Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Lê Thanh Hải tại buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân Quận 1 ngày 09 tháng 9 năm 2005

 

Ngày 09 tháng 9 năm 2005,đồng chí Lê Thanh Hải Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Quận 1 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội 8 tháng đầu năm 2005. Tham dự có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh,Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông-Công chánh, Sở Xây dựng, Sở Thương mại, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thể dục thể thao, Cục Thống kê.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 8 tháng đầu năm 2005, những kiến nghị giải quyết một số vấn đề bức xúc trên địa bàn quận 1 và ý kiến của các sở,ngành, Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố Lê Thanh Hải kết luận chỉ đạo như sau

Nhất trí báo cáo của quận và đánh giá cao kết quả phấn đấu nỗ lực của Ủy ban nhân dân quận 1 trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm.Yêu cầu quận 1 tiếp tục phát huy vai trò vị trí quận trung tâm trên nhiều mặt , cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2005, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm của thành phố. Từ nay đến cuối năm 2005, quận 1 cần tập trung công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận và triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm; cụ thể :

1. Về qui hoạch chi tiết 1/2000 : Do việc lập qui hoạch chi tiết đã xong trước ngày ban hành Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 nên giao Sở Qui hoạch-Kiến trúc thẩm định trong tháng 9 năm 2005 (theo qui trình cũ) để chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân quận 1 phê duyệt theo phân cấp.

2. Về qui hoạch chi tiết 1/500 : Giao cho Sở Qui hoạch - Kiến trúc xác định quận 1 có bao nhiêu ô phố cần thực hiện, trong giai đoạn 1, cần phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 1 để có thống nhất bổ sung (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2005.

- Đồng ý cho quận 1 làm chủ đầu tư, được phép thuê tư vấn trong nước hoặc nước ngoài thực hiện thiết kế qui hoạch chi tiết 1/500 tại một số ô phố của 3 phường trung tâm (Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình). Giao Sở Qui hoạch-Kiến trúc chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân quận 1 xác định yêu cầu đầu bài cho tư vấn về thiết kế đô thị : Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan đô thị đối với khu vực trung tâm thành phố, để báo cáo đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Đua phê duyệt. Phấn đấu đến tháng 11 năm 2005,quận 1 có đủ điều kiện để triển khai thực hiện việc chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện.

3. Về chỉnh trang đô thị : Chấp hành chủ trương cho quận 1 thực hiện phương án đầu tư khu Mã Lạng thành cụm đô thị tái định cư cao tầng để bố trí tái định cư tại chỗ khỏang 1.000 căn hộ (gồm khu Mã Lạng và khu Tứ giác Phạm Ngũ Lão-Phó Đức Chính-Lê Thị Hồng Gấm-Calmette),đồng thời giải tỏa thu hồi khu đất Tứ giác nêu trên để đầu tư phát triển dịch vụ cao cấp tại khu Trung tâm thành phố.Về phương thức đầu tư theo hướng không dùng vốn ngân sách mà kêu gọi đầu tư kể cả trong nước và nước ngoài,thực hiện theo phương thức đổi công trình tái định cư cho dân ở cả hai khu vực nêu trên để nhà đầu tư nhận lại quyền sử dụng đất khu tứ giác.Trường hợp quận 1 đầu tư trực tiếp thì thành phố đồng ý ứng mượn vốn (tạm cư và đầu tư công trình tái định cư tại khu Mã Lạng)sau khi đấu giá khu Tứ giác sẽ hoàn lại.

4. Về trật tự mỹ quan đô thị : Giao Ủy ban nhân dân quận 1 có kế hoạch,qui hoạch cụ thể để làm điểm ở các lĩnh vực cụ thể như : sắp xếp lại trật tự lòng lề đường,phấn đấu đến cuối năm 2005 không còn việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh với các giải pháp đồng bộ và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố họp chuyên đề để thực hiện;đảm bảo tốt công tác thu gom,phân loại, vận chuyển rác trên địa bàn quận trung tâm.Trên cơ sở khảo sát số lượng người vãng lai đến địa bàn quận 1 và nhu cầu của người dân tại chỗ,Ủy ban nhân dân quận 1 phối hợp cùng các sở-ngành thành phố có phương án xây dựng thêm các nhà vệ sinh công cộng,tăng cường mảng xanh tại một số khu vực trung tâm ở quận 1,và đặc biệt chú ý quản lý quảng cáo hết sức nghiêm ngặt,phối hợp cùng các sở,ngành thành phố có kế hoạch chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quảng cáo ngoài trời trên địa bàn trung tâm thành phố.Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc trên.

5. Giao Giám đốc Sở Tài chánh (Ban Chỉ đạo 80 của thành phố) rà sóat lại các mặt bằng cho thuê không đúng mục đích công năng gây lãng phí, trong tháng 10 năm 2005 có báo cáo và đề xuất hướng xử lý với Ủy ban nhân thành phố. Giao Sở Tài chánh phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường lập thủ tục thu hồi mặt bằng số 7-9 Phan Văn Trường, 65 Nguyễn Thái Học phường Cầu Ông Lãnh quận 1 để đầu tư mở rộng 02 trường Trung học cơ sở Đồng Khởi và Minh Đức theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 1.

6. Giao cho Sở Xây dựng rà sóat lại tính khả thi và thủ tục pháp lý các dự án thuộc diện qui hoạch treo tại mục 2.3 công văn kiến nghị số 1239/UB-VP ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 1, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2005, để thành phố xem xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 1 nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà sở hữu Nhà nước, giải quyết các nhu cầu bức xúc của người dân.

7. Giao Sở kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2005 xung quanh các dự án liên doanh mà không có triển khai dự án đầu tư trên địa bàn quận 1.

8. Chấp thuận điều chỉnh lộ giới 03 tuyến đường Cô Giang, Bùi Thị Xuân,Trần Đình Xu theo hiện trạng như kiến nghị tại văn bản số 1239/UB-VP ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân quận 1.

9. Đồng ý với việc thực hiện và rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình Ban cán sự xã hội trên 10 phường của quận 1 để quản lý số đối tượng sau cai nghiện trở về trên địa bàn quận 1, giao Sở Tài chánh tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mức hỗ trợ kinh phí để Ủy ban nhân dân quận 1 thực hiện.

10. Về kiến nghị phân cấp cho quận quyết định mức hỗ trợ thêm trong đơn giá đền bù khi thu hồi đất, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chánh, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố gởi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện và báo cáo kết quả cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định trong tháng 9 năm 2005.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến kết luận, chỉ đạo đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để Thủ trưởng các ngành,các cấp và các đơn vị liên quan thực hiện.

Thông báo