Thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận khóa X

Năm năm qua, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX có những thuận lợi rất cơ bản: sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục giành được những thành tựu quan trọng; những thành quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố và những kết quả của sự nỗ lực phấn đấu trong nhiều năm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 10 tạo động lực thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của quận, cơ sở nhanh và ngày càng hiệu quả.

Tuy nhiên, khó khăn cũng còn nhiều: khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu tác động không tốt đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; cơ sở hạ tầng của quận thiếu và không đồng bộ, gây cản trở không ít cho đầu tư phát triển; hàng loạt chung cư ở Phường 2, 3, 7, 9 xuống cấp trầm trọng, buộc phải tháo dỡ, di dời dân, tạo nên nhiều vấn đề xã hội phức tạp; là một quận có mật độ dân cư cao, lao động nhập cư lớn, dẫn đến quá tải trong việc cung cấp các dịch vụ công thiết yếu… Bên cạnh đó, những hạn chế về chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị; những tác động mặt trái của kinh tế thị trường (phân hóa giàu nghèo, tội phạm, tệ nạn xã hội…), ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh… là những yếu tố ảnh hưởng nhất định đến chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

PHẦN I: KIỂM ĐIỂM 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 10 LẦN IX

A/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ, XÃ HỘI, CỦNG CỐ AN NINH QUỐC PHÒNG

1/. Kinh tế của quận tiếp tục phát triển nhanh

Năm năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu khắc phục các khó khăn, tích cực ngăn ngừa lạm phát, phòng chống suy giảm, ổn định tình hình kinh tế, do đó đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kinh tế cơ bản. Tăng trưởng hằng năm về sản xuất đạt 11,02% (kế hoạch là 10%); thương mại - dịch vụ tăng bình quân 19,72% (kế hoạch là 18%); xuất khẩu tăng bình quân hằng năm trên 10% (kế hoạch là 10%). Huy động các nguồn thu ngân sách Nhà nước có chuyển biến tích cực, tăng bình quân mỗi năm 20,09% (chỉ tiêu là 10,61%). Ba năm gần đây, thu ngân sách Nhà nước luôn vượt 1.000 tỷ đồng. Thu ngân sách quận tăng bình quân hàng năm 20,2% (kế hoạch 10,61%).

Kinh tế tư nhân phát triển nhanh, có gần 4.000 doanh nghiệp thành lập và đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư ước trên 22 ngàn tỷ đồng. Kinh tế cá thể cũng có bước phát triển mạnh, có trên 7.000 hộ đăng ký kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau, là nhân tố tích cực góp phần giảm nghèo, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Kinh tế tư nhân là khu vực đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc thu ngân sách Nhà nước (ước chiếm 91%) và giải quyết việc làm cho người lao động.

Kinh tế tập thể được quan tâm tổ chức lại cả về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động; có 24 hợp tác xã hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là thương mại, dịch vụ. Tuy mức đóng góp vào ngân sách chưa lớn nhưng đã có tác dụng giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho một bộ phận nhân dân lao động nghèo.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng thương mại - dịch vụ - sản xuất. Các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đã được di dời ra ngoại thành nên có điều kiện đổi mới công nghệ. Do đó, số lượng doanh nghiệp tuy giảm nhưng giá trị hàng hóa không giảm. Nhiều sản phẩm mới (hàng dệt may, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất…) đã có chỗ đứng ở thị trường trong và ngoài nước.

Thương mại - dịch vụ là khu vực phát triển nhanh, tỷ trọng giá trị chiếm 85,88%. Trong từng ngành cũng có sự tiến bộ về đổi mới cơ cấu đầu tư, công nghệ theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Các chợ, khu chuyên doanh truyền thống đã được quy hoạch, sắp xếp lại và phát triển ổn định (chợ đêm Kỳ Hòa, khu chuyên doanh hoa tươi Phường 1, chợ điện máy Phường 7); đã hình thành một số khu chuyên doanh mới (dược phẩm, thiết bị y tế, trang trí nội thất, dịch vụ viễn thông, dịch vụ tài chính…) ở các phường phía Bắc. Hệ thống siêu thị phát triển mạnh, góp phần làm thay đổi phương thức kinh doanh thương mại theo hướng văn minh, tiến bộ. Đặc biệt, kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh, đã hình thành một số ngành dịch vụ cao cấp (dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ thương mại…) với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20%.

Năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế có mức được nâng lên. Do chú trọng đầu tư công nghệ, tăng cường xúc tiến đầu tư, xây dựng và quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nên nhiều doanh nghiệp đã có khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nước ngoài, thị trường nội địa ở các tỉnh, góp phần nâng kim ngạch xuất khẩu, thu hút đầu tư và cùng với thành phố mở rộng liên kết kinh tế vùng.

Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế có tiến bộ. Thủ tục hành chính trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh được đơn giản hóa nên môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận chú trọng làm tốt hơn việc hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh, thuế, tài chính đi đôi với chú trọng công tác hậu kiểm nên đã hạn chế được các tiêu cực trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, trốn thuế, ẩn lậu thuế. Hoàn thành tốt việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của Thành phố đồng thời tích cực khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội của quận góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề xã hội bức xúc của quận, nhất là trên lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng.

2/. Quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch phát triển đô thị có tiến bộ

Đã hoàn thành quy hoạch tổng thể định hướng phát triển đô thị của quận đến năm 2020, thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 15/15 phường, cơ bản xóa bỏ tình trạng quy hoạch bất hợp lý. Quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, thể dục - thể thao cũng được tiến hành, phân bố tương đối đều khắp ở các khu dân cư. Bên cạnh các khu dân cư hiện hữu, nhiều khu dân cư lụp xụp ở Phường 1, 2, 10 cũng được quy hoạch để xây dựng những khu dân cư mới trong giai đoạn tới.

Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những ưu tiên đầu tư của quận trong cả nhiệm kỳ. Tổng vốn từ ngân sách đầu tư cho kết cấu hạ tầng đạt 835 tỷ đồng (kế hoạch là 800 tỷ đồng) đạt mức tăng trưởng hằng năm khoảng 10%. Đến nay, 15 phường cơ bản đã cải tạo, nâng cấp tương đối hoàn chỉnh hệ thống đường hẻm, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hầu hết hộ dân đều được cung cấp nước sạch, điện sinh hoạt. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp các dịch vụ điện thoại, internet tăng nhanh hằng năm.

Thực hiện chương trình nhà ở có nhiều tiến bộ. Đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ có kết quả các khó khăn về cơ chế, hồ sơ pháp lý, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư các dự án công trình; đồng thời thực hiện tốt phương châm đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, tạo tiền đề đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong những năm tới. Đối với các lô chung cư xuống cấp ở Phường 3, 7 đang được khẩn trương tháo dỡ và xây dựng mới. Có 02 cao ốc được xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng phục vụ tái định cư, 02 cao ốc sắp hoàn thành và chuẩn bị xây dựng mới 01 cao ốc khác. Nhiều dự án nhà ở tại Phường 12, 14 đã được triển khai. Đã xây dựng mới gần 1.700 căn hộ từ nguồn vốn Nhà nước và của doanh nghiệp (kế hoạch là 1.500 căn). Bên cạnh đó, nguồn vốn xã hội đầu tư cho lĩnh vực nhà ở cũng rất lớn, trên 7.000 căn hộ đã được xây dựng, đạt giá trị gần 4.500 tỷ, góp phần cùng quận cơ bản giải quyết tình trạng nhà lụp xụp, cải thiện một mức đáng kể điều kiện ăn ở của nhân dân.

Hệ thống đường giao thông của quận được cải thiện đáng kể. Hầu hết các tuyến đường lớn đều được nâng cấp, lát vỉa hè; đã hoàn thành dự án đường Thành Thái, Bắc Hải nối dài và đang tích cực xúc tiến dự án mở đường Nguyễn Giản Thanh, đường trước cửa Bệnh viện 115, thông đường Hoàng Dư Khương. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm đạt trên 26 tỷ.

Công tác quản lý đô thị đã có chuyển biến, nhất là quản lý việc thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép, không phép, lấn chiếm đất công, làm mất mỹ quan đô thị. Các phường đều có ý thức sắp xếp hoạt động kinh doanh ở các tuyến đường, các chợ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia kinh doanh trong trật tự. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn, tạo không gian xanh trên các tuyến đường, nơi công cộng được quan tâm. Thông qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; chấn chỉnh các hoạt động thu gom rác dân lập và sự nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của Công ty Dịch vụ Đô thị & Quản lý nhà nên quận đã giải quyết một bước tình trạng xả rác nơi công cộng, ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư, góp phần hạn chế phát sinh dịch bệnh.

3/. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

3.1. Giáo dục, đào tạo tiếp tục có bước phát triển khá

Giữ vững thành tựu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục ở các bậc học. Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt 100%, hiện tượng học sinh bỏ học được khắc phục cơ bản. Chất lượng giáo dục toàn diện, hiệu suất đào tạo có tiến bộ. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực, vi phạm đạo đức trong học sinh, không để tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Đội ngũ giáo viên được kiện toàn, cơ bản đạt chuẩn đứng lớp, 100% trường học đều đã có chi bộ Đảng. Đầu tư cho giáo dục hằng năm chiếm 38% tổng chi ngân sách quận. Cơ sở vật chất ngành giáo dục được tăng cường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xây dựng mới được 108 phòng học, có 08 trường đạt chuẩn quốc gia, 03 dự án xây dựng trường học đã cơ bản hoàn tất thủ tục và sẽ khởi công xây dựng trong năm 2010.

Xã hội hóa giáo dục có bước phát triển mới, nhiều nguồn lực trong nhân dân đã được huy động. Bên cạnh hệ thống trường công lập, đã có 20 trường dân lập, tư thục được thành lập, thu hút khoảng 20% số học sinh theo học; có 12/15 phường đã có Trung tâm học tập cộng đồng, đáp ứng một phần nhu cầu học tập của nhân dân.

Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có tiến bộ. 15 phường, 28 đơn vị, trường học đã thành lập Hội Khuyến học, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học trong nhà trường và cổ vũ phong trào thi đua học tập trong học sinh, trong nhân dân.

Công tác dạy nghề cho người lao động, hướng nghiệp cho học sinh có bước phát triển mới. Trung tâm Dạy nghề quận đã mở rộng liên kết với các trường cao đẳng, đại học để tổ chức dạy nghề cho thợ bậc 3/7 trở lên, gắn dạy nghề với tạo việc làm, góp phần giảm nghèo cho nhân dân.

3.2. Giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội thu được nhiều kết quả tốt, đời sống của hộ nghèo đã được cải thiện và nâng cao một mức. Năm 2008, quận được công nhận hoàn thành giảm nghèo giai đoạn 2 theo tiêu chí của Thành phố trước 2 năm và đang tích cực triển khai giảm nghèo giai đoạn 3 với mục tiêu đạt mức thu nhập 12 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới hiện còn 4,66%. Mỗi năm có từ 3.600 – 3.700 lao động đã tìm được việc làm ổn định (kế hoạch là 3.000 – 3.500).

3.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Trung tâm Y tế Dự phòng và trạm y tế 15 phường thực hiện tốt các chương trình vệ sinh dịch tễ, phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh phát sinh (cúm H5N1, A/H1N1, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng…). Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư, xây dựng mới 04 trạm y tế (Phường 1, 8, 11, 14) và nâng cấp sửa chữa 07 trạm y tế khác. Đến nay, có 09 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện quận từng bước được nâng lên, đảm bảo tốt việc khám, chữa các bệnh thông thường cho nhân dân, các đối tượng bảo hiểm y tế, người nghèo, trẻ em dưới 06 tuổi, góp phần làm giảm tải cho tuyến y tế cấp trên. Thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS đều đạt kết quả cao. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em đạt bình quân 95,4%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chỉ còn 6,8% (năm 2005 là trên 8%), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 0,56% (chỉ tiêu là dưới 1%), 15 phường đã triển khai thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhân dân.

3.4. Hoạt động văn hóa thông tin phát triển đa dạng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân và làm tăng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật, hạn chế sự phát triển, lây lan của các loại hình văn hóa không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa thông tin được tăng cường, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội đã được quy hoạch và quản lý khá tốt, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc.

3.5. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị bước đầu có sự gắn bó chặt chẽ với triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trong các cộng đồng dân cư nên ý thức tự quản của nhân dân được phát huy. Nhân dân có ý thức hơn trong phê phán, đấu tranh với các hủ tục, tệ nạn xã hội; văn minh trong giao tiếp, ứng xử đã trở thành ý thức tự giác của một bộ phận nhân dân. Nhiều tấm gương “Người tốt - Việc tốt”, điển hình tiên tiến đã được phát hiện và nhân rộng. Phong trào xây dựng công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn, đơn vị văn hóa đã được tất cả các cơ quan, đơn vị tham gia và mở rộng đến nhiều đơn vị ngoài hệ thống cơ quan Nhà nước. 89% khu phố được công nhận khu phố văn hóa, 02 phường (4, 8) được công nhận phường văn hóa, 02 phường (6, 11) đang đề nghị Thành phố xem xét công nhận trong năm 2010 (chỉ tiêu: 03 phường); 08/15 phường đã có nhà văn hóa (chỉ tiêu: 12), bước đầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân. Trung tâm Văn hóa Hòa Bình phát huy khá tốt vai trò hướng dẫn và tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa lành mạnh ở cơ sở, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa các khu dân cư.

3.6. Hoạt động thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến. Phong trào rèn luyện thân thể được đông đảo nhân dân tham gia, đạt tỷ lệ 28% tổng dân số (chỉ tiêu: 20%). Nhiều phương tiện, thiết bị luyện tập thể dục - thể thao được quận đầu tư lắp đặt miễn phí ở nơi công cộng, hỗ trợ tích cực cho hoạt động thể thao nghiệp dư phát triển và góp phần thúc đẩy thể thao thành tích cao của quận vươn lên. Một số môn đã tham gia thi đấu và đạt được huy chương cấp thế giới, Châu Á và Sea Games.

3.7. Công tác bảo vệ môi trường sống của nhân dân thu được một số kết quả quan trọng. Đã hoàn thành việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm, dễ phát sinh cháy nổ ra ngoại thành. Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị bước đầu đã làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tình trạng xả rác nơi công cộng đã giảm. Phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ được nhiều cơ quan, đơn vị hưởng ứng.

4/. Chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường

Nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nâng cao. Phát hiện và giải quyết có kết quả nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo; ngăn chặn kịp thời các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu.

Đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, huy động được sức mạnh của nhân dân, của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện. Hầu hết các địa bàn phức tạp đều đã được chuyển hóa, không để tái phức tạp trở lại. Số vụ phạm pháp hình sự bình quân hàng năm kéo giảm 8,96% (kế hoạch là 5 – 7%). Tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra 13,64%, đến nay đạt tỷ lệ 81% (kế hoạch là 65%). Các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy lùi. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển đều khắp; lực lượng dân phòng, Ban bảo vệ dân phố được tập trung củng cố, kiện toàn đã góp phần tích cực vào việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Công tác giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, không làm phát sinh điểm nóng. Đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm, ma túy…) được tăng cường, 15 phường đều được công nhận phường cơ bản không còn ma túy, mại dâm.

Công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân được đặc biệt quan tâm. Thông qua công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, triển khai cuộc vận động “Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đã được nâng lên về ý thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng khá tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho dân và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội, bảo vệ pháp luật, bảo vệ tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương.

Công tác quân sự địa phương cũng có nhiều tiến bộ. Thực hiện NQTW8 khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác quân sự địa phương có chuyển biến tích cực. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đã có sự kết hợp chặt chẽ với xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng được tăng cường, phong trào toàn dân tham gia củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ được mở rộng, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho quận hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác quân sự địa phương hằng năm như: tuyển nghĩa vụ quân sự, hội thi, hội thao quốc phòng, quản lý huấn luyện quân dự bị động viên, thực hiện chính sách hậu phương quân đội…

Lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được chăm lo xây dựng về mọi mặt nên chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hằng năm chuyển biến tốt. Các phường đều tổ chức đủ biên chế tiểu đội dân quân thường trực, trung đội dân quân cơ động, thành lập được chi bộ cơ quan quân sự; 14/15 đồng chí chỉ huy trưởng đã tham gia Đảng ủy phường. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 15,05% (đầu nhiệm kỳ là 7%), do đó, chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng được nâng lên. Nhìn chung, lực lượng quân sự, lực lượng dân quân tự vệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của quận - phường và cùng với lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tác chiến trị an, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

B/. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt nhiều kết quả

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều giữ vững được lập trường, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới, nhận thức sâu hơn về âm mưu và thủ đoạn thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nên ý thức cảnh giác cách mạng được nâng lên. Ban Chấp hành và các cấp ủy cơ sở đã có nhiều đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng phát huy năng lực của cấp ủy cơ sở, xác định đối tượng phù hợp với từng nội dung nghị quyết; chú trọng đầu tư xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết nên chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết đã được nâng lên. Hiện tượng nói và làm không theo nghị quyết, không dùng nghị quyết để kiểm tra công việc của mình đã giảm.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh. Trong toàn nhiệm kỳ, đã có trên 10 ngàn lượt cán bộ, đảng viên được tham dự các lớp học tập nghị quyết, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác thông tin tuyên truyền được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác nghiên cứu dư luận xã hội đã thể hiện tính nhạy bén trong nắm bắt tình hình dư luận, giúp cấp ủy giải quyết kịp thời nhiều vấn đề tư tưởng của đảng viên, những bức xúc mà nhân dân quan tâm, đấu tranh kịp thời với các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, không để phát sinh điểm nóng; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm gần đây đã gắn bó chặt chẽ với triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên về “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Ý thức nỗ lực “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đã có sự lan tỏa ngày càng sâu rộng nên tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên. 100% cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đều có bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác, lấy tiêu chí nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Do đó, các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện đạo đức, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; phong trào “Vì người nghèo”, các hoạt động xã hội từ thiện được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đảng. Tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch - vững mạnh hiện nay đạt 78,4% (chỉ tiêu: 70% trở lên) và không còn cơ sở đảng yếu kém.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Hầu hết các cơ sở đảng đã được củng cố, kiện toàn, thực hiện khá tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, gắn việc hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội. Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm. Đã thành lập mới 08 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận; sáp nhập 14 chi bộ cơ sở khối Ủy ban nhân dân quận thành Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân quận; thành lập thí điểm 02 chi bộ tổ dân phố và liên tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường. Việc xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân có chuyển biến tích cực, đã thành lập Đảng bộ Doanh nghiệp tư nhân với 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 15 chi bộ được xây dựng mới, đạt 125% kế hoạch; kết nạp được 33 đảng viên là công nhân lao động.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới trong thực hiện các khâu từ đánh giá cán bộ đến quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa. Tỷ lệ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý được đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn đạt 99,1%, chuẩn hóa về lý luận chính trị đạt 83,3%. Việc luân chuyển cán bộ được tiến hành thường xuyên, đã thực hiện luân chuyển 156 lượt cán bộ, do đó đã tạo thêm môi trường phấn đấu cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ và làm tăng thêm năng lực lãnh đạo cho cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng có nhiều nét mới, tích cực thực hiện các hình thức liên kết đào tạo cán bộ, có sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý luận với đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xử lý công vụ cho từng loại cán bộ công chức phù hợp với chuyên môn được giao. Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng đã được các cấp ủy quan tâm cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo nguyên tắc và cơ cấu, đã kết nạp 588 đảng viên, vượt kế hoạch 17,6%.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đã có tác dụng tốt trong việc bảo vệ các nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng, giúp cho cấp ủy quản lý chặt chẽ hơn lịch sử chính trị và các mối quan hệ chính trị hiện hành của cán bộ, đảng viên, tạo thuận lợi cho công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ của quận và cơ sở.

Lãnh đạo công tác thanh niên và chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn đã được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt hơn, tạo sự chuyển biến nhiều mặt về công tác Đoàn cả về tổ chức, cán bộ, chất lượng đoàn viên và phong trào thanh niên. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng tăng và là nguồn cán bộ dự bị, trẻ, có năng lực của quận và cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận và của cơ sở đảng theo Điều lệ Đảng được coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Nhận thức về vai trò của kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm của các cấp ủy đã được nâng lên. Công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát đã được tiến hành thường xuyên hơn, góp phần ngăn ngừa tình trạng sai phạm của đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có sự kết hợp chặt chẽ với hoạt động thanh tra của Chính quyền, hoạt động giám sát của Mặt trận, các Đoàn thể nên tình trạng sai phạm của cán bộ, đảng viên đã giảm. Trong 05 năm, chỉ có 02 cơ sở đảng có sai phạm phải xem xét xử lý, giảm 01 cơ sở so với nhiệm kỳ VIII, tỷ lệ đảng viên sai phạm phải kỷ luật chỉ còn 1,22%, (chỉ tiêu đại hội là dưới 1,7%).

Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng cũng có nhiều chuyển biến. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, gìn giữ được nguyên tắc tập trung dân chủ, gần gũi, gắn bó với cơ sở đi đôi với coi trọng mở rộng dân chủ trong Đảng nên lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Duy trì tốt hơn chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình, chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, do đó đã nâng cao hơn năng lực và chất lượng lãnh đạo của cơ sở đảng, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể.

2/. Hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội của Ủy ban nhân dân quận - phường tiếp tục được nâng lên

Cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ cả 03 nội dung: cải tiến thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cả về năng lực và ý thức trách nhiệm. Thực hiện khá tốt nguyên tắc công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho dân. Chỉ số hài lòng trong dân đã đạt trên 85%. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt một số kết quả, vừa góp phần giảm phiền hà cho dân, vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm tham mưu và tác nghiệp của cán bộ và công chức. Việc thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực giữa quận và phường đã được tiến hành hợp lý hơn, phù hợp với thực tế phường, do đó đã phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành nhiệm vụ kinh tế, xã hội của Ủy ban nhân dân 15 phường.

Tổ chức bộ máy đã được kiện toàn, giảm đầu mối, bớt các khâu trung gian nên bộ máy gọn, nhẹ hơn (Ủy ban nhân dân quận chỉ còn 12 phòng ban chuyên môn), hoạt động linh hoạt và chủ động hơn. Hoạt động của Hội đồng nhân dân quận - phường đảm bảo đúng luật định, thực hiện khá tốt chức năng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; thể hiện được trách nhiệm cao trong xem xét, quyết định các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, trong thực hiện giám sát chính quyền tổ chức thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, quận đã thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận - phường và thí điểm nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của quận và 4 phường (Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân). Sau 1 năm thí điểm, tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được phát huy, mối quan hệ giữa lãnh đạo và quản lý có sự gắn bó tốt hơn.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc và đạt một số kết quả. Các cấp ủy đều tích cực triển khai chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng tài chính, tài sản công, ước tiết kiệm được 228 tỷ đồng. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt khoán chi phí hành chính, thực hiện tiết kiệm giảm 10% chi thường xuyên; mua sắm, sử dụng tài sản công đúng theo quy định của luật ngân sách và chỉ đạo của thành phố. Do tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của chính quyền, hoạt động giám sát của Mặt trận, các Đoàn thể nên đã chủ động phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính ở một số đơn vị (chủ yếu ở các đơn vị sự nghiệp). Trong nhiệm kỳ, đã phát hiện và xử lý nghiêm 3 vụ việc sai phạm về tài chính (1 đơn vị trường học, 1 đơn vị chợ, 1 đơn vị quản lý Nhà nước), có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa tình trạng lãng phí, xâm hại tài sản công trên các lĩnh vực.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được thực hiện tốt. Các cơ quan quản lý Nhà nước đều có nơi tiếp dân, có nội quy, quy chế tiếp công dân. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật, không để tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.

3/. Tích cực thực hiện chương trình cải cách tư pháp

Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp được tăng cường cả về số và chất lượng, đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn và phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng. Các hoạt động tố tụng được thực hiện công khai, minh bạch, chú trọng lấy cải cách, nâng cao chất lượng xét xử của tòa án làm trung tâm; thực hiện cơ chế công tố gắn liền với hoạt động điều tra, truy tố, xét xử nên chất lượng thực hành quyền công tố, chất lượng tranh tụng tại tòa được nâng lên, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng cao hơn về chất lượng và hiệu quả, vừa có tác dụng giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân, vừa đảm bảo pháp chế được thực thi nghiêm túc. Công tác thi hành án dân sự thể hiện được tính tích cực, chủ động, hạn chế được các trường hợp phải cưỡng chế thi hành án, góp phần gìn giữ ổn định xã hội. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên và có sự gắn bó chặt chẽ với các hoạt động thanh tra, kiểm tra nên đã có tác dụng ngăn ngừa sai phạm.

4/. Công tác vận động quần chúng, lãnh đạo Mặt trận, các Đoàn thể có nhiều tiến bộ

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các thành viên hệ thống chính trị về công tác dân vận có nhiều chuyển biến. Công tác vận động quần chúng đã trở thành nhiệm vụ chính trị của tất cả các thành viên hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận và các Đoàn thể phát huy tốt vai trò nòng cốt. Đặc biệt công tác dân vận của chính quyền có nhiều tiến bộ. Hầu hết các cấp ủy đều xây dựng và thực hiện khá nghiêm túc kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đại đoàn kết dân tộc, về tôn giáo, về dân tộc và các nghị quyết về vận động quần chúng (thanh niên, phụ nữ, công đoàn…).

Ban Dân vận quận ủy và các cấp ủy đã có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các Đoàn thể, các ngành của Ủy ban nhân dân quận nắm bắt và trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội bức xúc mà người dân quan tâm, nhất là trong thực hiện chính sách đền bù giải tỏa, di dời dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị… nên đã phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận, cơ sở. Nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến an ninh tư tưởng, an ninh chính trị cũng được giải quyết tốt, không để phát sinh điểm nóng.

Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và chương trình hành động của quận ủy về công tác vận động quần chúng, về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thông qua đó, Mặt trận và các Đoàn thể có nhiều đóng góp tích cực vào việc vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, phát triển kinh tế, gìn giữ an ninh quốc phòng, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của quận; tham mưu cho cấp ủy bước đầu thực hiện có kết quả việc đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo ngành và giới, lồng ghép các phong trào thi đua với triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ của Mặt trận, các Đoàn thể ở cơ sở và bên dưới cơ sở cũng được quan tâm, nhất là phát triển tổ chức đoàn - hội trong các thành phần kinh tế, khu vực dân cư nên chất lượng hoạt động có mức được nâng lên, bám sát việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của cơ sở; chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên được tăng cường, nhiều quần chúng ưu tú đã được xem xét kết nạp Đảng.

Mặt trận, các Đoàn thể đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân tham gia các hoạt động “Vì người nghèo”, hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, được nhân dân đánh giá cao. Trong 05 năm, đã huy động gần 10 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa trên 700 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho nhân dân trong quận và đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa, nhân dân các vùng bị thiên tai, bão lụt, thể hiện được tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, “tương thân, tương ái”. Hiến máu nhân đạo trên 17 ngàn ca, vượt 15,4% chỉ tiêu được giao.

Đạt được những kết quả nói trên là do đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ; là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, của các thành viên hệ thống chính trị, các giới nhân dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác, nhất là trong những thời điểm khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới; là do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy, các cấp ủy, các thành viên hệ thống chính trị tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát với thực tế, gần gũi với nhân dân, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, coi trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân nên tạo được sự đồng thuận cao giữa Đảng bộ, Chính quyền với nhân dân.

C/. NHỮNG HẠN CHẾ, THIẾU SÓT

1/. Tăng trưởng kinh tế chưa đảm bảo bền vững

Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng. Do giá cả nguyên vật liệu tăng nên tuy tổng giá trị sản phẩm tăng nhưng giá trị gia tăng của nhiều ngành, nhiều sản phẩm giảm. Hầu hết các đơn vị kinh tế trên địa bàn quận có quy mô vừa và nhỏ, chất lượng lao động còn thấp, năng lực tài chính không cao nên đổi mới công nghệ còn hạn chế, năng lực cạnh tranh chưa tốt, thiếu những sản phẩn có giá trị thương hiệu. Nhiều nguồn lực trong nhân dân chưa được khai thác tốt. Còn lúng túng trong đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác nên tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng kinh tế chưa cao, hiệu quả kinh doanh còn thấp, hầu hết các hợp tác xã quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp.

Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh nhưng vẫn còn mang đậm phương thức kinh doanh truyền thống. Các loại hình kinh doanh dịch vụ công nghệ cao còn chậm phát triển. Phương thức kinh doanh của kinh tế cá thể còn lạc hậu, chưa đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế nhiều lúc chưa chặt: các ngành còn lúng túng trong việc định hướng, quản lý các thành phần kinh tế phát triển theo quy hoạch, kế hoạch nhất là quản lý các loại hình kinh doanh giải trí, khách sạn, nhà hàng. Thủ tục hành chính, sự phối hợp giữa các ngành trong quản lý Nhà nước còn nhiều bất cập. Thực hiện hậu kiểm tra cấp phép có lúc chưa chặt, tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng còn nhiều, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng. Chưa thực hiện tốt việc kết hợp tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế vẫn còn xảy ra, gây thất thu, thất thoát ngân sách.

Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển chậm, thiếu đồng bộ, gây lãng phí và làm ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư phát triển của nhân dân, nhất là phát triển mạng lưới giao thông, thực hiện quy hoạch hẻm, mở hẻm. Chất lượng quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch chưa cao, nhiều lúc chưa gắn với quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, chưa tạo được sự đồng bộ giữa quận với thành phố. Nhiều công trình xây dựng chất lượng còn thấp, chưa đảm bảo mỹ quan đô thị.

2/. Một số vấn đề xã hội còn chậm được giải quyết

Kết cấu hạ tầng xã hội về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ.

Thành tựu xóa đói giảm nghèo chưa thật sự bền vững do chưa giải quyết được căn cơ vấn đề việc làm cho nhân dân lao động nghèo, trình độ học vấn thấp, không có tay nghề. Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế chưa đảm bảo tiến độ, đã ảnh hưởng nhất định đến thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, y tế tuy được tăng cường nhưng hiệu quả chưa cao, nhất là đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Chất lượng xây dựng đời sống văn hóa chưa vững chắc, vẫn còn mang tính phong trào, chạy theo thành tích. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong giao tiếp, ứng xử ở nhiều nơi chưa tốt. Vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn là một khâu yếu.

3/. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Tệ nạn xã hội vẫn chưa được ngăn chặn có hiệu quả, ma túy, mại dâm vẫn có khả năng tái phát; tội phạm có tổ chức, có liên quan đến ma túy vẫn có xu hướng gia tăng. Quản lý địa bàn ở một số nơi chưa tốt. Trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, gây cản trở sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Khiếu nại, kiến nghị của nhân dân đối với lĩnh vực nhà đất còn nhiều và giải quyết chậm. Một số ít cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự chưa thể hiện được tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

4/. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt yếu

Chất lượng sinh hoạt Đảng của một số cơ sở đảng chưa cao, tự phê bình và phê bình chưa trở thành nề nếp thường xuyên; vẫn còn hiện tượng buông lơi công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện nghị quyết vẫn còn là một khâu yếu, chưa khắc phục triệt để tình trạng nói và làm không theo nghị quyết, một số cấp ủy đảng có biểu hiện hành chính hóa công tác Đảng, làm việc thiếu năng động, sáng tạo, kinh nghiệm chủ nghĩa. Tình trạng hụt hẫng cán bộ trẻ, cán bộ trí thức chưa được khắc phục nên có biểu hiện lão hóa cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ nhiều điểm chưa hợp lý, chưa tạo được sự ổn định cần thiết cho cơ sở. Quản lý cán bộ nhiều lúc còn bị buông lỏng, nhất là quản lý các mối quan hệ xã hội hiện hành của đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên chưa tích cực làm công tác vận động quần chúng, còn xa rời nhân dân. Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa lan tỏa sâu rộng trong nhân dân; việc thực hiện nhiều nơi còn hình thức, chưa tạo được phong trào “làm theo” sâu rộng trong Đảng và trong nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa đi vào thực chất, chưa coi trọng đúng mức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm, phát huy nhân tố tích cực.

Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra: thủ tục hành chính ở nhiều khâu, nhiều bộ phận vẫn còn gây phiền hà cho nhân dân. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là công chức khối hành chính, công chức phường nhiều mặt chưa đảm bảo yêu cầu cả về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ nên chất lượng tham mưu, hiệu quả tác nghiệp không cao. Cá biệt một bộ phận chưa thể hiện được tinh thần phục vụ nhân dân. Cải cách hành chính nội bộ giữa các ngành chưa tốt, chưa tạo được sự liên thông cần thiết, vẫn còn tư tưởng cục bộ ngành, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. Sự phối hợp giữa Chính quyền với Mặt trận, các Đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa chặt, nhiều chủ trương của Nhà nước, của địa phương chưa đến được với người dân.

Mặt trận, các Đoàn thể tuy có tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhưng vẫn chưa theo kịp xu thế phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu hội nhập quốc tế; chưa khắc phục được triệt để biểu hiện hành chính hóa, tính hình thức, coi trọng chỉ tiêu thi đua. Chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên còn hạn chế. Hoạt động của tổ chức Đoàn thể ở cơ sở (khu phố) còn yếu. Còn lúng túng trong thực hiện chức năng giám sát nên có lúc chưa phát huy tốt vai trò đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Đổi mới việc tổ chức các phong trào quần chúng còn chậm nên chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan sau: lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số cơ sở đảng, của một bộ phận đảng viên chưa tốt, chưa tích cực đầu tư cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế nên nghị quyết chậm đi vào cuộc sống. Hệ thống chính trị của quận, cơ sở đổi mới nội dung và phương thức hoạt động chưa theo kịp xu thế phát triển của tình hình, chưa đảm bảo tính đồng bộ, cộng đồng trách nhiệm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực học tập, rèn luyện nên chưa đảm bảo năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là năng lực tham mưu, tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm, vẫn còn biểu hiện ngại khó, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm, không thể hiện được tinh thần phục vụ nhân dân. Một số cấp ủy chưa nhận thức rõ trọng tâm của đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị là cải cách hành chính nên chưa khắc phục được bệnh quan liêu, xa rời cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy nhiều lúc còn dàn trải; xây dựng và thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từng năm chưa tốt, dẫn đến còn sa vào sự vụ, sự việc; chưa kiên quyết trong xử lý sai phạm.

D/. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1/. Đánh giá chung

Nhìn tổng quát, 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 10 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, năng động vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt phương châm phát triển kinh tế, xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, do đó đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần IX đề ra. Đặc biệt trên các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện quy hoạch phát triển đô thị; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc như giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết vấn đề nhà ở, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế… Những thành quả trên có ý nghĩa rất quan trọng, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó đồng thuận giữa Đảng bộ, Chính quyền với nhân dân, vừa tạo thêm những tiền đề vật chất, tinh thần, động lực mới cho những bước phát triển tiếp theo của quận.

2/. Từ những nguyên nhân dẫn đến ưu điểm và khuyết điểm trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động thực tiễn sau

Một là, thực hiện tốt chính sách an dân, gìn giữ ổn định chính trị xã hội.

Là một quận đang trong quá trình quy hoạch phát triển đô thị, lao động nhập cư lớn nên luôn phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, ổn định xã hội. Do đó, để an dân, ổn định chính trị, các cấp ủy, các thành viên hệ thống chính trị phải thực hiện tốt quan điểm phát triển kinh tế, xã hội phải gắn liền với chính sách an dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân đi đôi với đấu tranh, kiên quyết không khoan nhượng với các hành vi lợi dụng dân chủ để gây mất ổn định chính trị xã hội. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng làm, việc gì có hại cho dân thì nhỏ mấy cũng kiên quyết không làm”.

Hai là, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, phát huy trách nhiệm xã hội của mọi tổ chức và cá nhân tham gia giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc.

Các thành viên hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm: tích cực phát huy nội lực, huy động có hiệu quả các nguồn lực vật chất, tinh thần và ý thức trách nhiệm công dân của mỗi người dân không chỉ trong phát triển kinh tế mà cả trong giải quyết các vấn đề xã hội. Có như vậy, chúng ta mới thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế bền vững với giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, công bằng xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường.

Ba là, phải thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành về nhiều mặt nhưng những hạn chế về năng lực, phẩm chất, ý thức tự rèn luyện phấn đấu, tinh thần phục vụ nhân dân, tình trạng hụt hẫng cán bộ trẻ, có trình độ vẫn là nỗi bức xúc của quận và cơ sở. Do đó, để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, vừa hồng, vừa chuyên, có tinh thần “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, có cơ cấu hợp lý các cấp ủy đảng, các thành viên hệ thống chính trị phải tích cực đổi mới toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là khâu quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ, gắn công tác cán bộ với triển khai sâu rộng, thực chất cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bốn là, phải thực sự coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, phải mở rộng dân chủ trong Đảng, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng tự phê bình - phê bình, chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Xây dựng Đảng vững mạnh phải đi liền với xây dựng bộ máy Chính quyền vững mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận, các Đoàn thể để vận động nhân dân, không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vốn là nền tảng chính trị cơ sở của mọi tổ chức đảng.

Năm là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải đảm bảo tính toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm

Các cấp ủy phải khắc phục tình trạng hành chính hóa công tác đảng, sự vụ, sự việc, đồng thời phải gắn bó với cơ sở, với nhân dân, nhạy bén phát hiện vấn đề mới để tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn, diễn biến của tình hình và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Coi việc giải quyết kiên quyết, sáng tạo từng vấn đề cụ thể là cơ sở để giải quyết có kết quả những vấn đề có ý nghĩa toàn cục và phải lấy lợi ích toàn cục làm trọng khi xem xét giải quyết từng vấn đề cụ thể.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2010-2015

Trong 05 năm tới, tình hình chính trị, xã hội của đất nước ổn định, sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của nhân dân ta tiếp tục tiến lên, sẽ tạo ra những thuận lợi lớn để củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, củng cố lòng tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những thành tựu khá toàn diện mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 10 đạt được trong 05 năm qua (2005-2010) sẽ là những điều kiện, động lực quan trọng để kinh tế, xã hội của quận phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế cũng đặt chúng ta trước nhiều thách thức mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ có những diễn biến phức tạp mới. Kinh tế thị trường sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, làm tăng thêm phân hóa xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh vẫn có khả năng xảy ra, tác động mạnh đến việc làm, đời sống của nhân dân. Quá trình phát triển đô thị của quận sẽ diễn ra nhanh nhưng những khó khăn về cơ sở hạ tầng, những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên nếu chậm được khắc phục sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Do đó, trong những năm tới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quận 10 cần tăng cường đoàn kết, phấn đấu tận dụng tốt các cơ hội, đề cao cảnh giác, tỉnh táo, bản lĩnh vượt qua các khó khăn, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển quận toàn diện, đồng bộ, nhanh và bền vững hơn.

A/. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT CỦA 05 NĂM (2010-2015)

Kiên trì đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tất cả các thành viên hệ thống chính trị trên cơ sở đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, của từng cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tiềm năng trí tuệ và vật chất trong nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị xã hội để xây dựng Quận 10 sớm trở thành một trong những quận có kinh tế phát triển nhanh và bền vững, có mỹ quan đô thị, có đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng văn minh, tiến bộ.

Phấn đấu trong 05 năm tới, thực hiện tốt quan điểm phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm: sản xuất là 10%, thương mại - dịch vụ 20% trở lên, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân từ 10% đến 15% so với dự toán năm trước, thu ngân sách quận tăng bình quân 15%; đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước và vốn doanh nghiệp đạt 1.200 tỷ đồng trở lên, hoàn thành tháo dỡ, xây dựng mới các lô chung cư xuống cấp, phát triển thêm một số khu dân cư mới, cố gắng xây dựng mới 2.000 căn hộ từ nguồn vốn Nhà nước và vốn doanh nghiệp.

B/. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1/. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tích cực hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững

1.1. Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng ngành, từng phường theo định hướng dịch vụ - thương mại - sản xuất đã được xác định. Gắn quy hoạch phát triển đô thị với thực hiện quy hoạch các ngành kinh tế nhằm khai thác các thế mạnh của từng khu vực về ngành nghề, sản phẩm. Chú ý làm tốt hơn công tác dự báo để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp diễn biến tình hình và hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp đầu tư đúng hướng.

Trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, cần chú ý đồng bộ cả 03 yếu tố: cơ cấu ngành, cơ cấu lao động và cơ cấu các thành phần kinh tế.

1.2. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ nâng giá, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng… đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh, khả năng mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

1.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính tín dụng, thuế… Công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp (nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, quản lý thuế…); tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tham gia thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của quận. Nâng cao năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức của cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về kinh tế, nghiêm khắc xử lý những người thiếu trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến đầu tư và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

1.4. Khuyến khích phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế

- Đối với kinh tế Nhà nước, khẩn trương thực hiện phương án chuyển đổi Công ty Dịch vụ đô thị & Quản lý nhà sang mô hình Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên để nâng cao năng lực đầu tư và kinh doanh dịch vụ, nhất là các lĩnh vực dịch vụ công.

- Đối với kinh tế tập thể, sớm tổng kết rút kinh nghiệm việc xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng ngành, từng địa bàn, chú trọng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác về thương mại, dịch vụ để có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, giải quyết việc làm cho người lao động nhiều hơn. Sớm thực hiện mô hình hợp tác xã kinh doanh dịch vụ hoa tươi ở Phường 1 để đổi mới phương thức kinh doanh của khu chuyên doanh hoa tươi Hồ Thị Kỷ theo hướng văn minh. Đồng thời để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình hợp tác xã kinh doanh dịch vụ ở các ngành nghề quận có thế mạnh.

- Đối với kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ đầu tư phát triển cả về số lượng và quy mô, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khuyến khích hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập doanh nghiệp để đổi mới phương thức sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu thế hội nhập; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ công nghệ cao và các loại hình đầu tư dài hạn khác để hạn chế biến động xảy ra.

1.5. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội về giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, điện. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị… tạo môi trường thu hút đầu tư của nhân dân, của doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là giáo dục, y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2/. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, bảo vệ môi trường

2.1. Nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị của quận một cách khoa học, hiện đại, thẩm mỹ. Kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng xã hội, trong đó đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết hạ tầng giao thông, quy hoạch mạng lưới trường học, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng (nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước).

2.2. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch chi tiết 15 phường một cách hợp lý, khả thi, xóa bỏ tình trạng quy hoạch bất hợp lý (nhất là quy hoạch hệ thống đường nội bộ) để ổn định tình hình dân cư.

2.3. Đẩy mạnh thực hiện các dự án về nhà ở, bao gồm cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư đã xuống cấp (ở Phường 2, 3, 7, 9) và xây dựng mới các khu dân cư ở Phường 1, 2, 12, 14, 15 để giải quyết vấn đề nhà ở cho người tái định cư, cán bộ công chức, người có thu nhập thấp. Khuyến khích các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch.

2.4. Nâng cao năng lực quản lý cơ sở hạ tầng được phân cấp đi đôi với thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong nhân dân cùng với Chính quyền cải tạo, nâng cấp hệ thống đường nội bộ, đường hẻm, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước… để góp phần chỉnh trang đô thị.

2.5. Tăng cường công tác quản lý đô thị, khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công. Tích cực cải tiến thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án và tạo thuận lợi cho dân tự cải thiện điều kiện ăn ở của mình. Tăng cường công tác quản lý trật tự lòng lề đường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đồng thời cố gắng sắp xếp cho nhân dân tham gia kinh doanh trong an ninh trật tự.

2.6. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm nâng cao ý thức của người dân về vệ sinh môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, dự án đầu tư. Tăng cường đầu tư nhân lực, phương tiện, điều kiện thu gom, xử lý rác thải của Công ty Dịch vụ đô thị & Quản lý nhà, lắp đặt thêm thùng rác công cộng ở các tuyến đường, các nơi công cộng, nghiên cứu sớm hình thành điểm tập kết rác, trạm trung chuyển rác đi đôi với chấn chỉnh, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước đối với hoạt động thu gom rác dân lập. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp, phong trào “trồng cây nhớ Bác”. Kiểm tra, xử phạt nghiêm các hành vi làm tổn hại môi trường, đặc biệt là các hành vi xả rác, nước thải ra nơi công cộng, nhất là đối với chất thải nguy hại, chất thải y tế, hóa chất…

3/. Tích cực chăm lo phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội

3.1. Đối với giáo dục - đào tạo

Ưu tiên hàng đầu là đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở mọi cấp học, đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, kết hợp hài hòa học đi đôi với hành. Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng học sinh, làm cơ sở thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học sinh ở từng trường, từng lớp. Quy hoạch, đào tạo, kiện toàn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi đôi với tích cực đổi mới phương pháp dạy học, phát huy khả năng sáng tạo và tư duy độc lập của học sinh, khắc phục tình trạng học vẹt, học từ chương trong giáo dục. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường, nhất là tổ chức đảng, tổ chức đoàn, đội, phấn đấu cuối nhiệm kỳ 100% chi bộ trường học không có đảng viên sinh hoạt ghép.

Thực hiện nhanh quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, phấn đấu mỗi phường có trường Mầm non, Tiểu học có đủ điều kiện dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, giảm sỉ số học sinh ở các lớp học, tăng số học sinh Trung học cơ sở học 02 buổi/ngày lên 50%. Phấn đấu đầu tư xây dựng thêm từ 01 đến 02 trường Trung học cơ sở và đến cuối nhiệm kỳ có thêm 12 trường đạt chuẩn quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư phát triển giáo dục, khuyến khích thành lập các trường tư thục, trung tâm học tập cộng đồng đi đôi với chấn chỉnh các biểu hiện thương mại hóa giáo dục, vận động sự đóng góp của nhân dân không đúng quy định. Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, phát huy trách nhiệm xã hội của mọi người dân, gia đình đối với giáo dục để từng bước xây dựng xã hội học tập. Xây dựng mới Trung tâm Dạy nghề để mở rộng quy mô dạy nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng lao động đi đôi với tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, góp phần phân luồng trong giáo dục, đào tạo.

3.2. Đối với công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội

Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ để người lao động, người nghèo có tay nghề và việc làm ổn định. Tích cực triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng để thu hút lao động; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn sử dụng lao động địa phương, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Phấn đấu mỗi năm có từ 3.000 - 3.500 lao động có việc làm ổn định.

Tích cực triển khai các biện pháp trợ giúp người nghèo trên tinh thần xã hội hóa đi đôi với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Nhà nước để nâng cao chất lượng giảm nghèo, phấn đấu sớm hoàn thành giảm nghèo giai đoạn 3 theo tiêu chí của Thành phố vào năm 2013, đồng thời nâng cao chất lượng thực hiện chuẩn nghèo phù hợp với tình hình mới. Song song đó, cần có biện pháp khuyến khích ý thức tự vươn lên của hộ nghèo, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của Nhà nước, của xã hội.

3.3. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đầu tư thực hiện có kết quả định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới y tế cơ sở đến năm 2020. Tập trung xây dựng mới Trung tâm Y tế Dự phòng quận, Trạm Y tế 15 phường đạt chuẩn quốc gia đi đôi với nâng cao y đức, kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân tốt. Bổ sung trang thiết bị y tế cho các trạm y tế đủ sức đảm đương nhiệm vụ y tế cộng đồng, vệ sinh phòng dịch và triển khai các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân (tiêm chủng mở rộng, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS…). Đẩy mạnh hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe, nâng cao trách nhiệm của các ngành và ý thức của người dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đầu tư nâng cao năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện quận, nhất là đối với diện bảo hiểm y tế để tạo niềm tin trong nhân dân và giảm tải tuyến y tế cấp trên. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân theo Luật Bảo hiểm Y tế. Phấn đấu nâng cấp Bệnh viện quận từ hạng 3 lên hạng 2 với quy mô 100 giường nội trú, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 0,52%.

Quản lý chặt chẽ hoạt động khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế tư nhân, hoạt động kinh doanh dược phẩm đi đôi với làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

3.4. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe. Trung tâm Thể dục - Thể thao quận và các nhà văn hóa phường cần phát triển mạnh các hoạt động thể dục - thể thao để thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, phát triển thể thao nghiệp dư, coi đây là cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao. Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đầu tư, cung ứng các dịch vụ công cộng về thể dục - thể thao cho các cộng đồng dân cư.

3.5. Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội với xây dựng và phát triển văn hóa, đảm bảo hài hòa giữa đời sống vật chất với đời sống tinh thần, ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu của văn hóa ngoại lai xâm nhập vào nhân dân, nhất là thanh thiếu niên. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt NQTW5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội. Tiếp tục thực hiện quy hoạch đi đôi với bổ sung nhân lực, trang thiết bị để Trung tâm Văn hóa Hòa Bình có đủ năng lực tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật chất lượng cao. Có kế hoạch đầu tư phát triển Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng để công viên trở thành nơi vui chơi, sinh hoạt văn hóa lành mạnh của nhân dân.

Thực hiện tốt quy hoạch, quản lý các loại hình dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, tiến hành đồng bộ các biện pháp xây và chống trên lĩnh vực văn hóa. Quản lý chặt chẽ đi đôi với đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, lễ hội theo hướng hiện đại, đại chúng.

3.6. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Để các danh hiệu văn hóa phản ánh đúng thực chất, cần kết hợp hài hòa giữa xây và chống trong xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa, trong đó xây dựng lối sống văn hóa có ý nghĩa quyết định. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cần phát triển theo chiều sâu, đến từng hộ dân, người dân, khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo chỉ tiêu thi đua. Song song đó, cần đầu tư cán bộ làm công tác văn hóa, thiết chế văn hóa cho cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của nhân dân, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 15 phường đều có nhà văn hóa, 08 phường đạt chuẩn Phường Văn hóa một cách thực chất, bền vững.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lối sống lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức và đặc biệt trong thanh niên. Các cấp ủy, Mặt trận, các Đoàn thể cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện văn minh trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang, trong giao tiếp ứng xử, gắn với triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

3.7. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 3 giảm, giải quyết tốt các vấn đề xã hội khác

Kiên quyết trấn áp các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, không để phát sinh điểm nóng về ma túy. Tăng cường quản lý người sau cai nghiện bằng các hình thức chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và đặc biệt là tạo việc làm để họ sớm hòa nhập cộng đồng, khắc phục tình trạng kỳ thị người cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức.

Quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa, không để tệ nạn xã hội (nhất là hoạt động mại dâm) núp bóng. Chú ý các loại hình nhà trọ, khách sạn, karaoke, xông hơi, hớt tóc (nữ), internet…

Chủ động giải quyết tốt các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân, các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tranh chấp lao động, không để phát sinh điểm nóng, gây mất ổn định xã hội.

4/. Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị xã hội

4.1. Tiếp tục quán triệt sâu, kỹ NQTW8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, nâng cao khả năng tự bảo vệ của mỗi cá nhân, tổ chức; khắc phục tư tưởng coi trọng phát triển kinh tế, xem nhẹ công tác an ninh quốc phòng, coi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ là nhiệm vụ của lực lượng quân sự, lực lượng công an đơn thuần.

Các vấn đề cần tập trung làm tốt trong thời gian tới là: tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng và hiệu lực quản lý của Chính quyền đối với công tác quân sự địa phương, nhất là đối với tổ chức và hoạt động của lực lượng quân sự - dân quân tự vệ. Củng cố, kiện toàn các chi bộ quân sự phường để nâng cao chất lượng công tác chính trị, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phấn đấu 15 chi bộ đều có đủ đảng viên để cơ cấu cấp ủy, không có đảng viên sinh hoạt ghép và nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 15,1%, dự bị động viên lên 6,5% vào cuối nhiệm kỳ. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vận hành cơ chế xử lý tình huống trong diễn tập phòng thủ khu vực, diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu hạn. Lãnh đạo thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ Quân sự, vận động thanh niên, đảng viên trẻ tích cực nhập ngũ, tham gia xây dựng quân đội đi đôi với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

4.2. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thách thức và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện diễn biến hòa bình. Trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, lấy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc làm phương thức hoạt động chủ yếu nhằm nâng cao ý thức tự quản, tự bảo vệ của mọi cơ quan, đơn vị và của người dân.

Các nhiệm vụ cần tập trung làm tốt là: chủ động phòng chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao… Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm từ 3% - 5% số vụ phạm pháp hình sự trong cả nhiệm kỳ; điều tra khám phá án đạt 65% trở lên. Xây dựng lực lượng công an, nhất là lực lượng công an phường, các ban, đội nghiệp vụ vững mạnh toàn diện, gắn bó với nhân dân, tận tụy với dân, hết lòng phục vụ nhân dân, có ý thức tự giác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, sự quản lý của Chính quyền đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận an ninh nhân dân với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

C/. CÁC NHIỆM VỤ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1/. Xây dựng Đảng bộ quận và các tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh

Nhiệm vụ xuyên suốt là phải tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đảm bảo các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng và trong xã hội, bám sát chủ đề hằng năm.

1.1. Về chính trị: cần tạo ra bước đột phá về nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với cấp ủy cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đặc biệt là năng lực cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để nghị quyết của Đảng các cấp phải trở thành hiện thực cuộc sống và coi đây là cơ sở để đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các thành viên hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành - Ban Thường vụ quận ủy cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng tập trung thực hiện xây dựng các chuyên đề, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của quận. Ủy ban kiểm tra quận ủy và các Ban Xây dựng Đảng cần làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Các cấp ủy cơ sở tập trung đầu tư xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các thành viên hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên; vận động nhân dân tham gia thực hiện nghị quyết, khắc phục hiện tượng nói nhưng không làm, họp nhưng không hành.

1.2. Về tư tưởng: tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần nền tảng tư tưởng của Đảng ta là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Cảnh giác, tăng cường đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” ngay trong nội bộ Đảng. Công tác tư tưởng cần tập trung tìm các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn về tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Coi đây là giải pháp cơ bản để chống chủ nghĩa cá nhân, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức trong Đảng và trong xã hội. Đồng thời thúc đẩy việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ sở đảng, từng cán bộ, đảng viên.

1.3. Về công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng tạo sự đồng bộ thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở, gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Song song đó, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các Ban Xây dựng Đảng của quận ủy trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định; đồng thời xây dựng phương án thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ khối Mặt trận, các Đoàn thể theo tinh thần Nghị quyết 22 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt chú ý đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ, thành lập mới 15 chi bộ, kết nạp 30 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và khu vực kinh tế tập thể.

Lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở đảng thực hiện đúng, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với từng loại hình cơ sở đảng, quan tâm nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức đảng khối hành chính - sự nghiệp, khắc phục tình trạng bao biện hoặc buông lơi công tác lãnh đạo của tổ chức đảng, của đảng viên đối với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đảm bảo các loại hình chi bộ đều thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng; nội dung sinh hoạt Đảng phải phong phú, bám sát việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, khuyến khích tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng làm cơ sở để sinh hoạt Đảng đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, khắc phục hiện tượng dĩ hòa vi quý trong sinh hoạt Đảng. Phấn đấu hằng năm, số cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phải đạt từ 70% trở lên và không còn cơ sở đảng yếu kém.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ. Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong công tác cán bộ phải đảm bảo tính đồng bộ, tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, nhất là cơ sở phường, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ trẻ, có trình độ, đảm bảo cuối nhiệm kỳ 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận và cơ sở đều đạt chuẩn về trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh đang đảm đương.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ. Kết hợp chặt chẽ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên môn; kết hợp giữa quy hoạch với đào tạo và bố trí, sử dụng cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, sở trường để từng bước chuẩn hóa cán bộ, nhất là cán bộ công chức cơ sở. Không thực hiện tuyển dụng cán bộ chưa đạt chuẩn phải đào tạo và đào tạo lại; chú ý gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý luận chính trị với đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng xử lý công vụ.

Tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ một cách hợp lý để vừa tạo môi trường phấn đấu mới cho cán bộ, đặc biệt đối với cán bộ trẻ, cán bộ dự bị, vừa đảm bảo tính ổn định cần thiết. Triển khai thực hiện cơ chế thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý với luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ.

Trên cơ sở quy hoạch, đào tạo cán bộ, mọi cấp ủy phải quan tâm làm tốt hơn công tác kết nạp đảng viên trên cơ sở coi trọng tiêu chuẩn và phải có cơ cấu hợp lý, chú ý phát triển Đảng trong các thành phần kinh tế, trong các khu vực dân cư. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, kết nạp 550 - 600 đảng viên mới; 100% cơ sở đảng có nguồn đều thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, kết nạp đảng viên.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bao gồm lịch sử chính trị và các mối quan hệ chính trị hiện hành của đảng viên để bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong từng cơ sở Đảng, đồng thời cũng là giải pháp để các cấp ủy làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống.

1.4. Về công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, của đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát đi đôi với kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ kiểm tra có chất lượng cho Ủy ban kiểm tra quận và cơ sở; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa công tác kiểm tra của Đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, Mặt trận, các Đoàn thể trong xem xét khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải gắn bó chặt chẽ với hoạt động giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong công tác và gìn giữ đạo đức lối sống. Trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát phải thực hiện tốt quan điểm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, lấy ngăn ngừa sai phạm làm mục tiêu chủ yếu.

Công tác kiểm tra cần đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ: kiểm tra việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chất lượng tự phê bình và phê bình; kiểm tra tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đảng và ý thức chấp hành chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra cơ sở đảng, cấp ủy viên cùng cấp thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm tra người đứng đầu của cơ quan trên lĩnh vực kinh tế, tài chính, cải cách hành chính, tư pháp để chủ động ngăn ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát, kết hợp chặt chẽ hoạt động giám sát của Đảng với giám sát của Mặt trận, các Đoàn thể, của nhân dân để chủ động phát hiện và xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu sai phạm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ đảng viên sai phạm phải xử lý kỷ luật xuống dưới 1%.

2/. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Ủy ban nhân dân quận - phường

2.1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và cán bộ của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận - phường, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là trên các lĩnh vực còn yếu kém để từng bước đảm đương được nhiệm vụ xây dựng chính quyền đô thị, thực hiện chức năng quản lý đô thị.

Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, giữa các ngành của Ủy ban nhân dân quận và giữa Ủy ban nhân dân quận với Ủy ban nhân dân các phường để tổ chức tốt hơn việc phối hợp hoạt động giữa các đơn vị, giữa quản lý ngành với quản lý địa giới hành chính.

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, chú trọng các mặt: nâng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (nhất là cán bộ công chức phường) cả về năng lực và phẩm chất; thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước; xây dựng và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện chế độ công chức phải gắn liền với chế độ công vụ, phân cấp và làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân quận - phường. Các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt là: tăng cường công tác quản lý đô thị (quản lý nhà đất, xây dựng, trật tự kinh doanh, vệ sinh môi trường…), nâng cao năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế, phát huy tối đa lợi thế của các ngành, các phường, thu hút các nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội; hỗ trợ, xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được phân cấp quản lý; thực hiện tốt các chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các thành phần kinh tế hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phát triển mạnh các dịch vụ công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao…) kết hợp với thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2.4. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm, kịp thời cán bộ công chức (không phân biệt chức vụ) có các hành vi vi phạm kỷ luật hành chính, vi phạm các nguyên tắc về quản lý tài chính, tài sản công, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu nhân dân.

3/. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Phối hợp với các ngành chức năng sắp xếp lại mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan hoạt động trên lĩnh vực tư pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Lãnh đạo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp giỏi về nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tạo mọi điều kiện cho Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự và các tổ chức bổ trợ tư pháp thực hiện tốt chức năng theo quy định của pháp luật, đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không để tồn đọng án, xét xử oan sai, gây bức xúc xã hội.

4/. Tăng cường lãnh đạo công tác dân vận, lãnh đạo Mặt trận, các Đoàn thể chính trị, xã hội đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động

4.1. Các cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các thành viên hệ thống chính trị đều phải có trách nhiệm làm công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định 290 – QĐ/TW của Bộ chính trị. Các chi bộ cần làm tốt việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú. Ban Dân vận quận ủy có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành - Ban Thường vụ quận ủy kiện toàn nhân sự cán bộ làm công tác dân vận và hướng dẫn cấp ủy các đơn vị thực hiện công tác dân vận, nhất là dân vận của Chính quyền; tiếp tục khắc phục tình trạng đảng viên không quan tâm làm công tác vận động quần chúng, khoán trắng công tác dân vận cho cán bộ khối vận và cho Mặt trận, các Đoàn thể.

4.2. Công tác dân vận bên cạnh việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, chăm lo phát triển các tổ chức chính trị, xã hội, cần hướng hoạt động vào việc giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của quận, cơ sở: vận động nhân dân nâng cao ý thức tự quản, phát huy quyền công dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của địa phương, cảnh giác đấu tranh với âm mưu và thủ đoạn thực hiện diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện chức năng giám sát cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh; vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội theo pháp luật, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện văn minh đô thị, tổ chức cuộc sống ở các cộng đồng dân cư; tham gia giải quyết các tranh chấp trong nội bộ nhân dân, các khiếu nại, kiến nghị của dân (nhất là trên các lĩnh vực nóng liên quan đến nhà, đất, xây dựng, đền bù giải tỏa…), không để kẻ xấu lợi dụng kích động làm mất ổn định xã hội. Đặc biệt, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giảm nghèo, xã hội từ thiện, nhân đạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong các cộng đồng dân cư.

4.3. Tập trung lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các Đoàn thể chính trị, xã hội.

Đối với Mặt trận Tổ quốc quận - phường, nhiệm vụ chung là tham mưu cho cấp ủy biện pháp mở rộng mặt trận đoàn kết các giới nhân dân, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, phát huy vai trò là người đại diện cho nguyện vọng của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, giám sát chính quyền thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, vận động nhân dân đoàn kết, tương thân, tương ái, hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động lớn của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, tổ chức các hoạt động nhân đạo vì người nghèo và làm tốt công tác điều phối hoạt động của các thành viên để phát huy sức mạnh chung.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên. Thực hiện tốt các mục tiêu: bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên gương mẫu tham gia thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo bước chuyển biến thực sự về đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên; tạo sự chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn - Hội, nhất là ở các phường, khu phố; phát triển đa dạng các loại hình, tổ chức tập hợp thanh niên, thu hẹp cơ sở yếu kém, tăng tỷ lệ thanh niên vào Đoàn đi đôi với chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất vào các cương vị lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh công tác kết nạp Đảng trong đoàn viên, phấn đấu đạt tỷ lệ 70% đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên.

Đối với công tác Phụ nữ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa X) để nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới. Bồi dưỡng, đào tạo để xây dựng đội ngũ cán bộ nữ vững mạnh, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, vào các cương vị lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Kiên quyết đấu tranh với các hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, xâm hại đến nhân phẩm, sức khỏe của phụ nữ.

Đối với hoạt động Công đoàn, tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ chung là củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức công đoàn hiện có đi đôi với đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các đơn vị kinh tế tư nhân để tập hợp công nhân lao động, phát triển đoàn viên, phấn đấu có 80% doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện thành lập được tổ chức công đoàn. Trên cơ sở đó, giác ngộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, học vấn, nghề nghiệp cho công nhân lao động và thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với hoạt động Cựu chiến binh, nhiệm vụ chung là đẩy mạnh Nghị quyết 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, động viên các đồng chí hội viên gìn giữ phẩm chất Anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền; vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đề cao vai trò của cán bộ hưu trí, người cao tuổi trong vận động nhân dân, giáo dục người thân xây dựng lối sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa. Phát huy tốt trách nhiệm của các thành viên hệ thống chính trị, của cộng đồng vào việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi sống vui, sống khỏe.

4.4. Tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động của Mặt trận, các Đoàn thể

Các cấp ủy, đặc biệt là Đảng ủy - Ủy ban nhân dân 15 phường phải tạo điều kiện thuận lợi về cán bộ, kinh phí, điều kiện hoạt động để Mặt trận, các Đoàn thể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước về phát triển các Đoàn thể, đặc biệt đối với tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều tổ chức quần chúng ra đời và hoạt động, vì vậy, Mặt trận, các Đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với các ngành của quận, với Ủy ban nhân dân 15 phường tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mọi tổ chức quần chúng đều phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

D/. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH MANG TÍNH ĐÒN BẨY VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1/. Các chương trình mang tính đòn bẩy

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 05 năm 2010-2015, Đại hội xác định trong lãnh đạo, chỉ đạo, cần tập trung nỗ lực thực hiện đồng bộ và có kết quả 04 chương trình sau:

1.1. Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh

Mục tiêu: kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực, phẩm chất chính trị, có đạo đức, khả năng làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và đối với nhân dân; phấn đấu từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo chức danh, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị.

1.2. Chương trình đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng

Mục tiêu: hoàn chỉnh và thực hiện có kết quả quy hoạch phát triển đô thị của quận; kết hợp chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của quận - phường, với quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, khu vực kinh tế, với quy hoạch phát triển hạ tầng xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển đúng định hướng, đồng thời không ngừng cải thiện và nâng cao môi trường sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân, từng bước xây dựng quận trở thành một trung tâm về kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố.

1.3. Chương trình nhà ở

Mục tiêu: huy động tối đa các nguồn lực của Nhà nước, của các thành phần kinh tế và của nhân dân vào việc xây dựng nhà ở, các khu dân cư văn minh, hiện đại theo quy hoạch để giải quyết vấn đề nhà ở cho dân, nhất là đối với các khu chung cư đã xuống cấp (Phường 2, 3, 7, 9), các khu dân cư lụp xụp, dân cư ở các khu vực quy hoạch giải tỏa. Phấn đấu xây dựng mới 2.000 căn hộ trở lên từ nguồn vốn Nhà nước và vốn khác.

1.4. Chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Mục tiêu: bằng nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 3 theo tiêu chí của Thành phố vào năm 2013 để triển khai chương trình giảm nghèo các giai đoạn kế tiếp, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

2/. Một số giải pháp chủ yếu

2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết

Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực quán triệt, vận dụng cụ thể hóa nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên vào tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời tổ chức đảng và đảng viên nói và làm không theo nghị quyết, không dùng nghị quyết của Đảng để kiểm tra công việc của mình.

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến thủ tục hành chính

Tiếp tục kiện toàn các cơ quan, bộ phận chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận - phường từng bước phù hợp với yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, phẩm chất và đạt yêu cầu chuẩn hóa theo chức danh, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với thực hiện tốt chế độ công vụ, thực hiện kỷ luật hành chính. Cải tiến, thực hiện công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính đi đôi với thực hiện tốt cải cách hành chính nội bộ, tạo sự liên thông giữa quận với phường, giữa các ngành trong thực hiện chức năng tham mưu và tác nghiệp, khắc phục tình trạng cục bộ, ngành nào biết ngành đó, đùn đẩy trách nhiệm. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Chính quyền, hoạt động giám sát của Mặt trận, các Đoàn thể đối với cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý nói chung và trong cải cách hành chính nói riêng.

2.3. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa

Bên cạnh việc tạo điều kiện, khuyến khích nhân dân phát huy nội lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận để làm giàu cho bản thân và xã hội, cần chú ý phát huy trách nhiệm xã hội của công dân trong việc đóng góp công sức, tiền của cùng với chính quyền giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của nhân dân: cải tạo cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tổ chức các hoạt động xã hội nhân đạo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy tinh thần tự quản của dân trong tổ chức cuộc sống ở các cộng đồng dân cư, góp phần làm chuyển biến môi trường văn hóa, lối sống văn hóa, đời sống văn hóa.

2.4. Đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Các cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước với nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ được giao và phải phục vụ thiết thực việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể phải tham mưu cho cấp ủy cách thức tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo có nội dung cụ thể, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, có tác dụng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, khắc phục tính hình thức, lãng phí, chạy theo thành tích. Thực hiện tốt việc lồng ghép các phong trào thi đua của ngành và giới vào các phong trào chung của quận, trong đó lấy thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm phong trào trung tâm.

*      *

*

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu nói trên, Đại hội Đảng bộ quận lần X khẳng định quyết tâm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tận dụng tốt các thời cơ thuận lợi, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển Quận 10, góp phần cùng với nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu: xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Thông báo