nhân dân.

Các tổ chức Đảng thường xuyên được củng cố kiện toàn và hoạt động có nề nếp hơn theo qui chế và chức năng nhiệm vụ được giao. Ở nhiều đơn vị, mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, thủ trưởng đơn vị được xác định rõ hơn; chất lượng sinh hoạt Đảng từng bước được nâng lên, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc hơn. Bước đầu đã quan tâm giao nhiệm vụ, kiểm tra quản lí đảng viên thực hiện nhiệm vụ, gìn giữ phẩm chất đạo đức lối sống và quan hệ với quần chúng trong công tác, trong sinh hoạt nơi cư trú.

-Công tác qui hoạch xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ dự bị và đương nhiệm gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Hầu hết cán bộ chủ chốt, cán bộ công chức trong qui hoạch đều được phân công, phân nhiệm hợp lí hơn, được đào tạo cơ bản về lí luận chính trị, kiến thức văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm năm đã cử đi học lí luận chính trị (từ trung học đến cử nhân chính trị) 730 lượt cán bộ; đào tạo đại học và sau đại học 148 đồng chí; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 354 đồng chí.

Bố trí cán bộ nhìn chung đảm bảo tiêu chuẩn, đúng nguyên tắc và các qui định về phân cấp quản lí, do đó phần lớn các đồng chí cán bộ đều phát huy được tác dụng. Công tác cán bộ nữ được chú trọng, 39% các chức danh chủ chốt của Quận và cơ sở là do cán bộ nữ đảm nhiệm, phụ trách (chỉ tiêu là 35 – 40%). Công tác phát triển Đảng tuy có khó khăn về nguồn nhưng đã phát triển được 361 đảng viên (tính đến ngày 15/10/2000), đạt 90,25%KH.

-Quán triệt và triển khai nghiêm túc cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt một số kết quả bước đầu. Nhận thức của các cấp ủy và đảng viên về trách nhiệm xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên, đảng viên có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện bản thân. Qua tự phê bình và phê bình, những yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, gìn giữ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng được làm rõ một mức. Một số cơ sở Đảng có phát sinh những biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết đã được tích cực kiểm tra, làm rõ và xử lí nghiêm túc. Kết quả sau quá trình thực hiện NQTW5, NQTW6 (lần 2), đã kiểm điểm, xử lí 17 đảng viên vi phạm kỉ luật (khiển trách 08, cảnh cáo 08, khai trừ 01), đưa ra khỏi Đảng 03; năm 1999 số đảng viên đủ tư cách đạt tỉ lệ 99,1%; số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt tỉ lệ 48,3% (số cơ sở Đảng yếu chỉ còn 1,72%), tuy chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng tiêu chuẩn về chất lượng đã được đánh giá nghiêm túc và đúng thực chất hơn.

b. Năng lực và hiệu quả quản lí xã hội của bộ máy chính quyền Quận – Phường có nhiều chuyển biến.

-Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận – Phường có bước tiến bộ, chú trọng hơn việc cụ thể hóa Nghị quyết của Ban chấp hành – Ban thường vụ Quận ủy Đảng ủy Phường trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chánh ngân sách và những mặt công tác trọng tâm, bức xúc. Thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chánh chấp hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và tổ chức thi hành pháp luật của Nhà nước ở địa phương; quan hệ gắn bó với các ban, ngành, Mặt trận và các Đoàn thể, duy trì tốt chế độ tiếp dân, đôn đốc giải quyết các kiến nghị khiếu nại và tố cáo của cử tri.

-Cải cách hành chánh theo mô hình một cửa một dấu được đẩy mạnh; qui trình giải quyết thủ tục hành chánh đã được cải tiến, loại bỏ nhiều khâu bất hợp lí, gây phiền hà nhân dân, dễ làm phát sinh tiêu cực. Tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân Quận – Phường và các phòng chuyên môn được sắp xếp lại tinh gọn hơn gắn với xác định rõ hơn nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm. Sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân Quận tập trung và thống nhất hơn, kỉ luật hành chánh được tăng cường, có nhiều cố gắng thực hiện dân chủ hóa trong quản lý Nhà nước, đầu tư xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội.

Thông qua thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện pháp lệnh về cán bộ công chức, pháp lệnh chống tham nhũng, tiêu cực, pháp lệnh chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, cán bộ công chức có bước trưởng thành, chất lượng công vụ có tiến bộ. Những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực trong các cơ quan Nhà nước, trong cán bộ công chức đã được quan tâm đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục, một số trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và kiên quyết xử lí. Nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân đã được Quận tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực nhà đất, giải quyết các kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của nhân dân, do đó giải quyết kịp thời các điểm nóng và khiếu kiện đông người.

c. Công tác Dân vận của Đảng bộ được tăng cường; Mặt trận và các Đoàn thể có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, duy trì và mở rộng các phong trào quần chúng.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên về vai trò của quần chúng và công tác Dân vận được nâng lên. Những vấn đề bức xúc của nhân dân thuộc thẩm quyền xử lí của Quận đều được quan tâm giải quyết tương đối kịp thời. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, bầu cử Hội đồng nhân dân, bầu cử Quốc hội, nhân dân ý thức tốt hơn về quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng chính quyền. Việc xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở đã và đang tích cực thực hiện ở từng loại hình cơ sở. Bước đầu, một số vấn đề quan trọng của đời sống kinh tế - xã hội liên quan đến lợi ích của dân đã được đưa ra dân bàn bạc, thảo luận, quyết định nên không khí dân chủ, tính tự quản của nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng được phát huy.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn Quận được tiến hành bình thường theo pháp luật. Các ngành, các cấp tích cực chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giúp đồng bào các dân tộc, bà con người Hoa, người có đạo xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống, động viên bà con tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, củng cố khối đoàn kết nhân dân.

Trong hoạt động, Mặt trận và các Đoàn thể đã có nhiều cố gắng vận động tập hợp, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị để phát triển đoàn viên – hội viên và phát triển tổ chức cơ sở Đoàn, Hội. Với phương châm hướng về cơ sở, việc đa dạng hóa các loại hình tổ chức và mô hình hoạt động, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo bảo vệ đời sống, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân đã được Mặt trận và các Đoàn thể quan tâm thực hiện có kết quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận chuyên trách của Mặt trận và các Đoàn thể Quận và cơ sở, nhìn chung đã có bước trưởng thành về phẩm chất và năng lực công tác, được quần chúng tín nhiệm.

Các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, biểu dương gương "Người tốt, việc tốt", phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo… diễn ra rất đa dạng và ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực, được các giới nhân dân đồng tình hưởng ứng. Niềm tin của nhân dân vào Đảng bộ, chính quyền địa phương ngày càng được khẳng định và nâng lên.

Nguyên nhân đạt được những thành tựu nói trên là do:

Đường lối, chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước ngày càng hợp với lòng dân, với yêu cầu phát triển của đất nước nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; được Ủy ban nhân dân Thành phố và các ngành tích cực hỗ trợ giúp đỡ, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là các khó khăn về cơ chế, chính sách.

Ban chấp hành – Ban thường vụ Quận ủy và các cấp ủy Đảng đã tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở. Luôn tích cực tìm tòi, bám sát thực tế, vạch ra các chủ trương, biện pháp kịp thời cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tế và diễn biến tình hình.

Nhân tố quyết định trực tiếp là đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quận 10 luôn thể hiện và phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, cần cù lao động sản xuất, công tác và học tập; góp tâm sức và trí tuệ vào quá trình phát triển của Quận nhà.

B/. HẠN CHẾ THIẾU SÓT:

1/. Kinh tế phát triển nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, tốc độ tăng trưởng chậm lại, năng lực cạnh tranh còn yếu.

Trong nhiệm kì qua, một số chỉ tiêu kinh tế Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VII đề ra thực hiện chưa đạt kế hoạch như nhịp độ tăng trưởng khu vực sản xuất, thương mại dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu, xây dựng cơ bản…; bên cạnh những thiếu sót khuyết điểm chủ quan còn có mặt do tình hình kinh tế – xã hội khách quan diễn biến phức tạp ngoài dự báo, một số chỉ tiêu dự kiến phát triển kinh tế đề ra quá cao, chưa phù hợp với thực tế tình hình.

Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng nhưng thiếu yếu tố vững chắc. Phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh qui mô nhỏ, vốn ít, lao động thủ công, công nghệ lạc hậu nên năng suất thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, khả năng cạnh tranh yếu.

Qui hoạch và thực hiện qui hoạch các ngành nghề chưa tốt do đó Quận chưa xác định rõ các ngành sản xuất kinh doanh chủ lực, các sản phẩm mũi nhọn có thị trường và khả năng cạnh tranh để định hướng, khuyến khích đầu tư trong nhân dân. Chưa tích cực cải thiện điều kiện, môi trường kinh doanh để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Việc huy động các nguồn lực của Quận và nguồn vốn trong dân để đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ còn ít và phân tán; lúng túng trong tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, xác định các chủ trương, biện pháp cụ thể, đồng bộ để khai thác các nguồn lực. Việc thực hiện các chính sách thuế của Quận có lúc, có nơi còn chưa thể hiện tốt quan điểm thu đúng, thu đủ và tích cực nuôi dưỡng nguồn thu.

Các doanh nghiệp Nhà nước chậm thích nghi với cơ chế mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa khắc phục được triệt để tình trạng để tư nhân núp bóng. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển còn phân tán, có mặt chưa đảm bảo hoạt động có trật tự, kỉ cương theo pháp luật. Quyền lợi của người lao động còn bị vi phạm, nhất là trong việc thực hiện hiện luật lao động và các chính sách về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Quận nhìn chung vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế và đô thị; chưa đảm bảo cân đối giữa phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế với phát triển cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội. Công tác qui hoạch và thực hiện qui hoạch đô thị làm chưa tốt và chưa kịp thời, gây tâm lí bất ổn trong nhân dân. Quản lí xây dựng ở một số khâu còn lỏng lẻo nên chất lượng một số công trình chưa cao.

2/. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để và có hiệu quả.

Những tiêu cực, hậu quả mặt trái của kinh tế thị trường tiếp tục tác động xấu đến đời sống của nhân dân. Sự phân hóa giàu nghèo tiếp tục tăng nhưng hiệu quả thực hiện giảm nghèo chưa cao; các tiêu cực trong xã hội chưa giảm và còn có mức phát triển như lãng phí trong tiêu dùng, mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè, lối sống buông thả chạy theo đồng tiền… Các tệ nạn xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là ma túy vẫn còn diễn biến rất phức tạp; trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội nhiều mặt chưa đảm bảo. Thu nhập, nhà ở, đời sống của một bộ phận cán bộ công nhân viên, diện chính sách và nhân dân lao động có khó khăn. Tình trạng thanh niên và bộ đội xuất ngũ thiếu việc làm còn nhiều.

Đời sống văn hóa cơ sở còn nghèo, thiếu các thiết chế văn hóa cần thiết. Văn hóa phẩm độc hại và xu hướng thương mại hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội có biểu hiện phát triển, ảnh hưởng không tốt đến đời sống của nhân dân.

Một số cơ sở y tế Phường thiếu trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất xuống cấp nên chất lượng khám chữa bệnh chưa cao. Vệ sinh môi trường, thực phẩm chưa đảm bảo, vẫn đe dọa phát sinh các loại dịch bệnh. Số người nhiễm HIV tăng nhưng kiểm tra, phát hiện, quản lí chưa chặt chẽ.

Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế, chưa tạo được sự yên tâm, tin tưởng cao trong nhân dân; chưa khắc phục được triệt để tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, vận động quyên góp không đúng qui định. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động xã hội nhiều mặt làm chưa tốt. Nhận thức của nhân dân, của các ngành về chủ trương xã hội hóa chưa toàn diện, chưa phát huy đầy đủ tiềm năng và trách nhiệm của gia đình, các tổ chức kinh tế, Đoàn thể chính trị - xã hội đối với lĩnh vực công tác này.

3/. An ninh quốc phòng còn nhiều vấn đề phải quan tâm giải quyết.

Nhận thức của không ít cán bộ đảng viên và nhân dân về âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình của kẻ thù chưa đầy đủ và sâu sắc, tình trạng mất cảnh giác vẫn còn diễn ra; hiện tượng coi trọng phát triển kinh tế nhưng xem nhẹ yếu tố chính trị, an ninh tư tưởng, kinh tế, văn hóa vẫn tồn tại trong một bộ phận cán bộ đảng viên và cơ quan Nhà nước.

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển bề rộng nhưng chưa đảm bảo chiều sâu; công tác bám, nắm tình hình, quản lí địa bàn, đối tượng còn nhiều sơ hở. Các loại tội phạm gia tăng nhưng biện pháp đấu tranh chưa đồng bộ, hiệu quả; điều tra phá án đạt tỉ lệ thấp (53%). Công tác chuyển hóa địa bàn chưa thật vững chắc, vẫn còn phát sinh nhiều tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân làm chưa thường xuyên và rộng rãi nên hiện tượng vi phạm pháp luật còn nhiều, nhất là trên lĩnh vực nhà đất, sản xuất kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, dẫn đến phát sinh khiếu kiện.

Công tác quân sự địa phương còn một số mặt yếu. Quản lí quân dự bị động viên chưa chặt; có lúc còn lúng túng trong thực hiện vận hành cơ chế diễn tập phòng thủ khu vực. Các đối tượng thanh niên trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự chưa được đưa ra xử lí nghiêm túc theo pháp luật do qui trình thủ tục lập hồ sơ xử lí chưa chặt chẽ.

Công tác xây dựng lực lượng nhiều mặt chưa đảm bảo yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an và các cơ quan bảo vệ pháp luật còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn; một số có biểu hiện vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Lực lượng cảnh sát khu vực nhìn chung chưa thực hiện tốt công tác quản lí địa bàn, đối tượng, trình độ nghiệp vụ có mặt còn hạn chế. Lực lượng an ninh cơ sở còn mỏng, lực lượng dân quân tự vệ đông nhưng chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu còn thấp. Thực hiện qui chế phối hợp liên ngành Nội chính có lúc chưa chặt, các biện pháp đấu tranh chưa đủ sức ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm.

4/. Quản lí Nhà nước về kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực chưa chặt.

Chậm tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách để cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng. Cải cách hành chánh nhìn chung chưa đi vào chiều sâu, thực hiện phân cấp quản lí chưa tốt giữa Quận và Phường, giữa ngành chủ quản với địa phương nên vẫn để xảy ra tình trạng cắt khúc, thiếu đồng bộ nhịp nhàng, đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện giữa Quận với cơ sở.

Hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lí sản xuất kinh doanh sau khi đăng kí, quản lí trật tự đô thị, xây dựng, hoạt động văn hóa, giáo dục, môi trường… chưa tốt. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về nhà đất còn nhiều nhưng xử lí chưa kiên quyết, dứt điểm, một số vụ việc để kéo dài. Công tác quản lí, điều hành tài chánh, ngân sách còn có sai sót, nhất là trong quản lí và sử dụng tài sản công, vốn đầu tư; vẫn còn để xảy ra tình trạng thất thu, giấu nguồn thu, vận động quyên góp trong nhân dân không đúng qui định làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền.

Hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại còn thấp; có lúc có nơi chưa duy trì tốt trật tự an toàn xã hội để nhân dân yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

Năng lực đội ngũ cán bộ công chức có mặt hạn chế so với yêu cầu phát triển, nhất là về trình độ chuyên môn, trách nhiệm công vụ và ý thức phục vụ. Cá biệt vẫn còn những hiện tượng tiêu cực nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân.

5/. Hệ thống chính trị còn nhiều khuyết điểm.

Một số cấp ủy chưa quan tâm thực hiện tốt công tác qui hoạch cán bộ, gắn qui hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ nên vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, hụt hẫng cán bộ chuyên môn, cán bộ trẻ, kế thừa. Việc xem xét đánh giá cán bộ có lúc chưa sâu, một vài trường hợp bố trí cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng nhiệm vụ được giao và chưa phản ánh được ý kiến của quần chúng. Tổ chức bộ máy nhìn chung còn cồng kềnh, còn trùng lắp về chức năng nhiệm vụ, chi phí hành chánh lớn nhưng hiệu quả hoạt động thấp. Hoạt động của bộ máy chính quyền chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm với dân, chưa thật sự đồng bộ nhịp nhàng và chưa thể hiện đầy đủ vai trò là người quản lí điều hành, hướng dẫn nhân dân và chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động kinh tế – xã hội.

Thực hiện qui chế dân chủ còn chậm, và lúng túng trong chỉ đạo thực hiện (nhất là ở các Tổ dân phố, cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước). Kết quả đạt được còn ở mức hạn chế, chưa đi vào thực chất, phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" vẫn còn mang tính hình thức, chưa được các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc; nơi này, nơi khác, quyền làm chủ của nhân dân và cán bộ nhân viên vẫn còn bị vi phạm dẫn đến phát sinh một số trường hợp tiêu cực, gây mất đoàn kết nội bộ.

Kết quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn một số mặt hạn chế so với yêu cầu; trong đó nổi lên một số vấn đề bức xúc:

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhiều nơi làm chưa tốt, vẫn còn nể nang né tránh khuyết điểm. Phát hiện và xử lí chưa kịp thời một số sai phạm của đảng viên; sửa chữa các thiếu sót, khuyết điểm còn chậm và chưa vững chắc.

Chất lượng và hiệu quả hoạt động của một số cơ sở Đảng chưa có chuyển biến tích cực trong lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế – xã hội, cải cách hành chánh, làm trong sạch bộ máy, tạo sự đồng bộ thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Cá biệt ở một vài đơn vị có biểu hiện vi phạm dân chủ, buông lỏng kỉ cương, chất lượng sinh hoạt Đảng giảm sút, gây mất đoàn kết nội bộ.

Công tác quản lí và kiểm tra đảng viên thiếu chặt chẽ và chưa thường xuyên. Còn nhiều biểu hiện cán bộ đảng viên vi phạm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thiếu tu dưỡng rèn luyện, gìn giữ phẩm chất đảng viên, lười học tập nghiên cứu Nghị quyết, lí luận chính trị, nói và làm không theo Nghị quyết, không thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trước quần chúng…. Một số cán bộ đảng viên, công chức có biểu hiệu sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến cá nhân chủ nghĩa, phát ngôn tùy tiện, nói nhiều làm ít, quan liêu tiêu cực, vi phạm kỉ luật Đảng pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong nhân dân. Trong năm năm đã phải xem xét, xử lí kỉ luật Đảng 92 trường hợp đảng viên vi phạm (tính đến ngày 15/10/2000), bằng 2,56% so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ và giảm 52% so với nhiệm kì trước (trong đó khiển trách 46; cảnh cáo 30; cách chức 05; khai trừ Đảng 11); xóa tên khỏi danh sách Đảng 24 đảng viên.

-Việc đổi mới phương pháp lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng còn chậm, một số đơn vị chưa khắc phục được tình trạng buông lơi hoặc bao biện, chồng chéo giữa công tác Đảng với công tác chính quyền, nặng công tác chuyên môn, coi nhẹ công tác Đảng. Chất lượng sinh hoạt Đảng còn thấp, chưa thể hiện được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu cao.

Các Đoàn thể vẫn còn thể hiện sự lúng túng trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chưa khắc phục được triệt để hiện tượng hành chánh hóa, đầu tư chưa đúng mức cho chức năng chính trị chủ yếu là giáo dục, giác ngộ quần chúng, khả năng tập hợp quần chúng chưa cao, nhất là đối với tầng lớp thanh thiếu niên, công nhân lao động, trí thức trong các thành phần kinh tế. Một số phong trào quần chúng diễn ra còn phân tán chưa thường xuyên liên tục, nhiều lúc có xu hướng chạy theo chỉ tiêu, thành tích đơn thuần, một số phong trào hiệu quả thấp. Đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn thể ở cơ sở nhiều nơi thiếu và còn yếu về năng lực; lực lượng nòng cốt trong tôn giáo, trí thức, trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn mỏng. Ở một số cơ quan vẫn còn hiện tượng cấp ủy thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc khoán công tác Dân vận cho Đoàn thể. Công tác Dân vận của chính quyền, của cán bộ công chức nhìn chung còn yếu.

Nguyên nhân chủ quan của những thiếu sót khuyết điểm trên là do:

-Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở nhiều cấp ủy, đơn vị chưa đầy đủ và nghiêm túc, hiệu quả thấp nhưng công tác kiểm tra uốn nắn làm chưa kiên quyết, thường xuyên và kịp thời. Nhiều chủ trương, biện pháp do Ban chấp hành, Ban thường vụ đề ra nhưng chỉ đạo thiếu tập trung, thực hiện không đến nơi đến chốn.

-Công tác tổ chức và cán bộ còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ, công tác qui hoạch và thực hiện qui hoạch cán bộ chưa được các cấp ủy, các thành viên trong hệ thống chính trị quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức còn yếu về trình độ chuyên môn, năng lực điều hành công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Không ít cán bộ (kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lí) chưa gương mẫu học tập, rèn luyện nâng cao năng lực phẩm chất. Tự phê bình và phê bình, sửa chữa khuyết điểm ở nhiều nơi thực hiện không nghiêm túc; đấu tranh chống quan liêu, phô trương lãng phí làm chưa kiên quyết.

-Cải cách hành chánh của Quận hiệu quả còn ở mức hạn chế, xác định trách nhiệm, phân cấp quản lí giữa các ngành, các cấp có mặt chưa rõ ràng; vẫn còn tệ quan liêu, thủ tục hành chánh phiền hà, nhiều chủ trương, biện pháp của cấp trên chưa được cấp dưới thực hiện có kết quả. Chưa chú trọng đúng mức công tác củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, chưa thực hiện đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tóm lại, năm năm qua mặc dù còn nhiều hạn chế thiếu sót nhưng nhìn tổng thể, Đảng bộ Quận và các tầng lớp nhân dân Quận 10 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần VII đề ra: an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế của Quận tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh và đúng hướng, các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, nhiều công trình phúc lợi văn hóa – xã hội được xây dựng và đưa vào sử dụng, bước đầu đã huy động được một số nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực theo hướng xã hội hóa; đời sống của nhân dân được cải thiện, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị của Quận có bước trưởng thành về tổ chức, đội ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Những thành quả đạt được của nhiệm kì qua là tích cực và tương đối toàn diện, tạo thêm những tiền đề và bổ sung thêm nguồn lực để Quận 10 tiếp tục phát triển vững vàng trong những năm đầu của thế kỉ 21.

Từ những thành tựu và hạn chế nêu trên có thể rút ra một số bài học chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và tăng cường kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đảng của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, là nhân tố quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu và khuyết điểm về kinh tế – xã hội đều gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của tổ chức Đảng đội ngũ đảng viên, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển, bên cạnh mặt tích cực trong thực tế đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp ảnh hưởng xấu đến tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Đảng bộ Quận và các cấp ủy phải luôn luôn tự đổi mới và chỉnh đốn để xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất, chú trọng khắc phục những khâu yếu kém về năng lực lãnh đạo, tổ chức và kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đảng, đảm bảo cho cán bộ đảng viên và nhân dân đều hiểu và làm theo, tạo sức mạnh tổng hợp và đồng bộ đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Hai là, trong lãnh đạo chỉ đạo phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước, củng cố quốc phòng an ninh; tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với giải quyết các vấn đề xã hội theo hướng xã hội hóa để không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Thực tế cho thấy mặt trái kinh tế thị trường cũng đã để lại nhiều hậu quả tiêu cực. Vì vậy để kinh tế – xã hội phát triển lành mạnh, đúng hướng phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động kinh tế, hoạt động văn hóa xã hội diễn ra trong khuôn khổ pháp luật; giữ vững ổn định chính trị, không để những tiêu cực của kinh tế thị trường phát triển và tác động xấu đến đời sống xã hội.

Mặt khác để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế thì các cấp ủy Đảng, chính quyền phải hết sức quan tâm đầu tư phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ công nhân viên, diện chính sách và người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cơ sở phát huy các nguồn lực trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Ba là, mở rộng dân chủ cơ sở và tăng cường khối đoàn kết nhân dân, khơi dậy và phát huy các nguồn lực của dân là động lực chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội và củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thấu suốt quan điểm “Dân là gốc”, tăng cường công tác Dân vận của hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở là nhân tố hàng đầu trong tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở thực hiện "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" không ngừng mở rộng dân chủ cơ sở và tăng cường khối đoàn kết nhân dân; gắn phát huy dân chủ nội bộ với phát huy quyền dân chủ sâu rộng trong nhân dân để khai thác tốt các nguồn lực của dân vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, duy trì và mở rộng các phong trào hành động cách mạng của quần chúng tạo tiền đề để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị.

Bốn là, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh là nhân tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Những yếu kém về kinh tế - xã hội trong năm năm qua có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức còn nhiều hạn chế về năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm. Vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền phải hết sức chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chánh nghiêm túc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lí xã hội của các cấp chính quyền, làm cơ sở để củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

Giai đoạn 2001 – 2005 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó là thời kì cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, triển khai kế hoạch năm năm phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tiên của thế kỉ 21.

Thời cơ và thuận lợi mà chúng ta đang có là rất cơ bản.

Những thành tựu mà công cuộc đổi mới, mở cửa hội nhập với thế giới của Đảng và nhân dân ta đạt được sẽ tạo ra những tiền đề to lớn để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Những thành tựu xây dựng và phát triển Quận 10 trong năm năm qua cũng mở ra những khả năng và điều kiện mới để thúc đẩy kinh tế - xã hội của Quận phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đội ngũ cán bộ đảng viên của Quận đã có những bước trưởng thành cả về nhận thức, trình độ, kinh nghiệm và thích nghi dần với cơ chế mới, có khả năng tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó khó khăn thử thách còn rất lớn.

Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn đang là những thách thức lớn đòi hỏi chúng ta phải tăng cường cảnh giác, không thể xem nhẹ và phải phấn đấu nỗ lực để vượt qua.

Quá trình mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh nhưng cạnh tranh sẽ gay gắt hơn trong điều kiện chúng ta chưa có sự chuẩn bị chu đáo cho vấn đề này. Cùng với kinh tế thị trường các tiêu cực và tệ nạn xã hội sẽ phát triển và diễn biến phức tạp chưa lường hết được, có khả năng tác động xấu đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội và làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Cải cách hành chánh, hệ thống chính sách pháp luật vẫn đang ở trong giai đoạn điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện. Tệ quan liêu, sa sút về phẩm chất đạo đức trong tổ chức Đảng, chính quyền chưa được khắc phục triệt để. Đội ngũ cán bộ tuy có bước trưởng thành nhưng vẫn còn bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ mới sẽ làm hạn chế hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn trên, trong năm năm tới Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Quận 10 phải nỗ lực đoàn kết, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu chung là:

Kiên quyết giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển. Tiếp tục chuyển nhanh các hoạt động kinh tế của Quận sang thương mại dịch vụ – sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo kinh tế phát triển ổn định và hiệu quả hơn. Tập trung sức đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, phát triển các nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đưa Quận 10 nhanh chóng trở thành một Quận có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển xứng đáng với vị trí là một trong những Quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh.

I/. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI,AN NINH QUỐC PHÒNG :

1/. Khai thác và tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ – sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Mục tiêu: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ 12% trở lên; thương mại dịch vụ phấn đấu từ 10% trở lên; khuyến khích các tổ chức kinh tế tích cực đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh. Quản lí chặt chẽ tài chánh ngân sách theo luật ngân sách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm; cân đối được thu chi ngân sách Quận và có tích lũy để đầu tư phát triển.

Nhiệm vụ:

Đối với cơ cấu ngành:

Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, tích cực mở rộng mạng lưới bán buôn và bán lẻ của các thành phần kinh tế, đưa sản phẩm đến tận tay người sản xuất và tiêu dùng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với những sản phẩm truyền thống, có thị trường tiêu thụ như gỗ, nhôm, vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, sản phẩm cơ kim khí, công nghệ phẩm…

Đẩy mạnh cải tạo nâng cấp các chợ, khu thương mại hiện có đồng thời phát triển thêm một số khu chuyên doanh mới ở các tuyến đường mới mở, các khu dân cư mới hình thành để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương. Sắp xếp lại các khu chuyên doanh cũ một cách hợp lí đi đôi với tăng cường quản lí thị trường hướng dẫn các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển đúng hướng, cạnh tranh lành mạnh, chống trốn thuế, lậu thuế, làm hàng gian, hàng giả.

Phát triển nhanh các loại hình kinh doanh dịch vụ làm cơ sở mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm như dịch vụ du lịch, dịch vụ công nghệ tin học, dịch vụ kĩ thuật, dịch vụ sinh hoạt (văn hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, y tế, giáo dục… ) và các dịch vụ xã hội khác phục vụ đời sống của nhân dân đồng thời kiên quyết hạn chế sự phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành có thị trường, có khả năng đổi mới công nghệ như công nghiệp gỗ, dệt - da – may, chế biến lương thực thực phẩm, công nghiệp điện tử thông tin, cơ kim khí, sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Chú ý phát triển các cơ sở, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế phát triển các ngành sản xuất gây ô nhiễm. Xây dựng và đưa vào sử dụng điểm công nghiệp điện – điện tử B 29. Tích cực vận động, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ô nhiễm di dời ra ngoại thành.

Đối với cơ cấu các thành phần kinh tế:

Tiếp tục phối hợp với các ban ngành của Thành phố sắp xếp, đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương chung, phấn đấu hoàn thành cổ phần hóa công ty Điện – Điện tử, Xí nghiệp quốc doanh Mỹ Phẩm.Tăng cường đầu tư cho doanh nghiệp công ích để nâng cao khả năng tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của Quận.

Quan tâm phát triển các cơ sở kinh tế hợp tác theo luật hợp tác xã. Xây dựng một vài đơn vị kinh tế hợp tác xã kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành đối với những sản phẩm mà Quận có thế mạnh để rút kinh nghiệm. Vận động, giúp đỡ bà con tiểu thương, tiểu chủ xây dựng các cơ sở kinh tế hợp tác xã nhằm liên kết rộng rãi người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh để thu hút các nguồn vốn trong nhân dân.

Đẩy mạnh qui hoạch các ngành nghề; thực hiện hợp lí chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng nguồn thu; giảm tối đa các vướng mắc về thủ tục hành chánh, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các loại hình kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư nhân hoạt động trên mọi lĩnh vực, mọi ngành mà pháp luật cho phép, coi đây là giải pháp cơ bản để khai thác các nguồn lực (nhất là về vốn, lao động) trong nhân dân. Chú trọng sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách, quĩ kích cầu hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư phát triển chiều sâu. Tích cực thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng thị trường; nâng cao hiệu quả sử dụng quĩ xóa đói giảm nghèo, quĩ phát triển xã hội để hỗ trợ đầu tư cho các dự án vừa và nhỏ, tạo điều kiện cho nhân dân lao động nghèo được tham gia sản xuất kinh doanh theo pháp luật. Phát triển các thành phần kinh tế phải gắn liền với thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của doanh nghiệp và của người lao động, nhất là các chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường.

2/. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Mục tiêu:

Quản lí, khai thác hợp lí và có hiệu quả quĩ nhà đất, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế và kết cấu hạ tầng văn hóa xã hội đảm bảo các điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển đô thị theo qui hoạch giai đoạn 2001 – 2005 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho những bước phát triển tiếp theo. Phấn đấu tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa đạt 350 - 400 tỉ đồng.

Nhiệm vụ:

Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, quản lí và khai thác hợp lí và hiệu quả quĩ nhà đất hiện có của Quận để tạo nguồn vốn xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế, phấn đấu đưa vào sử dụng điểm công nghiệp B 29, xây dựng mới trung tâm thương mại Lý Thường Kiệt. Tiếp tục cải tạo nâng cấp các chợ hiện có của Quận và Phường, hình thành thêm một số khu chuyên doanh mới ở các tuyến đường, các khu dân cư để phát triển các hoạt động dịch vụ thương mại.

Thực hiện tổng kiểm kê và quản lí chặt quĩ nhà của Nhà nước do Quận quản lí để có biện pháp sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu và áp dụng nhanh chính sách cho các doanh nghiệp được thuê đất, mặt bằng để phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Hoàn thành qui hoạch tổng thể và qui hoạch chi tiết định hướng phát triển đô thị của Quận và 15 Phường để ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo phát triển đô thị đúng hướng. Phát triển mạnh mạng lưới giao thông, tích cực cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống đường nội bộ, hệ thống điện, cấp thoát nước ở các khu dân cư. Phấn đấu cơ bản xóa bỏ các khu vực ngập úng nước mùa mưa và tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong nhân dân; phối hợp với các ngành của Thành phố mở thêm một số tuyến đường để phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa như đường Bắc Hải, đường Nguyễn Tri Phương (nối dài), Trần Bình Trọng (nối dài), Lê Hồng Phong (nối dài).

Đối với kết cấu hạ tầng văn hóa, xã hội, phải đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, một mặt tiếp tục tăng cường sử dụng vốn ngân sách, vốn từ quĩ khai thác hạ tầng để phát triển thêm các công trình phúc lợi văn hóa, xã hội; mặt khác phải chú trọng huy động các nguồn vốn trong nhân dân, các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia vào lĩnh vực này để phát triển nhanh cơ sở vật chất, hệ thống giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa thông tin … tạo môi trường đầu tư phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ kèm theo.

Trước mắt, trong giai đoạn 2000 – 2001 cần tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp theo qui hoạch đi đôi với tăng đầu tư bổ sung trang thiết bị dạy và học, xây dựng và đưa vào sử dụng trường tiểu học Võ Trường Toản, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng mới, đầu tư nâng cấp các khu văn hóa tập trung của Quận phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân như Công viên Lê Thị Riêng, hồ bơi Quận 10; triển khai nhanh chương trình nhà ở cho nhân dân lao động nghèo, người có thu nhập thấp; tăng cường duy tu sửa chữa hoặc giải tỏa các khu chung cư đã và đang xuống cấp, xây dựng mới một số khu chung cư khác như chung cư Lê Thị Riêng, chung cư Nguyễn Kim, chung cư E 657... Nghiên cứu, có phương án xây dựng điểm xử lí rác tập trung của Quận, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm rác thải ở các khu dân cư, nơi công cộng.

Tăng kinh phí đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở, hình thành các tụ điểm sinh hoạt văn hóa ở các khu dân cư (Phường hoặc liên Phường) phục vụ triển khai cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Tăng cường quản lí trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết khắc phục tình trạng xây dựng trái phép, không đúng phép, lấn chiếm đất công. Kiểm tra giám sát chặt chẽ qui trình đầu tư xây dựng cơ bản để nâng chất lượng các công trình; khắc phục tình trạng đầu tư thiếu trọng tâm, trọng điểm, thất thoát vốn đầu tư đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình; có phương án thu hồi vốn từ các công trình có doanh thu được đầu tư từ ngân sách Nhà nước để tái đầu tư phát triển. Có kế hoạch triển khai nhanh qui chế đầu tư kích cầu đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản để tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình nhanh và hiệu quả hơn.

3/. Tạo sự chuyển biến tốt về đời sống văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Mục tiêu:

Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với tích cực giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội nghiêm trọng, nhất là ma túy, mãi dâm. Phấn đấu giảm mạnh hộ nghèo, hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp, đầu tư phát triển mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thể lực của nhân dân. Các vấn đề trên từng bước được giải quyết theo tinh thần xã hội hóa, tránh xu hướng thương mại hóa lĩnh vực công tác này.

Nhiệm vụ:

Đối với giáo dục – đào tạo, cần tiếp tục giữ vững và nâng cao một cách thực chất chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, đảm bảo 100% trẻ em 06 tuổi đều được vào lớp một, 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học được vào trung học cơ sở, hạn chế đến mức tối đa tình trạng trẻ em trong độ tuổi không được đi học hoặc học tập không liên tục, lưu ban, bỏ học. Chú ý tạo điều kiện thuận lợi để con em lao động nghèo, diện chính sách được đi học.

Cùng với giáo dục phổ thông phải tích cực thực hiện việc chuyển hệ mầm non sang bán công, chú ý nâng chất lượng công tác xóa mù chữ, công tác phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; triển khai thực hiện và hoàn thành công tác phổ cập trung học phổ thông và dạy nghề cho thanh niên. Cố gắng đến năm 2005 có 70% thanh niên trong độ tuổi 17 – 35 tốt nghiệp trung học phổ thông; nâng tỉ lệ người lao động được qua đào tạo lên 30 – 40% trong tổng số lao động.

Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên các cấp học, coi trọng chất lượng chuyên môn và phong cách đạo đức sư phạm, đảm bảo về cơ bản đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc gia và tỉ lệ giáo viên so với học sinh theo từng cấp học. Song song đó, từng bước thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí giáo dục, qui hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận. Đặc biệt phải quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng chính trị trong các nhà trường, nhất là tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn. Phấn đấu đến cuối nhiệm kì các trường (công lập và bán công từ hệ mầm non đến trung học cơ sở) đã đảng viên đều thành lập được Chi bộ Đảng, các trường chưa có đảng viên đều phát triển được đảng viên, không còn cơ sở trắng. Có biện pháp hỗ trợ tích cực hơn để nâng cao đời sống cán bộ giáo viên, nhất là về thu nhập, nhà ở.

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo qui hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh, phấn đấu đến năm 2005 có từ 50 – 60% học sinh phổ thông (trong đó học sinh tiểu học là 100%) được học 02 buổi/ngày ở trường, mỗi cấp học đều có từ 01 đến 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát triển đa dạng đi đôi với quản lí chặt chẽ các loại hình trường lớp công lập, bán công, dân lập, các lớp học phổ cập, tình thương… Tích cực ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện thiếu lành mạnh trong ngành giáo dục (như dạy thêm học thêm tràn lan, vận động quyên góp không đúng qui định, chạy theo thành tích… ) và những tiêu cực ngoài xã hội xâm nhập vào môi trường giáo dục.

Đối với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phải lấy cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư làm đối tượng chủ yếu để xây dựng con người mới, gia đình văn hóa mới và làm lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội; hướng dẫn nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường, chống hủ tục, mê tín dị đoan, chống sự xâm nhập của ma túy, văn hóa phẩm độc hại, phát triển sâu rộng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

Biện pháp chủ yếu là tăng đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và thực hiện tốt công tác quản lí Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa để đưa cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đến với từng gia đình, làm cho cuộc vận động trở thành nếp sinh hoạt bình thường của mỗi người dân. Phấn đấu đến cuối nhiệm kì 100% cơ quan đạt danh hiệu công sở văn minh, sạch đẹp, an toàn; 80% số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 50% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa, không còn khu phố yếu.

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xoá đói giảm nghèo, hướng chủ yếu là phấn đấu giảm mạnh hộ nghèo xuống còn 3% so với tổng số hộ dân toàn Quận, cải thiện và nâng cao đời sống của các gia đình chính sách. Cùng với xóa đói giảm nghèo phải tích cực phát triển đa dạng các loại hình đào tạo nghề, tạo cơ sở hàng năm giải quyết việc làm cho từ 2.500 – 3.000 lao động đi đôi với tích cực khuyến khích, hỗ trợ người lao động tự tìm và giải quyết việc làm, phấn đấu giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống còn 4% (so với kết quả khảo sát tình hình lao động hàng năm của Phòng Lao động Thương binh Xã hội Quận).

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội đi đôi với chú trọng phát triển rộng và sâu hơn các hoạt động tình nghĩa trong xã hội như xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, khơi dậy truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong nhân dân, huy động tiềm năng của các giới nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Đối với công tác bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phấn đấu thực hiện có kết quả các chương trình quốc gia về y tế như tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng trẻ em, phòng chống dịch bệnh cũng như các chỉ tiêu về khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn dưới 10%.

Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng đi đôi với nâng chất lượng khám chữa bệnh nội, ngoại trú và điều trị bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế của Trung tâm Y tế kết hợp với phát triển các cơ sở khám chữa bệnh theo phương pháp y học dân tộc cổ truyền. Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến khích phát triển và quản lí tốt các hoạt động dịch vụ y tế của các tổ chức và cá nhân. Có biện pháp hỗ trợ, cấp sổ khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân lao động nghèo, diện chính sách, nhất là diện xóa đói giảm nghèo. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn ngăn chặn có hiệu quả sự lây lan của hiểm họa HIV.

Đầu tư phát triển các phong trào thể dục thể thao theo hướng xã hội hóa, nhất là trong thanh thiếu niên, khu vực trường học, cơ quan, doanh nghiệp và ở các khu dân cư. Hoàn thành nâng cấp Trung tâm thể dục thể thao, xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả Hồ bơi Quận 10 để phát triển các bộ môn thể thao, xây dựng đội ngũ vận động viên thi đấu phong trào và có khả năng thi đấu đỉnh cao ở những bộ môn có thế mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phát triển các loại hình dịch vụ kế hoạch hóa xuống tận người dân, giảm mức sinh bình quân hàng năm 0,3 – 0,4%o, hạ tỉ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn dưới 1,2%.

4/. Tăng cường xây dựng lực lượng, củng cố công tác an ninh quốc phòng.

Mục tiêu:

Kiên quyết chống âm mưu diễn biến hòa bình, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, gìn giữ trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu làm chuyển hóa cơ bản các địa bàn, khu vực phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội nghiêm trọng, giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự, phấn đấu không để xảy ra trọng án, nâng cao tỉ lệ phá án; hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương vaø chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm.

Nhiệm vụ:

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố an ninh quốc phòng, kiên quyết giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ đảng viên và nhân dân về âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và nhiệm vụ gìn giữ an ninh chính trị trong tình hình mới, phát hiện và xử lí kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức pháp luật, vận động nhân dân tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện nếp sống và làm việc theo pháp luật, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm động viên nhân dân phát huy tinh thần tự quản, tích cực đấu tranh chống các loại tội phạm.

Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng, kiện toàn tổ chức và cán bộ đối với lực lượng Công an, Quân sự, dân quân tự vệ, dân phòng chuyên trách vững mạnh. Trong đó chú trọng nâng chất lượng hoạt động Chi bộ Công an 15 Phường, thực hiện tốt qui chế phối hợp giữa Chi bộ Công an với Chi bộ khu phố để làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, nâng cao hiệu quả tác chiến trị an ở cơ sở; lấy chuyển hóa xóa bỏ các địa bàn tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, lấy xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh làm mục tiêu phấn đấu. Trong xây dựng lực lượng chú ý làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm và tính tổ chức kỉ luật của lực lượng Công an ở các Đội và 15 Phường, lực lượng dân quân, dân phòng và lực lượng an ninh cơ sở.

Tăng cường công tác quân sự địa phương, từng bước hoàn chỉnh vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lí điều hành, cơ quan Quân sự làm tham mưu trong diễn tập phòng chống bạo loạn lật đổ đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ trị an ở cơ sở.Tiếp tục nâng chất công tác quản lí lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đối với lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ. Có biện pháp xử lí kiên quyết các đối tượng trốn, chống lệnh thi hành nghĩa vụ quân sự, lệnh điều động, huấn luyện quân dự bị động viên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kì 15 Phường đều thành lập được Chi bộ Quân sự trực thuộc Đảng ủy Phường.

Hoàn chỉnh và thực hiện nghiêm qui chế phối hợp liên ngành Nội chính trong kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật và xử lí vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu giảm tỉ lệ án hình sự hàng năm xuống từ 8 – 10%, đạt tỉ lệ phá án từ 60% trở lên, không để xảy ra xét xử oan sai, sót lọt tội phạm. Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp trong giải quyết các kiến nghị bức xúc và khiếu nại tố cáo của công dân, hòa giải các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh phù hợp với thực tế địa phương.

II/. TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH:

Năm năm tới Đảng bộ Quận phải tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1/. Nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành thường xuyên, nghiêm túc cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Đối với tổ chức Đảng và đảng viên:

Căn cứ vào kết quả thực hiện NQTW5, NQTW6 (lần 2), trong năm năm tới Đảng bộ Quận phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kì có từ 60 đến 70% cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh đúng thực chất; 40 đến 50% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh liên tục năm năm; không có cơ sở Đảng yếu kém; giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm phải xem xét xử lí kỉ luật xuống dưới 2% so với tổng số đảng viên; bồi dưỡng kết nạp 380 đảng viên mới trở lên.

Duy trì thường xuyên phong trào học tập, nâng cao nhận thức chính trị của đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề có tính nguyên tắc của cách mạng Việt Nam nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên làm cơ sở xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất ý chí và hành động; khắc phục cho được những yếu kém của đảng viên trong học tập Nghị quyết, nâng cao trình độ lí luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm nắm vững và chủ động làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng và trong nhân dân, kịp thời đấu tranh với những luận điệu sai trái của kẻ xấu.

Gìn giữ sự đoàn kết thống nhất, nâng chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng (trước hết là của cấp ủy Đảng), cụ thể là nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng. Trong lãnh đạo các cấp ủy Đảng phải chú ý nhiều hơn đến việc đầu tư xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và kiểm tra chặt chẽ việc đảng viên và các thành viên trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện. Để thực hiện được yêu cầu trên, cần xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng loại hình cơ sở Đảng và mối quan hệ làm việc để xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm túc qui chế hoạt động.

Chấn chỉnh, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng làm cơ sở nâng cao chất lượng Nghị quyết của cấp ủy, của tổ chức Đảng. Thực hiện có nề nếp việc quản lí đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao để phát huy tính tiên phong gương mẫu đối với quần chúng. Trong sinh hoạt Đảng cần chú ý mở rộng dân chủ nội bộ trên cơ sở giữ vững kỉ cương, kỉ luật Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí thương yêu nhau để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, gìn giữ đoàn kết thống nhất nội bộ.

Tăng cường giáo dục rèn luyện đảng viên, khắc phục chủ nghĩa cá nhân và sự sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ Đảng và trong hệ thống chính trị; có biện pháp kiên quyết sửa chữa nhanh những khuyết điểm, yếu kém mà quá trình thực hiện NQTW5 đã chỉ ra; tổ chức cho đảng viên định kì hàng năm đều đăng kí tự rèn luyện phấn đấu gìn giữ tư cách đảng viên; đảm bảo 100% đảng viên và gia đình chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không tham gia sản xuất kinh doanh bất hợp pháp, lấn chiếm lòng lề đường, không tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép các chất ma túy, các chất gây nghiện, văn hóa phẩm độc hại. Các cấp ủy Đảng phải có trách nhiệm kiểm tra, quản lí đảng viên thực hiện đăng kí tự rèn luyện phấn đấu đồng thời nghiên cứu có biện pháp tạo điều kiện cho quần chúng được tham gia phê bình, xây dựng cán bộ đảng viên. Nơi nào để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, đảng viên vi phạm kỉ luật thì cấp ủy nơi đó phải chịu trách nhiệm trước tiên. Mọi cá nhân có những biểu hiện vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui định những điều đảng viên không được làm đều phải kiên quyết đưa ra xử lí nghiêm minh theo pháp luật, theo điều lệ Đảng.

Thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền và Đoàn thể, trước hết là cấp ủy Đảng và các Ban tham mưu gắn với sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đảm bảo cơ cấu người vào cấp ủy phải đúng tiêu chuẩn và có cơ cấu hợp lí; kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất, không được quần chúng tín nhiệm.

Đối với công tác cán bộ:

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ có năng lực, phẩm chất. Các cấp ủy phải có trách nhiệm thường xuyên làm tốt công tác qui hoạch và thực hiện qui hoạch cán bộ ở cấp mình đảm bảo yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, gắn qui hoạch với đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện cán bộ đảng viên; quản lí và nắm chặt quá trình phát triển của cán bộ để đánh giá cán bộ chính xác; điều động bố trí, bổ nhiệm, thực hiện luân chuyển cán bộ hợp lí, đúng qui chế, qui trình, đảm bảo nguyên tắc tập thể, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cá nhân.

Tích cực thực hiện trẻ hóa cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển. Chú trọng nhiều hơn đến qui tụ, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là trí thức trong công nhân lao động, cán bộ trưởng thành từ phong trào quần chúng kể cả người trong Đảng, ngoài Đảng để thu hút nhân tài.

Trong công tác cán bộ phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tuyển dụng, đề bạt, bố trí cán bộ, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, những chức danh cán bộ chủ chốt theo đúng Qui định 75 của Bộ chính trị.

Đối với công tác kiểm tra và kỉ luật Đảng:

Các cấp ủy Đảng phải làm tốt công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, trong đó trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng: quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, gìn giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; kiểm tra việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; kiểm tra đảng viên gìn giữ phẩm chất đảng viên, thực hiện các qui định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm. Song song đó, các cấp ủy phải quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có trình độ, năng lực, bản lĩnh để giúp cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra và kỉ luật Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần đi sâu vào công tác kiểm tra kỉ luật theo Điều lệ Đảng qui định và nhiệm vụ do cấp ủy giao, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình, công tác kiểm tra, kiểm tra định kì và thường xuyên; đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với ngành Nội chính, kết hợp với phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của quần chúng để kịp thời phát hiện và xử các vi phạm. Chủ động thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của đảng viên theo thẩm quyền, đúng qui trình; có kết luận rõ ràng tham mưu cho cấp ủy xử lí đúng mức mọi trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm kỉ luật Đảng. Đồng thời thông qua kiểm tra phải kịp thời phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, bổ sung hoàn chỉnh các chủ trương biện pháp lãnh đạo phù hợp với thực tế và diễn biến tình hình.

Đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Điều quan trọng hàng đầu là phải nâng cao trình độ tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của cấp ủy, cán bộ đảng viên. Các cấp ủy Đảng cần nắm vững công tác tổ chức và cán bộ và có những chủ trương biện pháp đúng đắn cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ cụ thể của cơ quan đơn vị để tổ chức thực hiện. Thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh qui chế làm việc, cải tiến nâng cao chất lượng các cuộc họp, đổi mới cách ra Nghị quyết, tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục cho được hiện tượng buông lơi vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, không phát huy được năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền. Phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đối với công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để biểu dương khen thưởng hoặc xử lí kỉ luật chính xác. Các cấp ủy và đảng viên đều phải thực hiện tốt công tác Dân vận, biết dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia góp ý xây dựng Đảng, lãnh đạo các cơ quan chức năng giải quyết tốt các khiếu nại tố cáo của nhân dân.

2/. Kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lí xã hội, hiệu quả điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận – Phường.

Đối với Hội đồng Nhân dân:

Cần phải quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên cả ba mặt: phát huy tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho quyền lợi và ý chí của nhân dân và xem xét quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, phải đầu tư xây dựng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chánh ngân sách, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy quyền dân chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện tốt chức năng kiểm tra giám sát các cơ quan hành chánh chấp hành các quyết định của Hội đồng nhân dân, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường đôn đốc kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân.

Đối với Ủy ban nhân dân Quận – Phường:

Tập trung giải quyết các vấn đề cơ bản sau:

Một là, đẩy mạnh cải cách hành chánh theo mô hình một cửa, một dấu, trọng tâm là cải tiến qui trình xử lí thủ tục hành chánh thuộc phạm vi thẩm quyền của Quận, tránh phiền hà cho nhân dân, không để phát sinh tiêu cực, ngăn chặn tệ quan liêu cửa quyền, nhũng nhiễu nhân dân của cán bộ công chức; phát huy hiệu quả quản lí tập trung của Ủy ban nhân dân Quận, đi đôi với thực hiện chế độ ủy quyền, phân cấp quản lí rõ ràng, cụ thể hơn cho cấp Phường trong quản lí hành chánh Nhà nước về kinh tế – xã hội. Đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân cần thực hiện tốt chế độ công khai, dân chủ, nhất là công khai về thu, chi tài chánh, quản lí và sử dụng các khoản vận động quyên góp trong nhân dân; công khai các qui định của Nhà nước về sản xuất kinh doanh, xây dựng, nhà ở, đất đai; công khai các quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức đối với người dân.

Hai là, sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo nâng chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng chính trị của chính quyền Quận – Phường, các ngành chức năng theo hướng: xác định rõ hơn chức năng nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền của từng cấp, từng cơ quan chuyên ngành; giảm đầu mối các cơ quan theo hướng quản lí đa ngành, tạo mối quan hệ làm việc đồng bộ và trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là sự phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền phân cấp, trên cơ sở gìn giữ kỉ luật hành chánh.

Ba là, thực hiện tinh giản biên chế hành chánh, thi tuyển cán bộ công chức. Các cấp ủy Đảng phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị, tinh thần phục vụ nhân dân. Thường xuyên quán triệt và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện pháp lệnh cán bộ công chức, pháp lệnh chống tham nhũng lãng phí…

Bốn là, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, làm tốt công tác giáo dục đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật trên các lĩnh vực. Các ngành, các cơ quan phải hết sức chú trọng công tác tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cơ quan mình, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới, của chính quyền đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc.

3/. Tăng cường công tác Dân vận, xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

Để khắc phục bệnh quan liêu hành chánh, xa rời dân của cán bộ đảng viên, công chức và của các cơ quan Nhà nước, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, đổi mới công tác Dân vận của Đảng, của hệ thống chính trị theo hướng chú trọng nhiệm vụ chủ yếu là tập hợp giáo dục, giác ngộ quần chúng; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân; tích cực chăm lo đời sống, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy những truyền thống cách mạng tốt đẹp trong nhân dân làm cơ sở để duy trì và mở rộng các phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Hai là, xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Thực hiện tốt cơ chế làm chủ của nhân dân thông qua các cơ quan dân cử và các Đoàn thể gắn liền với đẩy mạnh thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân, đảm bảo cho nhân dân được trực tiếp bàn bạc, quyết định và giám sát thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến lợi ích của dân. Thực hiện có nề nếp chế độ cấp ủy, chính quyền tham khảo, bàn bạc ý kiến của Mặt trận và các Đoàn thể về những chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tạo điều kiện cho nhân dân được đóng góp ý kiến phê bình tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên, công chức.

Ba là, lãnh đạo Mặt trận và các Đoàn thể tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng hành chánh hóa. Chú ý thực hiện tốt các vấn đề: làm tốt công tác giáo dục chính trị, nâng cao trình độ văn hóa, năng lực hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đoàn viên – hội viên; đa dạng hóa các loại hình tổ chức và hoạt động của các Đoàn thể, nâng cao khả năng tập hợp, giác ngộ quần chúng, củng cố và phát triển mạng lưới chân rết, nhất là thanh thiếu niên ở các địa bàn dân cư, công nhân lao động, đội ngũ trí thức trong các thành phần kinh tế…. Tích cực phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nhất là trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao dân trí, mở rộng các hoạt động tình nghĩa trong xã hội; thường xuyên duy trì và mở rộng các phong trào thi đua yêu nước theo ngành và giới, đưa các phong trào đi vào chiều sâu thực chất, ngăn ngừa tính hình thức, phô trương chạy theo thành tích đơn thuần.

Mặt trận Tổ quốc lấy xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân làm mục tiêu chủ yếu. Bên cạnh đó hết sức chú ý phát huy vai trò phối hợp, tạo sự thống nhất hành động giữa các thành viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương chăm lo phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chủ động thực hiện và giám sát thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và làm nòng cốt thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước theo ngành và giới phát triển.

Đoàn thanh niên cộng sản cần coi trọng tính chính trị trong hoạt động, quan tâm hơn nữa công tác tập hợp, giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức lối sống. Tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc của thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, tạo nguồn phát triển Đảng.

Liên đoàn lao động và các tổ chức Công đoàn cơ sở lấy nhiệm vụ xây dựng lực lượng công nhân lao động lớn mạnh về mọi mặt, có giác ngộ giai cấp, trình độ, ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp làm trọng tâm. Song song đó phải phối hợp với các ngành, các cấp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động (lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động.

Hội Liên hiệp phụ nữ cần đặt trọng tâm vào việc triển khai thực hiện các chương trình quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ làm cơ sở tập hợp, đào tạo, bồi dưỡng học vấn, nghề nghiệp, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công tác xã hội, thực hiện "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Đặc biệt coi trọng đào tạo nghề, giúp chị em có việc làm, phát triển kinh tế gia đình cải thiện đời sống, bảo vệ nhân phẩm, sức khỏe của phụ nữ và trẻ em.

Hội Cựu chiến binh, cán bộ lão thành, người có công, cán bộ hưu trí cần phát huy tốt hơn nữa vị trí là chỗ dựa tin cậy về chính trị, tinh thần của Đảng bộ, tích cực tham mưu góp ý giúp Đảng bộ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực làm tốt công tác vận động quần chúng, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ. Các ngành các cấp phải chú ý tạo các điều kiện thuận lợi cho các đồng chí được tham gia các sinh hoạt chính trị của địa phương và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và các chế độ chính sách khác của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ đi trước.

Bốn là, tích cực thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước, không để kẻ xấu gây chia rẽ, phá hoại mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng bộ, chính quyền địa phương. Song song đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các tôn giáo, Đoàn thể, tổ chức xã hội theo pháp luật, đảm bảo các Đoàn thể và tổ chức xã hội phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, tuân thủ điều lệ của tổ chức mình nhằm ngăn ngừa các hành vi lợi dụng quyền dân chủ của nhân dân để gây mất ổn định.

III/. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

Để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trên, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

1/. Cải thiện môi trường đầu tư.

Thực hiện nghiêm túc các chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phù hợp với thực tế địa phương, nhất là vận dụng các chính sách đòn bẩy về kinh tế (thuế, mặt bằng, vốn, thủ tục…), tạo động lực phát huy các nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển sản xuất kinh doanh.

Tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lí điều hành xã hội bằng pháp luật. Trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chánh, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân, chống quan liêu nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thường xuyên gìn giữ trật tự xã hội, tạo bước chuyển mạnh mẽ các vấn đề văn hóa – xã hội, nhất là xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục – đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, dạy nghề và giải quyết việc làm, chống buôn lậu, tệ nạn xã hội tạo môi trường xã hội thật sự lành mạnh để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển.

Tiếp tục qui hoạch các ngành nghề, điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lí với xu thế phát triển, ưu tiên cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và biện pháp giao chỉ tiêu cho cơ sở.

Đổi mới công tác điều hành ngân sách, tăng cường khai thác các nguồn thu theo phân cấp quản lí đi đôi với triệt để thực hành tiết kiệm, tăng tích lũy đầu tư phát triển. Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Thành phố tháo gỡ các khó khăn về cơ chế cấp, quản lí và sử dụng vốn (nhất là vốn từ khai thác cơ sở hạ tầng, từ quĩ kích cầu…) để chủ động nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

2/. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, thực hiện Nhà nước và nhân dân cùng làm trong giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội:

Trên lĩnh vực kinh tế, tích cực khuyến khích tạo điều cho các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế HTX, cá thể để khai thác tốt các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế. Kiên quyết xóa bỏ tư tưởng đối xử không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế để nhân dân yên tâm đầu tư, làm ăn lâu dài, hợp pháp.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, cần có biện pháp đẩy mạnh xã hội hóa huy động tiềm lực của nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, các Đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân tham gia phát triển đa dạng các loại hình hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân về nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần. Các lĩnh vực cần đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa là xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, phát triển giáo dục-đào tạo, y tế, thể dục thể thao, chống tiêu cực lãng phí và đẩy lùi tệ nạn xã hội…

Thực hiện xã hội hóa phải theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó chính quyền giữ vai trò nòng cốt, thực hiện quản lí Nhà nước, tổ chức cho nhân dân làm, không làm thay dân nhưng cũng không khoán trắng cho dân. Hạn chế dần và đi đến xóa bỏ việc vận động quyên góp vật chất không đúng qui định trong nhân dân.

3/. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Trước hết các cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra của Đảng đảm bảo mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều phải chấp hành nghiêm Nghị quyết của Đảng, nói và làm theo Nghị quyết, đảm bảo cho Nghị quyết trở thành hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Có qui chế thực hiện chế độ công vụ, công chức gắn liền với thường xuyên thực hiện chế độ kiểm tra việc thực hiện qui chế đó để nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức. Mỗi cơ quan đều phải phát huy vai trò của tổ chức Thanh tra nhân dân trong kiểm tra giám sát, duy trì kỉ luật hành chánh, phát hiện và khắc phục kịp thời các tiêu cực nội bộ. Thanh tra cấp Quận phải thường xuyên tiến hành thanh tra cấp cơ sở, coi trọng công tác tác thanh tra ngành để phát hiện và xử lí kịp thời mọi biểu hiện vi phạm pháp luật.

Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật đi đôi với thực hiện tốt qui chế phối hợp liên ngành Nội chính trong kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật, nhất là trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân. Chú trọng gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường trật tự an toàn cho nhân dân yên tâm sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Tích cực đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại.

Thực hiện kiểm tra hành chánh thường xuyên thông qua chế độ báo cáo, kế toán tài chánh, khắc phục tình trạng thanh kiểm tra chồng chéo gây phiền hà nhân dân.

4/. Kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Từng bước thực hiện chế độ thi tuyển cán bộ công chức hoặc đề bạt chức vụ. Thực hiện phân cấp quản lí cán bộ xuyên suốt quá trình từ qui hoạch đến đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đảm bảo chuẩn hóa cán bộ.

Các cấp ủy Đảng phải trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ và quản lí cán bộ cấp mình đồng thời phát huy trách nhiệm của các thành viên trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ.

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức không đủ năng lực thực thi nhiệm vụ, những người thoái hóa biến chất.

5/. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Tăng cường công tác lãnh đạo của các tổ chức Đảng, trước hết là đối công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận và của các cấp ủy cơ sở. Trong lãnh đạo cần tập trung nhiều hơn cho việc đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với diễn biến tình hình và chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc.

Khắc phục bệnh quan liêu xa rời dân, xa cơ sở của cán bộ các cấp. Chú ý lắng nghe ý kiến của cơ sở, của nhân dân để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chủ trương biện pháp phù hợp với diễn biến tình hình.

Chú trọng xây dựng bổ sung và thực hiện tốt qui chế, qui trình công tác tạo mối quan hệ phối hợp đồng bộ giữa các ngành, giữa Quận với Phường, với Thành phố và các Quận – Huyện bạn trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm để vừa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, vừa thực hiện tốt chức năng quản lí ngành, tranh thủ sự giúp đỡ hỗ trợ của cấp trên, của các đơn vị bạn.

Từng cơ quan đơn vị phải hết sức quan tâm làm tốt công tác sơ tổng kết rút kinh nghiệm, công tác kiểm tra, uốn nắn sửa chữa khuyết điểm.

Đổi mới công tác thi đua từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân, coi trọng tính thực chất, phục vụ trực tiếp quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chăm lo giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp của nhân dân để huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phát triển các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Những phương hướng, nhiệm vụ nêu trên nhằm mục tiêu cơ bản là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị Quận ngày càng trong sạch vững mạnh, phát huy được vai trò lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lí xã hội; xây dựng Quận 10 trở thành một Quận có kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội tiến bộ và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, tăng tốc, đồng bộ, hiệu quả”, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Quận 10 nhất định sẽ phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra./.

Thông báo